Дисципліна бюджетний менеджмент icon

Дисципліна бюджетний менеджмент
Скачати 41.77 Kb.
НазваДисципліна бюджетний менеджмент
Дата03.07.2012
Розмір41.77 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Факультет Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин

у тому числі

135

Спеціальність оподаткування

Лекції

2 години на тиждень

14

Кафедра - оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

2 години на тиждень

28

Семестр – 9


Самостійна робота (загальний обсяг)

93

Дисципліна - обов’язковаОбсяг дисциплін у кредитах

ECTS: Всього: 4

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Бондаренко Валерія Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент.

Факультет: фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-32-99.

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу нормативних дисциплін підготовки спеціаліста за переліком програми навчання в галузі “Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу: студент повинен вивчити функції фінансових органів, органів законодавчої та виконавчої влади щодо бюджету та прийомів і методів, які використовують ці органи в процесі керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків. Студент повинен оволодіти навиками з виконання бюджету у фінансових органах.

Програма:

1-й модуль: Об’єкт та суб’єкт бюджетного менеджменту

Тема 1. Ввідна лекція.

Короткий зміст. Предмет і завдання дисципліни. Бюджетний процес як предмет бюджетного менеджменту. Завдання вивчення дисципліни.

Тема 2. Сутність та складові бюджетного менеджменту.

Короткий зміст Об’єкт та суб’єкт системи управління бюджетом. Бюджетне планування. Складові бюджетного менеджменту.

Тема 3. Суть та структура бюджету держави як об’єкта управління.

Тема 4. Органи оперативного управління бюджетом.

Короткий зміст Основні завдання, функції та структура Міністерства фінансів України. Основні завдання, функції та структура Державного казначейства України.

Тема 5. Бюджетне планування в Україні.

Короткий зміст Порядок і терміни складання Державного бюджету України. Закон України “Про Державний бюджет України”, його зміст. Світовий досвід складання бюджетного календарю.

Тема 6. Виконання бюджету.

Короткий зміст Розпис доходів і видатків бюджету.

2-й модуль: Виконання бюджету

Тема 7. Виконання бюджету.

Короткий зміст Бюджетна класифікація доходів, бюджетна класифікація видатків, бюджетна класифікація фінансування, бюджетна класифікація боргу.

Тема 8. Облік виконання бюджету.

Короткий зміст Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах. Облік ресурсів і доходів бюджету. Облік асигнувань і видатків бюджету. Облік операцій з управління єдиним казначейським рахунком.

Тема 9. Звітність про виконання бюджету.

Короткий зміст Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів. Періодична звітність про виконання бюджету. Річна звітність про виконання бюджету і порядок її затвердження.

Тема 10. Контроль за виконанням бюджету.

Короткий зміст Суть, призначення та органи бюджетного контролю. Податковий контроль. Митний контроль. Контрольно-ревізійна робота з бюджету.

Тема 11. Світовий досвід бюджетного менеджменту.

Короткий зміст Бюджет у контексті світової фінансової думки. Сучасні технології бюджетного менеджменту. Бюджетні формати.

Бібліографія:

    1. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

    2. Бюджетна система: Навч.–метод. посібник для самост. вивч. дисц. – 2-ге вид., перероб. і доп. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк, Г.Б. Коломієць. – К.: КНЕУ, 2002. –336 с.

    3. Бюджетний кодекс України: Закон, засади, коментар / За ред. О.В. Турчинова і Ц.Г. Огня. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 320 с.

    4. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Тов-во «Знання», КОО, 1999. – 487 с.

    5. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. – 590 с.

Метод навчання: лекції із застосуванням роздатного матеріалу.

Передумова: необхідні загальні знання економічної теорії, державних та місцевих фінансів, казначейської справи, бухгалтерського обліку.

Методичне забезпечення: конспект лекцій, методичні вказівки до практичних (семінарських) занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика: екзамен на підставі письмової відповіді на 2 питання, вирішення задачі.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на екзамен: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання: усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання: здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю. Поточний контроль проводиться у формі опитувань на семінарських заняттях, тестуванні на практичних заняттях. Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший – включає теми основних засад управління бюджетним процесом; другий – основи виконання бюджету. Здійснюється у формі письмової відповіді на запитання, вирішення задачі.

Підсумковий контроль складається з результатів проміжного та поточного контролю.

Мова: дисципліна викладається українською мовою, може викладатися російською мовою.

Схожі:

Дисципліна бюджетний менеджмент iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Дисципліна бюджетний менеджмент iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Дисципліна бюджетний менеджмент iconІ. Д. Скляр Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика) Навчальний посібник
О. Ф. Балацький – доктор економічних наук, професор Сумського державного університету
Дисципліна бюджетний менеджмент iconІ. Менеджмент організацій
Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
Дисципліна бюджетний менеджмент iconТема 1 Теоретичні аспекти бюджетного менеджменту
Бюджетний менеджмент – це сукупність взаємопов’язаних лій, заходів І засобів, що спрямовані на управління бюджетними ресурсами І...
Дисципліна бюджетний менеджмент iconПроректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма
Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
Дисципліна бюджетний менеджмент iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Дисципліна бюджетний менеджмент iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання
Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують у письмовій формі контрольну роботу
Дисципліна бюджетний менеджмент iconНавчальна дисципліна: Менеджмент в науково-технічній діяльності

Дисципліна бюджетний менеджмент iconНавчальна дисципліна: Менеджмент в науково-технічній діяльності

Дисципліна бюджетний менеджмент iconМіністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування / Зб матеріалів Всеукраїнської науково-практичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи