А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига icon

А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига
Скачати 79.27 Kb.
НазваА.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига
А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. - Тернопi
Дата03.07.2012
Розмір79.27 Kb.
ТипКнига

I. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Судебная медицина


1. 61:34

М92 Муханов, А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2008. - 324 с.


2. Анатомия


1. 611(06)

А43 Актуальные проблемы современной морфологии : сб. научных трудов, посвящ. 100-летию со дня рождения Д.А. Жданова. - СПб.: Изд-во ДЕАН, 2008. - 224 с.

3. Физиология


1.612(075.8)

С48 Слободян, Л.М. Ріст і розвиток людини: навч. посібник. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2008. - 152 с.


2. 612(075

Ф 38 Филимонов, В.И. Физиология человека в вопросах и ответах: пособие для студентов. - Винница: Нова книга, 2009. - 488 с.


4. Гигиена

1. 613.0(075.8)

К80 Kozak (Козак Д.В.), D.V. General Hygiene and Ecology: учебник. - Ternopil: Ukrmedknyha, 2008. - 248 p.


2. 613.6(075.8)

Г46 Гігієна та охорона праці медичних працівників: навч. посібник. - К.: Медицина, 2009. - 176 с.

5. Фармакология

1. 615.1(075.8)

М73 Мнушко, З.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. 1: Менеджмент в фармации: учебник. - Харьков: Золотые страницы, 2007. - 360 с.


2. 615.32(075.8)

С40 Системная фитотерапия: учеб. пособие. - Харьков: Золотые страницы, 2008. - 256 с.


3. 615.36(075.8)

М71 Мкртумян, А.М. Инсулин - в норме и при патологии: учеб. пособие. - М.: ГЭОТАР-МЕДиа, 2008. - 64 с.


6. Психотерапия

1. 615.851(075.8)

Г54 Глива, Є. Вступ до психотерапії : навч. посібник. – Острог; Київ: Кондор, 2009. - 530 с.

7. Педиатрия

1. 616-053.2(075.8)

В29 Basic duties and professional actions of nurse in children's department: practical manual for 3 year medical students of higher educational establishmens. - Kharkiv, 2009 . - 124 с.


2. 616-053.2(075.8)

Н52 Неотложные состояния у детей: учеб. пособие. - Донецк: Норд-Пресс, 2009. - 177 с.

3. 616-052.2(075.8)

П24 Педіатрія в практиці сімейного лікаря: навч. посібник. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2008. - 340 с.


4. 616-053.2(075.8)

Ш 12 Шабалов, Н.П. Детские болезни. Т. 1: учебник. - СПб.: Питер, 2009. - 928 с.


5. 616-053.2(075.8)

Ш 12 Шабалов, Н.П. Детские болезни. Т. 2: учебник. - СПб.: Питер, 2009. - 928 с.


5. 616-053.2

Ф64 Фітотерапія хвороб дитячого віку. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2008. - 408 с.

8. Медицинская генетика

1. 616-056.7

Г81 Гречаніна, О.Я. Клініка та генетика спадкових захворювань, що супроводжуються шлунково-кишковими та загальними абдомінальними симптомами . - Тернопіль: Укрмедкнига, 2008 . - 216 с.


9. Неотложная терапия

1. 616-08(075.8)

А45 Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці: навч. посібник. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2009. - 196 с.


2. 616-08(075.8)

Н40 Невідкладні стани: підручник. - Львів: Магнолія, 2008. - 844 с.


3. 616-08(075.8)

П27 Перша долікарська допомога: навч. посібник. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2008. - 336 с.

10. Патологическая физиология

1. 616-092(075.8)

А92 Атаман, А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: учеб. пособие. - Винница: Нова книга, 2008. - 544 с.


11. Болезни сердечно-сосудистой системы

1. 616.12(075.8)

П24 Педіатричні аспекти ведення дітей з природженими вадами серця: навч. посібник. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2008. - 176 с.


2. 616.14(075.8)

К56 Ковальчук, Л.Я. Клінічна флебологія: навч. посібник. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2008. - 288 с.


12. Пульмонология

1. 616.24

П88 Пульмонологія в практиці сімейного лікаря. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2008. - 208 с.

13. Стоматология

1. 616.31(075.5)

М54 Методичні вказівки для лікарів-інтернів-стоматологів за темою: "Діагностика злоякісних новоутворень слинних залоз. Клініка, диференційна діагностика, методи лікування". - Донецьк, 2008. - 24 с.


2. 616.31(075.8)

П81 Пропедевтика ортопедичної стоматології: підручник. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 240 с.

14. Невропатология и психиатрия

1. 616.8(075.8)

S54 Shkrobot (Шкробот С.И.), S.I. Neurology in lectures: навч. посібник. - Ternopil: Ukrmedknyha, 2008. - 319 p.


15. Хирургия

1. 617- 053.2(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів 5 курсу із самостійної підготовки до практичних занять з дитячої хірургії. - Донецьк, 2009 . - 127 с.


2. 617- 053.2(075.8)

H22 Handbook of Paediatric Surgery for Students of the V-ts and VI-ts year of Medical University. - Donetsk, 2009. - 256 p.


16. Акушерство и гинекология

1. 618.3(075.5)

О-64 Організаційні технології профілактики перинатальних чинників ризику ускладнень вагітності та пологів у практиці сімейного лікаря : метод. рекомендації. - К., 2008. - 18 с.


^ II. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. 54(075.8)

Ч-49 Черных, В.П. Органическая химия: учебник. - Харьков: Оригинал, 2007. - 776 с.


2. 54(075.8)

Ч-49 Черних, В.П. Органічна хімія: підручник. - Харків: Оригінал, 2008. - 752 с.


^ III. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Я20

Е64 Енциклопедія Сучасної України. Т. 8: Дл-Дя, Додаток А-Г. - К., 2008. - 715 с.

IV. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Авторефераты диссертаций на соискание научной степени доктора медицинских наук.

1. С149 Саідова, Ф.Х. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.14) . - К., 2008 . - 39 с.


2. С322 Сергеєва, Т.А. Характеристика епідемічного процесу гепатитів В і С в сучасних умовах і система епідеміологічного нагляду : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.02.02) . - К., 2008 . - 35 с.


3. С412 Ситнікова, В.О. Патоморфологічні особливості фетоплацентарного комплексу при гіпоксії і синдромі затримки розвитку плода : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.02) . - К., 2008 . - 32 с.


4. С429 Скибчик, В.А. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.11) . - К., 2008 . - 40 с.


5. С594 Соколов, М.Ю. Найближчі та віддалені результати коронарного стентування у хворих на стабільну стенокардію : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.11) . - К., 2008 . - 47 с.


7. С794 Степанова, Н.М. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.37) . - К., 2008 . - 40 с.


8. С914 Суховерша, О.А. Рак легень IIIА стадії: індивідуалізація лікування та прогнозу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.07) . - Донецьк, 2008 . - 35 с.


9. Т484 Ткач, С.М. Автономна нейропатія у хворих на цукровий діабет 1 типу: фактори ризику, перебіг, діагностика і лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.14) . - К., 2008 . - 39 с.


4.2. Авторефераты диссертаций на соискание научной степени кандидата медицинских наук.

1. С136 Савустьяненко, А.В. Вплив вегетативної регуляції на перебіг системної запальної відповіді : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - К., 2008 . - 20 с.


2. С143 Садов'як, І.Д. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров'я дітей в умовах ендемічного регіону : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.03) . - К., 2008 . - 23 с.


3. С138 Сагань, О.С. Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.06) . - К., 2008 . - 20 с.


4. С141 Садляк, О.В. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - Тернопiль, 2008 . - 20 с.


5. С148 Сазонов, С.О. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.16) . - Харкiв, 2008 . - 20 с.


6. С195 Сапожниченко, Л.В. Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - Запорiжжя, 2008 . - 22 с.


7. С228 Сащук, М.М. Вікові аспекти імунологічної дизрегуляції при неповній глобальній ішемії мозку в самців-щурів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - Тернопiль, 2008 . - 20 с.


8. С243 Світлична, О.В. Психопатологічні та патопсихологічні особливості дітей та підлітків, хворих на епілепсію з інтелектуальним зниженням та їх корекція: автореф. дис. ... канд. мед. наук (19.00.04). - Харкiв, 2008 . - 19 с.


9. С289 Секер, Т.М. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично-ішемічних уражень нервової системи : автореф. дис. ... канд. мед. наук (04.01.08). - К., 2008 . - 20 с.


10. С29 Селезньова, О.В. Вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на патогенез ексмериментального цукрового діабету : автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.03.04). - Луганськ, 2008 . - 20 с.

11. С301 Семенкова, І.І. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоєних ними протиправних діянь: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.16) . - К., 2008 . - 22 с.


12. С301 Семен, Х.О. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післяерадикаційному періоді: вплив на анаеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02). - Львiв, 2008 . - 20 с.


13. С305 Семеренко, Л.А. Стан адаптаційних процесів у дітей з порушеннями серцевого ритму і їх корекція на різних етапах лікування: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10). - Сімферополь, 2008 . - 20 с.


14. С321 Сервецький, А.К. Клініко-психопатологічна характеристика адаптаційних розладів ВІЛ-інфікованих пацієнтів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.16) . - К., 2008 . - 16 с.


15. С50 Смачило, І.І. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обструкційну жовтяницю: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Тернопiль, 2008 . - 19 с.


16. С641 Сопельняк, В.П. Оцінка лапароскопічної апендектомії при гострому апендициті, ускладненому перитонітом : автореф. дис. ... канд. мед. наук . - Донецьк, 2008 . - 19 с.


17. С674 Сотнік, А.М. Пластика глибоких дефектів гомілки та стопи васкуляризованими клаптями : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03). - Донецьк, 2008 . - 22 с.


18. С764 Станішевська, Н.В. Вплив ішемічного предстану на морфофункціональну адаптацію серця до некрозу міокарда при введенні алкілселенонафтиридину : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04). - Харкiв, 2008 . - 16 с.


19. С794 Степанова, С.В. Профілактика рецидивів хронічного катарального гінгівіту при ортодонтичному лікуванні аномалій зубних рядів у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) . - Одеса, 2008 . - 20 с.


20. С904 Суслова, Г.Д. Перебіг та наслідки гломерулонефриту у дітей з супутніми стрептококовою та мікоплазмовою інфекціями : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.37) . - К., 2008 . - 22 с.


21. С904 Суслова, Н.О. Психофізіологічні особливості осіб 15-20 років з підвищеним артеріальним тиском : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.03). - Львiв, 2008 . - 19 с.


22. Т19 Таран, О.А. Сучасні аспекти діагностики та профілактики післяопераційного спайкового процесу у жінок репродуктивного віку (клініко-експериментальна робота) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - Львiв, 2008 . - 20 с.


23. Т191 Тарасовська, Е.В. Променева діагностика раку грудної залози з використанням рентгенівської і ультразвукової мамографії, магнітно-резонансної томографії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.23) . - К., 2008. - 25 с.


24. Т311 Теленик, М.М. Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - К., 2008 . - 19 с.


25. Т35 Терзов, К.А. Оцінка структурно-функціональних змін опорно-рухового апарата у хворих на ревматоїдний артрит за даними ультразвукового дослідження : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.12). - К., 2008 . - 20 с.


26. Т412 Тимкович, М.А. Генетична гетерогенність HBV та її вплив на імунопатогенез і перебіг HBV-інфекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.13) . - К., 2008 . - 24 с.


27. Т415 Тимофієва, М.П. Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря : автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) . - К., 2008 . - 20 с.


28. Т419 Тімченко, О.Б. Клініко-імунологічне обгрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.27) . - Ялта, 2008 . - 24 с.


29. Т454 Тітов, Г.І. Наукове обгрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців Служби Безпеки України : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.03) . - К., 2008 . - 20 с.


30. Т454 Тітова, О.В. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10). - Сімферополь, 2008 . - 20 с.


31. Т658 Трачук, Ю.М. Прогнозування карієсу постійних зубів та його індивідуальна профілактика у дітей: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) . - К., 2008 . - 19 с.
Схожі:

А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига iconА.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига
move to 0-16844517
А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига iconТеоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи
Поняття судово-бухгалтерської експертизи. Судова експертиза це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів,...
А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига iconОрганізаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності
Організація судово-експертної діяльності. Головним нормативно-правом актом, який регламентує порядок призначення, проведення та інші...
А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига iconКласифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз
Класифікація судово-бухгалтерських експертиз. Судово-бухгалтерські експертизи можна класифікувати за такими ознаками
А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига iconТема заняття: Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи Мета заняття
Мета заняття: Перевірити і закріпити рівень знань студентів з основних питань організації, правил проведення судово-медичної експертизи...
А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига iconИстория кафедры
Евгу, который объединяет все металлургические дисциплины, проводит научные и производственные работы в области сталеплавильного производства....
А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига iconДодаткова судово-медична експертиза призначається у випадках
Якщо родичі померлого не згодні з проведеним у стаціонарі лікуванням, то можливе проведення судово-медичної експертизи
А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига iconСудово-правова реформа: мета, принципи, етапи реалізації
Концепція судово-правової реформи в Україні, схвалена Постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992р
А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига iconКвітень 12. 04 – 110 років
Вінницького державного медичного інституту. Автор близько 50 наукових праць. Напрямки наукових досліджень: травми І травматична гіпотонія...
А.І. Атлас судово-медичного дослідження тупої травми. Тернопiль: Укрмедкнига iconВідмінності судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту
Статтю присвячено розгляду існуючих відмінностей між проведенням судово-бухгалтерської експертизи, аудитом та ревізією
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи