М. Львів – 2010 Загальна частина icon

М. Львів – 2010 Загальна частина
Скачати 107.57 Kb.
НазваМ. Львів – 2010 Загальна частина
Дата03.07.2012
Розмір107.57 Kb.
ТипДокументи


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Національного університету

"Львівська політехніка"

проф. Ю.Я. Бобало

"_____"_______________2010 р.


Тимчасове положення

про

Інтелектуальний навчально-науковий центр

професійно-кар’єрної орієнтації


м. Львів – 2010

1.Загальна частина


1.1. Інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар’єрної орієнтації (далі – ІННЦПКО) утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка» на підставі наказу ректора університету №114-10 від 09.08.2010 р.


1.2. Інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар’єрної орієнтації є структурним підрозділом університету.


1.3. У своїй діяльності ІННЦПКО керується чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Львівської політехніки, наказами ректора і цим Положенням.


1.4. Для ефективнішої роботи центру, забезпечення високого наукового рівня дослідницьких робіт та проектів і для розширення географії впливу на молодіжне середовище ІННЦПКО тісно співпрацює з установами НАН України, Західним науковим центром та обласними управліннями освіти Західного регіону (Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська, Хмельницька області).


1.5. Освітня діяльність центру здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту» №1060-ХІІ від 11 червня 2008 р., «Про вищу освіту» №2984-ІІІ від 19 січня 2010 р., «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 1977-ХІІ від 19 грудня 2006 р., «Про авторські і суміжні права» №1294-ІV від 20 листопада 2003 р.


^ 2.Мета і основні напрями діяльності ІННЦПКО


2.1. Центр створений з метою:

 • посилення інтелектуального та виховного впливу Львівської політехніки на учнівську та студентську молодь, сприяння розвитку її духовних потреб, популяризації наукових знань, а також удосконалення професійної орієнтації учнів 9-11 класів та професійно-кар’єрної орієнтації студентів і випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

 • виявлення талановитої та обдарованої молоді для її залучення до науково-дослідницької і винахідницької роботи та навчання в університеті;

 • надання платних освітніх послуг населенню у сфері цілеспрямованої освітньої, навчальної, виховної та методичної діяльності з метою підготовки випускників середніх шкіл, учнів 9-11 класів м. Львова та Західного регіону України до ЗНО, а також до вступу і подальшого навчання у Львівській політехніці.

2.2. Основними напрямами роботи центру є:

2.2.1. У навчально-виховній діяльності:

 • організація та здійснення навчально-виховного процесу у всіх підрозділах ІННЦПКО відповідно до вимог державних стандартів освіти;

 • надання якісних знань слухачам та учням ІННЦПКО з математики, фізики, хімії, рисунку, креслення, іноземних мов, української мови та літератури, інших предметів, необхідних для складання тестів ЗНО та вступних іспитів до Львівської політехніки і подальшого успішного навчання за обраною спеціальністю (напрямом бакалаврату);

 • розробка та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій;

 • постійне оновлення комплексу методичного забезпечення навчального процесу в повному обсязі;

 • підтримання високого рівня кваліфікації викладацького складу центру;

 • підтримання зв’язків з випускниками центру під час їх навчання в університеті;

 • формування в учнів і слухачів громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людської цивілізації;

 • забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та поваги у стосунках між працівниками, викладачами та слухачами і учнями ІННЦПКО.


2.2.2. У профорієнтаційній діяльності:

 • здійснення комплексу заходів для забезпечення ранньої професійної орієнтації серед учнівської молоді м. Львова і Західного регіону;

 • удосконалення форм співпраці з мережею загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації з метою залучення до навчання у Львівській політехніці здібної, професійно орієнтованої молоді;

 • залучення до співпраці обласних і районних станцій юних техніків, Будинків технічної творчості з метою популяризації традицій Львівської політехніки та здійснення постійного цілеспрямованого інформаційно-агітаційного впливу на молодіжне середовище;

 • забезпечення умов для засвоєння слухачами та учнями ІННЦПКО комплексу знань про фізико-хімічні закономірності явищ природи, про людину, суспільство, штучний інтелект, морально-етичні засади сучасного науковця;

 • впровадження і розвиток дистанційних форм навчання, що базуються на загальнодоступних технологіях комп’ютерних комунікацій (INTERNET);

 • формування атмосфери культу знань та науки в сучасному суспільстві;

 • організація клубів інтелектуального дозвілля учнівської молоді;

 • сприяння росту духовного і культурно-освітнього рівня молоді;

 • просвітницька діяльність.


2.2.3. У науково-методичній роботі:

 • розвиток науково-технічної творчості учнів і слухачів;

 • участь у науково-дослідницьких проектах спільно з установами НАН України, Західним науковим центром НАН України, Міністерством освіти і науки України, корпорацією «Intel»;

 • проведення серед слухачів наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, майстер-класів;

 • залучення провідних науковців університету до здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді.^ 3. Структура ІННЦПКО


3.1. До структури ІННЦПКО входять:

 • відділ професійно-кар’єрної орієнтації;

 • Мала технічна академія наук;

 • відділ освітніх послуг;

 • підготовчі курси;

 • інтелектуальні центри дозвілля молоді;

 • центр оперативного друку;

 • філії ІННЦПКО у відокремлених навчальних структурних підрозділах.


3.2. Відділ професійно-кар’єрної орієнтації:

 • здійснює професійну орієнтацію учнівської молоді шкіл, ліцеїв та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;

 • здійснює ІТ – супровід професійно-кар’єрної орієнтації у зв’язку з потребою широкого використання сучасних можливостей комп’ютерних комунікацій (INTERNET) у навчальному процесі;

 • здійснює координацію профорієнтаційної роботи з дирекціями інститутів через координаційну раду, до якої входять заступники директорів, відповідальні за профорієнтаційну роботу;

 • забезпечує організацію професійно-кар’єрної орієнтації студентів та випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;

 • організовує центри інтелектуального дозвілля молоді, здійснює змістове наповнення роботи центрів за погодженням з керівництвом дирекцій інститутів та МТАН;

 • організовує психологічне сприяння школярам, студентам та випускникам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та їхнім батькам у виборі майбутньої професії;

 • організовує роботу мобільної профорієнтаційної групи з метою активізації агітаційного впливу на молодіжне середовище в Західному регіоні;

 • організовує консультації, олімпіади, конкурси спільно з МТАН.3.3. Мала технічна академія наук:

 • організовує та здійснює систему заходів з метою виявлення талановитої і обдарованої молоді та її залучення до самостійної науково-дослідницької роботи;

 • організовує роботу гуртків, груп та інших творчих об’єднань для участі в комплексних науково-дослідницьких проектах;

 • спільно з відділом професійно-кар’єрної орієнтації організовує діяльність інтелектуальних центрів дозвілля молоді, проводить консультації, олімпіади, конкурси.


3.4. Відділ освітніх послуг:

 • забезпечує роботу підготовчих курсів на базі 9 класу;

 • забезпечує діяльність консультаційних груп та підготовчих курсів на базі 11 класу для надання якісних знань слухачам і учням ІННЦПКО з математики, фізики, хімії, рисунку, креслення, іноземних мов, української мови та літератури, необхідних для успішного складання тестів ЗНО та вступних іспитів до Львівської політехніки і подальшого успішного навчання за обраною спеціальністю (напрямом бакалаврату);

 • надає платні освітні послуги випускникам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, особам, котрі поновлюються на навчання до університету, а також студентам.


3.5. Інтелектуальні центри дозвілля молоді:

 • організовують освітні заходи, метою яких є задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні;

 • здійснюють комплекс заходів з ранньої профорієнтації;

 • забезпечують функціонування регулярних «круглих столів», майстер-класів та бесід-зустрічей з провідними діячами науки і техніки з метою розширення наукового світогляду, розвитку інтелекту молодих дослідників та заохочення їх до самостійної науково-дослідницької діяльності.


^ 4. Права та обов’язки


4.1. ІННЦПКО має право в межах чинного законодавства і цього Положення:

 • здійснювати навчальний процес у всіх своїх підрозділах з метою надання якісних знань слухачам та учням ІННЦПКО з математики, фізики, хімії, рисунку, креслення, іноземних мов, української мови та літератури, інших предметів;

 • організовувати і здійснювати для слухачів тренінги (пробні тестування) з предметів, що вивчаються в ІННЦПКО, в рамках програми повної середньої освіти;

 • подавати на розгляд ректорату пропозиції щодо створення структурних підрозділів ІННЦПКО (як тимчасових, так і постійних);

 • вносити пропозиції щодо структури штатів, форми і оплати праці, порядку преміювання;

 • пропонувати ректору кандидатури для залучення до навчального процесу в ІННЦПКО кращих спеціалістів університету, відомих науковців та кращих учителів середніх шкіл за згодою сторін;

 • здійснювати господарську діяльність відповідно до кошторисів, затверджених ректором університету;

 • надавати платні освітні послуги учням, студентам та іншим особам згідно з чинним законодавством.


4.2. Обов’язки центру:

 • дотримуватися чинного законодавства України, статуту університету і цього Положення;

 • створювати умови для підвищення якості та ефективності навчального процесу, наукових і науково-методичних досліджень;

 • проводити навчальний процес згідно з навчальними програмами, затвердженими в установленому порядку;

 • забезпечувати всі вимоги Кодексу законів з охорони праці, техніки безпеки праці, протипожежної безпеки, безпеки життєдіяльності і цивільної оборони.


^ 5. Управління ІННЦПКО


5.1. Керівництво ІННЦПКО здійснює директор, якого призначає на посаду ректор університету, – професор або доцент університету, що має науковий ступінь доктора або кандидата наук і досвід організаційної та навчально-методичної роботи.

Директор організовує роботу ІННЦПКО і персонально відповідає за його діяльність перед ректором університету.


Директор центру:

 • діє без доручення від імені центру в межах університетського комплексу;

 • організовує виконання навчальних планів та програм і здійснює контроль за навчальним процесом;

 • здійснює загальне керівництво методичною роботою;

 • організовує комплекс профорієнтаційної роботи;

 • організовує і проводить науково-методичні наради та конференції;

 • видає в межах своєї компетенції розпорядження та контролює їх виконання;

 • застосовує заходи заохочення чи дисциплінарного стягнення до працівників центру;

 • затверджує посадові обов’язки працівників центру;

 • представляє ІННЦПКО у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед ректором за результати діяльності центру;

 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

 • відповідає за виконання покладених на ІННЦПКО завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування та володіння центру;

 • організовує навчально-виховний процес відповідно до вимог державних стандартів освіти;

 • забезпечує систему заходів для підтримання високого наукового рівня професорсько-викладацького складу центру, високоефективної навчальної та навчально-методичної діяльності центру;

 • забезпечує пошук і реалізацію нових форм та методів профорієнтаційної роботи;

 • організовує керівництво науково-дослідницькими проектами слухачів центру;

 • забезпечує виконання договірних зобов’язань;

 • дотримується чинного законодавства, здійснює заходи для зміцнення договірної та трудової дисципліни.


У разі відсутності директора центру його обов’язки виконує керівник відділу професійно-кар’єрної орієнтації або відділу освітніх послуг.


^ 6. Фінансово-господарська діяльність


6.1. Фінансово-господарська діяльність ІННЦПКО здійснюється відповідно до законодавства і Статуту університету;

Фінансування центру здійснюється за рахунок спецкоштів, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.


6.2. ІННЦПКО користується закріпленим за ним ректором Львівської політехніки державним майном, площами і всіма матеріальними засобами відповідно до законодавства України.


6.3. ІННЦПКО у процесі впровадження фінансово-господарської діяльності має право:

розпоряджатися за погодженням з ректором коштами, одержаними від самостійної господарської, освітньої та іншої діяльності;

користуватися безоплатно площами, на яких розташований ІННЦПКО;

виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту Львівської політехніки.


6.4. Матеріально-технічна база ІННЦПКО включає: площі, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, передані в його користування.


6.5. Для проведення навчально-виховної роботи у структурах ІННЦПКО (відділ професійно-кар’єрної орієнтації, мала технічна академія, відділ освітніх послуг) в користування центру університет надає безоплатно лабораторії, обладнання, спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади.


6.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в ІННЦПКО здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами.


^ 7. Діяльність ІННЦПКО в рамках міжнародної співпраці


7.1. ІННЦПКО за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.


7.2. ІННЦПКО має право укладати угоди про співпрацю, налагоджувати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у визначеному законодавством порядку і за погодженням з ректором Львівської політехніки.


8. Порядок внесення змін і доповнень до положення.


Пропозиції щодо змін і доповнень до цього положення вносить керівництво ІННЦПКО. Поправки набирають чинності після затвердження їх наказом ректора Львівської політехніки.


Перший проректор В.А. Павлиш

Проректор з науково-педагогічної роботи Д.В. Федасюк

Директор ІННЦПКО О.С. Захар’яш


Схожі:

М. Львів – 2010 Загальна частина iconМ. Львів – 2010 Загальна частина
move to 0-16814260
М. Львів – 2010 Загальна частина iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
М. Львів – 2010 Загальна частина iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
М. Львів – 2010 Загальна частина iconДокументи
1. /Крим_нальне право Украхни.Загальна частина. 2 курс/Зв_льнення в_д крим_нального покарання.doc
М. Львів – 2010 Загальна частина iconДокументи
1. /Цив_льне право - загальна частина - тести 2010.doc
М. Львів – 2010 Загальна частина iconРобоча програма з дисципліни "Теоретико-методологічні проблеми податкового права"
Поняття та ознаки предмету податкового права. Метод податкового права та його особливості. Система податкового права: Загальна частина,...
М. Львів – 2010 Загальна частина iconДокументи
1. /Частина 1/101.pdf
2. /Частина 1/107.pdf
М. Львів – 2010 Загальна частина iconДокументи
1. /Частина 2/10.pdf
2. /Частина 2/100.pdf
М. Львів – 2010 Загальна частина iconТема загальна частина: Електротехнічні системи електропостачання кар’єру
Спеціальна частина: Удосконалення систем електропостачання на кар’єрах шляхом глибокого вводу
М. Львів – 2010 Загальна частина iconНаціональний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2009-2010 навчальний рік
Курс аналітичної хімії має підрозділи: загальна теоретична частина, якісний аналіз
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи