Дисципліна управління податковим боргом icon

Дисципліна управління податковим боргом
НазваДисципліна управління податковим боргом
Дата03.07.2012
Розмір31.3 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ


Факультет

Фінансово-економічний

Загальна кількість годин: у тому числі

162

Спеціальність -

оподаткування

Лекції

28

Кафедра - оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр -8

Самостійна робота (загальний обсяг)

106

Дисципліна - вибіркова

Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах ЕСТС: Всього 4,5 кредити

Підсумковий контроль знань

Залік


Лектор: Професорсько-викладацький склад кафедри оподаткування

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування,

т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі: Курс є вибірковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво" за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу:

Підготувати кваліфікованих фахівців, які будуть мати теоретичні знання з управління податковим боргом, їх класифікацію, методику визначення та методику оцінки, ознайомлюються з нормативними документами, якими треба користуватись на протязі вивчення цього курсу.

Програма:

Тема 1. Типи та статуси податкового боргу.

Тема 2. Формування даних про податковий борг.

Тема 3. Заходи примусового стягнення податкового боргу.

Тема 4. Підстави для застосування процедур примусового стягнення податкового боргу

Тема 5. Податкова застава.

Тема 6. Адміністративний арешт активів.

Тема 7. Призначення, звільнення та компетенція податкового керуючого.

Тема 8. Стягнення податкового боргу з фізичних осіб.

Тема 9. Застосування процедури банкрутства з метою погашення податкового боргу.

Тема 10. Погашення податкового боргу державними або комунальними підприємствами.

Тема 11. Погашення податкового боргу в разі реорганізації чи ліквідації боржника.

Тема 12. Порядок списання безнадійного боргу.

Бібліографія:

1. Оніщенко О.В. Податковий контроль. Навч. посібник. – К.: редакція журналу Вісник податкової служби, -2002,-432с.

  1. 2. Кучерявенко Н.П. Налоговое право. - Харьков: Константа; 1997 - 432с.

  2. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие. - М. ИНФРА - М, 1996. - 192с.

  3. Русакова ИГ. и др. Налоги и налогообложение: Учебное пособие для вузов. М.: финансы ЮНИТИ, 1998 - 495с.

  4. Черник Д.Г. Налоги: Учебное пособие/под ред. Д.Г. Черника - М.: финансы и статистика, 1995. - 400с.

  5. Василик О.Д.,. Податкова система України . — К.: НЮС. - 2004.

Передумова: Необхідні знання з податків, фінансової системи, теорій написання наукових робіт.

Методичне забезпечення: Студенти мають ознайомитись з фінансовою діяльністю держави, бюджетним устроєм та побудовою податкової системи України, системою навчання за фахом «Оподаткування».

Екзаменаційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Не має.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов'язкові чи вибіркові розділи програм навчання. Усі розділи навчального курсу є обов'язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 6; другий - теми з 6 по 12. Здійснюється у формі тестування.

Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова.

Викладання може здійснюватись російською мовою - за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна управління податковим боргом iconПолітика управління державним боргом україни
Пластун В. Л.,к е н.,доцент кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного...
Дисципліна управління податковим боргом iconПлан проведення науково-методичного семінару кафедри економічної теорії та маркетингу на 2011/2012 н р
Словацький досвід управління державним боргом в умовах економічної кризи: уроки для України
Дисципліна управління податковим боргом iconФакультет економіки та управління кафедра макроекономіки та державного управління паспорт навчальної дисципліни «управління ціноутворенням» на 2012/2013 навчальний рік
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна – галузь знань «Менеджмент І адміністрування»
Дисципліна управління податковим боргом iconЯкий орган здійснює роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків
Який орган здійснює управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства
Дисципліна управління податковим боргом iconФакультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна 030505
Дисципліна управління податковим боргом iconРобоча навчальна програма для магістрів спеціальності «Управління навчальним закладом»
Навчальна дисципліна “Українська мова (науки, аналітичної сфери та управління)” є нормативною частиною Програми підготовки магістрів...
Дисципліна управління податковим боргом iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Проектування комп’ютеризованих систем управління
Дисципліна „Проектування комп’ютеризованих систем управління” є однією з фундаментальних дисциплін спеціалітету, оскільки одним з...
Дисципліна управління податковим боргом iconНавчальна дисципліна: Стратегічне управління

Дисципліна управління податковим боргом iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни
Дисципліна “Комп’ютерні мережі в системах управління” є однією з дисциплін спеціалітету, в рамках вивчення якої майбутні спеціалісти...
Дисципліна управління податковим боргом iconПеретятько Ю. М
Вимоги до об’єкта фінансового лізингу в бухгалтерському законодавстві регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку...
Дисципліна управління податковим боргом iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Контроль та управління хіміко-технологічними процесами " є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи