Медицинская литература icon

Медицинская литература
Скачати 114.01 Kb.
НазваМедицинская литература
Дата03.07.2012
Розмір114.01 Kb.
ТипЛитература

  1. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Общие вопросы медицины.


1. 61(06)

Н35 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (Київ).-Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 17, Кн. 4.-К.,2008.- 499 с.- 50,00 грн.


2. 61(07)(09)

Д 42 Березюк Н.М.-Неизвестный В.Я. Джунковский: ректор Харьковского университета 1821-1826 гг./ Н.М. Березюк.-Харьков: Тимченко, 2008.-312 с.: ил. - 30,00 грн

2. Анатомия1. 611(075.5)

М 54 Методичні вказівки для студентів із самостійної підготовки до практичних занять з анатомії людини. Модуль 4: Нерви тулуба і кінцівок. Ангіологія/ ред. Г.С. Кірьякулов; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2008.-68 с. -6,00 грн.


2. 611(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів із самостійної підготовки до практичних занять з анатомії людини. Модуль 1: Опорно-руховий апарат/ ред. Г.С. Кірьякулов; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2008.-90 с.-9,00 грн.


3. 611(075.8)

G 94 Guidelines for Self-training Discipline: Human Anatomy intended Audience: 2-year Students "Peripheric Nerves System. Angiology". Module 4= Руководство-тренинг по дисциплине "Анатомия человека: Периферическая нервная система. Ангиология"/ ред. G.S. Kiryakulov [Кирьякулов]; Донецкий мед. ун-т .-Donetsk, 2008.-64 p.-6,00 грн.


4. 611.018(075.8)

Ч-15 Чайковський Ю.Б.-Гістологія, цитологія та ембріологія: (Атлас для самост. роботи студентыв): навч.-метод. посiбник/ Ю.Б. Чайковський, Л.М. Сокуренко.-Луцьк,2006.-152 с.-МОЗ Укр. - 20,00 грн.


3. Физиология


1. 612(03)

Г 20 Гарбузова В.Ю.-Словник фізіологічних термінів/ В.Ю. Гарбузова, Г.В. Янчик.-Суми, 2008.-147 с. - 14,00 грн.


2. 612.821(075.8)

М42 Медична психологія: навч. посібник / ред. В.А. Абрамов; Донецький мед. ун-т .-Донецьк: Каштан, 2008.-270 c. - 26,00 грн.


4. Гигиена


1. 613.7(075.5)

У31 Удосконалення спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту: метод. вказівки для студ. 3 к. з спец. "Лікувальна справа" та "Медико-профілактична справа"/ уклад. Н.О. Добровольська; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2008.-129 с. -10,00 грн.

^

5. Радиационная гигиена1. 614.876(075.8)

Р 15 Радіаційна гігієна: підручник/ ред. В.Я. Уманський; Донецький мед. ун-т. -Донецьк: Норд-Пресс ,2009.-143 с. -МОЗ Укр. -25,00 грн.


6. Фармакология. Фармакотерапия.


1. 615.012(075.8)

С 23 Сборник тестовых заданий по промышленной технологии лекарств для студентов YI курсa фармацевтического факультета/ уклад. Н.В. Донченко; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2008.-120 с. -8,00 грн.


2. 615.07(075.5)

М 54 Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)/ ред. А.Г. Матвієнко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2008.-183 с. –15,00 грн.


3. 615.1(075.5)

М 54 Методичні вказівки з організації і економіки фармації «Облік та звітність аптечних підприємств» для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету/ Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2008.-106 с. –9,00 грн.


4. 615.851(075.8)

К 47 Классен И.А.-Практическая психотерапия: курс лекций/ И.А. Классен.-М.: МЕДпресс-информ, 2004.-768 с. -120,00 грн.


5. 615.9(075.5)

М 54 Методичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр)/ уклад. О.М. Агафонов; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2008.-70 с. –6,00 грн.


6. 615.9(075.8)

Н 40 Невідкладні стани при гострих отруєннях: навч. посібник / ред. І.С. Зозуля.-К., 2008.-102 с. -МОН Укр.-14,00 грн.

7. Онкология1. 616-006

М 59 Микитенко Д.О.-Формування фенотипу лікарської резистентності [злоякісних пухлин]: теорія, методологія та прогноз/ Д.О. Микитенко.-Херсон,2008.-384 с. - 30,00 грн.

2. 616-006

Р 85 Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний/ ред. Н.И. Переводчикова.-2-е изд., доп.-М.: Практическая медицина,2005.-704 с. - 140,00 грн.


8. Педиатрия


1. 616-053.2(075.5)

М 54 Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям студентов YI курса медицинских факультетов/ Е.В. Прохоров, Т.П. Борисова, Е.А. Бельская та ін.; Донецкий мед. ун-т .-Донецк,2008.-75 с. -6,00 грн.


2. 616-053.2(075.5)

М 54 Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять студентів YI курсу медичних факультетів/ уклад. Є.В. Прохоров; Донецький мед. ун-т.-Донецьк, 2008.-86 с. -6,00 грн.


3. 616-053(075.8)

З-13 Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології: навчально-методичний посiбник / Г.Л. Лінчевський, О.К. Головко, Л.А. Левченко та ін.; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2007.-266 с.-МОЗ Укр. -26,00 грн.


4. 616-053.2(075.8)

Н 22 Handbook of Paediatric Surgery for Students of the V-ts and VI-ts year of Medical University= [Руководство по детской хирургии для студентов V-VI курсов мед.ун-та]/ ред. V.N. Grona [Грона В.Н.]; Донецкий мед. ун-т .-Donetsk, 2008.-230 p.-23,00 грн.


5. 616-056.7

П 71 Пренатальная диагностика наследственных и врожденных болезней/ ред. Э.К. Айламазян.-2-е изд.-М.: МЕДпресс-информ ,2007.-416 с. : ил. - 120,00 грн.


9. Диагностика

1. 616-073(075.5)

О-75 Основи інтервенційного ультразвуку: завдання для підсумкового тестового контролю для лікарів-курсантів за курсом ТУ/ уклад. Ю.В. Думанський; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2008.-69 с. -12,00 грн.


2. 616-073(075.5)

О-75 Основи інтервенційного ультразвуку: метод. вказівки для лікарів-курсантів за курсом тематичного удосконалення/ уклад. Ю.В. Думанський; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2008.-134 с. -7,00 грн.
^

10. Патологическая физиология


1. 616-092(075.8)

Р 90 Practice Activitiy Guidelines on Module 3 "Pathophysiology of Organs and Systems of Human Body" = Практическое руководство по III модулю "Патофизиология органов и систем человека"/ ред. V.N. Jelski [Ельский B. H.]; Донецкий мед. ун-т .-Donetsk, 2008.-137 p.-14,00 грн.


^ 11. Неотложные состояния. Уход за больными.


1. 616-08(06)

В 85 Всеукраїнська Асоціація працівників швидкої, невідкладної мед. допомоги та мед. катастроф.-Матеріали II з'їзду ВГО "Всеукраїнської Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф": (22-23 квітня 2008 р.).-К., 2008.-160 с.- 16,00 грн.


2. 616-08(075.5)

Д59 Догляд за хворими. Змістовий модуль 2. Особливості догляду за хворими хірургічного профілю: (метод. вказівки для самост. підготовки до практ. занять з виробничої практики студ. 2 к. мед. фак-тів)/ ред. В.В. Іващенко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2008.-[50 с.].-8,00 грн.


3. 616-08(075.8)

М 42 Медицина невідкладних станів: збірник тестових завдань: навч. посібник / ред. І.С. Зозуля.-К.,2008.-159 с. -МОН Укр.- 20,00 грн.


4. 616-08(075.8)

П 69 Практичні навички з медицини невідкладних станів: навч. посібник / ред. І.С. Зозуля.-К., 2008.-164 с.-16,00 грн.


5. 616-08

Б 93 Бутылин Ю.П.-Интенсивная терапия неотложных состояний в рисунках и схемах. Патофизиология, клиника, лечение: атлас/ Ю.П. Бутылин, В.Ю. Бутылин, Д.Ю. Бутылин.-К.: Новый друк,2003.-528 с.- 99,00 грн.


12. Кардиология.


1. 616.12(06)

Н 34 Научно-производственный онкологический и кардиологический центр "Макс-Велл" (Украина).-XXI век: фармацевтическое производство, научные исследования в области здравоохранения и предоставление медицинских услуг в странах СНГ на современном этапе.-Вашингтон, 2008.-268 с. -26,00 грн.


13. Гематология1. 616.15

Г 33 Гематологія і переливання крові. Вип. 34, Т. 2. Матеріали V з'їзду гематологів та трансфузіологів України з міжнародною участю "Підсумки та перспективи розвитку гематології та трансфузіології в Україні" (20-22 травня 2008 р., м. Вінниця).-К.: Атіка-Н, 2008.-284 с. - 28,00 грн.


^ 14. Оториноларингологи. Пульмонология.


1.616.22(075.8)

Ш 56 Шидловська Т.А.-Актуальні питання фоніатрії: навч. -метод. посібник/ Т.А. Шидловська, А.Л. Косаковський.-Вінниця, 2007.-232 с. -МОН Укр.- 23,00 грн.


2. 616.24(075.5)

М 54 Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення "Актуальні питання дитячої пульмонології"/ уклад. Н.В. Нагорна; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2008.- 94 с. - 5,00 грн.


3. 616.24

Ч-96 Чучалин А.Г.-Пневмония/ А.Г. Чучалин, А.И. Синопальников, Л.С. Страчунский.-М.: МИА, 2008.- 464 с. : ил. - 110,00 грн.


15. Гастроэнтерология


1. 616.36

Д 36 Дергачев А.И.-Атлас клинических ультразвуковых исследований желчевыводящей системы до и после лапароскопической холецистэктомии/ А.И. Дергачев, А.Р. Бродский.-М.: Триада-Х ,2008.-176 с. - 90,00 грн.


16. Стоматология.


1. 616.31(075.5)

З-12 Заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта у детей: метод. указания к практ. занятиям по детской тер. стомат. для студ. 5 к. ММФ/ И.В. Чижевский, И.Д. Ермакова, В.А. Иванова, Е.А. Кобцева; Донецкий мед. ун-т .-Донецк,2008.-119 с. -10,00 грн.


2. 616.31(075.5)

П 83 Протезування частковими знімними протезами: метод. вказівки для студ. 3 к. 6 семестру стомат. фак-ту/ ред. В.А. Кльомін; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2008.-69 с. -5,00 грн.


3. 616.31(075.5)

С 81 Стоматологія дитячого віку: метод. вказівки для лікарів-курсантів/ І.В. Чижевський, І.Д. Єрмакова, Л.О. Моісєйцева та ін.; Донецький мед. ун-т. -Донецьк, 2008.-114 с. -9,00 грн.


4. 616.31(075.8)

А 15 Аболмасов Н.Г.-Ортодонтия: учеб. пособие / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов.-М.: МЕДпресс-информ, 2008.-424 с.: ил. - 330,00 грн.


5. 616.31(075.8)

Х50 Хірургічні методи лікування захворювань пародонту: навч. посібник / С.П. Ярова, А.П. Брашкін, І.В. Чайковська та ін.; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2008.-100 с.-МОЗ Укр. -10,00 грн.


6. 616.31(075.8)

І-60 Inflammatory processes= Воспалительные процессы: methodical instructions for individual preparing for practical exercises in a surgical stomatology for the third-year students of the stomatologic faculty/ ред. I.N. Matros-Taranets [Матрос-Таранец И.Н.]; Донецкий мед. ун-т .-Donetsk, 2008.-124 p.-12,00 грн.


7. 616.31(075.8)

О-23 Образцов Ю.Л.-Пропедевтическая ортодонтия: учеб. пособие / Ю.Л. Образцов, С.Н. Ларионов.-СПб.: СпецЛит ,2007.-160 с.: ил. - 50,00 грн.


8. 616.31

К 21 Карапетян И.С.-Опухоли и опухолеподобные поражения органов полости рта, челюстей, лица и шеи/ И.С. Карапетян, Е.Я. Губайдуллина, Л.Н. Цегельник.-2-е изд., перераб. и доп. -М.: МИА,2004.-232 с. - 65,00 грн.


9. 616.31

Н 63 Николаев А.И.-Препарирование кариозных полостей: современные инструменты, методики, критерии качества/ А.И. Николаев.-М.: МЕДпресс-информ, 2006.-208 с. : ил. - 60,00 грн.


10. 616.31

О-95 Очерки иммунобиологии слизистой оболочки полости рта/ ред. И.П. Кайдашев.- Полтава: Полимет, 2008.-304 с. - 35,00 грн.

17. Дерматология


1. 616.5

Х 99 Хэбиф Т.П.-Кожные болезни: Диагностика и лечение/ Т.П. Хэбиф; пер. с англ. -3-е изд.-М.: МЕДпресс-информ,2008.-672 с. : ил. - 520,00 грн.


18. Урология.

1. 616.6(075.5)

М 54 Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу "Урологія" для студентів IY курсу/ уклад. В.М. Гузенко; Донецький мед. ун-т. -Донецьк, 2008.- 56 с. - 4,00 грн.


2. 616.6

У 51 Ультразвуковое обследование урологических больных. Методика и нормальная эхоанатомия: пособие для врачей/ Б.И. Ищенко, Е.Л. Перегудова, О.Т. Мостовая та ін.-СПб.: ЭЛБИ-СПб., 2005.-82 с. - 55,00 грн.


^ 19. Ортопедия и травматология


1. 616.7

Е 67 Епифанов В.А.-Остеохондроз позвоночника (лиагностика, лечение, профилактика): рук-во для врачей / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов.-3-е изд.-М.: МЕДпресс-информ, 2008.-272 с. : ил. - 99,00 грн.


2. 616.7

С 30 Семизоров А.Н.-Рентгенологическое и ультразвуковое исследование при заболеваниях суставов: пособие для врачей/ А.Н. Семизоров, С.В. Романов.-2-е изд.-М.: ВИДАР, 2006.- 152 с.

^

20. Невропатология и психиатрия1. 616.8(075.5).

Ф24 Фармакотерапія геморагічного інсульту: метод. вказівки до практ. заняття для лікарів-курсантів циклу ТУ "Фармакотерапія захворювань нервової системи"/ уклад. В.А. Симонян; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2005.-50 с.-8,00 грн.


2. 616.8(075.8)

Л 88 Лысенко Г.И.-Проблема боли в общеврачебной практике: учебно-методич. пособие для семейных врачей/ Г.И. Лысенко, В.И. Ткаченко.-К.: Медкнига,2007.-196 с. : ил. -МОН Укр.- 20,00 грн.


3. 616.83

З –78 Зозуля И.С.-Гормоны и мозг/ И.С. Зозуля, В.И. Боброва, А.В. Грицай.-К., 2008.-163 с.- 20,00 грн.


4. 616.89 (03)

П 86 Психиатрия: справочник практического врача/ ред. А.Г. Гофман.- М.: МЕДпресс-информ, 2006.-592 с. 120,00 грн.


5. 616.89(075.8)

З-14 Загальна психіатрія: навч. посібник / ред. В.А. Абрамов; Донецький мед. ун-т .-Донецьк: Каштан, 2008.-88 с. - 8,00 грн.


^ 21. Инфекционные болезни.


1. 616.9-036.2(075.8)

В 74 Вопросы проверки уровня теоретических знаний медсестер-бакалавров по эпидемиологии: учебно-метод. пособие / И.П. Вакуленко, О.А. Трунова, Т.А. Романенко, В.К. Фролов; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2008.-63 с. -5,00 грн.


2. 616.97(075.8)

И 74 Инфекции, передаваемые половым путем. Клиника, диагностика, лечение: учеб. пособие / ред. В.А. Молочков.- М.: Медицина, 2006.-632 с. : ил. - 290,00 грн.

22. Хирургия1. 617(075.5)

З-14 Загальна хірургія. Модуль 2. Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення: (метод. вказівки для самост. підготовки до практ. занять з виробничої практики студ. 3 к. мед. фак-тів)/ ред. В.В. Іващенко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2008.-167 с. -10,00 грн.


2. 617(09)

П 30 Петровский Б.В.-Антология истории русской хирургии. Т. 4. Избранные труды/ Б.В. Петровский.-М.: Весть,2008.-893 с. - 75,00 грн.


3. 617-001(075.5

З-41 Збірка методичних вказівок до практичних занять з комбустіології/ Е.Я. Фісталь, Г.Є. Самойленко, В.М. Носенко та ін.; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2008.-126 с. -12,00 грн.


4. 617-002

Х 50 Хирургические инфекции: практич. рук-во/ ред. И.А. Ерюхин.-2-е изд., перераб. и доп. -М.: Литтерра, 2006.-736 с. - 160,00 грн.


5. 617-089(075.8)

Х 50 Хірургічні хвороби. Ч. 1: підручник / ред. А.Г. Іфтодій.-Чернiвцi : Медуніверситет, 2007.- 420 с. -МОЗ Укр. - 72,00 грн.


6. 617-089

Н 52 Неотложная хирургия: Диагностика и лечение острой хирургической патологии/ В.Н. Чернов, В.Г. Химичев, И.И. Таранов та ін.-4-е изд., доп. и перераб.-Элиста: Джангар, 2006.-280 с. - 75,00 грн.


7. 617.5

Б 77 Бойко В.В.-Закрита травма живота/ В.В. Бойко, М.Г. Кононенко.- Харкiв, 2008.-528 с.- 50,00 грн.


8. 617.5(075.8)

К 49 Клінічне обстеження щелепно-лицевих хворих: навч. посібник / І.М. Матрос-Таранець, О.Л. Іващенко, С.Б. Алексєєв та ін.; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2008.-76 с. -6,00 грн.


9. 617.5

К 49 Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия: рук-во для врачей / ред. В.Н. Балин.-4-е изд., доп. и испр.-СПб.: СпецЛит., 2005.- 110,00 грн.

23. Офтальмология


1. 617.7(075.5)

М 54 Методические рекомендации для студентов медицинских факультетов по изучению глазных болезней/ уклад. К.П. Павлюченко; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2008.-85 с. -7,00 грн.


2. 617.7(075.5)

М 54 Методические рекомендации для студентов медицинских факультетов по самостоятельному изучению внеаудиторных тем по глазным болезням/ уклад. К.П. Павлюченко; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2008.-57 с. -5,00 грн.


3. 617.7

А 66 Анестезия в офтальмологии: рук-во/ ред. Х.П. Тахчиди.-М.: МИА,2007.-552 с. : ил. - 240,00 грн.


4. 617.7-053.2

Т 30 Тейлор Д.-Детская офтальмология/ Д. Тейлор, К. Хойт; пер. с англ. -М.: БИНОМ,2007.-248 с. : ил. -130,00 грн.

^

24. Акушерство и гинекология1. 618.1(075.5)

Г49 Гінекологічна ендокринологія" на циклі "Тематичного удосконалення": метод. рекомендації для лікарів-курсантів / ред. В.П. Квашенко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2008.-143 с. -13,00 грн.


2. 618.1

К 90 Кулаков В.И.-Руководство по оперативной гинекологии/ В.И. Кулаков, Н.Д. Селезнева, С.Е. Белоглазова.-М.: МИА,2006.-640 с.- 150,00 грн.


3. 618.1

Л 65 Лихачев В.К.-Практическая гинекология: рук-во / В.К. Лихачев.-М.: МИА, 2007.-664 с. : ил. - 150,00 грн.


4. 618.1

Т 80 Труфанов Г.Е.-УЗИ в маммологии/ Г.Е. Труфанов, В.В. Рязанов, Л.И. Иванова.-СПб.: ЭЛБИ-СПб.,2008.-186 с.: ил. - 110,00 грн.


5. 618.2(03)

С 74 Справочник по акушерству, гинекологии и перинатологии: учеб. пособие / ред. Г.М. Савельева.-М.: МИА,2006.-720 с. - 220,00 грн.


6. 618.2(075.5)

К83 Кровотечі та невідкладні стани в акушерстві і гінекології: метод. вказівки до практ. занять для лікарів-інтернів акушерів-гінекологів/ уклад. В.К. Чайка; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2008.-154 с.-14,00 грн.


7. 618.2(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів медичних факультетів для практичних занять з модулю № 1 "Акушерство"/ уклад. А.В. Чурілов; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2008.-141 с. -10,00 грн.


8. 618.2(075.5)

Н57 Нетрадиційні методи лікування в акушерстві і гінекології: метод. вказівки до практ. занять для лікарів-курсантів акушерів-гінекологів/ ред. В.К. Чайка; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2008.-99 с. -9,00 грн.


9. 618.2(075.5)

О-64 Організація роботи акушерсько-гінекологічної амбулаторно-поліклінічної служби на сучасному етапі" на циклі "Тематичного удосконалення": метод. рекомендації для лікарів-курсантів / ред. В.П. Квашенко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2008.-169 с. -15,00 грн.


10. 618.5

П 84 Профилактика затянувшихся родов. Оказание помощи при затянувшихся родах. Партограмма: практич. рук-во/ И.А. Могилевкина, О.М. Бабенко, Е.В. Карасева та ін.; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.- 40 с. -7,00 грн.


^ II. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. 54(075.5)

К 39 Кількісний аналіз: методичні вказівки для студ. 2 к. фарм. фак-ту з аналітичної хімії (весінній семестр)/ уклад. О.М. Глушкова; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2008.-87 с. -8,00 грн.


2. 54(075.5)

М 54 Методичні вказівки з фізичної та колоїдної хімії для студентів 3-го курса фармацевтичного факультету (осінній семестр)/ ред. А.Г. Матвієнко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2008.-63 с. -4,00 грн.


3. 577.1(075.5)

М54 Методические указания для самостоятельной работы по биологической химии для студентов фармацевтического факультета.Ч. 1/ ред. Б.Г. Борзенко; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2008.-119 с. -10,00 грн.


4. 577.1(075.8)

Л 43 Лекции по биохимии в рисунках и схемах для студентов фармацевтического факультета. ч. 1/ уклад. З.М. Скоробогатова; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2008.-94 с. -9,00 грн.


5. 58(075.8)

Т 48 Ткаченко Л.Н.-Сборник тестовых заданий по медицинской ботанике для студентов II курса фармацевтического факультета/ Л.Н. Ткаченко, В.М. Остапко, О.А. Никитина; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2008.-80 с. -5,00 грн.


6. 65(075.8)

М 64 Мірошниченко Л.А.-Мовне оформлення документів: навч. посібник / Л.А. Мірошниченко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2008.-52 с.-3,00 грн.


^ III. ГУМАНИТАРНАЯ И СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Т3(4УКР)

Ч-75 Чорновіл В.-Твори в десяти томах. Т. 5. Публіцистика, документи, матеріали "Справи № 196" (1970-1984)/ В. Чорновіл.- К.: Смолоскип, 2007.- 911 с.- 50,00 грн.


2. Ч 21

Н 34 Наука України у світовому інформаційному просторі. вип. 1/ НАН України.-К., 2008.-96 с. 10,00 грн.


3. Ч48

Н 73 Нові технології навчання. Вип. 49: науково-методичний збірник .-К.,2007.-102 с.-9,84 грн.


4. Ч 48

П 78 Проблеми освіти. Вип. 51: науково- методичний збірник .-К.,2007.-120 с. -9,85 грн.


5. Ч 48

П 78 Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2): науковий збірник.-К., 2008.-117 с. -16,38 грн.


6. Ч 48

П 78 Проблеми освіти. Вип. 55: науковий збірник .-К.,2008.-153 с. -20,69 грн.


7. Ч 48

Н 73 Нові технології навчання. Вип. 53: науково- методичний збірник .-К., 2008.-139 с. -19,86 грн.


8. У9

Д 67 Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.-Донецьк, 2005.-135 с. - 20,00 грн.

Схожі:

Медицинская литература iconI. медицинская литература
Д66 Домашняя медицинская энциклопедия. Здоровье от а до Я. Харьков: Клуб семейного досуга, 2009. 512 с
Медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844518
Медицинская литература iconМедицинская литература
move to 0-16844513
Медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844514
Медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844515
Медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844523
Медицинская литература iconI. Медицинская литература
move to 0-16844525
Медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844526
Медицинская литература iconМедицинская литература
move to 0-16844522
Медицинская литература iconБібліотека
В данном бюллетене отражена новая медицинская, естественнонаучная и социально-экономическая литература, поступившая в библиотеку...
Медицинская литература iconI. медицинская литература
У59 Универсальные и специальные (профессиональные) компетенции выпускников медицинских вузов. – Москва; Донецк, 2008. 112 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи