Лисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону icon

Лисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону
Скачати 63.48 Kb.
НазваЛисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону
Дата03.07.2012
Розмір63.48 Kb.
ТипДокументи

Лисиця В.І.


Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону


Сумський державний університет


Анотація

У роботі досліджуються проблеми енергозбереження та енергоефективності теплового господарства міст Сумського регіону.


Annotation

In the article they research the problems of energy saving and energy efficacy of heating services in the cities of Sumy region.


Ключові слова

Енергозбереження, енергоефективність, мотиваційний механізм.


Key words

Energy saving, energy efficacy, motivational mechanism.


Рівень економічного розвитку будь-якої країни визначається не кількістю видобутих або спожитих паливно-енергетичних ресурсів, а ефективністю їх використання.

Будинки та споруди житлово-комунального призначення є досить великими споживачами теплової енергії. Тільки на них в Україні витрачається 45% тепла, що виробляється. І саме тому ефективне функціонування підприємств житлово-комунального сектору є дуже великим, стратегічним завданням, особливо тепер, коли підприємства галузі знаходяться у кризовому стані.

Дослідженням проблем енергозбереження та енергоефективності займалися такі науковці як Іншеков Є.М., Жуков Ю., Новосельцев О., Праховник А.В., Шульга Ю.І., тощо. Проте ряд теоретичних, методичних та практичних завдань щодо мотиваційного механізму підвищення енергоефективності теплопостачання міст за рахунок доведення будівель до норм діючих стандартів та до євронорм потребують подальших досліджень.

Системи теплозабезпечення є ключовим елементом життєзабезпечення сучасних міст та здійснюють надання таких життєво-важливих комунальних послуг як опалення та гаряче теплозабезпечення. Питання ефективності роботи систем міського теплозабезпечення, особливо в наших географічних умовах, носить не лише економічний, але й соціально-політичний характер. Підвищення ефективності використання енергії споживачами та надавачами енергоємних комунальних послуг у сфері ЖКГ дозволить досягти фінансової сталості сфери споживання енергії житлово-комунальним сектором регіону.

Сьогодні у житлово-комунальному господарстві України склалася ситуація, коли 70% багатоквартирних будинків збудовані до 70-х років минулого століття. Кожний третій будинок потребує поточного або капітального ремонту. У зношеному та аварійному стані перебувають 13% теплових мереж, 24% котлів опалення експлуатуються понад 20 років, з них значна кількість є застарілими та малоефективними з коефіцієнтом корисної дії нижче 82%. Річні втрати енергії складають близько 13 млн. Гкал. На виробництво цього тепла марно витрачається 2 млрд. м3 природного газу [1, с.161].

Для аналізу дуже важливою є інформація про використання всіх форм енергоресурсів для опалення будинків житлово-комунального сектору. (див. табл..1)

Таблиця 1 - Фактичне споживання ПЕР комунальними підприємствами ЖКГ Сумського регіону у 2008 р.

Газ, тис.м3

Вугілля, т

Дрова, м3

Електро-енергія, тис. кВт.год

Теплова енергія, Гкал

Загалом:, т.у.п.

205879

10591

2649

50026

250062

305349

* Додаткове споживання ПЕР бюджетними закладами, які самостійно організовують закупівлю та споживання ПЕР складає - 30,2 тис. т.у.п

Дуже важливим є також не лише інформація про абсолютні показники споживання енергоресурсів, але й про стан ефективності споживання ПЕР надавачами та споживачами комунальних послуг. (рис.1)

Будівлі, незалежно від власності та підпорядкованості виступають кінцевими споживачами комунальних послуг. Практично 100% будинків бюджетної сфери та житлового фонду дісталися у спадок від радянських часів, і не відповідають вимогам ДБН В-2.6-31/2006 «Конструкції будівель та споруд. Теплова ізоляція будівель», які замінили СНІП ІІ-3.79 зі змінами та доповненнями.

Введені більш жорстокі вимоги. Так для досягнення температури 180 С у опалювальний період рівень питомого споживання тепла має бути не вище 150 кВт.год/м2/рік (0,13 Гкал/м2/рік). Але вони, на жаль, виконуються не завжди.

Європейські стандарти більш вимогливі до ефективності споживання енергії при опаленні будівель. І саме на ці стандарти поступово повинна переорієнтуватися Україна для зменшення її залежності від зовнішніх поставок енергоносіїв. Для порівняння у таблиці 2 наведено вимоги стандартів деяких країн європейського простору до загальної енергоефективності будівель та теплового опору їх елементів.

Таблиця 2 - Вимоги до загальної енергоефективності будівель

ЕнергоЕфективність, кВт.год/м2/рік

Україна до 2007р.

Україна після 2007 р.

Польща

Німеччина

Швеція

Данія

240

150

120

100

70

60
^ Рис.1. Енергоефективність теплопостачання


Сумська область, поряд з іншими регіонами України, не виконує вимоги навіть своїх діючих стандартів. Фактичне перевищення ефективності споживання до діючих стандартів України в середньому по Сумській області становить 120%. По деяким містам, зокрема Кролевцю, Охтирці та Ромнам відносне перевищення фактичного споживання над діючими нормами споживання тепла сягає відповідно 372, 340 та 368%. Це дуже тривожні цифри і водночас величезний резерв для підвищення енергоефективності.

Таким чином, за рахунок виконання вимог ДБН В-2.6-31/2006 можна зекономити на рік 166554 т.у.п. ПЕР, а за рахунок досягнення євростандартів економія може досягти 198584 т.у.п. при фактичному споживанні 305349 т.у.п.. Тобто більш ніж удвічі можна скоротити обсяг палива, що витрачається на опалення. При ціні 1650 грн./т.у.п.. у 2010 році можна щорічно економити 274,8 млн. грн.. за умови виконання діючих норм, і 327,7 млн. грн. за рахунок досягнення євро стандартів. Тому стратегічною задачею сьогодні є досягнення рівня енергоефективності розвинутих європейських країн. А для цього держава повинна прийняти внутрішні нормативи на рівні розвинутих європейських країн з подібними кліматичними умовами, наприклад Польщі.

Поряд із прийняттям нормативів на рівні розвинутих європейських країн потрібно створити ефективний механізм стимулювання покращення показників енергоефективності, і на нашу думку, для цього доцільно активно використовувати цінові важелі. Це дозволить підвищити ефективність функціонування ЖКГ, зменшити навантаження на бюджети міст. Використання правильної цінової політики у цій сфері дозволить регулювати розвиток міст, за її допомогою можна гармонізувати інтереси усіх зацікавлених сторін: власників, споживачів, виробників житлово-комунальних послуг.

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання сферою житлово-комунального господарства на 79% використовується природний газ.

Виконання лише діючих вітчизняних вимог допоможе зберегти 103319 тис. м3 газу, а це при ціні на газ у 360 дол.США/тис.м3 складає 297558,7 тис. грн. на рік. Якщо ж досягти виконання європейських норм, то обсяг збереження газу на опалення може досягнути 133893 тис.м3 газу, що складає 385611,8 тис. грн. на рік.

Україна сьогодні не має ресурсів, потрібних для реалізації всього потенціалу енергоефективності. І тому потрібні методики з можливостями оптимізації відбору найефективніших варіантів енергозберігаючих заходів, які б враховували не тільки максимізацію енергозбереження та мінімуму капітальних вкладень, але й інноваційну складову цих заходів а також економічні механізми стимулювання енергозбереження та енергоефективності.

Ми пропонуємо здійснити це за рахунок наступних заходів:

- подальшого диференціювання тарифів відповідно до температурного потенціалу носія (це доцільно з огляду на різну вартість 1 Гкал. гарячої води та пари, які істотно відрізняються).

- подальшого диференціювання тарифів в залежності від часу користування енергією ; в базовий або в піковий період;

- введення коригуючого понижуючого коефіцієнту до тарифів для кінцевих споживачів, що інвестували кошти в термореновацію будівель, та покращили показники енергоефективності;

- посилити стимулюючу роль тарифів для енергозбереження, враховуючі в тарифах екологічну складову.

Розвитку та удосконаленню цих механізмів будуть присвячені подальші наші дослідження та публікації.

Список використаних джерел

  1. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія / за ред. З.С. Варналія. – К.: НІСД, 2007. – 820 с. ISBN 966–554–108–0, с.161// http://www.niss.gov.ua/book/welc_ppr.htm

  2. Тищенко О.М. Реформування житлово-комунального господарства: теорія, практика, перспективи: Монографія / О.М. Тищенко, М.О. Кизим, Т.П. Юр’єва, С.Ю. Юр’єва, І.В. Покуца,-Х.: ВД «Інжек», 2008.-368 с.

Схожі:

Лисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону iconЛисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону
У роботі досліджуються проблеми енергозбереження та енергоефективності теплового господарства міст Сумського регіону
Лисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання
Вчена рада зазначає, що протягом 2009 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток Сумду як науково-освітнього центру...
Лисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
Вчена рада зазначає, що протягом 2010 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток Сумду як науково-освітнього центру...
Лисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
Вчена рада зазначає, що протягом 2010 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток Сумду як науково-освітнього центру...
Лисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону iconПідвищення кваліфікації працівників методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів Чернігівського регіону на 2012 рік
Спрямувати наукову роботу бібліотеки на опрацювання теми: «Університетська бібліотека в умовах трансформації сучасного суспільства:...
Лисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону iconПроблеми енергоефективностІ
«Проблеми енергоефективностІ та якості в процесах сушіння харчової сировини»
Лисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону iconТема  фінансова основа економічного розвитку регіону
Об’єкти накопичення фінансових ресурсів регіону наведені на рис. Фінансові ресурси регіону створюють основу для економічного розвитку...
Лисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону iconПерелік спеціальностей керівних та педагогічних кадрів, за якими передбачено підвищення кваліфікації на факультеті підвищення кваліфікації Сумського оіппо

Лисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону iconПерелік спеціальностей керівних та педагогічних кадрів, за якими передбачено підвищення кваліфікації на факультеті підвищення кваліфікації Сумського оіппо

Лисиця В.І. Шляхи підвищення енергоефективності теплопостачання Сумського регіону iconПро факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення
Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі соіппо)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи