Дисципліна бюджетна система україни icon

Дисципліна бюджетна система україни
Скачати 45.81 Kb.
НазваДисципліна бюджетна система україни
Дата03.07.2012
Розмір45.81 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ


Факультет

Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі

108

Спеціальність – оподаткування

Лекції


14

Кафедра – оподаткування

Практичні (семінарські) заняття


28

Семестр – 8

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна – обов’язкова

Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах ЕCTS: Всього 3

Підсумковий контроль знань


іспит


Лектор: Соловей Микола Михайлович, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування,

т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі: Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу:

Підготува Кваліфікованих фахівців у області бюджету – специфічної сфери бюджетних відносин, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами за допомогою фінансових інститутів.

Програма:

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави.

Короткий зміст. Економічна сутність і функції бюджету. Роль бюджету в розвитку фінансової діяльності.

Тема 2. Бюджет як головний фінансовий план держави.

Короткий зміст. Місце державного бюджету в системі фінансових планів держави. Бюджети планування і прогнозування.

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування.

Короткий зміст. Збалансованість бюджетів як принцип бюджетної системи України. Економічна природа дефіциту державного бюджету та шляхи його подолання. Джерела покриття бюджетного дефіциту.

Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи.

Короткий зміст. Бюджетний устрій України. Побудова бюджетної системи України..

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання.

Короткий зміст. Міжбюджетні відносини та необхідність перерозподілу бюджетних коштів. Сутність і види міжбюджетних трансфертів. Відображення механізму розподілу доходів між видами місцевих бюджетів у Бюджетному кодексі України. Формула визначення міжбюджетних трансфертів.

Тема 6. Система доходів бюджету.

Короткий зміст. Особливості сучасних бюджетних відносин. Доходи Державного бюджету. Доходи місцевих бюджетів.

Тема 7. Система видатків бюджету.

Короткий зміст. Поняття і принципи організації видатків Державного бюджету. Методи фінансування державних видатків. Види видатків Державного бюджету.

Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави і науку.

Короткий зміст. Видатки держави на розвиток економіки. Необхідність і склад видатків на науку.

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист і соціальну сферу.

Короткий зміст. Необхідність і сутність видатків держави на соціальний захист і соціальну сферу. Визначення обсягу видатків держави на соціальну сферу і соціальний захист, їх розмежування між ланками бюджетної системи. Фінансове забезпечення видатків держави на соціальну сферу і соціальний захист, та його вдосконалення.

Тема 10. Видатки бюджету на управління і оборону.

Короткий зміст. Характер і зміст видатків бюджету на державне управління. Видатки Державного бюджету на оборону: їх склад і специфіка. Організація фінансування національної оборони.


Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування боргу.

Короткий зміст. Державний борг і необхідність управління ним. Видатки Державного бюджету на обслуговування внутрішнього боргу. Зовнішній борг і видатки на його обслуговування.

Бібліографія:


  1. : Конституція України. Затверджена Верховною Радою України 28.06.96 р. № 254/96-ВР// ВВРУ. - 1996.- № 30.

  2. Бюджетний кодекс України // ВВРУ- 2001.- № 37 - 38.

  3. Бюджетный кодекс Российской Федерации // Российская газета. - 1998,- № 12.

  4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» // Урядовий кур’єр. - 2002.- 28 груд.

  5. Закон України «Про державний внутрішній борг України» // Закони України: В 11 т. / Верховна Рада України. Інститут законодавства. - К., 1996.- Т. 4.- С. 43 - 44.

  6. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // ВВРУ -1997.- № 24. Ст. 170,- С. 379 429.

  7. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про підприємства в Україні» № 72/98-ВР від 04.02.1998 р. // ВВРУ-1998р.- № 24.

  8. Закон України «Про бюджетну систему України». № 253-95-ВР від 29.06.1995 р. // Державний вісник України: 36. актів Верховної Ради та Президента України.— 1995,— № 11 — 12.

  9. Закон України «Про структуру бюджетної класифікації України» № 327-96-ВР від 12.07.1996 р.//

  10. Закон України «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти» №1490-111 від 22.02.2000 р. //

Метод навчання: Лекції.

Передумова: Необхідні знання з фінансів, місцевих фінансів, фінансового права, банківських операцій, інвестування.

Методичне забезпечення: Студенти мають ознайомитись з фінансовою діяльністю держави, бюджетним устроєм та побудовою бюджетної системи України, системою доходів та системою видатків бюджету, системою бюджетного вирівнювання, міжбюджетними відносинами, бюджетним дефіцитом і профіцитом, його джерела фінансування, державним боргом.

Екзаменаційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Не має.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 5; другий – теми з 6 по 11. Здійснюється у формі тестування.

Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова.

Викладання здійснюється російською мовою, українською мовою - за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна бюджетна система україни iconДисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є одержання студентами знань теорії, методології й методики функціонування бюджетної...
Дисципліна бюджетна система україни icon1. 1 Основні терміни з курсу «Бюджетна система»
Бюджетна система: конспект лекцій / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. –...
Дисципліна бюджетна система україни iconМіжнародний Соломонів Університет
«Бюджетна система», «Податкова система». Дисципліна має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити...
Дисципліна бюджетна система україни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко....
Дисципліна бюджетна система україни iconТема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю
Дайте характеристику бюджету в залежності від спiввiдношеняя між складовими елементами — доходами та видатками
Дисципліна бюджетна система україни iconТема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю
Дайте характеристику бюджету в залежності від спiввiдношеняя між складовими елементами — доходами та видатками
Дисципліна бюджетна система україни iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни "Бюджетна система"
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни “Бюджетна система”
Дисципліна бюджетна система україни iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Дисципліна бюджетна система україни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів денної та заочної форми навчання...
Дисципліна бюджетна система україни iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Бюджетна система" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Дисципліна бюджетна система україни iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Бюджетна система" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи