Неопубликованные материалы icon

Неопубликованные материалы
Скачати 52.72 Kb.
НазваНеопубликованные материалы
К.Г. Апресова
Дата03.07.2012
Розмір52.72 Kb.
ТипАвтореферат

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


  1. Авторефераты диссертаций на соискание научной степени доктора медицинских наук


1. А771.Апресова К.Г.-Вагітність і артеріальна гіпертензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень): автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.01) / К.Г. Апресова; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології .-К.,2008.-32 с.


2. В679. Волненко Н.Б.-Патогенетичне та клінічне значення нейро-гуморальних змін та їх корекція в гострому періоді інфаркту міокарда : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.11) / Н.Б. Волненко; Харківський мед. ун-т .-Харкiв ,2006.-35 с.


3. Г56. Гнатів В.В.-Системний і регіонарний кисневий баланс та периопераційна інтенсивна терапія при ускладнених формах виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.30) / В.В. Гнатів; Дніпропетровська мед. академ. –Дніпропетровськ, 2006.-39 с.


4. Д641. Долгошапко О.М.-Гнійно-запальні захворювання в акушерстві (патогенез, клініка, система лікувальних та профілактичних заходів): автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.01) / О.М. Долгошапко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2006.-38 с.


5. Ш151.Шагінян В.Р.-Роль перинатального шляху передачі у розповсюдженні гепатитів В і С в Україні та удосконалення системи епідеміологічного нагляду: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.02.02) / В.Р. Шагінян; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб .-К.,2007.-34 с  1. Авторефераты диссертаций на соискание научной степени кандидата медицинских наук


1. А139.Абдряхимов Р.А.-Удосконалення способів обробки ран фіброзної капсули важкодоступної зони ока: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18) / Р.А. Абдряхимов; Київська мед. академія післядипломної освіти .-К.,2006.-20 с.


2. А187. Авдєєва В.Б.-Оптимізація лікування гнійно-запальних захворювань геніталій у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / В.Б. Авдєєва; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2007.-17 с.


3. А659. Андрієвський І.Ю.-Медико-соціальна характеристика формування хвороб системи кровообігу у сільського населення та удосконалення надання йому медичної допомоги: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.03) / І.Ю. Андрієвський; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К., 2007.-20 с.


4. Б484. Березовський О.Є.-Використання низькомолекулярних гепаринів у хворих на діабетичну нефропатію: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / О.Є. Березовський; Харківський мед. ун-т .-Харкiв, 2007.-16 с.


5. Б772. Бойко В.О.-Стан імуної реактивності та фетоплацентарного бар'єру при герпесвірусних інфекціях: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.13) / В.О. Бойко; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб .-К., 2007.-20 с.


6. В465. Вільховой С.О.-Діагностика та хірургічне лікування первинного і вторинного гіперпаратиреозу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / С.О. Вільховой; Запорізька мед. академ. післядипломної освіти .-Запорiжжя, 2007.-18 с.


7. Г124. Гавриленко М.А.-Захисні механізми в особистісній структурі лікарів-психіатрів та їх психотерапевтична корекція: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.16) / М.А. Гавриленко; Ін-т неврології, психіатрії та наркології. - Харкiв, 2006.-20 с.


8. Г203. Гаріян Т.В.-Клініко-патогенетичне обгрунтування методів вторинної профілактики у дітей із перинатальними факторами ризику алергічних захворювань: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / Т.В. Гаріян; Тернопільський мед. ун-т.- Тернопiль, 2007.-20 с.


9. Г451. Гефтер Ю.О.-Клініко-діагностичне та патогенетичне значення поліморфізму гена рецептора ангіотензину II першого типу та В-натрійуретичного пептиду у хворих на гіпертонічну хворобу, які перенесли інфаркт міокарда та мозковий інсульт: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / Ю.О. Гефтер; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2007.-19 с.


10. Г52. Главацька В.І.-Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об'єктів навколишнього середовища свинцем і його впливу на показники здоров'я дітей: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / В.І. Главацька; Донецький мед. ун-т.-Донецьк, 2006.-19 с.


11. Г625. Голубятников М.І.-Гігієнічна оцінка навколишнього середовища при роботах із насипними вантажами в портах: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / М.І. Голубятников; Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеева.- К., 2007.- 22 с.


12. Г67. Горач Н.В.-Особливості перебігу та лікування гіпертонічної хвороби у жінок в період перименопаузи: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / Н.В. Горач; Кримський мед. ун-т ім.С.І.Георгієвського. - Сімферополь, 2007.- 20 с. .


13. Г952. Гурієнко К.О.-Патогенетичне обгрунтування етапної метаболічної корекції залізодефіцитних анемій у дітей: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / К.О. Гурієнко; Одеський мед. ун-т.-Одеса, 2006.-20 с.


14. Д865. Душкін І.Ф.-Застосування електромагнітного випромінювання мілі- і нанометрового діапазону в комплексному санаторно-курортному лікуванні дітей з рецидивуючими захворюваннями органів дихання: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33) / І.Ф. Душкін; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології.-Одеса, 2006.-27 с.


15. Є515. Єлісєєв Г.Ю.-Сучасні аспекти діагностики та лікування ускладнених форм хронічної венозної недостатності: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / Г.Ю. Єлісєєв; Львівський мед. ун-т.-Львів, 2006.-19 с.


16. К594. Козьолкіна С.О.-Клініко-параклінічна характеристика та прогнозування перебігу гострого періоду внутрішньомозкових геморагій підкоркової локалізації: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.15) / С.О. Козьолкіна; Ін-т неврології, психіатрії та наркології .-Харкiв, 2007.-20 с.


17. К821. Кривоносова О.М.-Клініко-патогенетичні та терапевтичні аспекти хронічних захворювань гастродуоденальної системи у хворих на цукровий діабет: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / О.М. Кривоносова; Харківський мед. ун-т.-Харкiв, 2007.-22 с.


18. К893. Кузь Т.В.-Епідеміологічна характеристика та профілактика гепатитів В і С у Полтавській області: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.02) / Т.В. Кузь; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб. - К., 2007.- 23 с.


18. М747 Мозгова Н.В.-Вазокоригуюча терапія у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / Н.В. Мозгова; Ін-т стоматології.- Одеса, 2007.-19 с.


19. П523. Полозок Д.М.-Обгрунтування вибору ендодонтичного пломбувального матеріалу для підвищення ефективності лікування хронічних періодонтитів: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / Д.М. Полозок; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.- К., 2007.- 18 с.


20. П539. Полюлях О.А.-Корекція плацентарної недостатності у жінок з хронічною патологією печінки і жовчовивідних шляхів: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / О.А. Полюлях; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К., 2007.- 19 с.


21. П845. Процюк Р.Р.-Обгрунтування вибору методу завершення оперативного втручання при перитоніті в залежності від його стадії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / Р.Р. Процюк; Нац. мед. академія післядипломної освіти.- К., 2007.- 20 с.


22. Р691.Романенко Т.А.-Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за кором на етапі елімінації даної інфекції: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.02) / Т.А. Романенко; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб.-К., 2006.-23 с.


23. Р775. Россоха З.І.-Роль генетичних та середовищних факторів у розвитку патологічних станів на ранніх етапах онтогенезу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (03.00.15) / З.І. Россоха; Науковий центр радіаційної медицини .-К., 2007.- 22 с.


24. С128. Савельєва О.В.-Зміни гуморальної та клітинної ланки імунної системи, параметрів гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця, які зазнали впливу іонізуючої радіації в низьких дозах: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / О.В. Савельєва; Ін-т кардіології.-К., 2007.-23 с.


25. Ч-483. Черкашина Л.В.-Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану перекисного окислення ліпідів, білків, нуклеїнових кислот та антиоксидантної системи : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.20) / Л.В. Черкашина; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця .- К., 2007.-20 с.


26. Ш379. Шевчук Т.І.-Структурно-функціональні зміни серця при експериментальній дисліпопротеїдемії та умов її корекції препаратами з політропною дією: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / Т.І. Шевчук; Вінницький нац. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова. -Вінниця, 2007.- 22 с.


27. Ш492. Шеремет М.І.-Комплексне лікування вузлових форм зоба та профілактика післяопераційних ускладнень: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / М.І. Шеремет; Тернопільський мед. ун-т.-Тернопiль, 2007.-20 с


28. Щ98. Щур О.В.-Особливості діагностики та лікування реноваскулярної гіпертензії природженої етіології: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / О.В. Щур; Львівський нац. мед. ун-т.-Львiв, 2007.-16 с.


Схожі:

Неопубликованные материалы iconНеопубликованные материалы
move to 0-16844528
Неопубликованные материалы iconБюллетень новых поступлений за июнь-июль 2005 г. Неопубликованные материалы 1 авторефераты диссертаций на соискание
Б125. Бабій Віталій Філімонович. Канцерогенний ризик забруднення навколишнього середовища приоритетними хімічними сполуками та заходи...
Неопубликованные материалы iconТребования к оформлению материалов в сборнике трудов конференции материалы до четырех полных страниц
Материалы до четырех полных страниц разместить на белой бумаге формата А4 (210х297) с полями 25 мм со всех сторон. Страницы не нумеровать....
Неопубликованные материалы iconДокументи
1. /Уч материалы/стр 1-62 Часть 1.doc
2. /Уч...

Неопубликованные материалы iconСумский государственный университет учебно-методические материалы
Учебно-методические материалы по развитию связной речи для студентов подготовительного отделения цмо / Составители: Е. А. Голованенко,...
Неопубликованные материалы iconПравила оформления материалов
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие условиям конференции за стилистикой и содержанием или...
Неопубликованные материалы iconГосударственный стандарт союза сср система стандартов безопасности труда пожаровзрывоопасность веществ и материалов
Настоящий стандарт распространяется на простые вещества, химические соединения и их смеси в различных агрегатных состояниях и комбинациях,...
Неопубликованные материалы iconНоменклатура показателей и методы их определения гост 12 044-89 государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам москва
Настоящий стандарт распространяется на простые вещества, химические соединения и их смеси в различных агрегатных состояниях и комбинациях,...
Неопубликованные материалы iconМинистерство здравоохранения украины харьковский национальный медицинский университет кафедра анатомии человека Заведующий кафедрой – профессор А. А. Терещенко материалы по анатомии человека
Материалы по анатомии человека для подготовки к практическим занятиям, итоговому модульному контролю «Модуль Анатомия опорно-двигательного...
Неопубликованные материалы iconГосударственный стандарт союза сср материалы шлифовальные классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля гост 3647-80 ипк издательство стандартов москва государственный стандарт союза сср
Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные материалы из искусственных и природных абразивных материалов, предназначенные...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи