Зміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри) icon

Зміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри)
Скачати 77.15 Kb.
НазваЗміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри)
Дата03.07.2012
Розмір77.15 Kb.
ТипДокументиЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

4 КУРС (VІI, VІII СЕМЕСТРИ)


1.Предмет та завдання клінічної фармакології. Лікарська рецептура. Основні і керівні документи по оформленню рецептів. Аналіз характерних помилок, що зустрічаються при виписуванні різних лікарських засобів. Програма доклінічного вивчення нових лікарських засобів з урахуванням вимог системи GLP (Good Laboratories Practice). Типи та фази клінічних випробувань нових лікарських препаратів. Міжнародна система проведення та правила проведення клінічної апробації GCP (Good Clinical Practice). Роль провізора у проведенні доклінічних та клінічних випробувань нових лікарських препаратів. Вибір типу дослідження. Плацебо. Критерії ефективності лікарських засобів. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів. Аналіз індивідуальних карт обстеження хворого, протоколів клінічної апробації лікарських засобів. Аналіз результатів клінічного вивченння лікарських засобів.

2.Фармакокінетика. Основні показники фармакокінетики: абсорбція, зв’язок з білками плазми, біотрансформація, елімінація, розподіл ліків в організмі, біодоступність. Методи оцінки фармакокінетичних параметрів. Кінетика та фармакологічні ефекти препаратів в залежності від шляху їх введення. Фактори, які впливають на фармакокінетику ліків.

3.Фармакодинаміка. Основні принципи фармакодинаміки ліків. Взаємовідношення між дозою та ефектом. Залежність ефекту ліків від тяжкості перебігу захворювання та стану основних функціональних систем хворого. Дія лікарських засобів при одноразовому та курсовому призначенні. Особливості фармакодинаміки лікарських засобів у залежності від віку та фізіологічного стану (у новонароджених, при вагітності та лактації, у людей похилого віку).

4.Взаємодія лікарських речовин при комбінованому застосуванні. Типи взаємодії (фармацевтичний, фармакокінетичний та фармакодинамічний), характер прояву взаємодії (адитивний, сенситивний, антагоністичний та ін.). Побічна дія лікарських засобів. Механізми виникнення та методи прогнозування можливого розвитку негативного впливу негативного впливу лікарських засобів. Методи оцінки ефективності та безпечності застосування лікарських засобів. Роль провізора в підвищення ефективності та безпечності лікарської терапії.

5.Клінічна фармакологія засобів, що впливають на вегетативну нервову систему. Холіноміметики. Спектр дії. Типи дії холноміметиків. Принципи клінічного застосування. Контроль за ефективністю терапії. Блокатори м-холінорецепторів. Гангліоблокатори. Міорелаксанти. Реактиватори холінестерази. Засоби, що активують адренорецептори (препарати центральної та периферичної дії, відмінноссті у клінічних ефектах, способи використання; стимулятори дофамінових структур). Блокатори периферичних адренергічних структур (альфа- та бетаадреноблокатори).Фармакодинаміка та фармакокінетика основних груп препартів. Спектр застосування. Клінічно важливі взаємодії. Побічна дія. Препарати алкалоїдів ріжків. Спектр клінічного застосування. Побічні дії. Контроль за ефективністю та безпечністю використання.

6.Клінічна фармакологія антиангінальних лікарських засобів (засобів для лікування різних форм хронічної ішемічної хвороби серця). Клінічна фармакологія ліків, що застосовуються у лікуванні ІХС, атеросклерозу. Нітропрепарати, сидноніміни, інші коронаророзширюючі засоби, блокатори ?-адренорецепторів, блокатори кальцієвих каналів, гіполіпідемічні засоби. Показання до застосування. Вибір дози, кратність призначення та курсового лікування в залежності від тяжкості захворювання, функціонального стану серцево-судинної, дихальної та сечовидільної систем організму. Тривалість ефекту. Синдром відміни (бета-адреноблокатори та ін.). Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Найбільш раціональні комбінації при лікуванні різних форм ІХС. Побічні дії. Оцінка ефективності та безпечності застосування протиангінальних засобів.

7.Клінічна фармакологія засобів, що використовуються для лікування артеріальної гіпертензії та гострої артеріальної гіпотензії. Клінічна фармакологія антиадренергічних засобів (симпатолітиків, гангліоблокаторів, блокаторів периферичних ά, ?-адренорецепторів), гіпотензивних засобів центральної дії, вазодилататорів та вазоконстрикторів міотропної дії, спазмолітиків, антагоністів кальцію, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту та ін. Показання до застосування: артеріальна гіпертензія, артеріальна гіпотонія, артеріальної гіпертензії та артеріального кризу, гострої гіпотензії. Найбільш раціональні комбінації гіпотензивних засобів. Побічні дії. Оцінка ефективності та безпечності застосування гіпотензивних засобів.

8.Клінічна фармакологія ліків, які використовуються для лікування гострої та хронічної серцевої недостатності. Клінічна фармакологія ліків, які впливають на основні функції міокарда: збудливість, провідність, автоматизм, скорочувальні властивості. Клінічна фармакологія ліків, які застосовуються для лікування аритмій. Механізм дії. Шляхи введення. Зв’язок з білками плазми, розподіл, метаболізм та виведення. Показання до застосування. Клінічна фармакологія ліків, які застосовуються для лікування гострої та хронічної серцевої недостатності. Методи розрахунку режиму дозування серцевих глікозидів, взаємодія з іншими препаратами. Побічна дія.

9.Клінічна фармакологія діуретиків. Тіазидні, «петльові», калійзберігаючі діуретики. Механізм дії. Шляхи введення, біодоступність, зв’язок з білками, метаболізм, розподіл та елімінація. Тривалість ефекту. Методи оцінки ефективності діуретиків. Показання до застосування. Вибір діуретичних засобів та режим дозування з урахуванням їх фармакокінетики та механізму дії, патогенезу та вираженості набрякового синдрому. Особливості застосування у хворих різних вікових груп, при вагітності. Раціональні комбінації діуретичних засобів з урахуванням локалізації та механізму дії. Побічна дія діуретиків.

10.Клінічна фармакологія лікарських засобів, що відновлюють кислотно-лужну рівновагу та осмотичний гомеостаз. Кровозамінники, буферні електролітні розчини, засоби для парентерального харчування, дегідратуючі засоби. Препарати калію та магнію. Механізм дії. Метаболізм та виведення з організму. Методи оцінки ефективності препаратів. Тривалість ефекту. Показання до застосування. Оцінка ефективності та критерії безпечності дії лікарського засобу.

11.Клінічна фармакологія ліків, які впливають на гемостаз. Антикоагулянти; фібринолітичні і тромболітичні засоби; засоби, які впливають на агрегацію тромбоцитів та еритроцитів; засоби, які прискорюють згортання крові; інгібітори фібринолізу; засоби, які знижують судинну проникливість. Речовини, які впливають на протитромботичні якості судинної стінки. Механізм дії. Шляхи введення та розподіл в організмі. Метаболізм та виведення з організму. Показання до застосування. Вибір дози. Оцінка ефективності. Побічна дія.

12.Клінічна фармакологія протизапальних та імунодепресивних засобів. Глюкокортикоїди, нестероїдні протизапальні засоби, негормональні імунодепресанти, “базисні”, тривало діючі протизапальні засоби, імуностимулятори та інші засоби. Показання до застосування. Вибір дози. Кратність призначення та тривалість курсового лікування. Сидром відміни глюкокортикоїдів. Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Побічна дія. Клінічна фармакологія протигістамінних та протисеротонінових засобів. Оцінка ефективності та безпечності використання протизапальних та антигістамінових засобів.

13.Клінічна фармакологія протибактеріальних засобів різної хімічної структури, тактика їх раціонального застосування. Антибіотики, сульфаніламіди, похідні нітрофурану, фторхінолони та інші засоби. Механізм дії. Фармакокінетика препаратів. Тривалість дії. Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Особливості застосування при вагітності та у різних вікових групах. Побічна дія. Протипротозойні та та протигельмінтні засоби. Механізми дії. Принципи застосування та оцінка ефективності використання. Протигрибкові та противірусні засоби. Антисептичні засоби.

14.Клінічна фармакологія лікарських засобів, які застосовуються при захворюваннях органів дихання Протизапальні (базисні) засоби, що використовуються для лікування бронхіальної астми. Фармакодинаміка, фармакокінетика специфічних форм випуску. Спектр застосування. Побічні дії. Клінічно важливі взаємодії. Бронходилятатори (адреностимулятори, м-холіноблокатори, препарати теофілінів.). Принципи клінічного використання. Контрольефективності та безпечності терапї. Розрахунок підтримуючих доз теофілінів. Особливості застосування при різних варіантах синдрому бронхіальної обструкції. Особливості застосування у осіб різного віку. Клінічна фармакологія протикашльових та відхаркуючих засобів.

15.Клінічна фармакологія лікарських засобів, які застосовуються при захворюваннях системи травлення. Холінергічні та холінолітичні засоби, спазмолітики, антациди, антикислотні засбои, жовчогінні, проносні та протидіарейні засоби, ферментні та антиферментні препарати, засоби для лікування дисбактеріозу та ін. Механізм дії. Особливості фармакокінетики. Методи оцінки ефективності. Показання до застосування. Вибір препарату, дози. Особливості застосування у вагітних жінок та у різних вікових групах. Побічна дія.

16.Клінічна фармакологія ліків, які впливають на ендокринну систему Препарати гіпоталамуса та гіпофізу, препарти, що викорситовуються у лікуванні захворювань щитовидної залози, мінералокортикоїди, препарати чоловічих та жіночих статевих гормонів. Інсуліни. Синтетичні протидіабетичні засоби. Механізми дії. Особливості фармакокінетики. Методи оцінки ефективності та безпечності використання. Розрахунок доз інсулінотерапії. Вибір препарату, дози. Особливості застосування в різних вікових групах та у дітей. Побічні дії.

17.Клінічна фармакологія засобів, які впливають на репродуктивну систему та засобів які застовуються в акушерстві та гінекології .Препарати естрогенів та гестагенів. Пролактин. Інгібітори лактації. Простагландини. Маткоскорочуючі речовини. Клінічна фармакологія гормональних та імплантованих контрацептивів. Особливості фармакокінетики, фармакодинаміки, спектр застосування. Побічні дії. Клінічно важливі взаємодії. Препарати для лікування клімаксу. Вибір препаратів. Оцінка ефективності та безпечності використання.

18.Клінічна фармакологія активаторів метаболізму, вітамінів, антиоксидантів, антигіпоксантів та актопротекторів. Фармакодинаміка та фармакокінетика вітамінних препаратів (жиро- та водорозчинних). Клінічна фармакологія мультивітамінних та мінеральних комплексів. Препарати, що впливають на фосфорно-кальцієвий обмін. Фармакодинаміка стимуляторів метаболізму, в тому числі препаратів що стимулюють гранулоцитопоез та еритропоез. Протианемічні засоби. Антиоксиданти. Антигіпоксанти. Актопротектори. Препарати, що використовуються у лікуванні подагри. Фармакодинаміка та фармакокінетика. Спектр використання. Побічні дії. Клінічно важливі взаємодії.

19.Клінічна фармакологія засобів, що впливають на центральну нервову систему. Седативні засоби, снодійні засоби, транквілізатори, нейролептики, антидепресанти. Протипаркінсонічні засоби. Засоби для лікування судом та епілепсії. Засоби, що використовуються для лікування порушень мозкового кровотоку. Ноотропні засоби. Психостимулятори. Спирти. Засоби для загальної анестезії. Фармакологія болю. Наркотичні та ненаркотичні анальгетики. Засоби для місцевої анестезії. Фармакокінетика та фармакодинаміка. Методи оцінки ефективності використання. Побічна дія. Клінічно важливі взаємодії. Синдроми звикання. Наркоманії.

20.Клінічна фармакологія засобів, які використовуються у лікуванні пухлин. Антиметаболіти, алкілуючі сполуки, протипухлинні антибіотики, ферментні засоби, рослинні алкалоїди, препарати платини. Гормональні хіміотерапевтичні засоби (андрогени, естрогени, антиестрогени, антиандрогени). Комплексна та адьювантна терапія. Засоби, що використовуються для супутньої терапії злоякісних пухлин. Фармакодинаміка та фармакокінетика основних груп засобів. Побічні дії. Можливості корекції побічних дій. Критерії ефективності використання.


Схожі:

Зміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри) iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет робоча навчальна програма з клінічної фармакології (4 курс) на 2008-2009 навчальний рік
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
Зміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри) iconТематичний план лекцій з клінічної фармакології для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Предмет, завдання та основні розділи клінічної фармакології. Рецептори клітинних мембран: клініко-фармакологічні та фармакотерапевтичні...
Зміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри) iconБілетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології
Програма доклінічного вивчення нових лікарських засобів з урахуванням вимог системи glp (Good Laboratories Practice)
Зміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри) iconТематичний план практичних занять з клінічної фармакології для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Предмет та задачі клінічної фармакології. Процеси лікарської терапії (фармацевтичний, фармакокінетичний, фармакоди-намічний, терапевтичний)....
Зміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри) iconКритерії оцінки теоретичної І практичної підготовки студентів 4-го курсу на перевідному іспиті з клінічної фармакології оцінка «відмінно»
Білета та додаткові запитання, правильно проводить вибір оптимальних напрямків лікування хворого, вільно володіє навичками, передбаченими...
Зміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри) iconМіжнародні програми інституту І. Англомовні магістерські програми
Навчання за програмами розраховане на три семестри (два семестри академічного навчання, третій семестр написання магістерської роботи...
Зміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри) iconКурс лекцій з клінічної фармакології
Численні лікарські препарати, які використовують при гострих та хронічних захворюваннях органів дихання, поділяють на такі групи
Зміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри) iconЗ клінічної фармакології
Програму розроблено на підставі типової програми, затвердженої на засіданні Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти...
Зміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри) iconІ. Англомовні магістерські програми
Навчання за програмами розраховане на три семестри (два семестри академічного навчання, третій семестр написання магістерської роботи...
Зміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри) iconІ. Англомовні магістерські програми
Навчання за програмами розраховане на три семестри (два семестри академічного навчання, третій семестр написання магістерської роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи