Аналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету icon

Аналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету
Скачати 65.37 Kb.
НазваАналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету
Дата03.07.2012
Розмір65.37 Kb.
ТипДокументи

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ПАКУВАЛЬНИХ ВІДХОДІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Т.А. Сірик викладач

Конотопський інститут Сумського державного університету


На сьогоднішній день в Україні утворилось більше 26 мільярдів тон промислових та побутових відходів. Перетворення земель у величезну звалку різко погіршує умови життя, шкодить здоров'ю людей, отруює ґрунти, водні джерела і повітря. Ця проблема вже набула масштабів національної катастрофи. Лише в житловому фонді щорічно накопичується більше 11 мільйонів тон твердих побутових відходів. У той же час темпи переробки вторинної сировини значно знизилися: якщо на початку 90-х утилізувалося 13 % твердих відходів, то тепер не більше 5 %.

Але, на жаль, при цьому відходи харчової і нехарчової упаковки вносять все більш вагомий внесок у 600 млн. т відходів, які щорічно накопичуються в Україні. Сьогодні близько половини об’єму твердих відходів складають споживчі /пакувальні/ відходи, при цьому спостерігається стійка тенденція до їх збільшення. Це зумовлено підвищенням культури споживання товарів, і як наслідок, появою великої кількості одноразової упаковки [1].

При цьому близько 50 %, а в деяких випадках і до 100 % пакувальні відходи являють собою цінну вторинну сировину (папір, картон, метали, пластмасу, деревину ), яка після сортування і подальшої переробки може бути знову задіяна в господарському обороті у вигляді товарів народного споживання (будівельних матеріалів, таропакувальних матеріалів).

Набагато складніші справи з утилізацією відходів полімерної упаковки, розмаїтість і загальна кількість якої постійно зростає. Існує декілька способів утилізації: вторинне використання для виготовлення різних виробів; переробка відходів полімерів у штучне паливо; спалювання для отримання теплової та електричної енергії, або гарячої води та пари; заховання на полігонах загального призначення. Але заховання тільки перекладає вирішення проблеми на майбутнє, полімерам потребується у середньому 80 років, щоб розкластися і злитися з оточуючим середовищем [2].

У складі пакувальних відходів наявні фракції, як легко утилізуються (наприклад, алюміній, скло), переробка яких економічно рентабельна, так і фракції, які поки що складно піддаються переробці. Відсутність механізму практичної реалізації існуючого законодавства в сфері використання відходів призводить до того, що реальна державна підтримка і стимулювання цих процесів не здійснюється.

Проблема утилізації відходів упаковки в останній час стає особливо актуальною, оскільки велика кількість відходів створює несприятливу екологічну ситуацію. Особливо це стосується різних видів упаковки харчової продукції.

Метою роботи є аналіз факторів, які впливають на ситуацію, що склалася в Україні в сфері використання відходів упаковки продукції харчових підприємств, а також визначення можливих шляхів вирішення проблеми.

Серед важливих факторів, що впливають на ситуацію, що склалася в сфері використання відходів упаковки, треба відмітити:

 • недосконалість організації знешкодження твердих побутових відходів, які на 50 % складаються з відходів упаковки;

 • недосконалість системи збору та знешкодження відходів упаковки з місць їх першочергового виникнення (ринків, зон відпочинку, дачних селищ);

 • недосконалість системи економічного стимулювання діяльності, що стосується збору, заготівлі та переробки відходів упаковки та вторинної сировини в цілому;

 • відсутність системи стимулювання розвитку ринку збуту продукції із вторинної сировини.

Майже половину всіх міських відходів складає папір.

Аналіз його сировинних та енергетичних можливостей показав наступне: на виробництво 1 кг паперу витрачається 48,6 кДж енергії, а при його спалюванні виділяється всього 17,2 кДж/кг. Тобто при спалюванні макулатури втрачається безповоротно 64 % енергії, тому паперові відходи раціональніше використовувати в якості вторинної сировини, а не для виробництва електроенергії.

Але важливіше те, що за відсутності металевих контейнерів значна частина використаної тари та упаковки систематично спалюється просто в купах, забруднюючи навколишнє середовище шкідливими продуктами горіння. До того ж у більшості випадків це здійснюється в місцях з високою щільністю населення чи скупчення великої кількості людей.

Головним фактором, що визначає загальні економічні умови організації збору та переробки відходів упаковки, є, як відомо, попит на них, для використання в якості вторинної сировини, що визначається попитом на продукцію з використанням відходів. Попит на продукцію, що виготовлена з використанням відходів, залежить від її ціни та якості. Якість продукції з вторинної сировини чи з її використанням, при інших рівних умовах, звичайно нижче продукції, що виготовлена без використання відходив. Але рівень зниження цін на таку продукцію не завжди порівнюваний з рівнем зниження її якості в порівнянні з продукцією із первинної сировини.

Аналіз досвіду багатьох європейських країн у сфері економічного стимулювання переробки відходів упаковки забезпечується за рахунок використання певних інструментів і механізмів, які поки що відсутні в Україні. До них слід віднести:

 • введення платежів за використання упаковки, за рахунок яких у багатьох країнах організовується збір та переробка відходів;

 • скорочення ставки податку, чи повне звільнення від оподаткування прибутку підприємств, що переробляють відходи чи використовують їх частково замість первинної сировини;

 • цільове субсидування заходів по збиранню та переробці відходів упаковки та інших відходів.

На сьогоднішній день можна вважати, що технологічні проблеми вирішені для переробки більшості видів відходів тари та упаковки, основними напрямками переробки яких є:

 • картонно-паперові відходи упаковки використовуються в якості сировини при виробництві паперу і картону, руберойду, таких виробів, як квіткові вазони та ін.;

 • відходи упаковки з ламінованого паперу застосовуються для виробництва облицювальних будівельних матеріалів;

 • відходи упаковки із полімерних металів направляються на рециркуляцію термопластичних матеріалів для подальшого використання в якості сировини чи добавки до основної сировини; або в якості палива;

склобій переробляється в скловолокно, керамзит, склоблоки, облицювальну плитку.

Одним із дієвих організаційних рішень скорочення об'ємів утворення відходів упаковки є зменшення маси упаковки харчової продукції, що може бути досягнуто шляхом:

 • використання прогресивних пакувальних матеріалів, що дозволяють знизити масу упаковки в сотні разів;

 • використання біорозчинної упаковки, однак біорозкладання упаковки забезпечує лише її деструкцію на дрібні частки, а відходи залишаються в іншому вигляді;

 • використання їстівної упаковки з харчових компонентів ( білків, гліцериду, ліпідів(жирів), вуглеводів та ін.) чи з водорозчинних нетоксичних речовин ( ефірів целюлози, поліспиртів тощо);

 • відмова від «зайвої» упаковки, наприклад перехід на «економ-пакети».

Крім того, важливим напрямком вирішення проблеми зниження негативного впливу відходів упаковки на навколишнє середовище є розробка екологічно чистої упаковки, заміна традиційної упаковки новими видами, менш небезпечними пакувальними матеріалами, які здатні підлягати повторній переробці чи використовуватися в якості багатооборотних.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Спрос на упаковку будет расти – проблему отходов надо решать уже сегодня-Тара и упаковка. – 2003. - № 3.- с. 70-73.

2. Замотаев П.В. Полимеры, разрушающиеся под действием природных факторов - Упаковка-1999, № 4 - с. 34-36

Схожі:

Аналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету iconАналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету
move to 0-16812838
Аналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету iconПрогностична оцінка шкідливого впливу хімічних забруднювачів відходів на грунти урбоекосистем дейна І. П., Козловська Т. Ф
Нією з вагомих причин погіршення екологічної ситуації в Україні є збільшення техногенного впливу на навколишнє природне середовище....
Аналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету iconКонотопський інститут Сумського державного університету Інститут сьогодні

Аналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету iconТема 2 тема 2 середовище життєдіяльності людини програмна анотація
Навколишнє середовище — це вся сукупність природних та антропогенних факторів, у середовищі яких існує людина
Аналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету iconТема 2 тема 2 середовище життєдіяльності людини програмна анотація
Навколишнє середовище — це вся сукупність природних та антропогенних факторів, у середовищі яких існує людина
Аналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету iconТема Види і наслідки антропогенного впливу на природу
Антропогенний впливу на природу. Групи негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище
Аналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету iconТема види І наслідки антропогенного впливу на природу
Класифікація процесів антропогенного впливу на природу. Характеристика різних видів негативного антропогенного впливу на навколишнє...
Аналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету iconТема: Екологічні проблеми України і її регіонів
Мета заняття: Засвоїти основні напрями антропогенного впливу на навколишнє середовище; вивчити особливості впливу на довкілля промисловості,...
Аналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету iconТексти лекцій з дисципліни «Екологія» розроблені к держ упр., доц. В. О. Мартиненко тема види І наслідки антропогенного впливу на природу
Класифікація процесів антропогенного впливу на природу. Характеристика різних видів негативного антропогенного впливу на навколишнє...
Аналіз факторів впливу пакувальних відходів на навколишнє середовище т. А. Сірик викладач Конотопський інститут Сумського державного університету iconТексти лекцій з дисципліни «Екологія» розроблені к держ упр., доц. В. О. Мартиненко тема види І наслідки антропогенного впливу на природу
Класифікація процесів антропогенного впливу на природу. Характеристика різних видів негативного антропогенного впливу на навколишнє...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи