Дисципліна економічний аналіз icon

Дисципліна економічний аналіз
НазваДисципліна економічний аналіз
Дата03.07.2012
Розмір28.9 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі:

81

Спеціальність оподаткування

Лекції

14

Кафедра Обліку та аналізу господарської діяльності

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 6

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна обов’язкова


Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього: 2,5

Підсумковий контроль знань

залік

Лектори: Тацiй Iнна Валерiївна, кандидат економічних наук, доцент; Губаревич Ніна Павлівна, старший викладач.


Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра обліку та аналізу господарської діяльності, тел.41-51-38

Статус курсу в навчальній програмі: Курс є обов’язковим з циклу дисциплін загальноекономічної підготовки в програмі за напрямом «Економіка і підприємництво» за спеціальністю оподаткування

Цiлi курсу:

Засвоєння знань щодо системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів

Програма курсу:

Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу.

Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу.

Тема 3. Види аналізу та його інформаційне забезпечення.

Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 5. Аналіз прибутку і рентабельності.

Тема 6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг.

Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці.

Тема 8. Аналіз довгострокових активів підприємства.

Тема 9. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.

Тема 10. Аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації продукції.

Бiблiографiя:

  1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. — 4-е изд., доп. и перераб. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 416 с.

  2. Гусев Ю. А. Теория экономического анализа: Учеб. пособие / Донецк. гос. техн. ун-т. — Донецк: РИА, 2000. — 192 с.

  3. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. 3. Бурчевський, М. I. Горбаток та т.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001.—540с.

  4. Житная И.П., Таций И.В. Теория экономического анализа. – Луганск: Изд-во ВНУ имени В. Даля, 2004. – 300с.

  5. Карпунин М. Г., Майданчик Б. И. Функционально-стоимостной анализ в отрас­левом управлении эффективностью. — М.: Экономика, 1983. — 200 с.

Метод навчання: Лекції та практичні заняття

Передумова: Необхідні загальні знання з статистики, вищої математики, теорії економічного аналізу

Методичне забезпечення: Методичні розробки з дисципліни


Екзаменаційна методика: Залік

Реєстрація на курс:

Курс зареєстрований свідоцтвом СНУ імені Володимира Даля

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання: Усі розділи програми навчання є обов’язковими

Викладацький склад: Лекції – Тацiй Iнна Валерiївна, к. е. н., доцент; ст. викл. Губаревич Ніна Павлівна. Практичні заняття: Осипа Н. В. асистент кафедри

Оцінювання:

Під час поточного контролю – бліц-опитування, тестування, контрольні точки;

Під час модульного контролю – тестування;

Мова: Вивчення дисципліни можливо недержавною мовою за бажанням студентів

Схожі:

Дисципліна економічний аналіз iconНавчальна дисципліна: Техніко-економічний аналіз

Дисципліна економічний аналіз iconНавчальна дисципліна: Техніко-економічний аналіз

Дисципліна економічний аналіз iconТехніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства
Для викладання дисциплін «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансово-економічний аналіз» для студентів економічних...
Дисципліна економічний аналіз iconДисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні
Розподіл годинника по залікових модулях, по темах, видах занять І формах контролю
Дисципліна економічний аналіз iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Дисципліна економічний аналіз iconДвнз київський національний економічний університет
Важливим аспектом вивчення цієї системи є її аналіз на макрорівні. Він дозволяє оцінити стан національної економіки, виявити резерви...
Дисципліна економічний аналіз iconЕкономічний аналіз
Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної...
Дисципліна економічний аналіз iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації
«Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз») для студентів усіх форм навчання спеціальностей...
Дисципліна економічний аналіз iconКонспект лекцій Економічний аналіз
Конспект лекцій з дисципліни „Економічний аналіз” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030504 – „Економіка...
Дисципліна економічний аналіз icon1 березня 2013 року Збірник наукових праць «Економічний аналіз»
Збірник наукових праць "Економічний аналіз" запрошує науковців до співпраці для публікації результатів досліджень
Дисципліна економічний аналіз iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «економічний аналіз»
«Економічний аналіз» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030504...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи