Дисципліна Страхування icon

Дисципліна Страхування
Скачати 39.99 Kb.
НазваДисципліна Страхування
Дата03.07.2012
Розмір39.99 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Страхування


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

81

Спеціальність оподаткування

Лекції

14

Кафедра Оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 5


Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисциплін у кредитах ECTS:

Всього: 2,5

Підсумковий контроль знань

залік


Лектор: Бондаренко Валерія Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний, т. 41-32-99.

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс циклу нормативних дисциплін підготовки спеціаліста за переліком програми навчання в галузі “Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу:

Студент повинен вивчити сутність і принципи організації страхування, його види. Студент повинен оволодіти навиками з розрахунку страхових тарифів для різних галузей страхування.

Програма:

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.

Короткий зміст. Економічна сутність страхування. Функції та особливості страхування. Історія страхування. Комерційне та соціальне страхування в системі соціального захисту населення. Організаційні форми страхового фонду.

Тема 2. Класифікація страхування.

Короткий зміст. Характеристика ризиків. Класифікація страхових відносин. Основні поняття страхування.

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання.

Короткий зміст. Страхові ризики. Ризики, які являють стандартні виключення із страхування. Оцінювання ризиків, методика визначення на його основі страхового тарифу (для загальних видів страхування).

Тема 4. Страховий ринок.

Короткий зміст. Загальна характеристика страхового ринку. Класифікація суб’єктів страхового ринку на страховиків та страхувальників; перестраховиків та перестрахувальників; індивідуальних суб’єктів та колективних; на страхові компанії, товариства взаємного страхування та фонди соціального страхування; страховиків та страхових посередників.

Тема 5. Страхова організація.

Короткий зміст. Структура страхової компанії.

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності.

Короткий зміст. Ліцензування страхової діяльності. Встановлення розміру статутного фонду. Обмеження доступу на страховий ринок нерезидентів. Оподаткування доходу від страхової діяльності.

Тема 7. Особисте страхування.

Короткий зміст. Сутність, призначення та структура особистого страхування. Страхування життя від нещасних випадків, медичне страхування. Визначення страхової суми та страхового тарифу. Види страхування життя.

Тема 8. Майнове страхування.

Короткий зміст. Принцип відшкодування шкоди, оцінка страхової суми. Повне та пропорційне страхування. Вогневе страхування. Страхове покриття і франшиза. Страхування від крадіжок. Страхування майна юридичних осіб.

Тема 9. Страхування відповідальності.

Короткий зміст. Страхування відповідальності юридичних та фізичних осіб. Страхування договірної відповідальності. Страхування відповідальності роботодавця. Професійна відповідальність. Страхування відповідальності за якість продукції.

Тема 10. Перестрахування і співстрахування.

Короткий зміст. Сутність перестрахування. Основні форми перестрахування: факультативне та обов’язкове. Види перестрахування. Пропорційне перестрахування. Непропорційне перестрахування. Перестраховочні пули. Перестраховочна комісія.

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика.

Короткий зміст. Кошти страхових компаній. Статутний капітал. Інвестиційна діяльність страхових компаній.

Тема 12. Фінансова надійність страхових компаній.

Короткий зміст. Страхові резерви. Класифікація резервів. Баланс страхової компанії та її оподаткування.

Бібліографія:

       1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.

       2. Заруба О.В. Основи страхування. – К., 1995. – 156 с.

       3. Нечипорук Л.В. Закон Украины «О страховании»: Комментарий. – Х.: ООО “Одиссей”, 2002. – 288 с.

       4. Основы страховой деятельности: Учебник / Отв. ред. проф. Т.А. Федорова. – М.: Изд-во БЕК, 2002. –768 с.

Метод навчання: Лекції із застосуванням роздатного матеріалу.

Передумова:

Необхідні загальні знання економічної теорії, державних фінансів, бухгалтерського обліку.

Методичне забезпечення: Конспект лекцій, методичні вказівки до практичних (семінарських) занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика: Залік на підставі опитування.

Реєстрація на курс: Немає.

Реєстрація на екзамен: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання: Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання: Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Мова: дисципліна викладається українською мовою, може викладатися російською мовою.

Схожі:

Дисципліна Страхування icon2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні
Соціальне страхування як основний напрям соціальної політики сучасних держав. Вплив типу соціальної політики на види І роль соціального...
Дисципліна Страхування iconЛекція 12. Страхування І страховий ринок
Страхування є самостійною сферою фінансової системи. Включаючи сферу страхування до фінансової системи, ми виходимо з того, що економічна...
Дисципліна Страхування iconТема Сутність, принципи І роль страхування
Поняття об`єктів страхування. Об`єкти страхування в майновому, особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності
Дисципліна Страхування iconМ (медичне страхування)
«Договір») є невід’ємним додатком до Генерального договору добровільного медичного страхування № М/28/8/13 від 28. 08. 2013 (надалі...
Дисципліна Страхування iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Дисципліна Страхування iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Дисципліна Страхування iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Дисципліна Страхування iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Дисципліна Страхування iconОбов’язкове авіаційне страхування в Україні
Перше законодавче запровадження в Україні авіаційного страхування було здійснено Повітряним кодексом в главі ХVІІ “Авіаційне страхування”....
Дисципліна Страхування iconДобровільного медичного страхування м. Київ “28” серпня 201 3 р
Петра Мусійовича, з третього боку, керуючись Законом України від 07. 03. 96р. №85/96-вр “Про Страхування”, іншими законодавчими І...
Дисципліна Страхування iconЗакон України «Про страхування». Цей Закон регулює відносини у сфері страхування І спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Страхування
Статистичний аналіз та оцінка страхування автотранспортних засобів в контексті розвитку страхового ринку України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи