Дисципліна митна справа icon

Дисципліна митна справа
НазваДисципліна митна справа
Дата03.07.2012
Розмір66.5 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна МИТНА СПРАВА


Факультет

Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

180

Спеціальність – оподаткування

Лекції

28

Кафедра – оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр – 9

Самостійна робота (загальний обсяг)

124

Дисципліна – обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього 5 кредити

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри оподаткування

Інститут/факультет: фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування, т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі: Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі “Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування

Цілі напрямку: Підготовка кваліфікованих фахівців у області митної діяльності – специфічної сфери грошових відносин, які виникають в процесі перетинання митної території держави громадянами країни, особами без громадянства, а також товарів, вантажів.

Програма:

Тема 1. Зародження і становлення вітчизняного митного інституту.

Короткий зміст. Передумови виникнення митної справи в Україні. Принципи організації митної справи в Україні. Основні категорії та характеристики. Митна система України: структура та функції.

Тема 2. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та роль митної справи в цій системі.

Короткий зміст. Роль і місце митних органів у державному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності. Основні положення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Тема 3. Митний контроль

Короткий зміст. Поняття митного контролю. Принципи митного контролю. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю. Форми митного контролю. Особливі процедури митного контролю.

Тема 4. Порядок пересічення державного кордону громадянами України.

Короткий зміст. Особливості переміщення товарів та інших предметів фізичними особами. Права й обов'язки громадян, які перетинають митний кордон України. Митне оформлення декларації МД-4. Порядок обкладення митом предметів при ввезенні та вивезенні (пересиланні) громадянами через митний кордон України. Предмети, заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через митну територію України.

Тема 5. Мито і основні цілі його стягнення.

Короткий зміст. Види та ставки мита. Структура та основні положення Закону України "Про Єдиний митний тариф".

Тема 6. Порядок нарахування та сплати мита

Короткий зміст. Поняття мита. Види мита. Нарахування мита. Правила визначення країни походження товарів. Механізм звільнення від сплати мита. Порядок повернення надміру стягненого мита і стягнення недобраного мита.

Тема 7. Оформлення вантажної митної декларації і порядок сплати митних зборів.

Короткий зміст. Структура та характеристика основних розділів ВМД. Загальні правила та порядок заповнення ВМД. Нарахування та порядок сплати митних зборів. Порядок заповнення ВМД

Тема 8. Особливості визначення митних платежів з урахуванням імпортного та експортного мита, акцизного збору, ПДВ та векселів.

Короткий зміст. Класифікація платежів, які стягуються митницею. Поняття про митні збори. Особливості застосування митних зборів за митне оформлення. Особливості застосування митних зборів за перебування товарів під митним контролем

Тема 9. Визначення митної вартості товарів та інших предметів при перевезенні через митний кордон України.

Короткий зміст. Поняття митної вартості. Методи визначення митної вартості товарів. Метод оцінки за ціною угоди щодо товарів, які ввозяться (імпортуються). Метод оцінки за ціною угоди щодо ідентичних товарів. Метод оцінки за ціною угоди щодо подібних товарів. Метод оцінки на основі віднімання вартості. Метод оцінки на основі додавання вартості. Резервний метод.

Тема 10. Міжнародні поштові відправлення, переміщувані через митний кордон України.

Короткий зміст. Міжнародні поштові відправлення, які переміщуються через митний кордон України. Переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон України.. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Умови пересилання громадянами товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Тема 11. Переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України.

Короткий зміст. Порядок переміщення валюти України та валютних цінностей через митний кордон України. Основні поняття і терміни. Порядок переміщення іноземної валюти через митний кордон України.

Тема 12. Порядок пропуску товарів, майна, транспортних засобів та інших предметів через митний кордон України.

Короткий зміст. Порядок пропуску товарів. Документи, необхідні при митному оформленні. Порядок пропуску майна юридичних осіб. Порядок увезення транспортних засобів на митну територію України. Документи, необхідні для митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України. Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну для постійного користування. Порядок справляння мита і митних платежів на транспортні засоби.

Тема 13. Організація і фінансові аспекти одержання і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги. Закон України “Про гуманітарну допомогу” із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 квітня 2003 р. №662-ІV, від 22 травня 2003 р. №860-ІV.

Короткий зміст. Порядок надходження та використання гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти. Митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою. Порядок ввезення (пересилання) товарів (предметів) на митну територію України. Порядок надання Україною гуманітарної допомоги. Відповідальність за порушення законодавства про гуманітарну допомогу.

Тема 14. Розгляд заяв і скарг у митних органах України.

Короткий зміст. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил. Права осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил. Представники осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил. Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою митного органу провадження у справі про порушення митних правил.. Види постанов у справі про порушення митних правил. Порядок виконання постанови митного органу про винесення попередження. Порядок виконання постанови митного органу про накладення штрафу. Виконання постанови суду (судді) про конфіскацію.

Бібліографія:

 1. Дем'янчук В.С., Момотенко В.Я., Полатайко Р.Б. Технічні засоби митної служби: Навч. пос. — К.: КМУЦА, 1996. — 128 с.

 2. Дронова Н.Д. Ювелирные изделия: Справочник-энциклопедия (Классификация. Описание. Оценка)// Приложение к журналу «Ювелир». — Москва: Издательский дом «Ювелир». — 1996. — 352 с.

 3. Коречкова Л. Професійна система освіти французької митної служби // Митна справа. — 1999. — №1. — С.127—129.

 4. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. пос./ Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серафим. — К., 1997. — 448 с.

 5. Митний брокер. — 1998. — №5 (12).

 6. Митний кодекс України. Єдиний митний тариф України—Ужгород: Їва, 1998. — 368 с.

 7. Правоохоронна діяльність митних органів // Митна справа.— 1999.-№2.—С.39—41.

 8. Рамусь И.П., Кульбачная С.Н. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. — К.: Бліц-Шифри, 1996.-336с.

 9. Сандровский К.К. Международное таможенное право// Митна справа.-1999.-№1.—С.78-81.

 10. Семенова Г.П., Ларин Д.А., Коренева С.В. Декларирование и таможенное оформление: Учебн. пос. — СПб.: ТИРЕКС, 1998 -Т.1.

 11. Соколовська А. Митна політика в Україні//Вісник НБУ. — 1998.-№4.

 12. Терещенко С., Науменко В. Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика: Навч. пос. — К.: АТ "Август", 1999. — 296с.

 13. Українська митниця: Довідник. — К.: Лібра, 1998. — 502 с.

 14. Энциклопедия таможенного дела: В 6 т. / Сост. А.Б. Егоров. А.В. Шейко. - Львов, 1998.

Метод навчання: Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова: Необхідні знання з фінансів, оподаткування підприємств, міжнародної економіки, міжнародних фінансових розрахунків.

Методичне забезпечення: Студенти мають ознайомитись із законодавством у галузі власності, господарських товариств, підприємств, діяльності митних органів та митних ліцензійних складів, порядок перетину митної території України громадянами, юридичними особами, транспортних засобів, вантажів, а також транзитні перевезення на території держави.

Екзаменаційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Не має.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання: Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання:

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 7, другий – теми 8-14. Здійснюється у формі тестування та рішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова:

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна митна справа iconЗа березень 200
Берлач, А.І. Поняття та передумови господарських ризиків у сфері бізнесу / А.І. Берлач // Митна справа. – 2009. – №  – С. 46-50
Дисципліна митна справа iconДо уваги авторів журналу «митна справа»!
Згідно з вимогами вак україни, в наукових статтях, які надсилаються до редакції, мають бути такі необхідні елементи
Дисципліна митна справа iconМитна справа – 1 ects мета навчальної дисципліни
України, особ­ливостей митної справи в країнах та економічних угрупованнях, що є основними торговими партнерами України
Дисципліна митна справа iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
Дисципліна митна справа iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
Дисципліна митна справа iconДисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси»
Звідси – гостра неохідність створення сучасної системи політичної освіти І просвітництва громадян. Перш за все політичні знання й...
Дисципліна митна справа iconМитна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі
У разі необхідності запрошення до участі у конференції потрібно вказати піб керівника, його посаду та юридичну адресу
Дисципліна митна справа icon«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка”
Дисципліна “Теплотехніка” є нормативною дисципліною згідно зі стандартом освіти. Цю дисципліну викладають у енерегетичних, металургійних,...
Дисципліна митна справа iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни “Митна логістика” складена на основі навчального плану спеціальності 050200 “Логістика”, №нб – 7 –...
Дисципліна митна справа iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни “Митна логістика” складена на основі навчального плану спеціальності 050200 “Логістика”, №нб – 7 –...
Дисципліна митна справа iconПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи