1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” icon

1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Скачати 57.31 Kb.
Назва1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дата03.07.2012
Розмір57.31 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”


2. Опис: Навчальна дисципліна “Соціологія” передбачає розкриття міста соціологічного знання в загальній системі суспільних наук у взаємозв’язку з іншими близькими їй дисциплінами – філософією, психологією, політологією, економічною теорією та ін. Навчальний курс соціології передбачає аналіз предмету соціології, її структури та методів. Студентам дається загальне систематичне і цілісне уявлення про соціологію та її ролі для пізнання суспільства.


3. Рівень

А) Попередні умови: необхідні загальні знання з історії, політології, психології, правознавства та інших суспільних наук.

Б) Вивчивши курс студент повинен:

Знати:

 • основи соціології як науки, що вивчає суспільство як соціальну систему та її структурних елементів – соціальних груп, соціальних інститутів, соціальної поведінки особистості.

Вміти:

 • проводити соціологічний аналіз суспільних явищ та процесів на базі знання методики соціологічного дослідження.

 • користуватись результатами соціологічного аналізу суспільного розвитку на практиці.

Мати уявлення:

 • про категорії даної науки, про структуру соціології та її ролі в системі наук про суспільство, а також в системі суспільних відносин.


4. Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання.

Усі розділи програми навчання обов’язкові.


5. Викладацький склад:

Крупеніна Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент;

Скорченко Юрій Олександрович, кандидат історичних наук, доцент;

Яковенко Марина Леонідівна, канд. соц. наук, доцент;

Тихомиров Борис Олександрович, кандидат історичних наук, доцент.


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин,

у тому числі:

90

Спеціальність - Оподаткування

Лекції

2 години на тиждень

14

Кафедра соціології

Практичні (семінарські) заняття

2 години на тиждень

14

Семестр – 4

Самостійна робота (загальний обсяг)

у тому числі:

62

Дисципліна з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Курсова робота


-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього: 2,5, у тому числі: курсова робота

Підсумковий контроль знань


залік


Факультет: мовознавства, журналістики та соціології, Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, місто Луганськ, квартал Молодіжний 20-а, корпус 2. Телефон 41-61-27.

Статус курсу в навчальній програмі: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Цілі курсу: Орієнтуючись на досягнуті світовою соціологічною думкою теоретичні розробки та їх результати, розкрити основи соціології як науки, її зв’язок з іншими науками про суспільство, показати структуру, функції соціології, визначити її місто в сучасному суспільному процесі.

Програма:

1. Соціологія: наука про суспільство

1.1 Об’єкт і предмет соціології

1.2 Рівні соціологічного знання. Макро- і мікросоціологія.

1.3 Соціологія в системі соціогуманітарних наук. Специфіка соціологічного знання.

1.4 Основні методи соціології.

1.5 Соціологія та інші галузі знання.

2. Суспільство як цілісна соціальна система. Соціальна структура суспільства.

2.1 Суспільство. Поняття та головні ознаки.

2.2 Природа і суспільство. Проблеми взаємодії.

2.3 Еволюція поглядів на суспільство як соціальну систему.

2.4 Соціальна структура суспільства: механізми взаємодії основних елементів.

2.5 Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

2.6 Поняття маргінальності.

2.7 Глобальні проблеми сучасності і соціологічна наука.

3. Соціальні інститути і соціальні організації.

3.1 Соціальні інститути: поняття, класифікація і функції.

3.2 Соціальні інститути і соціальні організації – співвідношення понять.

3.3 Сім’я як соціальний інститут.

3.4 Економіка як соціальний інститут, особливості формування економічних відносин.

3.5 Політика як соціальний інститут. Сутність, специфіка та особливості функціювання.

3.6 Особливості трансформації релігії як специфічного соціального інституту.

3.7 Місто і роль науки в системі соціальних інститутів.

3.8 Освіта як соціальний інститут. Особливості і напрям сучасної освіти.

4. Особистість в системі соціальних зв’язків.

4.1 Поняття особистості в соціології. Співвідношення понять особистість, людина, індивід, індивідуальність.

4.2 Соціальні статуси і соціальні ролі особистості. Особливості ролевих конфліктів.

4.3 Проблеми соціалізації особистості.

4.4 Девіантна поведінка: причини, типи, форми соціального контролю.

4.5 Соціальна активність особистості.

5. Культура і суспільство.

5.1 Сутність культури суспільства. Основні елементи і функції культури.

5.2 Культура в системі соціологічного знання.

5.3 Основні елементи культури.

  1. Функції культури.

  2. Цінності і ціннісні установки як визначні елементи культури.

  3. Соціальні норми і культура.

  4. Звичаї і традиції: їх значення для культури.

  5. Основні типи культур.

6. Методика і техніка соціологічних досліджень.

6.1 Прикладне соціологічне дослідження: основні етапи та їх характеристика.

6.2 Програма і план соціологічного дослідження.

6.3 Основні типи вибірки.

6.4 Порівняльний аналіз основних методів збору соціальної інформації.

6.5 Особливості обробки соціологічної інформації. Аналіз даних соціологічного дослідження.

Теми, запропоновані для самостійного вивчення


1.Історія соціологічних вчень

2.Соціологія сім’ї

3.Соціологія молоді

4.Соціологія конфлікту

Бібліографія:

 1. Андрющенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. (Курс лекцій). –К.:1993.

 2. Андрющенко В. П., Горлач Н. И. Социология – наука обо обществе. –Х.:1997.

 3. Барулин В. С. Социальная философия (в 2-х чтениях). –М.:МГУ,1993.

 4. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології. –К.,1993.

 5. Калюдин А. П., Кравченко А. И. Популярная социология. –М.,1991.

 6. Кравченко А. И. Введение в социологию. –М.,1995.

 7. Городяненко В. Г. Социологический практикум. –К.,1999.

 8. Зборовский В. Г. Зарубежные учебники по социологии. //Социально-политические науки, 1990, №12

 9. Нагорный Б. Г. Некоторые аспекты теоретической и прикладной социологии в условиях трансформирующегося общества. –Вестник ВУГУ, 1998, №5.

 10. Радугин А. А., Радугин К. А. Социология. Курс лекций. –М.,2000.

 11. Соціологія (за ред. Городяненка В. Г.) –К.,1999.

 12. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. –Львів,1996.

 13. Социологический справочник. –К.,1990.

 14. Смелзер Н. Социология. –М.,1997.

 15. Шпакова Г. В. Западная социология: история, развитие. //Социально-политический журнал, 1992, №10.

 16. Конституция Украины. –К.,1997.

Методи навчання: Лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота студентів

Методичне забезпечення: Методические указания к учебной дисциплине “Социология”/ Сост.: Б.Г. Нагорний, М.Л. Яковенко, А.В. Яковенко.– Луганск: Изд-во Восточноукраинского национального университета, 2001. – 40с.

Екзаменаційна методика: усний або письмовий контроль: модульні контролі модульний контроль1, модульний контроль 2.

Реєстрація на курсі: немає

Реєстрація на іспиті: за розкладом

Схожі:

1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу  «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Дисципліна Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів“ є нормативною І, входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconНавчальна дисципліна: Соціологія

1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconНаціональний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
«Соціальна структура І соціальна стратифікація»; «Соціологія організацій»; «Соціологія освіти»; «Соціологія сім’ї»; «Методика викладання...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconПотенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація ”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація” (для студентів...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія. Медична соціологія
Социология представляет собой науку, которая изучает общество, его системные и структурные характеристики
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” icon«Соціологія»
Мостійної роботи та виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія» (для студентів 2-4-го курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціологія», або спеціаліста...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації)
Директор Інституту соціології, психології та управління Євтух Володимир Борисович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи