I. медицинская литература icon

I. медицинская литература
Скачати 135.05 Kb.
НазваI. медицинская литература
Дата03.07.2012
Розмір135.05 Kb.
ТипЛитература

I. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА1. Общие вопросы медицины. История медицины.


1. 61(06)

Н35 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (Київ). Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 17, Кн. 1 . - К., 2008 . - 953 с.


2. 61(06)

Н35 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (Київ). Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 17, Кн. 2 . - К., 2008 . - 932 с.


3. 61(07)

Л89 Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького: річний огляд (16 листопада 2007 - 16 листопада 2008) . - Львiв, 2008 . - 56 с.


4. 61(07)

С76 Становлення та розвиток стоматологічного факультету у Львові: декан, професор Євстахій Володимирович Гоцко. - Львiв, 2008 . - 136 с.


5. 61(07)

С81 Стоматологічному факультетові у Львові - 50 років. - Львiв, 2008. - 220 с.


2. Анатомия


1. 611(06)

В74 Вопросы морфологии XXI века. Вып. 1 : сб. науч. тр., посвящ. 100-летию каф. медицинской биологии СПбГМА им. И.И. Мечникова. - СПб.: ДЕАН, 2008. - 336 с.


2. 611.1(075.8)

С72 Спланхнологія. Серцево-судинна система: навч. посібник. - Суми: СумДУ, 2008. - 170 с.


3. 611.7(075.8)

О-62 Опорно-руховий апарат: навч. посібник. - Суми: СумДУ, 2008. - 163 с.


3. Физиология.

1. 612.1

М77 Монастирський, В.А. Тромбін-плазмінова система - одна з основних регуляторних систем організму. Фізіологічна, патогенетична, саногенетична роль. - Львiв: Ліга-Прес, 2007. - 228 с.


4. Гигиена и санитария


1. 613(09)

М29 Даценко, І. Видатний гігієніст України професор Мартинюк Влас Захарович. - Львiв, 2007. - 279 с.

2. 613.68

Ш30 Шафран, Л.М. Теория и практика профессионального психофизиологического отбора моряков. - Одесса: Фенікс, 2008. - 292 с.


5. Организация здравоохранения.


1. 614.25(03)

Д58 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 78: Охорона здоров'я. - Краматорськ, 2008. - 404 с.


2. 614.25(03)(075.8)

С37 Сімейна медицина. Т. 2. Дитячі хвороби. Інфекційцні хвороби. Основні принципи лікування хворих: енциклопедія у 5-ти томах: навч. посібник. - К.: Здоров'я, 2008. - 736 с.


3. 614.8(075.8)

К75 Кочін, І.В. Медицина катастроф : [навч. посібник] . - К.:Здоров'я, 2008. - 724 с.

6. Фармакология.


1. 615.012(075.8)

У83 Устянич, Є.П. Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів: конструкції, технології, управління : навч. посібник. - Львiв: Украiнська академія друкарства, 2008 . - 400 с.


7. Физиотерапия и ЛФК.


1.615.849(075.5)

М54 Методичні вказівки до практичних занять з радіології для студентів медичних факультетів. Модуль 1: Променева терапія . - Донецьк, 2007 . - 20 с.


2. 615.849(075.5)

М54 Методические указания к практическим занятиям по лучевой терапии (модуль 1) для студентов международного медицинского факультета. - Донецк, 2007. - 24 с.

8. Кардиология. Гематология


1. 616.1(075.8)

Л12 Лаба, В.В. Діагностика та лікування серцево-судинних захворювань : навч. посібник . - Суми: СумДУ, 2008. - 214 с.


2. 616.13(075.8)

К55 Кобза, І.І. Патологія сонних артерій. Т. 1 : посібник-атлас . – Львiв: Манускрипт-Львів, 2008 . - 106 с.


3. 616.15

Г33 Гематологія і переливання крові. Вип. 34, Т. 1: Матеріали V з'їзду гематологів та трансфузіологів України з міжнародною участю "підсумки та перспективи розвитку гематології та трансфузіології в Україні" (20-22 травня 2008 р., Україна, Вінниця) : міжвід. зб. . - К.:Атіка-Н, 2008 . - 408 с.

9. Оториноларингология


1. 616.28(075.8)

Ш56 Шидловська, Т.В. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості : навч. посібник . - К., 2008. - 432 с.


10. Стоматология


1. 616.31(075.5)

А35 Азаров, О.В. Основні переваги та недоліки композиційних матеріалів: метод. вказівки для лікарів-стоматологів із спец. "Тер. стоматологія " до циклу тематичного вдосконалення "Актуальні питання терапевтичної стоматології" фак-ту інтернатури та післядипломної освіти . - Донецьк, 2007 . - 12 с.


2. 616.31(075.5)

А90 Аспекти трансплантації та імплантації : метод. рекомендації проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


3. 616.31(075.5)

В43 Використання титана в ортопедичній стоматології : метод. вказівки для лікарів-стоматологів із спец. ортопедична стоматологія ФПО, цикл ТУ "Актуальні питання ортопедичної стоматології" . - Донецьк, 2007 . - 13 с.


4. 616.31(075.5)

В43 Використання сучасних технологій при відновленні дефектів зубних рядів незнімними конструкціями : метод. вказівки для лікарів-стоматологів із спец. ортопедична стоматологія ФІПО, цикл ТУ "Актуальні питання ортопедичної стоматології" . - Донецьк, 2007 . - 18 с.


5. 616.31(075.5)

Г85 Грицкевич, Н.Ю.

Склоіономерні цементи, гібрідні склоіономерні цементи, компомери : метод. вказівки для лікарів-стоматологів із спец. "Тер. стоматологія " фак-та інтернатури та післядипломної освіти для навчання ТУ "Актуальні питання терапевтичної стоматології" . - Донецьк, 2007 . - 14 с.


6. 616.31(075.5)

К63 Композитні матеріали : метод. вказівки для лікарів-стоматологів із спец. "Терапевтична стоматологія"фак-ту інтернатури і післядипломної освіти. - Донецьк, 2007 . - 11 с.


7. 616.31(075.5)

М15 Макарова, Н.Я.

Бондингові системи та кондиціонери для емалі та дентину. Адгезивна техніка реставрації зубів : метод. вказівки для лікарів-стоматологів із спец. "Тер. стоматологія " фак-ту післядипломної освіти . - Донецьк, 2007 . - 15 с.


8. 616.31(075.5)

М80 Морфологічні та функціональні зміни у жувальному апараті у пацієнтів з частковою втратою зубів : метод. вказівки для лікарів-стоматологів, які проходять цикл ТУ із спец. ортопедична стоматологія ФПО . - Донецьк, 2007 . - 12 с.


9. 616.31(075.5)

Н40 Неврогенні захворювання лиця та щелеп : метод. рекомендації проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів . - Донецьк, 2007 . - 11 с.


10. 616.31(075.5)

Н40 Невідкладна допомога на хірургічному прийомі : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ . - Донецьк, 2007 . - 8 с.


11. 616.31(075.5)

О-60 Операція видалення зубів : метод. вказівки для проведення занять лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ. - Донецьк, 2007 . - 10 с.


12. 616.31(075.5)

П35 Питання анестезіології в хірургічній стоматології : метод. вказівки для проведення занять лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ . - Донецьк, 2007. - 10 с.


13. 616.31(075.5)

Р82 Рубенко, Є.Г. Характеристика та класифікація ендодонтичних інструментів. Основні етапи ендодонтичного лікування, оснащення лікаря. Методи препарування кореневих каналів. Помилки та ускладнення, пов'язані з ендодонтичним лікуванням : метод. вказівки для лікарів-стоматологів із спец. "Терапевт. стоматологія" фак-ту післядипломної освіти . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


14. 616.31(075.5)

Р82 Рубенко, Є.Г. Матеріали для заповнення кореневих каналів. Методики обтурації кореневих каналів зубів : метод. вказівки для лікарів-стоматологів із спец. "Терапевт. стоматологія "фак-ту післядипломної освіти . - Донецьк, 2007 . - 14 с.


15. 616.31(075.5)

С71 Спеціальні методи обстеження в хірургічній стоматології : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


16. 616.31(075.5)

С71 Спеціальні методи обстеження в хірургічній стоматології. Охорона праці та техніки безпеки на кафедрі стоматології ФІПО та стоматологічних відділеннях і кабінетах : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів циклу ТУ "Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки, етіологія, патогенез, клінічні прояви та ускладнення" . - Донецьк, 2007 . - 12 с.

17. 616.31(075.5)

С86 Строяковська, О.М. Препарування каріозних порожнин під адгезивні матеріали : метод. вказівки для лікарів-стоматологів за фахом "Тер. стоматологія" фак-ту післядипломної освіти . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


18. 616.31(075.5)

Ф50 Фізіотерапія в хірургічній стоматології : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


19. 616.31(075.5)

Ф94 Функціональна анатомія жувального апарату людини. Біомеханіка (артикуляція) нижньої щелепи : метод. вказівки для лікарів-стоматологів із спец. ортопедична стоматологія ФІПО, цикл ТУ "Актуальні питання ортопедичної стоматології" . - Донецьк, 2007 . - 17 с.


20. 616.31(075.4)

Ф94 Функціональна анатомія жувального апарату людини. Біомеханіка (артикуляція) нижньої щелепи : метод. вказівки для лікарів-стоматологів із спец. ортопедична стоматологія . - Донецьк, 2007 . - 14 с.


21. 616.31(075.5)

Х50 Хірургічні методи лікування пародонтиту : метод. вказівки для проведення занять лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ . - Донецьк, 2007 . - 12 с.


22. 616.31(09)

Д21 Михайло Васильович Даниленко - лікар, науковець, громадянин. – Львiв: :Кварт, 2008 . - 158 с.

11. Гастроэнтерология1. 616.34

Х65 Хмельницкий, С.И. Особенности патоморфогенеза повреждений в структурах и элементах соединительной ткани параульцерозного поля дуоденальной язвы, пенетрирующей в желчные протоки . - К.:Полиум, 2009 . - 96 с.


2. 616.36(075.8)

В52 Вірусні гепатити у схемах, таблицях та малюнках : навч. посібник. – Львiв: Ліга-Прес, 2008 . - 102 с.


3. 616.36

С39 Сипливый, В.А. Дистальный спленоренальный венозный шунт: клинические и патофизиологические последствия, прогнозирование исходов операции. - Харьков: ХНАДУ, 2007. - 152 с.


12. Дерматология1. 616.5(075.8)

Ш66 Шкірні та венеричні хвороби : підручник. – Вінниця: Нова книга, 2008. - 240 с.

13. Ортопедия1. 616.7(075.5)

Т65 Травматичні ушкодження та хвороби СНЩС : метод. рекомендації проведення занять для лікарів-стоматологів, які проходять ПАЦ з хірургічної стоматології. - Донецьк, 2007. - 10 с.

14. Хирургия1. 617.5(075.5)

А43 Актиномікоз, туберкульоз, сифіліс та прояви ВІЛ-інфекції у щелепно-лицевій ділянці : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів циклу ТУ "Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки, етіологія, патогенез, клінічні прояви та ускладнення" . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


2. 617.5(075.5)

Д56 Доброякісні пухлини лиця та щелеп та пухлиноподібні новоутвори : метод. вказівки для проведення занять лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


3. 617.5(075.5)

Е88 Етіологія, патогенез, класифікація гострих запальних процесів щелепно-лицевої ділянки : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів циклу ТУ "Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки, етіологія, патогенез, клінічні прояви та ускладнення". - Донецьк, 2007. - 10 с.


4. 617.5(075.5)

З-30 Запальні процеси навколо нижньої щелепи. Клінічні прояви, діагностика і лікування гострих процесів щелепно-лицевої ділянки. Флегмона піднижньощелепної ділянки : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів циклу ТУ "Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки, етіологія, патогенез, клінічні прояви та ускладнення". - Донецьк, 2007. - 10 с.


5. 617.5(075.5)

З-30 Запальні процеси навколо верхньої щелепи. Клінічні прояви, діагностика і лікування : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів циклу ТУ "Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки, етіологія, патогенез, клінічні прояви та ускладнення". - Донецьк, 2007 . - 10 с.


6. 617.5(075.5)

З-30 Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів циклу ТУ "Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки, етіологія, патогенез, клінічні прояви та ускладнення". - Донецьк, 2007 . - 10 с.


7. 617.5(075.5)

З-30 Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ . - Донецьк, 2007. - 12 с.


8. 617.5(075.5)

З-68 Злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки : метод. вказівки для проведення занять лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


9. 617.5(075.5)

Л58 Лімфаденіти та аденофлегмони щелепно-лицевої ділянки : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів циклу ТУ "Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки, етіологія, патогенез, клінічні прояви та ускладнення" . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


10. 617.5

О-56 Ольшанецкий, А.А. Острый живот. Этюды неотложной абдоминальной хирургии. - Луганск, 2008 . - 192 с.


11. 617.5(075.5)

О-75 Основи відновної хірургії щелепно-лицевої ділянки : метод. вказівки для проведення занять лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


12. 617.5(075.5)

О-76 Остеомієліт кісток лицевого скелету: етіологія, патогенез, клініка : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів циклу ТУ "Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки, етіологія, патогенез, клінічні прояви та ускладнення" . - Донецьк, 2007 . - 12 с.


13.617.5(075.5)

П27 Передраки щелепно-лицевої ділянки : метод. вказівки для проведення занять лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


14. 617.5(075.5)

П77 Природжені і набуті дефекти та деформації щелепно-лицевої ділянки : метод. вказівки для проведення занять лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


15. 617.5(075.5)

Т65 Травматичні пошкодження щелепно-лицевої ділянки : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів ПАЦ . - Донецьк, 2007. - 10 с.


16. 617.5(075.5)

У75 Ускладнення запальних процесів щелепно-лицевої ділянки : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів циклу ТУ "Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки, етіологія, патогенез, клінічні прояви та ускладнення" . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


17. 617.5(075.5)

Ф71 Флегмони під'язикової ділянки, дна порожнини рота, абсцес щелепно-язикового жолобка... : метод. вказівки проведення занять для лікарів-курсантів хірургів-стоматологів циклу ТУ "Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки, етіологія, патогенез, клінічні прояви та ускладнення" . - Донецьк, 2007 . - 10 с.


^

II .ГУМАНИТАРНАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
1. Т3(4УКР)

Н35 Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні . - К.:Вид-во ім. Олени Теліги, 2008 . - 1000 с.

2. У24


Д58 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 1:Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розд. 1: Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців . - Краматорськ, 2008 . - 368 с.


3. У24

Д58 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 1:Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розд. 2: Професії робітників . - Краматорськ, 2008 . - 346 с.


4. У24

Д58 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 90: "Абетковий перелік" професій працівників, що разміщені в ДКХП, із зазначенням Випусків, Розділів та професій за раніше чинними ЄТКД" . - Краматорськ, 2008 . - 490 с.


5. Ч48

І-74 Інформаційний вісник. № 5(61) (листопад-грудень) . - К., 2008 . - 150 с.


6. Ч48

Н73 Нові технології навчання. Вип. 54 : науково-методичний збірник . - К., 2008 . - 105 с.


7. Ч48

П78 Проблеми освіти. Вип. 56 : наук. збірник . - К., 2008 . - 106 с.


^

III. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.3.1. Авторефераты диссертаций на соискание научной степени доктора медицинских наук


1. Ж608 Жернов, О.А. Система хірургічного лікування глибоких термічних уражень верхніх кінцівок та їх наслідків : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) . - К., 2008 . - 42 с.


2. К44 Киселева, Н.И. Гестоз: патогенез, диагностика, профилактика и терапия : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.00.01) . - Минск, 2007 . - 41 с.


3.2. Авторефераты диссертаций на соискание научной степени кандидата медицинских наук


1. Є155 Євдокимова, В.В. Профілактика і діагностика тромботичних ускладнень після гінекологічних операцій у хворих з антифосфоліпідним синдромом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Одеса, 2008 . - 20 с.


2. Є782 Єрохіна, О.І. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - Харкiв, 2008 . - 20 с.


3. Ж914 Журбій, О.Є. Клініко-патогенетичне обгрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - К., 2008 . - 18 с.


4. З-131 Завадська, О.Ю. Плацентарна недостатність при багатоплідній вагітності : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - К., 2008 . - 19 с.


5. З-201 Закревська, О.В. Холестероз жовчного міхура: клініко-морфологічна характеристика, оптимізація діагностики та лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.36) . - Дніпропетровськ, 2008 . - 20 с.


6. З-281 Заніна, Н.В. Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анамнезі : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - К., 2008 . - 18 с.


7. З-382 Захарова, В.І. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інгібіторами ангіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - К., 2008 . - 18 с.


8. З-415 Збітнєва, С.В. Оптимізація хірургічного лікування катаракти і глаукоми методом факоемульсифікації у поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18) . - К., 2008 . - 20 с.


9. З-62 Зима, А.М. Діагностика та ортопедичне лікування різних форм прогресуючої м'язової дистрофії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) . - К., 2008 . - 21 с.


10. З-872 Зосим, В.А. Мініінвазивні хірургічні втручання у хворих холедохолітіазом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - К., 2008 . - 20 с.


12. І-185 Іваненко, С.В. Черезпіхвова екстирпація матки: обгрунтування показань та профілактика післяопераційних ускладнень : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - К., 2008 . - 21 с.


13. І-265 Ігнатова, Т.Б. Прогнозування та профілактика ранніх порушень моторної і секреторної функцій шлунку у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - К., 2008 . - 20 с.


14. І-423 Іконописцева, Н.А. Репродуктивне здоров'я юних первородящих, розроджених абдомінальним шляхом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - К., 2008 . - 19 с.


15.І-92 Ітакето, І.Н. Хірургічне лікування переломів голівки та анатомічної шийки плечової кістки (клінічно-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) . - Донецьк, 2008 . - 22 с.


16. І-982 Іщенко, Г.І. Профілактика прееклампсії у вагітних з хронічними запальними захворюваннями нирок : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - К., 2008 . - 20 с.


17. І-999 Іяд, Ф.Х. Профілактика постмастектомічного синдрому шляхом застосування рослинних флавоноїдів (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) . - Донецьк, 2008 . - 19 с.


18. К443 Кисельова, Т.Ю. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - Запорiжжя, 2008 . - 20 с.


19. К61 Колов, Г.Б. Діагностика та лікування гнійних ускладнень після ендопротезування кульшового та колінного суглобів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) . - К., 2008 . - 19 с.


20. К63 Комаров, М.П. Заміщення дефектів довгих кісток штучними імплантатами на основі вуглецю (експериментальне дослідження з клінічною апробацією) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) . - Харкiв, 2008 . - 20 с.


21. К647 Коноварт, О.В. Механізм дії блокаторів Н2-гістамінових і М1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.03) . - Львiв, 2008 . - 20 с.


22. К68 Коробко, Л.Р. Вибір лікувальної тактики та об'єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Вінниця, 2008 . - 24 с.


23. К705 Коршун, О.М. Еколого-гігієнічне обгрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів : автореф. дис. ... канд. біол. наук (14.21.01) . - К., 2008 . - 20 с.


24. К78 Красівський, С.Л. Хірургічна тактика при товстокишкових кровотечах пухлинного генезу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Харкiв, 2008 . - 16 с.


25. К821 Криводубська, С.О. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Донецьк, 2008 . - 22 с.


26. К846 Крутько, Є.М. Діагностика та комплексна інтенсивна терапія синдрому ентеральної недостатності при травматичній хворобі : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) . - К., 2008 . - 20 с.


27. К903 Кулик, О.В. Комбіноване лікування гліом лобово-кальозної локалізації : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.05) . - К., 2008 . - 29 с.


28. К903 Кулітка, Ю.Е. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.27) . - Ялта, 2008 . - 21 с.


29. К95 Кутельмах, О.І. Обгрунтування застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) . - Одеса, 2008 . - 20 с.


30. К957 Кухто, О.П. Обгрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби крону : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Донецьк, 2008 . - 20 с.

Схожі:

I. медицинская литература iconI. медицинская литература
Д66 Домашняя медицинская энциклопедия. Здоровье от а до Я. Харьков: Клуб семейного досуга, 2009. 512 с
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844518
I. медицинская литература iconМедицинская литература
move to 0-16844513
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844514
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844515
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844523
I. медицинская литература iconI. Медицинская литература
move to 0-16844525
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844526
I. медицинская литература iconМедицинская литература
move to 0-16844522
I. медицинская литература iconБібліотека
В данном бюллетене отражена новая медицинская, естественнонаучная и социально-экономическая литература, поступившая в библиотеку...
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
У59 Универсальные и специальные (профессиональные) компетенции выпускников медицинских вузов. – Москва; Донецк, 2008. 112 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи