Дисципліна фізичне виховання icon

Дисципліна фізичне виховання
Скачати 30.88 Kb.
НазваДисципліна фізичне виховання
Дата03.07.2012
Розмір30.88 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин,

у тому числі:

297

Спеціальності оподаткування


Лекції

-

Кафедра фізичного виховання

Практичні заняття

224

Семестри I-VII, IX

Самостійна робота (загальний обсяг)

73

Дисципліна вибіркова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього: 8,0 кредитів

Підсумковий контроль знань

Залік


Лектор: доценти - Ляпін Валентин Петрович завідувач кафедри, Верьовкін О. К., Соловйов О.В., Касаткін А. М., Захаров В.І., Вовк В.М.;

старші викладачі - Уварова Л.І., Степаненко О.В., Михайлюк О.А., Молоштан Д.В., Платонов В.М., Попов Є. Б., Рудік М.О., Санжарова Г.К., Семеністий О.С., Баєв О.В., Бірюков В.В., Буряк А.Г., Гордієнко В.М., Кравченко О.М., Кудінов М.І., Михайлова Д.П., Авакова В.М.;

викладачі - Андрєєва В.В., Вовк Л.В., .Галій С.М., .Григор’єва В.О., Гуржий О.В, Додонова О.А., Дрожжин В.Ю., Ігнатова Т.О., Ісаєнко О.О., Коваленко О.Г., Ліцоєва Н.В., Лобко А.А., Мамаєва О.В., Одорожа С.М., Пантелєєв С.М., Полоник А.М., Ромашова Т.М., Сажиєнко В.В., Сердечний В.В., Сухенко І.І., Шевцов В.Г.

Факультет: кафедра фізичного виховання Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, корп. 6. Телефон 41-15-74.

Статус курсу в навчальній програмі: цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Цілі курсу: Розвиток фізичних якостей. Забезпечення необхідного рівня розвитку рухових навичок, можливостей функціональних систем організму виконують значну роботу. Виховання необхідних морально-вольових якостей.

Програма: Дисципліна «Фізичне виховання» викладається за окремими програмами з видів спеціалізації (футбол, баскетбол, софтбол, загальна фізична підготовка, настільний теніс, атлетична гімнастика, армрестлінг, пауерліфтінг, ритмічна гімнастика, легка атлетика, спеціальна медична група), розробленими на кафедрі фізичного виховання СНУ ім. В.Даля на основі Базової робочої програми з фізичного виховання.

Бібліографія:

1. Мачашкин В.М. Методика физического воспитания.-Киев,1986.

2. Зациорский В.Н. Легкая атлетика. Учебник для высших учебных заведений. – Киев,1980.

3.Захаров В.І. Легка атлетика у вузі. Навчальний посібник. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля,2004. – 100 с.

4.Накитный И.Д. Игры в легкой атлетике. –Киев:Здоров’я,1974.

5.Биедис А.А. Подвижные игры.-Ленинград:Учпедгиз,1961.

6.Душанин С.А.Оздоровительный бег. –Киев:Здоров’я,1982.

7.Футбол. Посібник для інститутів фізкультури. Під ред. Козакова П.М. - Київ: Здоров’я,1995.

8.Тренировка футболистов. Под ред. А. Романенко, О.Джус, М. Догадан. - М.:Просвещение,1986.

9.Кожеваткин В.М., Ковалев В.Д. Софтбол. Основы техники, тактики, правил игры и методики тренировки. –М.: Советский спорт,2003. -192 с.

Методи навчання: Практичні заняття, самостійна робота.

Методичне забезпечення:

1.Гордиенко В.Н. Методические указания по дисциплине “Физическое воспитание” “Правила соревнований для студентов первого курса, начинающих играть в мини-футбол”. -Луганск: изд-во ВНУ им.В.Даля,2005.

2.Уварова Л.І. Методика підвищення працездатності та фізичної підготовленості студентів I-III курсів СНУ ім. В.Даля у процесі занять баскетболом. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля,2005.

3.Методические указания по обучению питчеров и хиттеров студенческих женских софтбольных команд. Сост. В.В. Шигалевский, Е.Б. Попов, Е.К. Колодяжный. - Луганск: издательство Восточноукраинского государственного университета, 1997. – 31 с.

Передумова: необхідні загальні вміння, навички та психофізичні якості для занять фізичною культурою.

Екзаменаційна методика: немає

Реєстрація на курсі: немає

Реєстрація на іспиті: немає

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання: Усі розділи програми навчання обов’язкові.

Схожі:

Дисципліна фізичне виховання iconПитання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В
Дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В
Дисципліна фізичне виховання iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
Дисципліна фізичне виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання
Робоча навчальна програма підготовлена відповідно до навчального плану підготовки магістра за напрямком 0102 “Фізичне виховання І...
Дисципліна фізичне виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
Дисципліна фізичне виховання iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 6010201 «Фізичне виховання*»
Дисципліна фізичне виховання iconПереддипломна педагогічна практика
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять практику у дошкільних...
Дисципліна фізичне виховання iconМета І завдання педагогічної практики
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять практику у дошкільних...
Дисципліна фізичне виховання iconПереддипломна педагогічна практика
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять переддипломну практику...
Дисципліна фізичне виховання iconМета І завдання асистентської практики
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять асистентську на...
Дисципліна фізичне виховання iconСпеціальність "Фізичне виховання, фізичне виховання дітей дошкільного віку"

Дисципліна фізичне виховання iconГреко-римська І вільна боротьба. Фізичне виховання І спорт базова навчальна програма І навчальні плани трирічної підготовки спортсменів, суддів та волонтерів
«Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» відділення спортивного удосконалення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи