Вакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А icon

Вакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А
Скачати 60.61 Kb.
НазваВакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А
Дата03.07.2012
Розмір60.61 Kb.
ТипДокументи

Вакуленко І.А.

аспірант кафедри управління Сумського державного університету

Лукґянихіна О.А.

доцент, к.е.н., декан факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету

Можливості та проблеми міжнародного співробітництва у біоенергетичній сфері

Annotation

International cooperation in bioenergetics is possible on different levels: between national governments, regional and local powers. Subjects of collaboration can be governments, regional and local powers, scientific and research organizations and plants. The features (possibilities and problems) of collaboration depend on combination of level and subjects of collaboration.

Анотація

Міжнародне співробітництво у біоенергетичній сфері можливе на різних рівнях: міжнародному, міжрегіональному та місцевому. Взаємодія можлива між органами влади, науково-дослідними організаціями та окремими підприємствами. Особливості (можливості та проблеми) співпраці залежать від поєднання рівня та суб’єктів співробітництва.

Ключові слова: біоенергетика, біопаливо, співробітництво.


Для пострадянських країн питання енергоефективності постало особливо гостро в останні роки. Неможливо не помітити, що розвиток країн, що мають комуністичне минуле, відбувався інакшим шляхом порівняно з країнами, де міцно вкоренилися традиції капіталізму, демократії та соціальної відповідальності. Відтак підхід до вирішення складних комплексних питань, які містять не лише економічну, а і соціальну, політичну, врешті світоглядну складову, є також іншим. Культурний рівень та традиції ведення справ справляють значний вплив на підхід до побудови соціально-економічних систем та втілення стратегічних проектів. Питання енергоефективності однозначно несе в собі не лише економічний імператив, дане питання має світоглядне значення. В умовах сучасного світу з його економічними реаліями економічна ефективність використання альтернативних видів енергії та біопалива є сумнівною, проте у поєднанні з такими значимими для західного світу аспектами як соціальна відповідальність бізнесу та влади за збереження навколишнього природного середовища, його відтворення та покращення якості, створення найкращих за можливих умов параметрів якості життя населення та мінімізацію шкоди окремим екологічним компонентам та екосистемі в цілому, доцільність, необхідність та безальтернативність якомога ширшого використання альтернативних джерел енергії та виробництва біопалива, що реально впливає на стан навколишнього середовища та тенденції, а також вектор його зміни, стає очевидним. А відтак підхід до розробки, реалізації, стимулювання та контролю результатів проектів у сфері альтернативної енергії та біоенергетики має ґрунтуватися не лише на оцінках економічної ефективності, підґрунтям має служити соціокультурний та екологічний базис, інакше кажучи розуміння та сприйняття необхідності даної діяльності, навіть за наявності більш вигідної, але більш екологічно небезпечної альтернативи. Дане підґрунтя стосується рівнів міжнаціонального, національного та регіонального управління. Вимагати цього від окремого підприємства, що діє у цілком окреслених та жорстких умовах конкуренції, що вимагає економічної ефективності виробничої, збутової маркетингової, логістичної та інших видів діяльності недоречно. На даному рівні повинні діяти компенсаційні механізми іншої природи. В ідеальному випадку це має бути розвинена інфраструктура, як виробнича, так і соціальна, поінформований та відповідальний кінцевий споживач, що в комплексі передбачає умови для функціонування та розвитку даного бізнесу, визначаючи його майбутню перспективу. У гіршому варіанті, що безперечно є проміжним, підтримка діяльності у сфері альтернативної та біоенергетики виражається у цільовій грошовій допомозі чи програмах розвитку галузі. Даний спосіб є штучним, якщо використання даного механізму має довготривалий характер, то це є свідченням неефективності діяльності у даній сфері, а відтак суттєвих помилок у даному напрямку державної чи регіональної політики, чи економічної системи в цілому. Цільова допомога є своєрідним еволюційним етапом економічного становлення галузі, якщо після певного відрізку часу, що залежить від конкретних економічних, соціальних та культурних умов, у яких відбувається виникнення, розвиток та становлення галузі, її припинення неможливе без втрати досягнутого соціально-економічного ефекту, значить розвиток відбувався хибним шляхом, і мають місце перш за все економічні втрати від неефективного управління галуззю.

Таким чином, резюмуючи вище сказане, варто констатувати, що для розвитку галузі альтернативної та біоенергетики потрібен початковий поштовх на міжнаціональному, національному та регіональному рівнях. Західне суспільство даний поштовх здійснило. Для українських та російських реалій дане питання лишається актуальним. Відтак, це перший аспект можливої співпраці між Україною та Росією, який, втім, відкриває одразу два важливих напрямки спільної діяльності. По-перше, діяльність з формування світогляду, необхідного для розуміння та сприйняття необхідності та важливості даної діяльності, знову ж таки у двох аспектах: соціально-екологічному та економічному. По-друге, діяльність з управління розвитком даної галузі на міжнаціональному, міжрегіональному та місцевому рівнях. Діяльність у двох описаних напрямках необхідна для здійснення «поштовху», про який мова йшла вище.

Рухаючись з найвищого рівня до нижчого, варто окреслити наступне коло питань, які потребують вирішення для підвищення соціально-економічної ефективності діяльності у сфері альтернативної та біоенергетики. Поряд з питаннями економічної ефективності актуальним є екологічний аспект даної діяльності, який варто розглядати у двох напрямках. По-перше, збереження природних невідновлюваних ресурсів, а відтак і зменшення шкоди довкіллю від їх видобутку та переробки. По-друге, питання, власне, екологічної чистоти процесу виробництва, особливо варто відзначити шведський досвід дослідження даного питання.1 Відтак, виникає основа для другої можливої форми співпраці між прикордонними територіями. У даному випадку можна розглядати варіант широкого міждержавного співробітництва, проте для цього потрібне виконання ряду умов, серед яких варто відзначити поширеність певного превалюючого способу виробництва біопалива. Ефективнішим вбачається співробітництво на регіональному рівні.

Наступним постає питання про ефективність та доцільність співпраці прикордонних територій у даній сфері. Адже цілком очевидно, що можливим є проведення діяльності у обох з вище описаних аспектів у межах однієї країни. Однак у випадку схожості природних умов, як наприклад, Сумської області України та Курської області Російської Федерації, а відтак і способів виробництва біопалива обмеження обміну досвідом та створення перепон у використанні наукового потенціалу є недоречним.

Одним з останніх аспектів можливої співпраці є виробнича кооперація підприємств, що виробляють біопаливо. У даному випадку (для Сумської та Курської областей у силу їх природних особливостей) доцільно розглядати виробництво біопалива на основі відходів деревини (особливо хвойних порід). Продуктами такого виробництва можуть бути паллети та гранули як основний продукт та як побічний продукт при виробництві етанолу. Проте на даному етапі виникають найбільші перешкоди для здійснення міжнародної співпраці. Економічні умови у регіонах сусідніх держав (Сумська та Курська області) є схожими, проте неоднаковими. Відтак підприємства-виробники біопалива мають дещо відмінні економічні реалії (відмінності соціального характеру у даному випадку є незначними, отже ними можна знехтувати). З точки зору українських компаній, кількість яких за 2009 рік значно зросла, спричинивши, для прикладу, зростання обсягу виробництва гранул та брикетів у 5 разів, порівняно з 2008 роком, які ще донедавна спрямовували близько 95% продукції на експорт2, переважно у країни Європейського союзу, російські компанії аналогічного профілю сприймаються, перш за все, як конкуренти, що значно зменшує шанси на співпрацю, зважаючи на відсутність крупних виробників, що здатні подолати дану перешкоду та об’єднати виробничі потужності по різні боки кордону. З іншого боку комплексний підхід до питання виготовлення біопалива здатен створити економічні стимули для активного співробітництва компаній та науково-дослідних організацій прикордонних областей сусідніх держав. Для прикладу, процес виготовлення етанолу може бути побудовано за різними технологічними схемами, як-то: виготовлення етанолу шляхом застосування розчиненої кислоти, або за допомогою ферментів, - при цьому існують різні варіанти використання побічних продуктів та способи використання електроенергії, що утворюється у процесі (повернення електроенергії до виробничого процесу, або передача її до централізованої мережі).3 Спільна дослідницька робота у даному напрямку та побудова експериментальних виробничих об’єктів можуть стати першим суттєвим кроком до підвищення ефективності діючих виробництв з виготовлення біопалива та підготувати підґрунтя для подальшого розвитку галузі.

Таким чином, нами було описано основні можливості співробітництва прикордонних регіонів у справі розвитку виробництва біопалива та перепони на цьому шляху.

1 Europe Raphael Slade, Ausilio Bauen and Nilay Shah «The greenhouse gas emissions performance of cellulosic ethanol supply chains in», http://www.biotechnologyforbiofuels.com/content/2/1/15


2 http://ubr.ua/market/industrial/proizvoditeli-tverdogo-biotopliva-lishautsia-rynkov-sbyta-38121


3 Per Sassner and Guido Zacchi «Integration options for high energy efficiency and improved

economics in a wood-to-ethanol process», http://www.biotechnologyforbiofuels.com/1754-6834/1/4Схожі:

Вакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А iconВакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лук´янихіна О. А
move to 0-16812835
Вакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А icon«дивний» середній клас в україні
Національного університету «Острозька академія», аспірант кафедри політичних наук та філософії Львівського регіонального інституту...
Вакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А iconКардаш Сергій Юрійович
Аспірант денної форми навчання кафедри політичних наук та філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної...
Вакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №19 Назва розробки
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Наумкіна Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент...
Вакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А iconМіжнародна стратегія економічного розвитку регіону
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Вакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А iconПоложення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Вакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А iconСумського державного університету
Сумського державного університету вул. Інститутська, 1, м. Шостка, 41100, тел./факс: (05449) 6-13-37, 7-54-16, 7-17-56
Вакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А iconПрофесор Сумського державного університету
Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад....
Вакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А iconЗатверджую ректор Сумського державного університету, проф
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Вакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи