Білетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології icon

Білетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології
НазваБілетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології
Дата03.07.2012
Розмір114 Kb.
ТипДокументи

БІЛЕТНА ПРОГРАМА

ПЕРЕВІДНОГО ІСПИТУ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


Загальні питання клінічної фармакології.

 1. Предмет та завдання клінічної фармакології.

 2. Програма доклінічного вивчення нових лікарських засобів з урахуванням вимог системи GLP (Good Laboratories Practice).

 3. Типи та фази клінічних випробувань нових лікарських препаратів.

 4. Міжнародна система проведення та правила проведення клінічної апробації GCP (Good Clinical Practice).

 5. Роль провізора у проведенні доклінічних та клінічних випробувань нових лікарських препаратів. Вибір типу дослідження. Плацебо.

 6. Фармакокінетика. Основні показники фармакокінетики: абсорбція, зв’язок з білками плазми, біотрансформація, елімінація, розподіл ліків в організмі, біодоступність.

 7. Фармакокінетика та фармакологічні ефекти препаратів в залежності від шляху їх введення. Фактори, які впливають на фармакокінетику ліків.

 8. Процеси лікарської терапії (фармацевтичний, фармакокінетичний, фармакодинамічний, терапевтичний).

 9. Фармакодинаміка. Механізми дії лікарських засобів.

 10. Рецептори клітинних мембран: фармакодинамічні аспекти (природа рецепторів, агонізм та антагонізм, парціальні агоністи, конкурентні та неконкурентні агоністи та антагоністи).

 11. Основні сигнальні механізми та дія лікарських засобів.

 12. Зв’язок “доза-клінічний ефект”. Зв’язок між концентрацією та ефектом лікарських засобів.

 13. Варіабельність реакцій організму на лікарський засіб.

 14. Раціональне дозування лікарських засобів. Види доз, що використовуються у лікуванні уражень різних органів та систем.

 15. Фармакокінетика. Основні шляхи всмоктування, шляхи введення лікарських засобів.

 16. Розподіл лікарських засобів в організмі людини. Клінічне значення зв’язування лікарських засобів із білками плазми.

 17. Біотрансформація лікарських засобів. Порушення функції печінки та метаболізм лікарських засобів.

 18. Виведення лікарських засобів. Кліренс лікарського засобу.

 19. Фармакологічний ефект. Часові характеристики дії лікарських препаратів. Клініко-лабораторні показники для оцінки та контролю фармакологічного ефекту.

 20. Методи оцінки ефективності та безпечності лікарських засобів.

 21. Терапевтичний моніторинг лікарських засобів. Інтерпретація результатів вимірювання концентрації.

 22. Виведення лікарських засобів.

 23. Фармакокінетика. Показники фармакокінетики.

 24. Фармакокінетика. Біодоступність. Ефект первинного проходження. Кумуляція.

 25. Фармакокінетичні процеси.

 26. Стереоізомерія та дія лікарських засобів.

 27. Взаємодія ліків. Фармакокінетична взаємодія ліків.

 28. Взаємодія ліків. Фармакодинамічна взаємодія ліків.

 29. Особливості застосування ліків у хворих похилого та старечого віку.

 30. Особливості застосування ліків в педіатрії.

 31. Особливості застосування лікарських засобів у вагітних.

 32. Клінічна фармакогенетика.

 33. Основні види побічних дій лікарських засобів та механізми їх виникнення.

 34. Клінічні випробування. Фази клінічних випробувань нового лікарського засобу. Роль провізора у проведенні клінічних випробувань.

 35. Доклінічна оцінка безпечності та токсичності нового лікарського засобу.

 36. Фармакологічний анамнез. Роль провізора в оцінці вивчення лікарського засобу у клініці.
^

Питання спеціальної клінічної фармакології


 1. Клінічна фармакологія стимуляторів ацетилхолінових рецепторів та інгібіторів холінестерази, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності терапії.

 2. Клінічна фармакологія м-холіноблокаторів, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 3. Клінічна фармакологія гангліоблокаторів, контроль ефективності та безпечності використання.

 4. Клінічна фармакологія міорелаксантів, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 5. Клінічна фармакологія засобів що стимулюють периферичні альфа-адренергічні структури, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 6. Клінічна фармакологія бета-адреностимуляторів, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 7. Клінічна фармакологія нітратів, спектр застосування, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 8. Клінічна фармакологія антагоністів кальцію, контроль ефективності та безпечності використання.

 9. Клінічна фармакологія бета-блокаторів, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 10. Клінічна фармакологія протиатеросклеротичних засобів, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 11. Клінічна фармакологія гіпотензивних засобів, що діють переважно на центральну симпатичну активність (агоністи центральних адренергічних та неадренергічних рецепторів), контроль ефективності та безпечності використання.

 12. Клінічна фармакологія симпатолітиків, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 13. Клінічна фармакологія альфа-адреноблокаторів, які використовуються у лікуванні артеріальної гіпертензії, контроль ефективності та безпечності використання.

 14. Клінічна фармакологія прямих вазодилататорів, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 15. Клінічна фармакологія інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, контроль ефективності та безпечності використання.

 16. Клінічна фармакологія блокаторів ангіотензинових рецепторів, контроль ефективності та безпечності використання.

 17. Клінічна фармакологія тіазидних діуретиків та інгібіторів карбоангідрази, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 18. Клінічна фармакологія ліків, що застосовуються для лікування артеріального гіпертензивного, кризу контроль ефективності та безпечності використання.

 19. Клінічна фармакологія засобів, які збільшують екскрецію води, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 20. Клінічна фармакологія петльових діуретиків, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 21. Клінічна фармакологія діуретиків калійзберігаючої дії, контроль ефективності та безпечності використання.

 22. Клінічна фармакологія засобів для корекції порушень водного балансу, контроль ефективності та безпечності використання.

 23. Клінічна фармакологія засобів для корекції порушень кислотно-лужної рівноваги в організмі, контроль ефективності та безпечності використання..

 24. Клінічна фармакологія препаратів, що містять калій та магній, контроль ефективності та безпечності використання..

 25. Клінічна фармакологія препаратів, що впливають на фосфорно-кальцієвий обмін, контроль ефективності та безпечності використання.

 26. Клінічна фармакологія протиподагричних засобів, контроль ефективності та безпечності використання.

 27. Клінічна фармакологія серцевих глікозидів. Інтоксикація серцевими глікозидами. Клініко-фармакологічна характеристика. Принципи лікування інтоксикації.

 28. Розрахунок дозування серцевих глікозидів. Контроль ефективності та безпечності використання.

 29. Клінічна фармакологія неглікозидних інотропних засобів, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 30. Клініко-фармакологічна характеристика вазодилататорів, які використовуються для лікування хронічної серцевої недостатності, контроль ефективності та безпечності використання.

 31. Клінічна фармакологія ліків, що застосовуються для лікування гострої серцевої недостатності, контроль ефективності та безпечності використання.

 32. Клінічна фармакологія антиаритмічних засобів. Блокатори натрієвих каналів. Контроль ефективності та безпечності використання.

 33. Клінічна фармакологія антиаритмічних засобів. Засоби, що подовжують ефективний рефрактерний період та потенціал дії. Контроль ефективності та безпечності використання.

 34. Клініко-фармакологічна характеристика бета-блокаторів, блокаторів кальцієвих каналів, серцевих глікозидів, аденозину як антиаритмічних засобів. Контроль ефективності та безпечності використання.

 35. Клінічна фармакологія ліків, що застосовуються для лікування блокад серця, контроль ефективності та безпечності використання.

 36. Клінічна фармакологія фібринолітичних засобів, контроль ефективності та безпечності використання.

 37. Клінічна фармакологія прямих антикоагулянтів, контроль ефективності та безпечності використання.

 38. Клінічна фармакологія непрямих антикоагулянтів, контроль ефективності та безпечності використання.

 39. Клінічна фармакологія антиагрегантів та антитромбоцитарних засобів, контроль ефективності та безпечності використання.

 40. Клінічна фармакологія засобів, що покращують мікроциркуляцію та нормалізують мозковий кровотік, контроль ефективності та безпечності використання.

 41. Клінічна фармакологія гемостатичних засобів, контроль ефективності та безпечності використання.

 42. Клінічна фармакологія протианемічних засобів та стимуляторів еритропоезу та гранулоцитопоезу, контроль ефективності та безпечності використання.

 43. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів, контроль ефективності та безпечності використання.

 44. Клінічна фармакологія ненаркотичних та наркотичних анальгетиків.

 45. Попередження та корекція ускладнень нестероїдної протизапальної терапії.

 46. Основні принципи гормональної протизапальної терапії.

 47. Клінічна фармакодинаміка глюкокортикоїдів, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 48. Побічні ефекти глюкокортикоїдної терапії, засоби для їх корекції.

 49. Клінічна фармакологія імуномодуляторів та “базисних” протизапальних засобів, контроль ефективності та безпечності використання.

 50. Клінічна фармакологія інтерферонів та препаратів, що впливають на їх синтез та активність, контроль ефективності та безпечності використання.

 51. Клінічна фармакологія блокаторів Н1-гістамінових рецепторів, контроль ефективності та безпечності використання.

 52. Клінічна фармакологія препаратів, що володіють про- та антисеротоніновою активністю, контроль ефективності та безпечності використання.

 53. Клінічна фармакодинаміка основних груп ліків, що використовуються для лікування порушень бронхіальної прохідності, контроль ефективності та безпечності використання.

 54. Клінічна фармакологія протизапальних засобів, що використовуються для лікування бронхіальної астми, контроль ефективності та безпечності використання.

 55. Клінічна фармакологія теофілінів, контроль ефективності та безпечності використання.

 56. Клінічна фармакологія протикашльових засобів та засобів, що стимулюють відхаркування, контроль ефективності та безпечності використання.

 57. Клінічна фармакологія пеніцилінів. Побічні дії. Ускладнення.

 58. Клінічна фармакологія аміноглікозидів. Побічні дії. Ускладнення.

 59. Клінічна фармакологія цефалоспоринів. Побічні дії. Ускладнення.

 60. Клінічна фармакологія тетрацикліну та левоміцетину. Побічні дії. Ускладнення.

 61. Клінічна фармакологія макролідів. Побічні дії. Ускладнення.

 62. Клінічна фармакологія лінкозамідів, глікопептидів та поліміксинів. Побічні дії. Ускладнення.

 63. Клінічна фармакологія протитуберкульозних засобів. Побічні дії. Ускладнення терапії. Клінічна фармакологія протигрибкових засобів. Побічні дії. Ускладнення терапії.

 64. Клінічна фармакологія хінолонів та фторхінолонів. Побічні дії. Ускладнення терапії.

 65. Клінічна фармакологія сульфаніламідних засобів та нітрофуранів. Побічні дії. Ускладнення. Контроль ефективності та безпечності використання.

 66. Клінічна фармакологія противірусних засобів. Побічні дії. Ускладнення.

 67. Клінічна фармакологія антисептичних засобів.

 68. Принципи раціонального підбору, призначення та дозування препаратів антимікробної дії.

 69. Клінічна фармакологія протипротозойних та протигельмінтних засобів.

 70. Клінічна фармакологія засобів, що пригнічують кислотоутворюючу функцію шлунка (антисекреторних), контроль ефективності та безпечності використання.

 71. Клінічна фармакологія Н2-гістаміноблокаторів, контроль ефективності та безпечності використання.

 72. Клінічна фармакологія засобів, що використовуються у протирецедивній терапії виразкової хвороби, контроль ефективності та безпечності використання.

 73. Клінічна фармакологія гастроцитопротекторів та активаторів регенерації.

 74. Клінічна фармакологія антацидних засобів, контроль ефективності та безпечності використання.

 75. Клінічна фармакологія протиблювотних засобів, прокінетиків, спазмолітиків.

 76. Клінічна фармакологія засобів, що використовують при закрепах.

 77. Клінічна фармакологія протидіарейних засобів.

 78. Клінічна фармакологія жовчогінних засобів та засобів для лікування жовчнокам’яної хвороби.

 79. Клінічна фармакологія гепатопротекторів.

 80. Клінічна фармакологія засобів для ферментної замісної терапії.

 81. Клінічна фармакологія засобів, що використовуються для лікування дисбактеріозу кишківника, контроль ефективності та безпечності використання.

 82. Клінічна фармакологія седативних та снодійних засобів, контроль ефективності та безпечності використання.

 83. Клінічна фармакологія спиртів.

 84. Клінічна фармакологія протисудомних та протиепілептичних засобів, контроль ефективності та безпечності використання.

 85. Клінічна фармакологія нейролептиків, контроль ефективності та безпечності використання.

 86. Клінічна фармакологія транквілізаторів, контроль ефективності та безпечності використання.

 87. Клінічна фармакологія препаратів літію та антидепресантів, контроль ефективності та безпечності використання.

 88. Клінічна фармакологія психостимуляторів, контроль ефективності та безпечності використання.

 89. Клінічна фармакологія ноотропних засобів.

 90. Клінічна фармакологія засобів для місцевої анестезії.

 91. Клінічна фармакологія засобів для загальної анестезії.

 92. Клінічна фармакологія препаратів гіпоталамуса та гіпофізу, контроль ефективності та безпечності використання.

 93. Клінічна фармакологія засобів, що використовуються для лікування захворювань щитовидної залози, контроль ефективності та безпечності використання.

 94. Клінічна фармакологія препаратів підшлункової залози та їх замінників, контроль ефективності та безпечності використання.

 95. Клінічна фармакологія синтетичних антидіабетичних засобів, контроль ефективності та безпечності використання.

 96. Клінічна фармакологія гормонів статевих залоз (андрогени та анаболічні стероїди), контроль ефективності та безпечності використання.

 97. Клінічна фармакологія гормонів статевих залоз (естрогени та гестагени), контроль ефективності та безпечності використання.

 98. Клініко-фармакологічна характеристика пероральних та імплантованих контрацептивних засобів.

 99. Клінічна фармакологія маткоскорочуючих речовин.

 100. Клінічна фармакологія ейкозаноїдів.

 101. Клінічна фармакологія алкалоїдів ріжків, контроль ефективності та безпечності використання.

 102. Клінічна фармакологія алкілуючих сполук.

 103. Клінічна фармакологія антиметаболітів.

 104. Клініко-фармакологічна характеристика протипухлинних антибіотиків, ферментних засобів, препаратів рослинного походження.

 105. Клініко-фармакологічна характеристика гормональних засобів, що використовуються для лікування пухлин.

 106. Клінічна фармакологія засобів, що використовуються для супутньої терапії злоякісних новоутворень.

 107. Клініко-фармакологічна характеристика імуностимуляторів.

 108. Клініко-фармакологічна характеристика вітамінів та активаторів метаболізму.

 109. Клініко-фармакологічна характеристика антигіпоксантів та актопротекторів.

 110. Клінічна фармакологія антиоксидантів.

Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол № 37), на засіданні предметної методичної комісії з фармацевтичних дисциплін 19 червня 2008 року (протокол № 6).

Завідувач кафедри внутрішньої медицини,

клінічної фармакології та професійних хвороб

професор М.Ю.Коломоєць


Голова предметної методичної комісії

з фармацевтичних дисциплін

завідувач кафедри фармації, професор Р.Б.Косуба

Схожі:

Білетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології iconТематичний план лекцій з клінічної фармакології для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Предмет, завдання та основні розділи клінічної фармакології. Рецептори клітинних мембран: клініко-фармакологічні та фармакотерапевтичні...
Білетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології iconТематичний план практичних занять з клінічної фармакології для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Предмет та задачі клінічної фармакології. Процеси лікарської терапії (фармацевтичний, фармакокінетичний, фармакоди-намічний, терапевтичний)....
Білетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології iconКритерії оцінки теоретичної І практичної підготовки студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету на практичних заняттях з клінічної фармакології

Білетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології iconКритерії оцінки теоретичної І практичної підготовки студентів 4-го курсу на перевідному іспиті з клінічної фармакології оцінка «відмінно»
Білета та додаткові запитання, правильно проводить вибір оптимальних напрямків лікування хворого, вільно володіє навичками, передбаченими...
Білетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології iconМетодика проведення перевідного іспиту з клінічної фармакології
В останні дні практичних занять на кафедрі за розкладом, в присутності екзаменаторів, згідно з графіком. При отриманні незадовільної...
Білетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології iconПерелік препаратів, що виносяться на підсумковий модульний контроль з клінічної фармакології для студентів 5-го курсу Гіполіпідемічні лікарські засоби
Перелік препаратів, що виносяться на підсумковий модульний контроль з клінічної фармакології для студентів 5-го курсу
Білетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології iconРозклад практичних занять по курсу клінічної фармакології для студентів 5 курсу медичного факультету на IX семестр 2012-2013 навчального року

Білетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології iconРозклад практичних занять по курсу клінічної фармакології для студентів 5 курсу медичного факультету на IX семестр 2012-2013 навчального року

Білетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет робоча навчальна програма з клінічної фармакології (4 курс) на 2008-2009 навчальний рік
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
Білетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології iconПерелiк тем з клінічної фармакології рекомендованих для самостійного позааудиторного вивчення студентам 4 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Клінічна фармація”
Клінічна фармакологія препаратів, які нормалізують мозковий кровотік та зменшують наслідки при його пошкодженні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи