Договір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet icon

Договір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet
Скачати 105.27 Kb.
НазваДоговір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet
Дата03.07.2012
Розмір105.27 Kb.
ТипДокументи

Договір № ЦТІТ–ІЗ-___

Про надавання інформаційних послуг мережі Internet

м. Львів

 1. Загальні положення

Договір укладений між Національним університетом “Львівська політехніка” в особі проректора Крайовського Володимира Ярославовича, який діє на підставі Статуту, зобов’язання за яким безпосередньо виконує окремий госпрозрахунковий спеціалізований структурний підрозділ Національного університету “Львівська політехніка” - Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій. (далі Центр), та ______________________________________________________________________ _______________в особі ______________________________________________________________ (далі Замовник), які є Сторонами цього договору..

  1. Центр діє на підставі “Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка””.

  2. Замовник діє на підставі __________________________________________________________.

 1. Предмет угоди

  1. Предметом угоди є інформаційні послуги мережі Internet, які Центр надає Замовнику у відповідності до замовлення згідно Додатку 2. Перелік послуг та їх вартість визначені в Додатку 1.

 2. Обов’язки сторін

  1. Центр приймає на себе зобов’язання з надання інформаційних послуг мережі Internet згідно замовлення в Додатку 2 цього Договору, які включають в себе:

   1. забезпечення цілодобового функціонування та зв’язку з Internet технічних засобів Центру, які використовуються для надання послуг Замовнику;

   2. надання Замовнику консультацій та рекомендацій для вибору необхідного обладнання, устаткування та програмного забезпечення, необхідного для отримання послуг Замовником;

   3. забезпечення індивідуального обліку замовлених і наданих Замовнику послуг, надання Замовнику інформації про стан його балансу і перебіг надання послуг;

   4. інші види послуг, передбачені Додатком 1 до цього договору.

  2. Замовник офіційно погоджується і підтверджує, що приймає на себе наступні зобов’язання:

   1. дотримуватися рекомендацій Центру щодо вибору мережевого, комунікаційного обладнання, встановлення конкретного мережевого програмного забезпечення та інших рекомендацій, скерованих на забезпечення якості надання послуг Центром Замовнику;

   2. здійснювати оплату вартості послуг, замовлених Замовником, на підставі рахунків, поданих від Центру до Замовника у терміни та у спосіб, передбачені договором; своєчасно звертатися до Центру для урегулювання претензій, пов’язаних з обліком та оплатою послуг;

   3. повідомляти Центр про перерви у надаванні послуг або інші порушення нормальної роботи мережі, забезпечувати працівників Центру інформацією для виконання необхідних діагностичних або налагоджувальних робіт;

   4. надати Центру повну, правдиву та точну інформацію про себе. Замовник зобов'язується своєчасно повідомляти Центр про будь-які зміни цієї інформації, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії договору.

   5. при замовленні делегування доменного імені Замовник підтверджує, що, наскільки це відомо Замовнику, ні делегування йому доменного імені, ні спосіб прямого чи непрямого використання цього доменного імені не порушує прав та законних інтересів третіх осіб, в тому числі прав інтелектуальної власності.

   6. йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка надається ним Центру та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені, а також він знає та погоджується з тим, що ця інформація буде постійно зберігатись в реєстраційній Базі відповідного домену верхнього рівня, наприклад lviv.ua, а її актуальний стан буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.

   7. інформаційні ресурси, розміщені Замовником на серверах Центру, як у делегованому Замовнику домені, так і у домені Центру не можуть бути такими, які суперечать чинному законодавству України, порушують право на інтелектуальну власність, завдають або можуть завдати матеріальну або моральну шкоду, носять офенсивний характер по відношенню до окремих осіб, організацій, суспільних або політичних груп.

   8. не чинити спроб доступу до захищеної інформації та програмного забезпечення в мережах, до яких отримане сполучення; не використовувати надані Центром послуги з метою нанесення матеріальної або моральної шкоди;

   9. при роботі в мережі Internet дотримуватися існуючих норм мережевої етики щодо всіх членів Internet-спільноти.

   10. порушення Замовником умов, передбачених п.п. 3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 цього Договору є підставою для розірвання договору з ініціативи Центру, відміни адміністратором публічного домену делегування Замовнику доменного імені, негайного припинення надання послуг Замовнику.

   11. Замовник несе всю відповідальність за шкоду, яка може бути заподіяна використанням його інформаційних ресурсів, або використанням ним послуг мережі Internet.

 3. Порядок оформлення замовлень, надавання послуг та здійснення розрахунків за замовлені послуги

  1. Для реєстрації та оформлення замовлення представник Замовника особисто звертається до Центру у робочі дні та на підставі замовлення, вказаного у Додатку 2 отримує реквізити, необхідні для отримання замовлених послуг. (Робочими днями для Центру вважаються дні тижня від понеділка до п’ятниці за винятком днів, визначених як святкові або неробочі згідно з чинним законодавством).

  2. Реєстрація мережевих реквізитів Замовника зберігається протягом всього періоду чинності договору, крім випадків, передбачених п. 4.4 і п. 5.9 даного Договору.

  3. Послуги надаються цілодобово без перерв на вихідні, святкові або неробочі дні, починаючи від наступного робочого дня після оплати рахунку за замовлення.

  4. Анулювання реєстрації мережевих реквізитів конкретного абонента Замовника, припинення надання конкретної послуги може бути здійснене на підставі письмової вимоги (листа) Замовника.

  5. Вартість послуг за цим договором визначається Додатком 1. Вартість послуг може бути змінена. Про зміну вартості послуг Центр попереджує Замовника за місяць до терміну цієї зміни. При згоді Замовника на зміну вартості послуг Додаток 1 до договору переоформляється, в іншому випадку чинність договору припиняється з ініціативи Центру, як це передбачено п. 6.4.

  6. Замовник здійснює оплату послуг за рахунками, які виставляє Центр Замовнику. Оплата рахунку повинна бути здійснена протягом трьох банківських днів після його виставлення. Після оплати рахунку бухгалтерія Національного університету “Львівська політехніка” виставляє Замовнику податкову накладну. Підставою для виставлення рахунку є даний договір, Додаток 1 і Додаток 2 до нього.

  7. Центр може продовжувати надавати замовлені послуги авансом в обсязі до 10% попередньої оплати за замовлені послуги; цей обсяг наданих послуг враховується як використаний при виконанні наступного замовлення абонента або при проміжних чи остаточних розрахунках між Центром і Замовником, зокрема при припиненні чинності договору.

  8. Надання певного об’єму послуг Замовнику Центр фіксує актом виконання робіт із надання послуг в двох примірниках, один із яких після його підписання Замовником повинен бути повернений Центру. Якщо Замовник не здійснив наступного замовлення, то до акту виконання робіт включається надання послуг авансом (див. п. 4.8), а також висилається рахунок на оплату послуг, наданих авансом. Акт виконаних робіт виставляється по факту оплати у випадку авансової оплати послуг, у протилежному випадку - по факту наданих послуг.

  9. Центр щомісячно інформує Замовника через його електронну поштову скриньку, залежно від замовленої послуги, про обсяг і вартість наданих послуг за минулий календарний місяць або про вичерпання оплаченого ресурсу замовленої послуги.

  10. Проміжні розрахунки між Центром та Замовником можуть бути ініційовані будь-якою із Сторін при виникненні неузгодженості між обсягом наданих послуг та оплатою за них, зокрема, внаслідок несплати послуг, наданих авансом Замовнику.

  11. Вартість послуг сторонніх організацій, таких як замовлення і використання комутованих або виділених каналів зв’язку, вартість мережевого, комунікаційного або іншого обладнання Замовника не включені в даний договір і оплачуються незалежно від даного договору.

  12. Замовник самостійно здійснює придбання або оренду комунікаційного обладнання і каналів зв’язку, використовуючи рекомендації Центру.

  13. При припиненні чинності договору з будь-яких причин, крім вказаних у п.п. 5.9.1, 5.9.2 договору, Центр продовжує надавання послуг до повного використання Замовником оплаченого ресурсу послуг. Авансова оплата послуг у будь-якому випадку не повертається.

 4. Відповідальність сторін.

  1. Центр відповідає за свої зобов’язання згідно з п. 3.1. цієї угоди.

  2. Центр не несе відповідальності за будь-які прямі, чи непрямі збитки, що виникли у зв’язку з невиконанням зобов’язань Замовника перед третіми особами.

  3. Центр не несе відповідальності за зміст інформації, яка висилається або отримується Замовником через мережі, до яких він отримує доступ, а також за будь-які наслідки використання такої інформації.

  4. Центр не відповідає за наслідки втручання сторонніх осіб у комп’ютери або комп’ютерну мережу Замовника. Центр не гарантує захисту інформації Замовника від несанкціонованого доступу.

  5. Центр не відповідає за якість послуг, що безпосередньо залежать від організацій, не зв’язаних з Центром договірними зобов’язаннями, зокрема, за якість комутованих телефонних каналів з боку абонентської петлі Замовника.

  6. Центр не відповідає за якість та номенклатуру послуг, які надаються Замовнику третіми особами.

  7. Замовник відповідає за свої зобов’язання згідно з п. 3.2 цієї угоди.

  8. Центр може припинити надавання послуг Замовнику при вичерпанні 100% оплаченого ресурсу замовлених послуг.

  9. Центр негайно припиняє надавання послуг абоненту Замовника:

   1. при виникненні загрози безпеці функціонування мереж з боку Замовника;

   2. при виявленні навмисних дій Замовника, які шкодять іншим юридичним або фізичним особам;

   3. при вичерпанні 110% оплаченого ресурсу замовлених послуг.

  10. Сторони звільняються від виконання зобов’язань згідно з даним договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, яким Сторони не могли запобігти. До обставин непереборної сили відносяться, наприклад, землетрус, повінь, пожежа, страйк, надзвичайний або воєнний стан, постанови або розпорядження органів влади тощо.

  11. Сторони вживуть всіх заходів для вирішення суперечок, які можуть виникнути щодо цього договору, шляхом переговорів. У випадку, якщо Сторони не дійдуть згоди, всі спірні питання вирішуватимуться в господарському суді Львівської області.

  12. Зміни та доповнення до цього договору оформляються у письмовій формі. Всі додатки є невід’ємними частинами договору.

  13. Угоду складено у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

 5. Термін чинності договору.

  1. Початок чинності договору визначається останньою датою його підписання обома сторонами.

  2. Завершення чинності договору – _________ року.

  3. Договір автоматично продовжується на наступний календарний рік при відсутності звернення однієї із Сторін щодо припинення чинності Договору.

  4. Для припинення чинності договору за ініціативою однієї із Сторін, остання повинна письмово повідомити іншу Сторону не пізніше, ніж за місяць до пропонованої дати припинення чинності договору. Замовник зобов’язаний повністю розрахуватися із Центром за послуги, надані перед датою припинення чинності договору.

 6. ^ Реквізити сторін

Центр

Національний університет
“Львівська політехніка”

Поштова адреса:

79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12.

Тел./факс(0322) 742041

НУ “Львівська політехніка”

Р/Р 35220001000588 в УДК у Львівській обл.,

МФО 825014 ЗКПО 02071010

Замовник


__________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 1. Додатки

Додаток 1. Платні послуги, що надаються Замовнику та умови їх оплати.

Додаток 2. Перелік замовлених послуг Замовником.


Підписи сторін.

Центр:

Проректор ____________________________

Крайовський В.Я..

Проректор

з економічних питань,

головний бухгалтер_______________Мороз А. С.


Начальник

юр відділу______________________Штибель І. П.


«___» __________________ р.


Замовник:

_______________________________________________

____________________________________


«___» _________________ р.Додаток 2

до договору ЦТІТ-ІЗ-______
^

Реєстраційне замовлення


1. Контактна (фізична) особа:______________________________________________________

( прізвище та ім’я особи відповідальної за роботу з мережею)


2. Повна назва організації:________________________________________________________

СП, ПП, ТзОВ, АТ, АТЗТ і т.д.


^ 3.Вхідне ім’я (Login) (від 4 до 14 символів латинкою)

Ім’я користувача (login name)


Електронна поштова скринька@polynet.lviv.ua


4. Адреса підключення:_____________________________________________________________


5. Контактний телефон (факс) :_____________________________________________________


^ 6. Прошу включити наступні послуги, передбачені Додатком 1 до цього Договору:


____________________________________________________________________________________

(доступ через комутовані канали зв’язку – зазначити номер послуги з таблиці в Додатку 1)


____________________________________________________________________________________

(доступ через виділені канали зв’язку – зазначити номер послуги з таблиці в Додатку 1 і швидкість з'єднання, кбіт/с (прийом/пер.))


____________________________________________________________________________________

(Інші інформаційні послуги – зазначити номер послуги з таблиці в Додатку 1)


При замовленні делегування домену вказати домен: _______________________________________

При розміщенні сайту в домені мережі PolyNet вказати назву директорії: ____________________________________________________________________________________


7. Чи вимагається виїзд спеціаліста_______(так/ні)


Заявку узгодив(ла) та прийняв(ла) Абонент

_______________( _____________________) _______________( ________________________)

підпис прізвище, ініціали підпис прізвище, ініціали

______ ” ___________________ 200___ р.

Схожі:

Договір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet iconДоговір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet
Національного університету “Львівська політехніка” Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій. (далі Центр), та громадянина...
Договір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet iconНаказ №855-i про зміни до Положення «послугами Internet та електронної пошти Сумду (базовий внз)» з метою покращенням надання послуг до мережі Інтернет структурним підрозділам наказую
«Положення про користування послугами Internet та електронної пошти СумДУ(базовий внз)»(далі Положення) від 11. 03. 2010р викласти...
Договір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet iconНаказ №855-i про зміни до Положення «послугами Internet та електронної пошти Сумду (базовий внз)» з метою покращенням надання послуг до мережі Інтернет структурним підрозділам наказую
«Положення про користування послугами Internet та електронної пошти СумДУ(базовий внз)»(далі Положення) від 11. 03. 2010р викласти...
Договір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet iconЛабораторна робота № ”Internet”
Мета роботи: Навчитися налагоджувати доступ до мережі Internet, працювати з браузером Internet Explorer
Договір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet iconЛабораторна робота №19 ”Internet”
Мета роботи: Навчитися налагоджувати доступ до мережі Internet, працювати з браузером Internet Explorer
Договір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet iconРоль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів
Тому розвиток інформаційних послуг бібліотеки має проводитись в двох напрямках – максимальному насиченні інформаційних ресурсів бібліотеки...
Договір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Договір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet iconФормат опису модуля
Підготовка до роботи в Internet. Робота з Microsoft Internet Explorer. Електронна пошта І новини. Програма проведення телеконференцій...
Договір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet iconПоложення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору
Договір укладений між Центром телекомунікаційних та інформаційних технологій далі
Договір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet iconТема 10. Електронна комерція в Інтернет e-commerce. Використання Української системи Internet комерції sic(System for Internet Commerce)
Система Інтернет- чи Комерції скорочено сик, а в англійському варіанті sic (System for Internet Commerce) це комплекс організаційних,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи