Дисципліна Статистика icon

Дисципліна Статистика
Скачати 40.91 Kb.
НазваДисципліна Статистика
Дата03.07.2012
Розмір40.91 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Статистика


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

Утому числі

135

Спеціальність оподаткування

Лекції

42

Кафедра Управління проектами та економічна статистика


Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр 3,4

Самостійна робота (загальний обсяг)

65

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього: 2,5

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Іногородська Ганна Павлівна, к.е.н., доц.

Статус курсу в навчальній програмі.

Курс є обов’язковим у програмі навчання

Цілі курсу: Надання знань про методи збирання, оброблення та аналізу інформації стосовно соціально-економічних явищ і процесів.

Програма:

 1. Предмет і метод статистики.

 2. Статистичне спостереження.

 3. Зведення і групування статистичних даних.

 4. Статистичні показники.

 5. Аналіз рядів розподілу.

 6. Вибірковий метод.

 7. Статистична перевірка гіпотез.

 8. Аналіз таблиць взаємної спряженості.

 9. Статистичні методи аналізу кореляційних зв’язків.

 10. Аналіз інтенсивності динаміки.

 11. Аналіз тенденцій розвитку.

 12. Індекси.

 13. Графічний метод.


Бібліографія:

 1. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ (методология и проблемы). – М.: Статистика, 1987. - 199 с.

 2. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичной обработки данных. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.

 3. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: исследование зависимостей. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 485 с.

 4. Аллен Р. Экономические индексы. – М.: Статистика, 1980. – 256 с.

 5. Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 75 с.

 6. Беляев С.Л., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 1980. – 159 с.

 7. Джессен Р. Методы статистических обследований / по редакцией Четыркина Е.М. Перевод с англ. Ю.П. Лукашина и Я.Ш. Паппэ. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 478 с.

 8. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: кн. 1. Пер с англ. – 2-е изд., перер. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 366 с.

 9. Ерина А.М., Викторова Л.Л., Витренко Н.М и др. Структурно-логические схемы и задачи по общей теории статистики. – Киев: УМК ВО, 1988.

 10. Иванов О.В.Теория статистики группировки. –М: МЭСИ, 1992. – 91с.

 11. Кевеш П. Теория индексов и практика экономического анализа.- М, Финансы и статистика, 1990. -303с.

 12. Кимбл Т. Как правильно пользоваться статистикой / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 294 с.

 13. Кулинич О.І. Теорія статистики. Задачник. – Кіровоград: Центрально-українське видавництво, 1997. – 162 с.

 14. Кулинич О.І. Теорія статистики. Підручник. – Кіровоград: ДЦУИ, 1996. – 278 с.

 15. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистика в науке и бизнесе. – К.: МОРИОН, 2002. – 640 с.

 16. Макаров Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

 17. Общая теория статистики / Г.С. Кильдичиев, В.Е. Овсиенко, П.М. Рабинович, Т.В. Рябушкин. – М.: Финансы и статистика, 1980. – 423 с.

 18. Общая теория статистики / под ред. Боярского А.Я., Громыко Г.М. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 376 с.

 19. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник / А.И. Харламов, О.Э. Бдсешно, В.Т. Бабурин и др. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 269 с.

 20. Плочико Б.Т. Группировка и система статистических показателей. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 176 с.

 21. Популярный экономико-статистический словарь-справочник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 139 с.

 22. Статистика. Підручник / А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирев та ін.; За ред А.В. Головача. – К.: Вища школа, 1993. – 623 с.

 23. Статистический словарь / под ред. М.А. Королева. – М.: финансы и статистика, 1989. – 623 с.

 24. Торвей Р. Индексы потребительских цен: Методологическое руководство. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 215 с.

 25. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере / Под ред. Фигурнова В.Э. – М.: Инфра, 1998. – 528 с.

 26. Фестер Э, Ренц П. Методы корреляционного и регрессионного анализа. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 302 с.

 27. Чекотовский Э.В. Графический анализ статистических данных в Microsoft Excel 2000. – М.: Издат. дом «Вильямс», 2002. – 464 с.

 28. Эренберг А. Анализ и интерпретация статистических данных / Под ред. А.А. Рывкина; пер. с англ. Б.И. Клименко. – М.: Финансы и статистика, 1981.


Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова:


Необхідні знання з математики, економічної теорії.

Методичне забезпечення:

Протягом лекції студенти мають можливість знайомитись з електронним варіантом конспекту лекцій, планом семінарських занять, контрольними питаннями та термінами для самостійної роботи, а також новітніх книг та статей, які стосуються дисципліни.

Екзаменаційна методика: Тестування

Реєстрація на курс: Немає

Реєстрація на іспит: За розкладом
Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання

Усі розділи програми навчання є обов’язковими.

Оцінювання.


Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Мова.

Викладання може здійснюватися українською або російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Статистика iconНавчальна дисципліна: Статистика підприємств

Дисципліна Статистика iconДержавного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Цикли фундаментальних дисциплін; цикли дисциплін за спеціальністю: економіка; економетрія економічна статистика, фінансова статистика,...
Дисципліна Статистика iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Дисципліна Статистика iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Дисципліна Статистика iconАнотація дисципліни Бізнес-статистика
...
Дисципліна Статистика iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Теорія статистики” (теми 1-6), “Економічна статистика”, “Статистика ринків” (теми 7-15), “Демографічна статистика” (теми 16-20),...
Дисципліна Статистика iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Теорія статистики” (теми 1-6), “Економічна статистика”, “Статистика ринків” (теми 7-15), “Демографічна статистика” (теми 16-20),...
Дисципліна Статистика iconЭкзаменационные вопросы «Статистика» Предмет и методы статистики. Дайте определение понятию «статистика»

Дисципліна Статистика iconЭкзаменационные вопросы «Статистика» Предмет и методы статистики. Дайте определение понятию «статистика». Основные этапы статистических исследований

Дисципліна Статистика iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Дисципліна Статистика icon0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика»
Сучасна статистика покликана забезпечити користувачів інформацією про розвиток економіки І зв'язаних з нею соціальних процесів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи