Дисципліна: українська та зарубіжна культура icon

Дисципліна: українська та зарубіжна культура
Скачати 30.87 Kb.
НазваДисципліна: українська та зарубіжна культура
Дата03.07.2012
Розмір30.87 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна: УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА


Факультет фінансово-економічний

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність Оподаткування

Лекції

14

Кафедра філософії культури і культурології

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр – 1

Самостійна робота (загальний обсяг), у тому числі:

53

Дисципліна вибіркова

Курсова робота (проект)

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього: 2,5 кредити

Підсумковий контроль знань

залік

Лектор к. п. н., доцент Воєводіна Лариса Петрівна; к. і. н., доцент Шаповалова Світлана Іванівна, ст. викл. Арнаутова Валентина Вікторівна


Філософський факультет:

Україна, 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кафедра філософії культури і культурології, корпус 2, кімната 113, телефон (0642) 41-84-06.

Статус курсу в навчальній програмі: Вибірковий з циклу вільного вибору ВУЗ у програмах навчання з усіх спеціальностей університету, крім гуманітарних.

Цілі курсу:

Студент повинен: отримати знання теоретичних основ з історії української та зарубіжної культури; методологічних принципів аналізу та оцінки культурних явищ; закономірностей світового культурного процесу; основних етапів історичного шляху української культури, її загальнолюдське і світове значення. Студент повинен систематизувати матеріал з історії світової та української культури, практично використовувати знання з дисципліни щодо осмислення сучасного культурно-історичного, як світового процесу так і процесу в Україні.

Програма:

Тема 1. Поняття культури.

Тема 2. Культура первісного суспільства.

Тема 3. Культура Давньої Греції і Риму. Культура східних слов’ян і Київської Русі.

Тема 4. Культура західноєвропейського середньовіччя.

Тема 5. Культура Відродження.

Тема 6. Культура українського народу XIV – кінець XVIII ст.

Тема 7. Західноєвропейська культура XIX століття.

Тема 8. Українська культура XIX століття.

Тема 9. Культура російського народу XIX століття.

Тема 10. Українська та зарубіжна культура ХХ століття.

Бібліографія:

  1. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. Посібник / За заг. ред. Яртися А.В. – Львів: Світ, 1994. – 496 с.

  2. Українська культура: Історія і сучасність: Навч. пос. / За заг. ред. Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

  3. Історія української культури / За заг. ред. І.Крип’якевевича. – К.: Либідь, 1994, - 656 с.

  4. Історія світової культури: Культурні регіони: Навч. пос./ Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук. – К.: Либідь, 1997. – 448 с.

  5. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури: європейський конспект. Навч. посібник. -–К.: Либідь, 1995. – 224 с.

  6. Українська художня культура: Навч. посібник / За ред. І.Ф. Ляшенка. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

  7. Мартынов В.Ф. Мировая художественная культура: Учебн. пособие. – Мн.: «ТетраСистемс», 1997. - 320 с.

  8. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.: Навч. посібник / За ред. В.Г. Дончика. – К.: Либідь, 1994. – 386 с.

  9. Ильина Т.В. История искусств. – М.: Высшая школа, 1983.

  10. Ильина Т.В. История искусств. /Русское и советское искусство/. – М.: Высшая школа, 1989.

Метод навчання: Проведення лекцій, семінарських занять із застосуванням репродукцій, тестування.

Передумова: Необхідні загальні знання з всесвітньої історії, всесвітньої літератури, історії України, української літератури.

Методичне забезпечення: Електронний варіант лекцій, семінарських занять, учбова література та методична ( розроблена кафедрою) з дисципліни.

Реєстрація на курс: Немає.

Екзаменаційна методика Усний і письмовий залік за призначенням.

Реєстрація на залік: За розкладом.

Мова: Вивчення усіх розділів програми навчання можливо російською мовою.

Схожі:

Дисципліна: українська та зарубіжна культура iconДо курсу "Українська та зарубіжна культура"
Дисципліна “Українська та зарубіжна культура є курсом розрахованим на оволодіння теоретичними основами в галузі культурології; збагачення...
Дисципліна: українська та зарубіжна культура iconОсновні питання курсу „Українська та зарубіжна культура”

Дисципліна: українська та зарубіжна культура iconПитання до заліку з курсу "Українська та зарубіжна культура"

Дисципліна: українська та зарубіжна культура iconКурс "Українська культура" покликаний
Дисципліна Українська культура” є курсом, розрахованим на оволодіння теоретичними основами в галузі культурології; збагачення студентів...
Дисципліна: українська та зарубіжна культура iconПрограма З курсу українська культура
Дисципліна Українська культура” є курсом, розрахованим на оволодіння теоретичними основами в галузі культурології; збагачення студентів...
Дисципліна: українська та зарубіжна культура iconОсновні питання курсу „Українська та зарубіжна культура”
move to 1064-20461
Дисципліна: українська та зарубіжна культура iconПитання до заліку з курсу "Українська та зарубіжна культура"
Синтез етики, естетики І літератури у творчості великих французьких просвітителів
Дисципліна: українська та зарубіжна культура iconТеми контрольних робіт з курсу “Українська та зарубіжна культура”
Художня творчість титанів Відродження (Леонардо да Вінчі, Мікельанджело Буонаротті, Рафаеля Санті)
Дисципліна: українська та зарубіжна культура iconТема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна
Культура мови як окрема лінгвістична дисципліна. Предмет І завдання курсу. Зв’язок з іншими дисциплінами
Дисципліна: українська та зарубіжна культура iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02010101 «Культурологія»
Українська культура у роки боротьби за державну незалежність (1917-1920). Розвиток української культури в добу Відродження. Українська...
Дисципліна: українська та зарубіжна культура iconРобоча програма навчальної дисципліни українська І зарубіжна література
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Українська І зарубіжна література» для студентів-іноземців...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи