Дисципліна економічна історія icon

Дисципліна економічна історія
Скачати 35.13 Kb.
НазваДисципліна економічна історія
Дата03.07.2012
Розмір35.13 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність - Оподаткування

Лекції

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр – 1

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна – обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього 3,0 кредити

Підсумковий контроль

іспит


Лектор: Свірідова Наталія Дмитрівна, завідувач кафедрою, к.е.н., доц.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний, кафедра туризму і готельного господарства, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: Курс нормативний за напрямком "Економіка та підприємництво” за спеціальністю оподаткування

Цілі курсу: Вивчення історії економічного розвитку суспільства; особливостей розвитку економіки різних країн на різних історичних етапах; історико-економічний аналіз впливу тих або інших політичних та історичних подій на економічну політику країн світу.

Програма:

Тема 1. Предмет економічної історії, її періодизація. Зв’язок з іншими дисциплінами.

Тема 2. Основні проблеми економічного розвитку країн у період доринкової економіки.

Короткий зміст. Основні риси первісної економіки. Економічний розвиток в умовах рабовласницького суспільства. Типи рабовласницької економіки, їхня характеристика. Економічний розвиток в епоху феодалізму. Великі географічні відкриття. «Революція цін». Первісне нагромадження капіталу. Зародження ринкової економіки.

Тема 3. Економічний розвиток країн світу в епоху домонополістичного капіталізму.

Короткий зміст. Розвиток капіталізму у сільському господарстві. Умови промислової революції. Особливості промислового перевороту у Франції.

Тема 4. Становлення й розвиток капіталізму в Росії.

Короткий зміст. Розвиток промисловості. Політика меркантилізму і її значення для економічного розвитку країни. Внутрішній ринок країни, розвиток торгівлі, фінанси й кредитування сільського господарства країни.

Тема 5. Економічний розвиток Німеччини до першої світової війни.

Короткий зміст. Передумови швидкої індустріалізації та економічне піднесення Німеччини. Буржуазно-юнкерський імперіалізм. Форми експансії германського імперіалізму.

Тема 6. Економічні причини та наслідки першої світової війни.

Короткий зміст. Участь країн світу у війні. Версальський мирний договір. Відродження економіки Німеччини. Плани Дауеса та Юнга.

Тема 7. Світова економічна криза 1929-1933 р.

Короткий зміст. Причини кризи. «Новий курс» Рузвельта. Економічна політика фашистської Німеччини. План економії англійського банкіра Дж. Мея. Економічна політика французького уряду Національного фронту.

Тема 8. Економічний розвиток країн світу після другої світової війни.

Короткий зміст. Економічні підсумки війни. План Маршалла. Економічна програма Л. Ерхарда у ФРН. Економічна політика «голізма» у Франції. «Зворотній курс» Доджа-Шоупа в Японії.

Тема 9. Сучасний етап економічного розвитку країн світу.

Короткий зміст. Економічні проблеми сучасного етапу. «Рейганоміка» та її результати. Реформування господарського механізму в країнах Європи. Реформи економіки в країнах Азії. Український варіант переходу до ринкової економіки

Бібліографія:

  1. Бор М.З. История мировой экономики: конспект лекций. – М.: «Дело и сервис», 1998.

  2. Волохова Н.Д. Экономическая история: конспект лекций. – Луганск: изд-во ВУГУ, 1998

  3. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990./ Под ред. А.Н. Марковой. – М.: ЮНИТИ, 1995

  4. Лойберг М.Я. История экономики. – М.: «Инфра - М», 1997

  5. Тимошина Т.М. Экономическая история России – М.: «Филин», 1998

  6. Лановік Б.Т. Економічна історія України та світу. – К., 2000

  7. Экономическая история зарубежных стран. / Под ред. В.И. Голубовича. – Минск: Экоперспектива, 1996.

Метод навчання: Лекції із застосуванням плакатів.

Передумова: дисципліна вихідна.

Методичне забезпечення: конспект лекцій, плакати, роздавальний матеріал.

Екзаменаційна методика: екзамен за допомогою білетів.

Реєстрація на курс: немає

Реєстрація на іспит: за розкладом

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання: усі розділи навчального курсу є обов’язковими

Оцінювання: здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю

Мова


Вивчення усіх розділів програми навчання можливо російською мовою.

Схожі:

Дисципліна економічна історія iconСпеціальність 08. 00. 01 – Економічна теорія та історія економічної думки
Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки України у Донецькому національному університеті відкрито аспірантуру та докторантуру...
Дисципліна економічна історія iconМ. В. Лазарович, Р. М. Матейко, Л. А. Родіонова
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Дисципліна економічна історія iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна.   Навчально-методичний комплекс з елективного курсу   «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Дисципліна економічна історія iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Дисципліна економічна історія iconНавчальна дисципліна: Соціально-економічна географія зарубіжних країн

Дисципліна економічна історія iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна економічна історія iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна економічна історія iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна економічна історія iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Дисципліна економічна історія iconКількість годин
...
Дисципліна економічна історія iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи