I. медицинская литература icon

I. медицинская литература




Скачати 118.96 Kb.
НазваI. медицинская литература
Дата03.07.2012
Розмір118.96 Kb.
ТипЛитература

I. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Общие вопросы медицины.


1.61(03)

Д66 Домашняя медицинская энциклопедия. Здоровье от А до Я. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2009. - 512 с.


2.61(06)

Л56 Лікарський збірник. Нова серія. Т. 17. Ганіткевич Ярослав. Вибрані праці. – Львiв: НТШ, 2009. - 424 с.


3.61(07)

Л89 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: довідник - 2009. - Львiв :Наутілус, 2009. - 412 с.


4.61(075.5)(075.8)

З-41 Збірка тестових завдань для підготовки до ліцензійного тестового іспиту "Крок-3. Загальна лікарська підготовка". Кн. 1: навч. посiбник. - Донецьк, 2009. - 250 с.


5.61(075.5)(075.8)

З-41 Збірка тестових завдань для підготовки до ліцензійного тестового іспиту "Крок-3. Загальна лікарська підготовка". Кн. 2: навч. посiбник. - Донецьк, 2009. - 220 с.


2.Судебная медицина.

1.61:34(075.8)

Р69 Романюк, А.М. Судова медицина. Ч. 1: Судово-медична експертиза трупа: навч. посiбник у 3-х частинах. - Суми: СумДУ, 2009 . - 132 с.


2.61:34(075.8)

Р69 Романюк, А.М. Судова медицина. Ч. 2: Судово-медична травматологія: навч. посiбник у 3-х частинах. - Суми: СумДУ, 2009. - 132 с.


3.61:34(075.8)

Р69 Романюк, А.М.

Судова медицина. Ч. 3: Судово-медична експертиза живих осіб: навч. посiбник у 3-х частинах. - Суми: СумДУ, 2009. - 77 с.


3. Анатомия и гистология

1.611(075.8)

Н91 Human Anatomy. Vol. 3: учебник. - Lugansk, 2009. - 384 р.


2. 611.018(075.8)

В19 Васько, Л.В. Спеціальна гістологія сенсорних і регуляторних систем. Ч. 1 : навч. посiбник. У 2-х частинах. - Суми: СумДУ, 2009. - 141 с.


3. 611.018(075.8)

В19 Васько, Л.В. Спеціальна гістологія сенсорних і регуляторних систем. Ч. 2: навч. посiбник. У 2-х частинах. - Суми: СумДУ, 2009. - 79 с.


4. Физиология.


1. 612.3(075.8)

Ф50 Фізіологія системи травлення: навч. посiбник. - Донецьк, 2009. - 120 с.


5. Гигиена и санитария.


1.613.2(075.8)

Т36 Тести рубіжного контролю знань з гігієни харчування. - Донецьк, 2009. - 54 с.


2.613.95(075.8)

Т36 Тести рубіжного контролю знань з гігієни дітей та підлітків. - Донецьк, 2009. - 140 с.


3.613.81

А50 Алкогольная болезнь органов пищеварения : клинические очерки. - К.: Новый друк, 2009. - 180 с.


6.Социальная медицина и организация здравоохранения.


1.614.2(075.5)

М54 Методичні вказівки з соціальної медицини та організації охорони здоров'я для студентів 5 курсу медичних факультетів: (2 модуль: Організація окремих видів медичного забезпечення населення, експертиза непрацездатності, менеджмент у системі охорони здоров'я). - Донецьк, 2009. - 65 с.


2.614.2

М64 Мировая статистика здравоохранения. 2009 год . - Женева:ВОЗ, 2009 . - 150 с.


3.614.8(075.8)

Ж51 Желібо, Є.П. Безпека життєдіяльності: навч. посiбник . - К.: Каравела, 2009. - 344 с.


7.Фармакология.

1.615.015(075.8)

В53 Висоцький, І.Ю. Фармакологія. Ч. 1: навч. посiбник у 3-х частинах. - Суми: СумДУ, 2009. - 190 с.


2.615.015(075.8)

В53 Висоцький, І.Ю. Фармакологія. Ч. 2: навч. посiбник у 3-х частинах. - Суми: СумДУ, 2009. - 252 с.


3.615.015(075.8)

В53 Висоцький, І.Ю. Фармакологія. Ч. 3: навч. посiбник у 3-х частинах. - Суми: СумДУ, 2009 . - 232 с.


4.615.015(075.8)

Ф24 Фармакоекономіка: навч. посiбник. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 208 с.


5.615.03(075.5)

М54 Методические указания для студентов 5 курсов медицинских факультетов для практических занятий и самостоятельной подготовке по клинической фармакологии. - Донецк, 2009. - 82 с.


6.615.03(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів 5 курсів медичних факультетів для практичних занять та самопідготовки з клінічної фармакології. - Донецьк, 2009. - 84 с.


7.615.1(075.8)

Г87 Громовик, Б.П. Організація та економіка фармації: підручник. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 816 с.


615.1(075.8)

О-75 Основи підприємницької діяльності у фармації: навч. посiбник. - Харкiв: Тимченко, 2009. - 312 с.


8.615.2(03)

С56 Современные лекарства: карманный справочник. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 864 с.


9.615.32

К69 Корсун, В.Ф. Омоложение лекарственными травами. - М.: Клеопатра, 2008. - 528 с.


10.615.4(075.8)

М54 Металеві загально-хірургічні інструменти : навчально-наочний посібник для студ. 4 к. фарм. фак-ту. - Донецьк, 2009. - 166 с.


8.Педиатрия.


1.616-053.2(075.5)

М54 Методические указания для студентов 5 курса медицинских факультетов по самостоятельной подготовке к практическим занятиям по педиатрии. Модуль 2. Заболевания новорожденных детей, болезни системы крови и эндокринной системы у детей. - Донецк, 2009. - 108 с.


2.616-053.2(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів 5 курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять з педіатрії. Модуль 2. Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей. - Донецьк, 2009. - 108 с.


9.Диагностика.


1.616-07(03)

М42 Медицинские анализы исследования: полный справочник. - М.: Эксмо, 2009. - 608 с.


2.616-073(075.8)

А13 Абдуллаев, Р.Я. Ультрасонография: учебник. - Харьков: Нове слово, 2009. - 180 с.


3. 616-073

М47 Меллер, Т.Б. Укладки и режимы при магнитно-резонансной томографии. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 232 с.


10.Неотложная помощь.


1.616-08(03)

П25 Пенделя, А.А. Первая медицинская помощь подручными средствами: домашний справочник. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2009. - 320 с.


11.Кардиология.

1.616.12

К49 Клиническая фармакология в кардиологии: рук-во для врачей, провизоров, студентов мед. вузов. - Запорожье, 2009. - 216 с.


2.616.12-008.331.1

С32 Сергієнко, О.О. Артеріальні гіпертензії. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. - Львiв, 2009. - 188 с.


12.Гематология.


1.616.15

Г33 Гематологический атлас: настольное рук-во врача-лаборанта. - М.: Практическая медицина, 2008. - 187 с.


2. 616.155.3

Е74 Ермолин, А.Э. Дифференциальная диагностика и лечение острых и хронических лейкозов. - М.: БИНОМ, 2008. - 200 с.


13.Оториноларингология.


1.616.21(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів 5 курсу медичного факультету по самостійній підготовці до практичних занять по отоларингології. Модуль 1. - Донецьк, 2009. - 62 с.


2.616.21(075.5)

М54 Методические указания для студентов 5 курса международного медицинского факультета по самостоятельной подготовке к практическим занятиям по отоларингологии. Модуль 1. - Донецк, 2009. - 75 с.


14.Пульмонология.

1.616.24

Р32 Регеда, М.С. Алергічні захворювання легенів. - Львiв, 2009. - 342 с.


15.Гастроэнтерология.


1.616.3

К69 Корсун, В.Ф. Лекарственные растения в гастроэнтерологии: рук-во по клинической фитотерапии. - М.: Практич. медицина, 2008. - 464 с.


2.616.33(075.8)

У51 Ультрасонография желудка и двенадцатиперстной кишки: учеб. пособие. - Харьков: Нове слово, 2009. - 104 с.


3.616.36(075.8)

А13 Абдуллаев, Р.Я. Ультразвуковая диагностика очаговых поражений печени: учеб. пособие. - Харьков: Нове слово, 2008. - 72 с.


16.Стоматология.


1.616.31(075.5)

А80 Арендарюк, В.Н. Протезування частковими знімними протезами : метод. вказівки для студ. 3-го к. 6 семестра стомат. фак-ту. - Донецьк, 2009. - 70 с.


2.616.31(075.5)

А80 Арендарюк, В.Н. Протезирование частичными съемными протезами : метод. указания для студ. 3-го к. 6 семестра стомат. фак-та. - Донецк, 2009. - 70 с.


3.616.31(075.8)

Ж87 Жулев, Е.Н. Челюстно-лицевая ортопедическая стоматология: учеб. пособие для врачей. - М.: МИА, 2008. - 160 с.


4.616.31(075.8)

К52 Кльомін, В.А. Робота з сучасними реставраційними матеріалами: навч. посiбник. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 152 с.


5.616.31(075.8)

Р93 Propedeutics of Orthopedic Stomatology : text-book for students. - Vinnytsya: Nova knyha, 2009. - 200 p.


6.616.31(075.8)

С23 Сборник тестовых заданий по терапевтической стоматологии для врачей-курсантов предаттестационных циклов (первая врачебная категория по терапевтической стоматологии) : учеб. пособие. - Донецк, 2009. - 115 с.


7.616.31(075.8)

С23 Сборник тестовых заданий по терапевтической стоматологии для врачей-курсантов предаттестационных циклов (вторая врачебная категория по терапевтической стоматологии): учеб. пособие. - Донецк, 2009. - 103 с.


8.616.31

Б91 Бургонский, В.Г. Традиционная народная медицина и современная физиотерапия в стоматологической практике. - К.: Изд-во Подолина, 2008. - 288 с.


9.616.31

А65 Андреищев, А.Р. Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии и деформации: рук-во для врачей. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 224 с.


10.616.31

К70 Корчагина, В.В. Лечение кариеса зубов у детей раннего возраста. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 168 с.


17.Эндокринология.


1.616.4(075.8)

Д44 Диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков: учеб. пособие. - М.: МЕДпресс-информ, 2009. - 528 с.


2. 616.4(075.8)

У51 Ультразвуковая диагностика нетиреоидных заболеваний щитовидной железы: учеб. пособие. - Харьков: Нове слово, 2008. - 44 с.


18.Дерматология и венерология.


1.616.5

К69 Корсун, В.Ф. Вирусология и фитотерапия псориаза: рук-во по клинической фитотерапии. - СПб.: Изд-во Н-Л, 2009. - 368 с.


19.Урология и нефрология.


1.616.6(075.8)

А13 Абдуллаев, Р.Я. Ультрасонография в андрологии: учеб. пособие. - Харьков: Нове слово, 2009. - 96 с.


2.616.6

И75 Йосипів, І.В. Дитяча нефрологія . - Вінниця :Нова книга, 2008 . - 520 с.


3.616.6(075.8)

У51 Ультрасонография в уронефрологии: учебник. - Харьков: Нове слово, 2009. - 132 с.


4.616.61

Ч-93 Чурносов, М.И. Гены цитокинов и хронический гломерулонефрит. - Белгород, 2009. - 143 с.


20. Ортопедия и травматология.


1.616.7(075.8)

У51 Ультразвуковая диагностика коленного сустава: учеб. пособие. - Харьков: Нове слово, 2008. - 48 с.


2.616.7(075.8)

У51 Ультразвуковая диагностика при поясничном остеохондрозе: учеб. пособие. - Харьков: Нове слово, 2008 . - 48 с.


3.616.7(075.8)

У51 Ультразвуковая диагностика при шейном остеохондрозе: учеб. пособие. - Харьков: Нове слово, 2008. - 48 с.


4.616.7

Е67 Епифанов, В.А. Остеохондроз позвоночника (диагностика, лечение, профилактика): рук-во для врачей. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 272 с.


21.Неврология и психиатрия.


1.616.8(03)

Ш94 Штульман, Д.Р. Неврология : справочник практического врача. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 1024 с.


2.616.8

А62 Аминофф, М.Дж. Клиническая неврология. - М.: МЕДпресс-информ, 2009. - 480 с.


3.616.8

К13 Кадыков, А.С. Реабилитация неврологических больных. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 560 с.


4.616.85

М33 Матвієнко, Ю.О. Паркінсонізм - плюс : посібник для лікарів-неврологів. – Львiв: Медицина світу, 2009. - 64 с.


5.616.89

К69 Корсун, В.Ф. Лекарственные растения в психоневрологии : рук-во по клинической фитотерапии. - М.: Серебряные нити, 2008. - 241 с.


6.616.89(075.8)

Х76 Хомуленко, Т.Б. Основи психосоматики: навч.-метод. посібник. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 120 с.

22. Инфекционные болезни.


1.616.9-036.2(075.5)

М54 Методические указания для практических занятий по эпидемиологии для студентов 5 курса международного медицинского факультета. - Донецк, 2009. - 62 с.


2.616.9-036.2(075.5)

Э71 Эпидемиология: метод. указания для практ. занятий по эпидемиологии для студ. 5 к. мед. фак-та. - Донецк, 2009. - 64 с.


3.616.9-053.2(075.8)

С50 Сміян, О.І. Схеми написання історій хвороб дітей з інфекційною патологією: навч. посiбник. - Суми: СумДУ, 2009. - 200 с.


4.616.9

К69 Корсун, В.Ф. Лекарственные растения при инфекционных заболеваниях: рук-во по клинической фитотерапии. - М.: Русский врач, 2008. - 246 с.


23.Хирургия.


1.617-089(075.5)

М54 Методические указания для студентов по самостоятельной подготовке к практическим занятиям по хирургии. - Донецк, 2009. - 132 с.


2. 617-089(075.5)

О-60 Оперативная хирургия и топографическая анатомия областей и полостей тела человека : метод. указания к практ. занятиям для студ. стомат. ф-та. - Донецк, 2009. - 105 с.


3. 617-089(075.5)

О-60 Оперативна хірургія і топографічна анатомія поперекової ділянки, заочеревинного простору, малого тазу, верхніх та нижніх кінцівок. (модуль 2): метод. вказівки до практ. занять для студ. мед. ф-тів. - Донецьк, 2009. - 70 с.


24. Офтальмология.


1. 617.7

С61 Сомов, Е.Е. Клиническая офтальмология. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 392 с.


25. Акушерство и гинекология.


1.618.1(075.8)

Т65 Трансвагинальная допплерография при эндокринном бесплодии: учеб. пособие. - Харьков: Нове слово, 2008. - 64 с.


2.618.1

Б83 Бороян, Р.Г. Клиническая фармакология для акушеров-гинекологов. - М.: Практич. медицина, 2008. - 169 с.


3. 618.1

П20 Патология шейки матки и генитальные инфекции. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 384 с.


4.618.1

С32 Серов, В.Н. Гинекологическая эндокринология. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 528 с.


5. 618.1

Х29 Хачкурузов, С.Г. УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические трудности и ошибки: рук-во для врачей. - Спб.: ЭЛБИ-СПб, 2008 . - 661 с.


6. 618.3

А36 Айламазян, Э.К. Гестоз: теория и практика. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 272 с.


7. 618.3

Ш54 Шехтман, М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. - М.: Триада-Х, 2008. - 816 с.


^ II. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА


1.57(03)

С48 Словарь биологических терминов на русском, украинском, английском и арабском языках. - Донецк: Вебер, 2009. - 126 с.


2. 577.1(075.8)

П61 Посібник до практичних занять з біохімії для студентів фармацевтичного факультету. Ч. 1. - Донецьк, 2009. - 91 с.


3.577.1(075.8)

П61 Посібник до практичних занять з біохімії для студентів фармацевтичного факультету. Ч. 2 . - Донецьк, 2009. - 164 с.


4.577.1(075.8)

П61 Посібник до практичних занять з біохімії для студентів фармацевтичного факультету. Ч. 3. - Донецьк, 2009. - 269 с.


^ III. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА.


1.Ш141.2

К17 Калинкин, В.М. Сборник тестовых заданий по русскому языку: учеб. пособие для иностр. студ. 3 к. - Донецк, 2009. - 57 с.


2.Ш141.2

П80 Прокофьева, И.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку : учеб. пособие для иностр. студ. 2 к. (обучающихся на англ. языке). - Донецк, 2009. - 67 с.


3.Ш141.2

С23 Сборник тестовых заданий по русскому языку : учеб. пособие для иностр. студ. 1 к (обучающ. на англ. языке). - Донецк, 2009. - 103 с.


4.Ш141.2

С23 Сборник тестовых заданий по русскому языку: учеб. пособие для иностр. студ. 1 к. - Донецк, 2009. - 61 с.


5.Ш141.2

С23 Сборник тестовых заданий по русскому языку: учеб. пособие для иностр. студ. 2 к. - Донецк, 2009. - 97 с.


6.Ш141.2

С23 Сборник тестовых заданий по русскому языку: учеб. пособие для иностр. студ. 3 к. (обучающ. на англ. языке). - Донецк, 2009. - 96 с.


7.Ю

А46 Александровська, В.М. Філософія. [Модуль 1]: метод. вказівки до семінарських занять для студ. 2 к. мед. фак-тів. - Донецьк, 2009. - 59 с.


8.Ю

А46 Александровська, В.М. Філософія. [Модуль 2]: метод. вказівки до семінарських занять для студ. 2 к. мед. фак-тів. - Донецьк, 2009. - 49 с.


9.Ю

А46 Александровська, В.М. Філософія: метод. вказівки до семінарських занять для студ. 1 к. фарм. фак-ту. - Донецьк, 2009. - 56 с.


^ IV. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.


Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.


1.Б157 Бадьин, И.Ю. Изучение механизмов влияния малых доз нитратов и нитритов на функцию почек : дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - Одесса, 2009 . - 169 с.


2.Б201 Балацько, В.С. Анестезія та інтенсивна терапія при оперативному розродженні вагітних з прееклампією: дис. ... канд. мед. наук (14.01.30). - Донецьк, 2009 . - 163 с.


3.Б833 Бородій, К.М. Оптимізація лікування хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з хронічним бронхітом : дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) . - Донецьк, 2009 . - 172 с.


4.Г855 Грінченко, Є.М. Аналіз механізмів внутрішньоклітинного переносу сигналу естрадіолу в корі надниркових залоз за умов патології та норми : дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - К., 2009 . - 126 с.


5.Д363 Деркач, М.І. Особливості порушень стану імунної системи та їх корекція у хворих на часто рецидивуючу герпетичну інфекцію : дис. ... канд. мед. наук (14.03.08) . - К., 2009 . - 156 с.


6.Д696 Дорошенко, С.А. Прогнозування та профілактика нетримання сечі у жінок після гістеректомії : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Донецьк, 2009 . - 149 с.


7.Ж422 Жданова, Г.В. Гігієнічне обгрунтування реабілітації гірників вугільних шахт з хронічними радикулопатіями : дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) . - Донецьк, 2009 . - 168 с.


8.З-532 Земляний, І.В. Екстракорпоральна гемокорекція в інтенсивній терапії тяжкої хірургічної інфекції та сепсису : дис. ... канд. мед. наук (14.01.30). - Донецьк, 2009 . - 197 с.


9.К19 Канана, Н.М. Механізми ремоделювання міокарда за умов алоксанового діабету у щурів з різною сенситивністю АТ1 рецепторів : дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - Донецьк, 2009 . - 176 с.


10.К947 Кустов, Д.Ю. Зміни поведінки і деяких констант гомеостазу у щурів на різних стадіях естрального циклу, при гонадній недостатності та її корекції : дис. ... канд. мед. наук (14.03.03) . - Донецьк, 2009 . - 162 с.


11.М316 Маслова, Г.С. Особливості патогенезу, лікування та профілактики ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на гемобластози : дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) . - Полтава, 2009 . - 150 с.


12.М903 Мумрова, О.І. Профілактика ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з анемією на тлі пієлонефриту : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Донецьк, 2009 . - 148 с.


13.О-76 Остапенко, О.І. Профілактика ускладнень вагітності, пологів та відмови від новонародженого у жінок з девіантним відношенням до материнства : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Донецьк, 2009 . - 181 с.


14.С28 Себаи, С. Оптимизация анестезии у пациентов с новообразованиями центральной нервной системы различной локализации : дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) . - Донецк, 2009 . - 166 с.


15.С798 Стефаненко, О.П. Клініко-патогенетичне значення мікроелементозу в організмі хворих на системний червоний вовчак : дис. ... канд. мед. наук (14.01.12) . - Донецьк, 2009. - 159 с.


16. Ш642 Ширіна, Т.В. Стан здоров'я і нейро-реабілітаційні заходи у дітей з порушеннями пуринового обміну, які перенесли перинатальне ураження центральної нервової системи : дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - Луганськ, 2009 . - 188 с.


^ V. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТРУРА.


Ш6(4РО=РУС)

А44 Акунин, Б. Левиафан: роман . - М.: Захаров, 2002. - 319 с.


Ш6(4РОС=РУС)

А44 Акунин, Б. Смерть Ахиллеса: роман. - М.: Захаров, 2002. - 365 с.


Ш6(4РОС=РУС)6

В14 Вайнер, А. Петля и камень в зеленой траве. - М.: СП "ИКПА", 1991. - 413 с.


Ш6(4РОС=РУС)6

Д67 Донцова, Д.А. Урожай ядовитых ягодок: роман. - М.: ЭКСМО, 2002. - 320 с.


Ш6(4РОС=РУС)6

К17 Калинина, Н.А. Месть женщины: роман. - М.: ЭКСМО, 199 . - 416 с.


Ш6(4РОС=РУС)6

Л84 Лукьяненко, С.В. Ночной дозор: фантаст. роман. - М.: АСТ, 2004. - 762 с.


Ш6(4РОС=РУС)6

М20 Малышева, А. Любовники по наследству: роман. - Ростов-на-Дону, 1997. - 576 с.


Ш6(4РОС=РУС)6

М26 Маринина, А.Б. Имя потерпевшего - никто : повесть. - М.: ЭКСМО-Пресс, 1999 . - 320 с.


Ш6(4РОС=РУС)6

Н44 Незнанский, Ф.Е. Дальняя командировка: роман. - М.: АСТ, 2005. - 348 с.


Ш6(4РОС=РУС)6

С87 Стругацкий, А. Трудно быть богом. Улитка на склоне: роман и повесть. - М.: ДЭМ, 1990. - 352 с.


Ш6(4 /8)

Б Бенцони, Ж. Марианна. Т. 1: роман. - К.: МП "Арфа", 1992. - 640 с.


Ш6(4/8)

Б Бенцони, Ж. Марианна. Т. 2: роман. - Донецк: Донеччина, 1994. - 575 с.


Ш6(4/8)

Б Берте, Э. Оржерская шайка: историч. роман в 3-х ч. из времен Великой Французской революции. - М., 1993. - 448 с.


Ш6(4/8)

Г Гамильтон, Д. Палачи. Каратели: романы. - Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 199 . - 448 с.


Ш6(4/8)

Г Гарвуд, Д. Благородный воин: роман. - М.: АСТ, 2001. - 320 с.


Ш6(4/8)

Г Грайс, Д. Любовный огонь: роман. - М.: АСТ-ЛТД, 1998. - 512 с.


Ш6(4/8)

Г Грайс, Д. Нежные объятия: роман. - М.: АСТ, 1997. - 480 с.


Ш6(4/8)

Г Гаррисон, Г. Запад Эдема: роман. - К.: Ада, 1992. - 416 с.


Ш6(4/8)

Г Герберт, М.Х. Валориан. - М.: ТЕРРА, 1994. - 656 с.


Ш6(4/8)

Д Детектив США: сборник. - М.: Интербук, 1990. - 240 с.


Ш6(4/8)

Д Дюморье, Дж. Трильби: роман. - Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 1994. - 512 с.


Ш6(4/8)

К Картленд, Б. Долг чести. Неотразимый кавалер: романы. - М.: Вече, 1997. - 448 с.


Ш6(4/8)

К Коул, Д. Знак драконьей крови. - М.: ТЕРРА, 1994. - 752 с.


Ш6(4/8)

М Макбейн, Л. Дьявольское желание: роман. - М.: АСТ, 2001. - 352 с.


Ш6(4/8)

Р 37 Ремарк, Эрих Мария. Тени в раю: роман. - К.: МП НИТпол, 1992. - 382 с.


Ш6(4/8)

С Сенкевич, Г. Семья Поланецких: роман. - М.: Эй-Ди-Лтд, 1993. - 544 с.


Ш6(4/8)

С Смолл, Б. Дикарка Жасмин: романы. - М.: АСТ, 2000. - 448 с.


Ш6(4/8)

С Смолл, Б. Злючка: роман. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1998. - 576 с.


Ш6(4/8)

С Стрэнтон, А. Привидение. Попутчик. - М.: Эрика, 1993. - 479 с.


Ш6(4 /8)

Г Фармер, Ф. Одиссея Грина: фантастические романы и повести. - Н. Новгород: Параллель, 1994. - 544 с.


Ш6(4/8)

Х Хэган, П. Любовь и ярость: роман. - М.: АСТ, 1998. - 528 с.





Схожі:

I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844518
I. медицинская литература iconМедицинская литература
move to 0-16844513
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844514
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844515
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844523
I. медицинская литература iconI. Медицинская литература
move to 0-16844525
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844526
I. медицинская литература iconМедицинская литература
move to 0-16844522
I. медицинская литература iconБібліотека
В данном бюллетене отражена новая медицинская, естественнонаучная и социально-экономическая литература, поступившая в библиотеку...
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
У59 Универсальные и специальные (профессиональные) компетенции выпускников медицинских вузов. – Москва; Донецк, 2008. 112 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи