О. Р. Гладченко Сумський державний університет icon

О. Р. Гладченко Сумський державний університет
Скачати 95.07 Kb.
НазваО. Р. Гладченко Сумський державний університет
Дата03.07.2012
Розмір95.07 Kb.
ТипДокументи

Название: Структура англомовної презентації

Авторы: Гладченко Оксана Робертівна, Ярмак Любов Павлівна

Ключевые слова: структура, наукова презентація, етап, комунікація, доповідь

Дата публикации:2011

Издатель: Бердянськ БДПУ

Библиографическое описание: Гладченко О.Р., Ярмак Л.П. Структура англомовної презентації [Текст]/О.р. Гладченкоб Л.П. Ярмак// Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей; Бердянськ: БДПУ. 2011: Вип. VI. – Ч.3. – с. 90-94

Вид документа: стаття


О.Р. Гладченко

Сумський державний університет

Л.П. Ярмак

Сумський державний університет

Структура англомовної презентації

у статті представлена структура англомовної наукової доповіді, яка відповідає міжнародним вимогам та надаються практичні рекомендації з підготовки доповіді англійською мовою на наукові конференції, семінари тощо.

^ Ключові слова: структура, наукова презентація, етап, комунікація, доповідь.

Вміння публічно подати результати своїх наукових досліджень, зрозуміло та виразно розповісти про них є не менш важливим, ніж самі результати цих досліджень. Багато ідей та цікавих робіт загубилося у зливі наукових повідомлень лише тому, що їхні автори не зуміли донести свої відкриття до слухачів. Кожному науковцю відомі важкі шляхи пошуків найбільш вдалої форми подання своїх результатів. Серйозні перешкоди виникають навіть коли наукова презентація відбувається в колі своїх колег, рідною мовою. Що вже казати про презентацію англійською мовою, коли науковець виходить на міжнародний рівень і має справу зі слухачами, які звикли до певної форми подання наукових повідомлень, яка дуже відрізняється від нашої. Зараз нашим фахівцям все частіше надається можливість обговорити свої роботи на міжнародному рівні, що в свою чергу вимагає високого рівня володіння англійською мовою, як мовою професійного спілкування. Вміння у науковому спілкуванні необхідні в першу чергу самим вченим, щоб вони могли самі, без послуг перекладача та можливих викривлень змісту поділитись своїм досвідом із закордонними колегами. Ось чому структура англомовної презентації є актуальною для сучасної комунікації.

У даній статті розглядається проблема презентації інформації про наукові дослідження вчених на конференціях, засіданнях, студентам така інформація потрібна при захисті дипломних робіт, пізніше, дисертацій і виступах на семінарах.

Теорія інформації виникла в 30-ті роки минулого сторіччя. Усередині 60-х років у працях Н. Вінера «Кібернетика і суспільство» теорія інформації починає розглядатися, як галузь кібернетики, що вивчає способи сприйняття, зберігання, переробки і використання інформації.

З`являється ряд робіт, у яких основні поняття теорії інформації розглядаються, стосовно різних областей людської діяльності (Куффіньян Л., Леонтьєв А., Мороховська Е., Шеннон К., Брагіна Д., Черепова Л.).

Як відомо, ми користуємося мовою, коли наша увага зосереджується на передачі та отриманні інформації, що є цікавою як для доповідача так і для слухача в ситуації, яка є важливою для обох. Як казав Уельс: «Обмін інформацією є основною одиницею розмови. Лінгвістична інтерактивність є спільною діяльністю, що включає в себе встановлення трикутника відносин між відправником, одержувачем і ситуативним контекстом». [6, 75]

Особистість доповідача, підбір лексичних одиниць, вимова, вміння використовувати наочність (схеми, таблиці, тощо) в процесі англомовної презентації забезпечують більш точне розуміння в обміні значеннями у спільному контексті..

Щоб відповідати розповсюдженим міжнародним вимогам, українським науковцям потрібно мати уяву про головні особливості структури англомовної наукової доповіді. Тому метою цієї статті є ознайомлення з деякими особливостями цієї структури та їх практичним застосуванням при підготовці доповідей англійською мовою на науковій конференції, семінари, тощо.

Закордонні фахівці , наприклад: J.A. de Vito, в практичному курсі “ Human Communication” відзначають, що проведення англомовної бесіди передбачає чітко окреслені етапи, фази та регламентовані правила, що можна дослідити практично в кожній розмові на наукову тематику . В основі цієї структури лежить характерне для британських та американських вчених лінійне мислення, що виявляється в послідовному викладенні фактів та поетапному переході від однієї частини доповіді до іншої. У процесі наукового спілкування J.A. de Vito виділяє 5 етапів;

 1. Початок.

 2. Вступ.

 3. Основна частина.

 4. Зворотній зв’язок.

 5. Заключна частина.Це саме англійською мовою;

 1. Opening.

 2. Feedforward.

 3. Big talk (business).

 4. Feedback.

 5. Closing.

[5, 120]

У структурі доповіді можна побачити певну симетричність її частин. Початок, метою якого є встановлення комунікації, включає звертання, вітання, відрекомендування (в разі необхідності), а також сподівання на позитивне спілкування. Аналогічно заключна частина, яка завершує комунікацію, включає в себе в (в зворотному порядку) позитиву оцінку контакту, що відбувся, подяку за витрачений час, запрошення до подальшого спілкування, побажання та прощання.

На другому етапі – вступі - потрібно досягнути наступного, підготуватися до подальшого обговорення, надати співрозмовникам певну інформацію, яка полегшує сприйняття суто ділової інформації та дозволяє частково зрозуміти предмет обговорення. Аналогічно цій частині доповіді розміщується четвертий етап – узагальнення, метою якого є встановлення зворотного зв’язку з аудиторією. Зрозуміло, що не кожна доповідь, чи розмова складається за цими принципами, але бажано, щоб всі ці частини були присутні. Будь-яку зміну цих чітко збалансованих частин доповіді англомовна аудиторія сприймає як сигнал тривоги і це може викликати негативну реакцію.

На відміну від звичайної розмови на побутову тематику, наукова презентація складається з деяких інших частин;

 1. Opening.

 2. Plan.

 3. Main body.

 4. Summary/feedback.

 5. Closing.

Як британці так і американці вважають попередній план та заключне резюме важливими частинами доповіді, які полегшують сприйняття необхідної інформації та дають можливість слухачам швидше зорієнтуватися на головному предметі розмови(основній частині).

Розглянемо більш детально особливості кожного етапу. Початковий етап може складатися з 1-2 вітальних реплік. Вітати малознайомих людей найбільш “безпечно” за допомогою нейтральних фраз, які можуть змінюватися в залежності від часу, наприклад:

 • Good morning.

 • Good afternoon.

 • Ladies and gentlemen’

 • Hello everyone/everybody.

 • I’m happy to see so many renowned scholars here.

 • I’m glad you could find time to attend my presentation.

Після звернення та вітання , метою яких є підготовка слухачів до сприйняття певної інформації, як правило додаються деякі фрази – преамбули, які можна змінювати в залежності від завдань спілкування, наприклад:

 • I’ll be rather brief.

 • It won’t take me longer than……

 • I’d say, I haven’t made an extraordinary discoveries yet, I’m afraid, but/……

 • I’ll ask you to listen to…….before you form any final impression.

 • You’re not going to appreciate all my results , but here’s what I……..

Використовуючи ці преамбули, можна підготувати аудиторію до сприйняття подальшої інформації: заздалегідь визначити послідовність доповіді, тривалість виступу, можливість ставити питання під час презентації, обговорювати проблемні місця свого проекту, щоб потім не панікувати під час можливості виявлення недоліків під час дискусії.

В цілому, вступ та заключна частина можуть бути достатньо гнучкими, наприклад, якщо час виступу обмежено регламентом, вони можуть зводитися до короткого звертання, вітання та подяки за увагу.

Завдання другого етапу презентації – аналогічно вступу в науковій монографії, чи будь-якої публічної доповіді мають на меті крім встановлення контакту з аудиторією, дати своєрідний огляд основної теми( можливо в вигляді плану) та обґрунтування доречності звернення до цієї теми. Британці та американці велику увагу приділяють психологічному настрою співрозмовника на позитивне спілкування . З цієї причини, крім преамбул , широко використовують так звані застереження , які забезпечують краще взаєморозуміння. Ці застереження можуть включати, в залежності від завдань комунікації, вибачення, виправдання, заклики, запевнення і таке інше, наприклад:

 • I’m no psychologist, but that irregularity seems……

 • Don’t get the wrong idea, I’m not specialist in marketing, but…….

 • I realize that this may not be the time to speak about…..but……

 • You might think I’m a layman but let me explain the logic of the case…….

 • Please, could we delay questions till the end?

Знання особливостей вступної частини дає можливість використовувати наведені фрази згідно поставлених мовних завдань. Їх також можна успішно використовувати в подальшій дискусії, відповідаючи на поставлені запитання , чи попереджаючи їх.

Англомовні доповідачі, щоб чітко визначити межі своєї компетенції, звертаються до так званих “обмежень”, ухилень від відповідальності за об’єктивність наведеної інформації наприклад:

 • I didn’t read the entire monograph, but…..

 • I may be wrong here, but…..

Таким чином слухачі можуть не погодитися з деякими фактами в доповіді, але сам доповідач збереже впевненість та повагу в аудиторії.

Якщо є необхідність обговорювати “слизькі ” теми, доповідач може використати посилання на авторитетні джерела, щоб чітко визначити свою позицію:

 • Some of my research advisers are experts in…..

 • I’m not purely theorizing, but…..

 • I know you’ll think statement is sort of out of place , but do consider……

 • If you allow me a few more minutes, I’ll tell you exactly what chain of reasoning applies…..

Наступний етап – встановлення зворотного зв’язку – має на меті за допомогою питань виявити відповідну реакцію аудиторії та в випадку виникнення непорозумінь повернутись до попередньої частини та уточнити незрозумілі місця. Також цей етап включає оцінку результатів доповіді та коротке резюме:

 • I do hope I’ve made my results explicit…..

 • I was trying to….

 • Have I made myself clear?

На цьому етапі можна використовувати 3 – 5 для резюме, а потім повільно перейти до заключної частини презентації.

Основна частина доповіді коротко характеризує головні моменти проведеного дослідження. Ця центральна частина повинна тривати найдовше в порівнянні з попередніми та наступними етапами ( вступ та резюме).

Для прикладу пропонуємо такі основні частини наукової презентації:

 1. Introduction ( background of the study, the problem statement, professional significance of the study).

 2. Review of the literature ( an outline of the theoretical literature and empirical research).

 3. Methodology.

 4. A brief report on the results anticipated.

 5. Summary.

Основна частина доповіді може складатися з наступних компонентів:

 1. Background of the study.

 2. The problem statement .

 3. Demilitations ( scope of the study).

 4. The object, the subject matter, aims, objectives.

 5. Professional significance .

 6. Review of the literature .

Зміст кожного пункту визначається згідно теми проекту, проблем, які вирішує дослідник. Якщо в доповіді важливе значення надається теоретичному обґрунтуванню , чи опису методики збирання та обробки статистичних даних, то відповідно зростають ці розділи, але загальний об’єм доповіді та час презентації повинні залишатися незмінними. Таким чином, чітко визначена формальна схема англомовної презентації вимагає дотримування регламенту, певної послідовності та тривалості її частин.

Отже, запропонована структура англомовної презентації обов`язково повинна включати такі частини: вступ, визначення проблеми, огляд попередніх досліджень, мету презентації, основну частину, висновки, огляд літератури.

При підготовці доповіді не варто копіювати закордонні зразки, але знання існуючих вимог до презентації наукових робіт незамінно в процесі підготовки до англомовних презентацій, дипломних робіт, курсових проектів , чи доповідей. Сподіваємося, що подані матеріали стануть у пригоді викладачам іноземних мов у ВНЗ та примусять їх до більш ретельної підготовки студентів до презентації своїх наукових робіт.

The Structure of English Presentation

O.R. Gladchenko, L.P. Yarmak

The main theme under consideration in the article is to address the issue of problems in presentation the results gathered from scientific researches in English. The latest approaches to forming the structure of a scientific report are in the focus of attention. Practical recommendations for the preparation of the scientific report deserve special mention.

^ Структура англоязычной презентации

О.Р. Гладченко, Л.П. Ярмак

В статье представленная структура англоязычного научного доклада, которая отвечает международным требованиям и предоставляются практические рекомендации по подготовке доклада на английском языке на научные конференции, семинары и т.п.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Брагина Д.В. Совершенствование письменной речи в рамках подготовки к англоязычной презентации/Дарья Брагина// Вестник МГУ. Серия Лингвистика и межкультурная коммуникация.- 2007.- №3.- С. 182-187.

 2. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация/Тён Дейк.- Пер. с англ.- М.: Издательство «Прогресс», 1989.- 312 с.

 3. Потапенко С.І. Орієнтацій ний простір англомовних журнальних текстів: досвід лінгвокогнитивного аналізу/Сергій Потапенко// Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.В. Гоголя. Серія Філологічні науки.- 2005.- С.213-219.

 4. Черепова Л.И. Лингвокультурный концепт текстовой презентации/ Любовь Черепова// Вестник РГПУ им. А.И. Герцена. Серия Филологические науки.- 2007.- №1.-С. 75-88.

 5. Vito J.A. de. Human Communication: The Basic Course/Joseph de Vito.- 6th ed. N.Y., 1994.- 496 p.

 6. Wells, G, et al. The Study of Language Development/Gordon Wells.- Cambridge: CUP,1981.- 304 p.

Схожі:

О. Р. Гладченко Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
О. Р. Гладченко Сумський державний університет iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
О. Р. Гладченко Сумський державний університет icon3216 Збірник текстів та вправ до них з дисципліни «Англійська мова»
Збірник текстів та вправ до них з дисципліни «Англійська мова» / укладачі: Л. П. Ярмак, О. Р. Гладченко. – Суми : Сумський державний...
О. Р. Гладченко Сумський державний університет iconСумський державний університет 3492 методичнi вказiвки
Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування зі спеціальності 05050205 «Гідравлічні машини, гідроприводи...
О. Р. Гладченко Сумський державний університет iconСумський державний університет гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм
Суми, 19-20 квітня 2013 року / редкол проф. Є. О. Лебідь, доц. А. Є. Лебідь– Сумський державний університет, 2013. – 97 с
О. Р. Гладченко Сумський державний університет iconСумський державний університет 3516 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичної роботи “Інформаційні технології апроксимації та прогнозування статистичних медичних даних” з дисципліни...
О. Р. Гладченко Сумський державний університет iconСумський державний університет О. О. Міцура, О. М. Олефіренко Управління інноваційним
Управління інноваційними проектами : конспект лекцій / укладачі: О. О. Міцура, О. М. Олефіренко. – Суми : Сумський державний університет,...
О. Р. Гладченко Сумський державний університет iconСумський державний університет економіка та організація діяльності об'єднань підприємств
Конспект лекцій з курсу «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» / укладачі: О.І. Карінцева, М. О. Харченко, О....
О. Р. Гладченко Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет 3542 збірник задач із дисципліни «Технологія використання стиснутих газів»
Збірник задач із дисципліни «Технологія використання стиснутих газів» / укладачі: Г. А. Бондаренко, С. О. Шарапов. – Суми : Сумський...
О. Р. Гладченко Сумський державний університет iconМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
Суми Сумський державний університет 2011 Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи