Дисципліна фінанси icon

Дисципліна фінанси
Скачати 66.27 Kb.
НазваДисципліна фінанси
Дата03.07.2012
Розмір66.27 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ФІНАНСИ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

108

Спеціальність Оподаткування

Лекції

28

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 5

Самостійна робота (загальний обсяг)

52

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота
Обсяг дисципліни у кредитах ЕCTS:

Всього 3,0

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Костирко Ольга Юріївна, старший викладач

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів, т. 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Предмет дисципліни:

Фінансові відносини на макро- і мікрорівнях та на рівні світового господарства, особливості їх розвитку на сучасному етапі, а також методи їх регулювання.

Цілі курсу:

Студент повинен отримати знання теоретичних та методичних аспектів фінансів як економічної категорії та набути практичних навичок в оцінці процесів, що відбуваються в фінансовій сфері.

Лектор: Костирко Ольга Юріївна, ст. викладач

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет

Статус курсу в навчальній програмі: Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі « Економіка і підприємництво» за спеціальністю фінанси.

Тема 1. Сутність та функції фінансів.

Короткий зміст. Суть та об'єктивна необхідність фінансів. Об'єкти та суб'єкти фінансових відносин. Функції фінансів. Взаємозв'язок фінансів з іншими розподільчими категоріями. Принципи побудови фінансової системи України. (схема) Суть фінансової системи, її склад та принципи побудови. Загальна характеристика сфер і ланок фінансової системи. Дискусійні питання суті та складу фінансової системи. Проблеми розвитку фінансової системи України. Особливості сучасного стану економіки і фінансів України. Дискусійні питання суті та функції фінансів.

Тема 2. Механізм управління фінансами.

Короткий зміст. Види фінансової політики, їх характеристика. Фінансова стратегія і фінансова тактика. Особливості сучасної фінансової політики України. Фінансові важелі, їх роль у функціонуванні фінансового механізму. Фінансові стимули та санкції, їх види. Необхідність реформування фінансового механізму в сучасних умовах. Етапи і методи фінансового планування. Загальна характеристика основних фінансових планів держави та підприємств. Шляхи вдосконалення фінансового планування в сучасних умовах. Об'єкти та суб'єкти фінансового контролю на макро та мікрорівні. Класифікація фінансового контролю. Організація фінансового контролю в Україні. Організація управління фінансами в Україні.

Тема 3. Бюджет та бюджетна система України.

Короткий зміст. Бюджет як складова загальнодержавних фінансів та центральна ланка фінансової системи. Бюджетна система та бюджетний устрій України. Бюджетний процес в Україні, його суть та особливості. Економічна природа, склад та класифікація доходів бюджетів. Економічна природа, склад та класифікація видатків бюджетів. Бюджетний дефіцит як економічне явище.

Тема 4. Податкова система України.

Короткий зміст. Економічна сутність та функції податків. Класифікація податків та їх характеристика. Суть, значення та роль податкової системи у складі державних доходів. Принципи та методи оподаткування. Характеристика податкової системи України. Поняття акцизу, суб’єкти та об’єкти оподаткування акцизним збором. Специфіка оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Ввізне та вивізне мито. Податок на додану вартість. Платники та об’єкти оподаткування. База оподаткування. Оподаткування за нульовою ставкою. Операції, що звільнені від оподаткування. Порядок нарахування та сплати податку. Бюджетне відшкодування ПДВ. Податок на прибуток підприємств. Податок з доходів фізичних осіб. Місцеві податки і збори. Плата за ресурси і послуги та інші платежі. Ухилення від податків.

Тема 5. Місцеві фінанси.

Короткий зміст. Роль фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Економічна сутність та принципи утворення. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Сутність бюджетного федералізму. Шляхи балансування місцевих фінансів.

Тема 6. Державний кредит.

Короткий зміст. Економічна сутність державного кредиту. Види державного кредиту. Державний борг. Економічні та соціальні наслідки державного боргу. Обслуговування державного боргу. Державні цінні папери. Фондові деривативи. Фінансові інструменти та секютерізація.

Тема 7. Фінанси підприємств.

Короткий зміст. Промислова політика України. Економічна сутність фінансів підприємств. Виручка, дохід і прибуток. Оборотні кошти підприємств. Фінансування відтворення основних фондів. Фінансове планування. Фінансова санація на підприємстві. Оцінка фінансового стану підприємства. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання.

Тема 8. Страхування і страховий ринок.

Короткий зміст. Сутність страхового захисту. Основні форми страхування, їх класифікація. Обов’язкове та добровільне страхування. Статистика майнового страхування. Страхування кредитних та фінансових ризиків. Сутність особистого страхування. Перестрахування. Прибутки і витрати страховика, фінансові результати страхових компаній. Характеристика страхового ринка.

Тема 9. Фінансовий ринок.

Короткий зміст. Фінансовий ринок, його суть, необхідність та значення. Систематизація фінансових ринків. Структура фінансового ринку та його функції. Характеристика інструментів фінансового рику. Склад учасників фінансового ринку. Діяльність фінансових посередників та їх функції.

Тема 10. Фінансовий менеджмент.

Короткий зміст. Організаційно-інформаційні та методичні основи. Структура капіталу. Управління оборотним капіталом. Фінансові механізми управління прибутком. Оцінка вартості коштів у часі. Управління фінансовими інвестиціями. Поняття управлінських рішень. Антикризове фінансове управління підприємством.

Тема 11. Фінансове право.

Короткий зміст. Сутність фінансового права. Бюджетне право. Правове регулювання селевих державних та місцевих фондів. Правові основи державного кредиту. Правове регулювання державних доходів і видатків. Правове забезпечення страхування.

Тема 12. Фінансовий аудит.

Короткий зміст. Основи фінансового аудита. Аудиторське висновки. Типи свідчень та документів. Планування аудита. Аудит циклу реалізації одержання виручки.

Тема 13. Фінансові ризики.

Короткий зміст. Сутність та види фінансових рисків. Валютні риски. Інвестиційні риски. Риск-менеджмент як частина фінансового менеджменту.

Тема 14. Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності.

Короткий зміст. Зовнішньоекономічна діяльність: суть, види, державне регулювання. Митне та валютне регулювання. Розподіл валютної виручки підприємств. Спільне підприємництво як форма міжнародної економічної співпраці.

Бібліографія:

  1. Балабанов А.И., Балабанов И.Т. Финансы. – СПб: Питер, 2002. – 192 с. – (Серия “Краткий курс”)

  2. Бандурка О.М., Коробов Н.Л., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312 с.

  3. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2001. – 416 с.

  4. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997.

  5. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Пер. с англ. – М.: Аудит, 1996.

  6. Финансы: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 384 с.

Метод навчання: Лекції із застосуванням слайдами і прозірок.

Передумова:

Необхідні знання з ціноутворення, інвестиційної діяльності, кредитування, бухгалтерського обліку. Курс “Фінанси” має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами: “Основи економічної теорії”, “Економічна історія”, “Економіка підприємства” та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Методичне забезпечення:

  1. Програма з дисципліни «Фінанси» для студентів напрямку «Економіка та підприємництво» /Укладачі: Г.Г. Мельник, С.М. Смірная. – Луганськ, Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003 – 16 с.

  2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Финансы» / Сост. Л.А. Костырко, О.Ю. Костырко. – Луганск, изд. ВНУ, 2002. – 16 с.

  3. Планы семинарских занятий по дисциплине «Финансы» / Сост. Л.В. Харьковская, О.В. Бондаренко. – Луганск, изд. ВУГУ, 1999. – 16 с.

Екзаменаційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Немає.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає тими з 1 по 7; другий – теми з 8 по 14. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова. Викладення ведеться російською мовою.

Схожі:

Дисципліна фінанси iconТематичний план дисципліни «фінанси зарубіжних корпорацій» Денна форма навчання
Дисципліна «Фінанси зарубіжних корпорацій» вивчає фінанси акціонерних товариств у країнах з розвиненою ринковою економікою та належить...
Дисципліна фінанси iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Дисципліна фінанси iconДисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є одержання студентами знань теорії, методології й методики функціонування бюджетної...
Дисципліна фінанси iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
Дисципліна фінанси iconДисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
«Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю І функціями...
Дисципліна фінанси iconПитання підсумкового контролю з дисципліни «Фінанси підприємств»
Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
Дисципліна фінанси iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Дисципліна фінанси iconРішення щодо оптимізації сучасних грошово-кредитних відносин суб'єктів господарювання
Дисципліна «Історія фінансів, грошей та кредиту» є вибірковою для підготовки бакалавра по напряму «Фінанси І кредит»
Дисципліна фінанси iconДисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси»
Звідси – гостра неохідність створення сучасної системи політичної освіти І просвітництва громадян. Перш за все політичні знання й...
Дисципліна фінанси iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Для вступу до магістратури за спеціальністю «Фінанси / Державні фінанси» або «Фінанси / Страхова справа» кваліфікаційного рівня «магістр»,...
Дисципліна фінанси iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Для вступу до магістратури за спеціальністю «Фінанси / Державні фінанси» або «Фінанси / Страхова справа» кваліфікаційного рівня «магістр»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи