Вимоги до оформлення статті icon

Вимоги до оформлення статті
НазваВимоги до оформлення статті
Дата03.07.2012
Розмір63.1 Kb.
ТипДокументи

Вимоги до оформлення статті


Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України. Текст має бути набраний у редакторі MS Word шрифтом Times New Roman розміром 12 пунктів. Формули вводяться в редакторі «Microsoft Equation». Рисунки розміщуються в статті та додатково додаються їх файли на CD.

Формат сторінки А4. Поля: ліве і праве по 22,5 мм, верхнє – 18 мм, нижнє – 30 мм.

Назва статті друкується з вирівнюванням по лівому краю в наступному порядку.

В першій строчці вказується УДК (TNR, кегль 12, напівжирний). Через строчку вказуються прописними буквами ініціали, прізвище автора (чи авторів), далі строчними буквами місце роботи і через кому в дужках – найменування країни (TNR, кегль 12, звичайний). Через строчку прописними буквами вказується назва статті (TNR, кегль 14, напівжирний). Через строчку строчними буквами наводиться анотація на трьох мовах (TNR, кегль 10, звичайний). Через строчку наводиться основний текст статті в дві колонки однакової ширини, з відстанню між колонками 0,5 см.

Після основного тексту статті наводиться Бібліографічний список (TNR, кегль 11, звичайний), текст списку (TNR, кегль 10, звичайний, строчними буквами).

Заявка про Вашу участь в конференції та стаття, оформлені у відповідності з вказаними вимогами, повинні надійти в Оргкомітет до

^ 15 березня 2010 року.

Стаття надсилається на компакт-диску та у роздрукованому вигляді (1 примірник поштою), або електронна версія статті надсилається на адресу E-mail: vnti@ndc.diit.edu.ua. Текст статті і анотацій записуються окремими файлами.

Текст статті повинен бути вичитаний та перевірений авторами. Відповідальність за помилки несе авторський колектив.

З порядком оформлення статей можна також ознайомитись на сайті

http://www.diitrvv.dp.ua/vestnikhod.htm

Додаткова інформація про конференцію на сайті університету http://www.diit.edu.ua


^ Заявка


на участь у міжнародній

науково-практичній конференції

«мостИ ТА тУнелІ:

теорія, дослідження, практика»


1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

2. Посада, вчений ступінь, звання

3. Організація (повністю і абревіатура)

4. Поштова адреса

5. Телефон, факс (з кодом міста), e-mail

6. Назва доповіді (якщо планується)

7. Необхідність бронювання готелю та строк перебування


Планую:

  • Виступити з доповіддю (10-15 хв.)

  • Виступити з інформацією (до 5 хв.)

  • Прийняти участь як слухач

  • Друк статті__________ __________________________

дата підпис


Ви також маєте можливість бути учасником конференції без статті. Для цього необхідно надіслати реєстраційну форму поштою, чи на електронну адресу та перерахувати оргвнесок.


^ Адреса університету:

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу трамваєм №1 до кінцевої зупинки або маршрутними таксі №123, №101 - до зупинки «ДІІТ»; від аеропорту маршрутним таксі №109 - до зупинки «ДІІТ».


МІнІстерство

транспортУ ТА Зв’язКУ УкраЇнИ

^ ДнІпропетровсЬкий нацІональнИй унІверситет ЗАЛІЗНИЧНого транспортУ

ІменІ академІка В. Лазаряна


СХІДНИЙ науКОВИЙ центр

транспортноЇ академІЇ УкраЇнИ


Міжнародна

науково-практична конференція


МостИ ТА тУнелІ:

теорІя, ДОСЛІДЖЕННЯ, практика


присвячується

90-річчю з дня народження

академіка М. Г. Бондаря

та 100-річчю з дня народження

професора М. Н. Гольдштейна


27.05 – 28.05.2010


Дніпропетровськ

2010


Науковий комітет конференції


Голова:

Пшінько О.М., д.т.н., проф., ректор, ДНУЗТ

Члени наукового комітету:

Мямлін С.В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи, ДНУЗТ

Распопов О.С., д.т.н., доц., проректор, завідувач кафедри «Мости», ДНУЗТ

Гейзен Р.О., д.т.н., проф., науковий керівник НДЛ «Трансміст» (Росія)

Верхняцький О.А., заступник начальника ДП «Придніпровська залізниця»

Казакевич М.І., д.т.н., проф., ДНУЗТ

Кір’ян В. І., д.т.н., чл.-кор. НАНУ, завідувач відділу міцності зварних конструкцій, Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона

Коваль П.М., к.т.н., доц., завідувач кафедри «Архітектурні конструкції», Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури

Кулябко В.В., д.т.н., проф., Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

Лантух-Лященко А.І., д.т.н., проф., Національний транспортний університет

Линник Г.О., заступник начальника Головного управління колійного господарства – начальник управління інженерних споруд, «Укрзалізниця»

Лучко Й.Й., д.т.н., проф., Львівська філія ДНУЗТ

Панасюк В.В., д.т.н., проф., академік НАНУ, Фізико-механічний інститут

ім. Г.В. Карпенка НАНУ

Петренко В.Д., д.т.н., проф., завідувач кафедри «Тунелі, основи і фундаменти», ДНУЗТ

Петренко В. І., к.т.н., президент державної корпорації «Укрметротунельбуд»

Попович М.М., к.т.н., доц., декан факультету «Мости і тунелі», ДНУЗТ

Сулим Г.Т., д.ф-м.н., проф., завідувач кафедри «Механіки», Львівський національний університет ім. І. Франка

Циганок Ю.О., голова правління ОАО «Мостобуд» (Україна)

^ Шановний колего!


Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика», присвяченої 90-річчю з Дня народження академіка М.Г.Бондаря та 100-річчю з Дня народження професора М.Н.Гольдштейна, яка відбудеться у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 27-28 травня 2010 року.


Програма конференції передбачає роботу за такими напрямками:


1. Проблеми теорії, проектування та будівництва мостових переходів.

2. Проблеми утримання та експлуатації штучних споруд.

3. Основи та фундаменти для будівництва інженерних споруд на транспорті.

4. Будівництво транспортних тунелів та підземних споруд.

Кількість секцій визначається кількістю поданих доповідей.


Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська


Регламент роботи конференції


27 травня 8.00-10.00 – реєстрація учасників

(зала засідань, ауд.314)

27 травня 10.00-12.00 – пленарне засідання

(зала засідань, ауд.314)

13.00-17.00 – робота в секціях

28 травня 9.00-16.00 – робота в секціях


Організаційний внесок 200 грн. або 20 євро включає організаційні витрати, витрати на публікацію однієї статті обсягом не більше 5 сторінок у виданні, зареєстрованому ВАК України – «Віснику Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна», отримання одного екземпляру збірника. За публікацію статті обсягом, що перевищує 5 сторінок, плата збільшується в розмірі 20 грн. за кожну додаткову сторінку.


Строк перерахування організаційного внеску - до^ 1 травня 2010 рок.


Розрахунковий рахунок для перерахування організаційного внеску та спонсорської допомоги:


Банківські реквізити:

НВП «Укртрансакад»,

вул. Акад. Лазаряна, 2, буд. 9

м. Дніпропетровськ, 49010

^ ЄДРПОУ 32406215, ІПН 324062104634,

свід. ПДВ № 04193466

Р/р 26003050300136 в

ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299

За ________ за угодою № ____ від ______


Можлива оплата готівкою за місцем проведення конференції. В цьому випадку необхідно попередити оргкомітет конференції до 1 травня 2010 року.


Оргкомітет конференції:


Тел.:(0562) 331902 – Распопов Олександр Сергійович

(056) 7769059 – Миргородська Алла Іванівна,

(0562) 335812 – Соломка Валентина Іванівна.

(056) 3774679 – Пінчук Олена Петрівна,

Факс: (056) 7769059

E-mail: vnti@ndc.diit.edu.ua.

Схожі:

Вимоги до оформлення статті iconВимоги до оформлення матеріалів публікації: Структура статті повинна
Необхідно виділити назви кожного з елементів у тексті статті за зразком, наведеним у додатку Невиконання або часткове виконання цієї...
Вимоги до оформлення статті iconВимоги до оформлення статті
Текст статті повинен бути поданий у форматі Word будь-якої версії з такими параметрами форматування
Вимоги до оформлення статті iconВимоги до оформлення статей Мова статті англійська, українська або російська. Обсяг статті до 10 сторінок формату А4
Стаття виконується в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 (більш нові версії не допускаються)
Вимоги до оформлення статті iconДодаток Вимоги щодо оформлення текстів доповідей
Текст статті обсягом до 5 друкарських сторінок формату А4 повинен бути підготовлений в текстовому редакторі word 97-2003. Статті...
Вимоги до оформлення статті iconДодаток Вимоги щодо оформлення текстів доповідей
Текст статті обсягом до 5 друкарських сторінок формату А4 повинен бути підготовлений в текстовому редакторі word 97-2003. Статті...
Вимоги до оформлення статті iconВимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу)
Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною...
Вимоги до оформлення статті iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Вимоги до оформлення статті iconВимоги До оформлення статей до друку приймаються статті, що
Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, надрукований на папері форматом А4, а також електронний варіант на cd-rom....
Вимоги до оформлення статті iconВимоги до змісту та оформлення реферату статті Реферат
Текст реферату повинен бути лаконічним І чітким, із застосуванням значимих слів зі статті. У тексті реферату варто вживати синтаксичні...
Вимоги до оформлення статті iconВимоги до змісту та оформлення статей
Статті обсягом від 6 сторінок комп’ютерного тексту приймаються до 30 квітня 2011 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи