Дисципліна фінанси підприємств icon

Дисципліна фінанси підприємств
Скачати 45.99 Kb.
НазваДисципліна фінанси підприємств
Дата03.07.2012
Розмір45.99 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

108

Спеціальність оподаткування

Лекції

28

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські заняття)

14

Семестр 5

Самостійна робота (загальний обсяг)

52

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

36

Обсяг дисципліни у кредитах ЕСТS: Всього 3,0

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Харківська Лариса Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів, т. 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі “Економіка і підприємництво” за спеціальностями оподаткування, менеджмент, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Цілі курсу:

Студент повинен отримати знання теоретичних методичних та практичних аспектів фінансів підприємства.

Програма:

Тема. 1. Основи фінансів підприємств.

Короткий зміст. Сутність і функції фінансів підприємств. Грошові фонди і фінансові ресурси. Основи організації фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. Зміст та завдання управління фінансами підприємств.

Тема. 2. Грошові розрахунки та грошові надходження підприємств.

Короткий зміст. Грошовий оборот і система розрахунків на підприємстві. Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи. Касові операції й організація контролю за дотриманням касової дисципліни. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення. Характеристика та склад грошових надходжень підприємств. Доходи від операційної діяльності. Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності підприємств. Формування валового і чистого доходу.

Тема. 2. Формування і розподіл прибутку. Оподаткування підприємств.

Короткий зміст. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку. Система оподаткування підприємств. Оподаткування прибутку. Платежі за ресурси. Сплата підприємствами непрямих податків. Платежі (збори) підприємств на загальнообов’язкове державне пенсійне і соціальне страхування. Місцеві збори і податки.

Тема 4. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві.

Короткий зміст. Сутність і основи організації оборотних коштів. Склад і структура оборотних коштів. Необхідність та сутність нормування оборотних коштів. Метод прямого розрахунку потреби в оборотних коштах. Власні джерела формування оборотних коштів. Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів. Інші джерела формування оборотних коштів. Визначення наявності власних оборотних коштів. Показники використання оборотних коштів. Способи прискорення оборотності оборотних коштів. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємств.

Тема. 5. Кредитування підприємств.

Короткий зміст. Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів. Види кредитів, що надаються підприємствам. Загальна характеристика банківських кредитів. Отримання і погашення банківського кредиту підприємством. Комерційне кредитування підприємств. Лізингове кредитування підприємств. Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності. Кредитування підприємств через відкриття кредитних ліній міжнародними валютно-кредитними організаціями. Кредитування експорту вітчизняних підприємств за рахунок ресурсів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

Тема 6. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Оцінка фінансового стану підприємств.

Короткий зміст. Сутність основних засобів та їх відтворення. Показники стану та ефективності використання основних засобів. Знос і амортизація основних засобів. Сутність, склад, джерела та порядок фінансування капітальних вкладень. Фінансування витрат на поліпшення основних засобів. Фінансовий стан підприємства, методи його оцінки. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості та майнового стану підприємства. Аналіз прибутковості та комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Тема. 7. Фінансове планування, санація та банкрутство підприємств.

Короткий зміст. Фінансова стратегія підприємства. Зміст та методи фінансового планування. Поточний фінансовий план та порядок його складання. Зміст і значення оперативного фінансового плану. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування. Контролінг. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення. Планування та фінансування санації підприємства. Економіко правові аспекти санації та банкрутства підприємств.

Бібліографія


  1. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Поддєрьогіна А.М. – 5-те видання. – К.:КНЕУ. – 2004.

  2. Финансы предприятий :Учебник. / Под. Ред Н.В. Колчина. – 2-е издание. – М.:ЮНИТИ. – 20002.

  3. Финансы предприятий. – К.: Европейский университет. – 2003.

  4. Финансы предприятий / В.В. Остапенко. – М.: Омега –Л. – 2003.

  5. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М., Инфра, 1997. – 343 с.

Метод навчання: Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова:

Необхідні знання з бухгалтерського обліку і фінансової звітності, менеджменту, фінансів також бажано мати знання з фінансового і економічного аналізу, статистики, фінансового менеджменту.

Методичне забезпечення:

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине „Финансы предприятий” для студентов, обучающихся по направлениям „Экономика” и „Менеджмент”. – Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля,. - 2001. – 23 с.

Екзаменаційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Немає.

Реєстрація на іспит. За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання: Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Мова: Викладання може здійснюватись російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна фінанси підприємств iconПитання підсумкового контролю з дисципліни «Фінанси підприємств»
Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
Дисципліна фінанси підприємств iconП.І. Б. (повністю): Мохненко Андрій Сергійович
Дисципліни: облік І аудит, фінансовий аналіз, стратегічне управління підприємством, економіка та організація діяльності об’єднань...
Дисципліна фінанси підприємств iconТематичний план дисципліни «фінанси зарубіжних корпорацій» Денна форма навчання
Дисципліна «Фінанси зарубіжних корпорацій» вивчає фінанси акціонерних товариств у країнах з розвиненою ринковою економікою та належить...
Дисципліна фінанси підприємств icon3. грошові надходження підприємств
...
Дисципліна фінанси підприємств iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Дисципліна фінанси підприємств iconРішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування
«Фінанси». Для вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент повинен опанувати знаннями по таких дисциплінах, як «Економіка...
Дисципліна фінанси підприємств iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Дисципліна фінанси підприємств icon0305 „Економіка та підприємство”
Методичні рекомендації по проведенню практичних (семінарських) занять з дисципліни “Фінанси підприємств” напрям підготовки 03050800...
Дисципліна фінанси підприємств iconЗ навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Дисципліна фінанси підприємств iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси"
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Дисципліна фінанси підприємств iconНавчальна дисципліна: Статистика підприємств

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи