I. медицинская литература icon

I. медицинская литература
Скачати 170.72 Kb.
НазваI. медицинская литература
Дата03.07.2012
Розмір170.72 Kb.
ТипЛитератураI. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Общие вопросы медицины. История медицины1.61(07)

У67 Управление качеством подготовки специалистов: программно-целевой подход: на примере высшего и послевузовского мед. образования / В.Н. Казаков, Н.А. Селезнева, А.Н. Талалаенко та ін.; Донецкий мед. ун-т .-2-е изд., стер.-М.;Донецк, 2007.-215 с. -ISBN 978-5-7563-0306-3: 21,00 грн.


2. 61(07)

В42 Визначення та забезпечення цілей навчання у медичних вищих навчальних закладах відповідно до чинних державних стандартів та принципів Болонського процесу: метод. посiбник / В.М. Казаков, І.С. Вітенко, О.М. Талалаєнко та ін.; Донецький мед. ун-т .-К.; Донецьк, 2007.-100 с. -МОЗ Укр. -ISBN 996-56-033-6: 10,00 грн.


3. 61(07)(06)

М54 Методологические и технологические аспекты разработки государственных стандартов высшего медицинского образования на основе компетентностного подхода/ В.Н. Казаков, А.Н. Талалаенко, М.С. Каменецкий та ін.; Донецкий мед. ун-т .-М.; Уфа, 2007.- 45 с.-(Проблемы качества образования. Материалы ХVII Всерос. научно-практ. конф.)

5,00 грн.


4. 61(075.8)

П16 Панченко О.А.-Медицина и Интернет: учебно-справочное пособие/ О.А. Панченко, Ю.Е. Лях, В.Г. Антонов; Донецкий мед. ун-т .-1-е изд., испр.-Донецк: СПД Дмитренко, 2008.- 524 с. : ил. -(с диском).-ISBN 978-966-8965-34-0: 55,00 грн.


5. 61:34(075.8)

Г37 Герасименко О.І.-Судова медична експертиза (загальна частина)/ О.І. Герасименко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк: НОРД-Пресс, 2007.-508 с. -ISBN 978-966-380-189-6: 52,00 грн.


6. 616-092(09)

Є57 Єльські вчора та сьогодні (500-річчя роду Єльських гербу Пєлєш).-Донецьк, 2007.- 376 с. -ISBN 978-966-8965-25-8: 37,00 грн.


2. Анатомия


 1. 611.3(075.8)

Г67 Горбунова И.Л.-Клиническая анатомия зубов человека: учеб. пособие / И.Л. Горбунова.-М.: Мед. книга, 2006.-136 с. : ил. -ISBN 5-86093-186-7: 150,00 грн.

3. Физиология

 1. 612.8(075.8)

У91 Учебное пособие по физиологии регуляторных систем организма (общей физиологии ЦНС, физиологии вегетативной нервной системы, гуморальной регуляции функций) для практ. занятий и самостоят. работы студ. мед. и стомат. ф-тов на основе кредитно-модульной сист.: учеб. пособие / ред. В.Н. Казаков; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.-100 с. -10,00 грн.


 1. 612.8(075.8)

У91 Учебное пособие по физиологии сенсорных систем для практических занятий и самостоятельной работы с протоколами практических занятий для студентов медицинских факультетов и ММФ на основе кредитно-модульной системы/ ред. В.Н. Казаков; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.- 64 с. -6,00 грн.

4. Гигиена


 1. 613(075.8)

Г46 Гігієна та екологія: підручник / ред. В.Г. Бардов.-юбілейне вид.-Вінниця: Нова книга, 2006.- 720 с. : іл. -ISBN 966-382-023-3: 72,00 грн.


^

5. Организация здравоохранения

 1. 614.2(06)

У90 Участие общественности в принятии решений, влияющих на работу системы здравоохранения: состояние, позиции, идеи : сб. научных работ: (по материалам междунар. научно-практ. конф., 30-31 марта 2007 г., Николаев).-К., 2007.-100 с.-ISBN 978-966-96870-1-2: 11,00 грн.


 1. 614.2(477)(075.8)

Ш97 Шутов М.М.-Організація підприємництва в охороні здоров'я: підручник / М.М. Шутов, О.Б. Петряєва; ред. В.М. Казаков; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 286 с. -МОН Укр..- МОЗ Укр.-ISBN 966-2991-11-5: 29,00 грн.


 1. 614.2(075.5)

О-64 Організація та управління охороною здоров'я: метод. вказівки для курсантів передатестац. циклу ф-ту післядипломної освіти зі спец. "Організація та управління охороною здоров'я"/ В.М. Лобас, О.Т. Дорохова, Н.М. Адоньєва та ін.; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 82 с. .


 1. 614.2(075.5)

О-64 Організація та управління охороною здоров'я: метод. вказівки для курсантів циклу спец. ф-ту післядипломної освіти зі спец. "Організація та управління охороною здоров'я"/ В.М. Лобас, О.Т. Дорохова, Н.М. Адоньєва та ін.; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 88 с. -8,00 грн.


6. Фармакология

 1. 615.03(075.8)

К61 Клінічна фармакологія: навч.-метод. посiбник/ М.Ю. Коломоєць, Є.П. Ткач, Є.І. Шоріков та ін.-Чернівці, 2007.- 467 с.-МОН Укр.-ISBN 966-697-204-2: 47,00 грн.


 1. 615.1(075.8)

О-75 Організація фармацевтичного забезпечення населення: навч. посiбник / ред. А.С. Немченко.-Харкiв: Авіста - ВЛТ, 2007.- 488 с. -МОН Укр.-ISBN 978-966-96757-2-9: 60,00 грн.


 1. 615.32(075.8)

К55 Кобзар А.Я.-Фармакогнозія в медицині: навч. посiбник / А.Я. Кобзар.-К.: Медицина, 2007.- 544 с. -МОЗ Укр. -ISBN 966-8326-44-Х: 45,00 грн.


 1. 615.838

Г46 Гідротерапія в клінічній і санаторно-курортній практиці з використанням сучасної бальнеологічної техніки: метод. рекомендації.-К., 2007.- 67 с. -6,50 грн.


 1. 615.849(075.5)

М54 Методичні вказівки з радіології : (для лікарів-курсантів ПАЦ)/ уклад. Н.Г. Семікоз; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.- 95 с. -15,00 грн.


 1. 615.9(075.5)

М54 Методичні вказівки до циклу практичних занять за темою "Діагностика та інтенсивна терапія при екзогенних отруєннях"/ уклад. В.І. Черній; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-168 с.


7.Фтизиатрия

 1. 616-002.5(075.8)

Л12 Лабораторна діагностика туберкульозу та контроль за якістю бактеріоскопічних досліджень: навч. посiбник / ред. Г.М. Ліпкан.-К.: Медицина, 2006.- 128 с.-МОН Укр.-ISBN 966-8144-47-3: 13,00 грн.

8. Онкология

 1. 616-006(075.8)

Г69 Гормони та пухлинні маркери: клініко-методичні аспекти: навч. посiбник .-К., 2007.-96 с.-ISBN 966-8326-88-1: 10,00 грн.


 1. 616-006

И88 Использование циклоферона в терапии папилломавирусной инфекции: рекомендации для врачей/ В.А. Исаков, Д.К. Ермоленко, Ф.Р. Кутуева та ін.-СПб.-В.Новгород, 2007.- 64 с. -ISBN 978-5-94542-205-6: 6,00 грн.

9. Педиатрия


 1. 616-053.2(06)

П24 Педиатрия на пороге третьего тысячелетия: сб. науч. работ, посвящ. 85-летию Е.М. Витебского/ ред. Е.В. Прохоров; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.-210 с. -21,00 грн.


 1. 616-053.2(075.5)

М54 Методичні вказівки для лікарів-курсантів. Цикл "Педіатрія"/ уклад. А.В. Чуриліна; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.-149 с.-15,00 грн.


 1. 616-053.2(075.5)

М54 Методичні вказівки для лікарів-інтернів. Цикл "Педіатрія"/ уклад. А.В. Чуриліна; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 106 с.-10,00 грн.


 1. 616-053.2(075.8)

Д44 Діагностика та лікування невідкладних станів у дітей: навч. посiбник / О.П. Волосовець, Н.В. Нагорна, С.П. Кривопустов та ін.; Донецький мед. ун-т.-Донецьк, 2007.-112 с. -МОЗ Укр. -10,00 грн.


 1. 616-053.2(075.8)

Н40 Невідкладні стани у дітей: навч. посiбник / ред. В.М. Грона; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-109 с.-11,00 грн.


10. Рентгенология

 1. 616-073(075.5)

М54 Методичні вказівки з ультразвукової діагностики: (для лікарів-курсантів ПАЦ) / уклад. Л.І. Шкарбун; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2006.-100 с.-8,00 грн.

^

11. Патологическая физиология

 1. 616-092(075.5)

М54 Методические указания по патологической физиологии для студентов международного медицинского факультета к модулю 1 "Общая нозология"/ В.Н. Ельский, С.В. Зяблицев, Л.П. Линчевская та ін.; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.- 74 с.


 1. 616-092(075.5)

М54 Методичні вказівки з патологічної фізіології для студентів медичних факультетів з модуля 1 "Загальна нозологія"/ В.М. Єльський, С.В. Зябліцев, Л.П. Личевська та ін.; Донецький мед. ун-т .- Донецьк, 2007.- 74 с.-7,50 грн.


 1. 616-092(075.8)

З-41 Збірник тестів з патологічної фізіології: навч. посiбник / В.М. Єльський, Л.П. Лінчевська, Ю.Я. Крюк та ін.; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 286 с. -МОЗ Укр. -28,50 грн. 1. 616-092(075.8)

С23 Сборник тестов по патологической физиологии : учеб. пособие : (для студ. междунар. ф-та)/ В.Н. Ельский, Л.П. Линчевская, Ю.Я. Крюк та ін.; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.- 322 с.-МОЗ Укр. -32,00 грн.


^

12. Внутренние болезни

 1. 616-08

А94 Афанасьев В.В.-Цитофлавин в интенсивной терапии/ В.В. Афанасьев.-СПб., 2006.- 36 с.-ISBN 5-94542-158-3: 5,00 грн.


 1. 616-083.98(06)

П78 Проблемні питання медицини невідкладних станів: матеріали симпозіуму (V школа-семінар) (5-6 квітня 2007 р.).- К., 2007.- 162 с. -ISBN 966-391-013-5: 16,00 грн.


 1. 616-083.98(06)

С91 Сучасні аспекти медицини невідкладних станів: матеріали симпозіуму (IV школа-семінар) (26-27 квітня 2006 р.).- К., 2006.-80 с.-ISBN 966-8326-89-Х: 8,00 грн.


 1. 616.1/.4(075.8)

Т35 Терапія: підручник / ред. М.І. Швед.-Тернопiль : Укрмедкнига, 2007. -648 с. -МОЗ Укр. -ISBN 966-673-088-Х: 112,00 грн.


13. Кардиология


 1. 616.12(06)

Н35 Національний конгрес кардіологів України (8; 2007; Київ).-YIII національний конгрес кардіологів України (20-22 вересня 2007 р., м. Київ): запрошення і програма.- К., 2007.- 46 с.-4,50 грн.


 1. 616.13(075.8)

Г 72 Гострий коронарний синдром: навч. посiбник / В.К. Гринь, О.І. Бассов, О.М. Денисова та ін.; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2006.-78 с. -7,00 грн.


 1. 616.155.1

Д44 Діагностика, терапія та профілактика дефіцитних анемій у дітей: навч. посiбник / О.П. Волосовець, Н.В. Нагорна, С.П. Кривопустов та ін.; Донецький мед. ун-т.-Донецьк, 2007.- 40 с.-МОЗ Укр. -ISBN 978-966-8965-24-1: 4,00 грн.


14. Оториноларингология


 1. 616.21(03)

О-85 Отоларингологічна допомога дітям та підліткам в Україні за 1996-2005 роки: (стат. довідник).- К., 2006.-112 с. -ISBN 966-391-017-8: 11,00 грн.

15. Пульмонология

 1. 616.24(075.5)

М54 Методичні вказівки з рентгенокардіопульмонології: (для лікарів-курсантів ПАЦ) / уклад. С.М. Іваницький; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-100 с.-8,00 грн.


 1. 616.24(075.5)

М54 Методичні вказівки з рентгенопульмонології: (для лікарів-курсантів ПАЦ) / уклад. О.О. Савченко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2006.-76 с.-5,00 грн.


 1. 616.24(075.5)

М 54 Методичні рекомендації для лікарів-курсантів. Цикл "Пульмонологія"/ уклад. В.К. Гринь; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 47 с. -5,00 грн.


 1. 616.24(075.5)

М 54 Методичні вказівки для самостійної роботи лікарів-інтернів терапевтів за розділом: "Пульмонологія"/ уклад. А.І. Дядик; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 200 с.-20,00 грн.

16. Стоматология

 1. 616.31(03)

Б40 Беер Р.-Иллюстрированный справочник по эндодонтологии/ Р. Беер, Михаэль А. Бауман, Андрей М. Киельбаса; пер. с нем. -М.: МЕДпресс-информ , 2006.- 240 с.: ил.-ISBN 5-98322-240-6: 150,00 грн.


 1. 616.31(075.5)

З-12 Заболевания пульпы и периодонта: метод. указания для самост. подготовки к практ. занятиям по терапевт. стоматологии для студ. 3 к. стомат. ф-та и ММФ) / уклад. А.А. Удод; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2007.-98 с.


 1. 616.31(075.5)

З-12 Заболевания твердых тканей зуба: метод. указания для самост. подготовки к практ. занятиям по терапевт. стоматологии для студ. 3 к. стомат. ф-та и ММФ)/ А.А. Удод, Е.А. Гонтарь, С.И. Максютенко та ін.; Донецкий мед. ун-т.-Донецк, 2007.-108 с. -11,00 грн.


 1. 616.31(075.5)

К48 Кльомiн В.А.-Методичні вказівки для студентів 10-семестру 5-курсу стоматологічного факультету/ В.А. Кльомiн, В.Є. Жданов, В.С. Лавриненко; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 136 с. -13,70 грн.


 1. 616.31(075.5)

М42 Медсестринство в стоматології: метод. вказівки для самост. підготовки до практич. занять з тер. стоматології для студ. 2 к. фак-ту "Сестринська справа" / уклад. О.А. Удод; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-50 с. 1. 616.31(075.8)

Н47 Некаріозні ураження твердих тканин зубів: навч. посiбник / С.П. Ярова, І.І. Заболотна, І.В. Чайковська та ін.; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.-115 с. -12,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

П84 Прояви соматичної патології в порожнині рота: навч. посiбник / С.П. Ярова, І.В. Чайковська, І.І. Заболотна та ін.; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 95 с. -9,50 грн.


 1. 616.31(075.5)

П81 Пропедевтика стоматології дитячого віку: метод. вказівки для самост. підгот. до практ. загять з пропедевтики стомат. дитячого віку для студ. 2 к. стомат.ф-ту та ММФ / О.А. Удод, О.О. Гонтар, С.І. Максютенко та ін.; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-78 с. -8,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

В49 Виноградова Т.Ф.-Атлас по стоматологическим заболеваниям у детей: учеб. пособие / Т.Ф. Виноградова.-М.: МЕДпресс-информ, 2007.-168 с.: ил. -(с диском).-ISBN 5-98322-244-9: 150,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

І-54.-Імплантація зубів: навч. посiбник / С.П. Ярова, А.А. Безсмертний, І.В. Чайковська та ін.; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-101 с.-10,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

К93 Курякина Н.В.-Терапевтическая стоматология детского возраста: учеб. пособие / Н.В. Курякина.- М.: Мед. книга, 2007.-744 с. : ил. -ISBN 5-86093-054-2: 125,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

Л47 Леонтьев В.К.-Профилактика стоматологических заболеваний: учебник / В.К. Леонтьев, Г.Н. Пахомов.- М., 2006.- 416 с.-ISBN 5-9900267-2-2: 200,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

Н63 Николаев А.И.-Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И. Николаев, Л.М. Цепов.- М.: МЕДпресс-информ, 2007.- 928 с. : ил. -ISBN 5-98322-265-1: 150,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

П18 Пародонтит: учеб. пособие / ред. Л.А. Дмитриева.-М.: МЕДпресс-информ, 2007.- 504 с.: ил.-ISBN 5-98322-305-4: 200,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

С23 Сборник тестовых заданий для подготовки к лицензионному тестовому экзамену "Крок-3. Стоматология": учеб. пособие / ред. С.П. Ярова; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2007.- 316 с. -31,50 грн. 1. 616.31(075.8)

С87 Стрюк Е.В.-Стоматологічна імплантологія: посiбник/ Е.В. Стрюк, Д.М. Король.- Вінниця: Нова книга, 2007.-128 с.


 1. 616.31(075.8)

Ф50 Фізичні методи діагностики та лікування в стоматології: навч. посiбник / С.П. Ярова, Т.С. Осипенкова, А.М. Попко та ін.; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 120 с. -12,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

Ф71 Фліс П.С.-Ортодонтія: підручник / П.С. Фліс.-К.; Вінниця: Нова книга, 2007.-312 с.-МОЗ Укр. -ISBN 978-966-382-015-6: 100,00 грн.


 1. 616.31(075.8)

Х82 Хорошилкина Ф.Я.-Ортодонтия. Дефекты зубов, зубных рядов, аномалии прикуса, морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и их комплексное лечение: учеб. пособие / Ф.Я. Хорошилкина.-М.: МИА, 2006.- 544 с. : ил. -ISBN 5-89481-339-5: 216,70 грн.


 1. 616.31(075.8)

Ц18 Царев В.Н.-Антимикробная терапия в стоматологии: рук-во/ В.Н. Царев, Р.В. Ушаков.-М.: МИА, 2006.- 144 с.-ISBN 5-89481-412-Х: 25,00 грн.


 1. 616.31

Г90 Грудянов А.И.-Хирургические методы лечения заболеваний пародонта/ А.И. Грудянов, А.И. Ерохин.- М.: МИА, 2006.- 128 с.-ISBN 5-89481-382-4: 62,50 грн.


 1. 616.31

П19 Паслер Ф.А.-Рентгендиагностика в практике стоматолога/ Ф.А. Паслер, Х. Виссер; пер. с нем. - М.: МЕДпресс-информ, 2007.- 352 с. : ил. -ISBN 5-98322-252-Х: 200,00 грн.


 1. 616.31

С 81 Стоматологическая программа "Стремление к совершенству".-Белгород, 2007.- 195 с. -19,00 грн.


17. Гастроэнтерология

 1. 616.3(075.5)

М54 Методичні вказівки для лікарів-курсантів. Цикл "Захворювання шлунково-кишкового тракту та нирок"/ уклад. В.К. Гринь; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-80 с. -7,00 грн.


18. Дерматология

 1. 616.5(075.5)

М54 Методичні вказівки для практичних занять курсантів на циклу тематичного удосконалення "Інформатика та стажування з дерматокосметології"/ ред. Т.В. Проценко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2007.-76 с. -7,50 грн.


 1. 616.5(075.5)

М54 Методичні вказівки для самостійної роботи лікарів-курсантів циклу тематичного удосконалення "Актуальні питання дитячої і підліткової дерматовенерології"/ Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 54 с.-5,00 грн.


 1. 616.5(075.8)

С71 Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology= Цветной атлас и синопсии в клинической дерматологии.-[2007].-295 р.


19. Урология

 1. 616.6(075.8)

Ч-25 Частні питання урогінекології: навч. посiбник / ред. В.К. Чайка; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.- 94 с.-МОЗ Укр. -ISBN 978-966-427-045-5: 9,00 грн.


 1. 616.6

С38 Синяченко О.В.-Эндотелиальная дисфункция при гломерулонефрите/ О.В. Синяченко, С.В. Зяблицев, П.А. Чернобривцев; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2006.-152 с.-ISBN 966-108-13-8: 18,00 грн.


20. Ортопедия

 1. 616.7(075.5)

М54 Методичні вказівки з рентгеноостеології: (для лікарів-курсантів ПАЦ) / уклад. О.В. Середенко; Донецький мед. ун-т.-Донецьк, 2006.- 84 с.-6,00 грн.


2 616.7(075.5)

З-31 Збірник методичних розробок практичних занять. Спеціальність - травматологія та ортопедія. Для циклу (ТУ) "Пошкодження та захворювання хребта з основами мануальної терапії"/ Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-159 с. -16,00 грн.


 1. 616.7(075.5)

З-41 Збірник методичних розробок практичних занять. Спеціальність - травматологія та ортопедія. Для циклу (ТУ) "Пухлини кісток"/ Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 141 с.-14,00 грн. 1. 616.7

Р98 Рябоконь Е.Н.-Височно-нижнечелюстной сустав человека: головка нижней челюсти/ Е.Н. Рябоконь.-Харьков, 2006.- 110 с. : ил. -ISBN 966-8607-15-5: 11,00 грн.


 1. 616.7

Т99 Тяжелов А.-Вращательная манжета плеча/ А. Тяжелов, Л. Гончарова; Донецкий мед. ун-т .- Харьков; Донецк, 2007.- 238 с. -ISBN 966-8158-04-0: 25,00 грн.


 1. 616.7

У 74 Усікова Т.Я.-Мінеральний гомеостаз у генезі хвороби Легг-Кальве-Пертеса/ Т.Я. Усікова, О.І. Кравченко, Ф.В. Климовицький; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.-176 с. -ISBN 978-966-8965-32-6: 18,00 грн.


^

21. Невропатология и психиатрия

 1. 616.8(075.5)

М54 Методичні вказівки до циклу практичних занять за темою "Знеболювання та інтенсивна терапія в нейрохірургії": (для лікарів інтернів-анестезіологів 1-го року навчання)/ уклад. В.І. Черній; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.-85 с. -5,00 грн.


 1. 616.83

О-76 Острая церебральная недостаточность/ В.И. Черний, В.Н. Ельский, Г.А. Городник, А.Н. Колесников; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.- 514 с. -ISBN 978-966-2008-08-1: 52,00 грн.


 1. 616.89(075.5)

М54 Методичні вказівки до практичного заняття по темі: "Методи дослідження у психіатрії": (для лікарів-курсантів психіатрів)/ уклад. І.О. Бабюк; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-120 с.-15,00 грн.


^

22. Инфекционные болезни

 1. 616.9(075.8)

І-74 Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині: навч. посiбник / ред. М.А. Андрейчин.- Тернопiль: Укрмедкнига, 2007.- 500 с.-ISBN 966-673-079-0: 64,00 грн.


 1. 616.9-036.25(075.8)

В74 Вопросы профилактики отдельных тропических заболеваний (гигиенические аспекты): учеб.-метод. пособие управляющего типа/ Ю.Н. Талакин, С.Ф. Давыдова, В.Я. Уманский, О.В. Партас; Донецкий мед. ун-т .-Донецк: Вебер, 2006.-108 с.-МОЗ Укр. -ISBN 966-335-000-8: 10,00 грн. 1. 616.921

М20 Малый В.П.-Грипп: пособие для врачей/ В.П. Малый, М.Г. Романцов, Т.В. Сологуб.- СПб.; Харьков, 2007.-108 с.-11,00 грн.


 1. 616.993

У71 Урогенитальный трихомониаз/ Д.К. Ермоленко, В.А. Исаков, С.Б. Рыбалкин та ін.- СПб.; В.Новгород, 2007.-96 с.-9,00 грн.


 1. 616.98

Я49 Якубович А.И.-Урогенитальный хламидиоз/ А.И. Якубович, А.Р. Корепанов.- Иркутск: РИ"K, 2007.-108 c/.-ISBN 978-5-94542-201-8: 11,00 грн.

 1. Хирургия

 1. 617-089(075.8)

О-63 Operative Surgery= Оперативная хирургия: a practical Guidde to [учебник].-[2007].-542 p.-68,17 грн.


 1. 617(075.8)

S94.-Surgery= Хирургия: А hand book .-2006.-206 р.


 1. 617(075.8)

І-24 Іващенко Володимир Васильович .-Вибрані лекції з загальної хірургії: [навч. посiбник]/ В.В. Іващенко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк: Вебер, 2007.-304 с. -МОЗ Укр. -ISBN 978-966-335-114-8: 30,00 грн.


 1. 617-001(075.5)

З-41 Збірник методичних розробок практичних занять. Спеціальність - травматологія та ортопедія. Для циклу (ТУ) "Лікування пошкоджень та вибрані питання ортопедії" / Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-183 с. -18,00 грн.


 1. 617(075.8)

В41 Вибрані лекції з факультетської хірургії/ ред. Я.Г. Колкін; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2006.-146 с.-МОЗ Укр. -ISBN 966-556-491-2: 15,00 грн. 1. 617-001(075.8)

К49 Климовицький В.Г.-Тести та ситуаційні завдання з травматології та ортопедії: навч. посiбник / В.Г. Климовицький, В.М. Пастернак, О.В. Кравченко; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-240 с. -МОЗ Укр. -ISBN 996-556-805-1: 23,00 грн.


 1. 617-001(075.8)

Т83 Traumatology and Orthopedics= Травматологія та ортопедія: підручник / ред. O.A. Buryanov.-Кyіv: Medicine, 2007.-216 p.-ISBN 966-8144-28-7: 105,60 грн.


 1. 617-002

К64 Кондратенко П.Г.-Хирургическая инфекция: практич. рук-во / П.Г. Кондратенко, В.В. Соболев; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2007.- 512 с. -ISBN 966-108-15-1: 66,00 грн.

 1. 617-053.2

Ж 91 Журило И.П.-Редкие случаи в практике детского хирурга (новые наблюдения)/ И.П. Журило, В.К. Литовка, К.В. Латышов; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.-183 с. -ISBN 966-556-804-3: 18,00 грн.


 1. 617-089(075.8)

З-41 Збірка тестових завдань щодо підготовки до семінарських занять лікарів-інтернів за фахом: анестезіологія 1-го та 2-го року навчання/ ред. В.І. Черній; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 213 с. -23,00 грн.


 1. 617-089(075.5)

З-41 Збірка методичних рекомендацій для курсантів кафедри з циклу "Пластична, реконструктивна і основи естетичної хірургії"/ уклад. Е.Я. Фісталь; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 146 с.-15,00 грн.


 1. 617-089(075.8)

С23 Сборник тестовых заданий по оперативной хирургии и топографической анатомии для студентов медицинских, международного, стоматологического факультетов и врачей-интернов хирургического профиля: учеб. пособие / ред. Т.В. Семенова; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2007.- 137 с. -14,00 грн.


 1. 617-089

С40 Сироид Д.В.-Особенности проведения экспериментальных оперативных вмешательств на собаках/ Д.В. Сироид; ред. Т.В. Семенова; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2007.-118 с.-11,00 грн.


14. 617.5(075.5)

Т 58 Топографічна анатомія та оперативна хірургія поперекової ділянки, тазу і кінцівок. Модуль 2: метод. вказівки до практ. занять для студ. мед. ф-тів/ ред. Т.В. Семенова; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.-67 с. -5,00 грн.


 1. 617.5(075.8)

С59 Соколов В.М.-Щелепно-лицева хірургія. Реконструктивна хірургія голови та шиї: підручник / В.М. Соколов, В.І. Митченок, Д.С. Аветіков.-Вінниця: Нова книга, 2006.- 116 с.-МОЗ Укр. -ISBN 966-8609-90-5: 40,00 грн. 1. 617.5(075.8)

О-64 Організація харчування та догляду за пораненими у щелепно-лицьову ділянку та етапах медичної евакуації: навч. посiбник / С.П. Ярова, Т.С. Осипенкова, А.П. Брашкін, А.А. Безсмертний; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.-84 с.-ISBN 966-508-188-8: 9,00 грн.


^

25. Травматология и ортопедия

 1. 617.3(075.8)

О-53 Олекса А.П.-Ортопедія: підручник / А.П. Олекса.-Тернопiль : Укрмедкнига, 2006.- 528 с.-МОЗ Укр. -ISBN 966-673-075-8: 105,60 грн.

26. Офтальмология

 1. 617.7(075.8)

О-91 Офтальмологія: навч.-метод. посiбник для практ. занять для лікарів-інтернів за фахом "Сімейна медицина"/ уклад. Л.О. Сухіна; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.- 174 с. -15,00 грн.


 1. 617.7(075.8)

Т36 Тестовий учбовий посібник по контролю знань при самопідготовці к заняттям лікарів інтернів офтальмологів/ Л.О. Сухіна, О.Ф. Смирнова, Л.М. Петросова та ін.; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007.- 228 с. -20,00 грн.


^

27. Акушерство и гинекология
 1. 618.1(06)

А90 Асоціація акушерів-гінекологів України.-Збірник наукових праць.-К.: Інтермед, 2007.-836 с.-ISBN 978-966-8905-06-3: 84,00 грн.


 1. 618.5(075.8)

К36 Кесарево сечение у беременных с инфекционным риском: учеб. пособие / Н.С. Золотухин, А.В. Чурилов, Л.И. Бутина, Ю.А. Петров; Донецкий мед. ун-т .-Донецк,2007.-290 с.-МОЗ Укр. -29,00 грн.


 1. 618.5(075.8)

К36 Кесаревий розтин у вагітних з інфекційним ризиком: навч. посiбник / М.С. Золотухін, А.В. Чурілов, Л.І. Бутіна, Ю.А. Петров; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.- 280 с.-28,00 грн.


 1. 618.1

И 53 Иммунокорригирующая терапия инфекционно-воспалительных

заболеваний женской половой сферы: практич. пособие.-СПб., 2007.-56 с. -ISBN 978-5-94542-210-0: 5,50 грн.


^ II. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. 52

Г66 Гопка Василий Васильевич.-Так сколько же вселенных? По крайней мере не меньше двух!/ В.В. Гопка.- Запорожье: Днепровский металлург, 2007.-156 с. -ISBN 978-966-2962-16-1: 15,00 грн. 1. 53(075.8)

П 32 Пидора А.И.-Физика: учеб. пособие для студ. иностранцев/ А.И.

Пидора, О.С. Тарасенко; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2006.- 98 с. -10,00 грн. 1. 53(075.8)

К14 Казаков В.Н.-Физика. Задачи и методы решения: учеб. пособие / В.Н. Казаков, Ю.Е. Лях, С.М. Белова; Донецкий мед. ун-т .-7-е изд., перераб. и доп.-Донецк: Лебедь, 2006.-147 с. -ISBN 966-508-121-7: 12,00 грн.


 1. 54(075.5)

Г55 Глушкова Е.М.-Качественный анализ: метод. указания для студентов 2-го курса фарм. ф-та по аналитической химии/ Е.М. Глушкова; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2007.- 150 с. -10,00 грн.


 1. 54(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії/ уклад. Н.Ю. Стрельцова; ред. А.Г. Матвієнко; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-85 с. -8,00 грн.


 1. 57(075.8)

І-74 Інформаційні технології в біології та медицині. Курс лекцій: навч. посібник / В.І. Гриценко, А.Б. Котова, М.І. Вовк та ін.-К.: Наук. думка, 2007.-382 с.-МОН Укр.-ISBN 978-966-00-0630-0: 122,95 грн.


^ III. СОЦИАЛЬНО-ГЕМАНИТАРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

 1. Д89

С 83 Страноведение: учеб. пособие для иностр. студ. подгот. фак-тов/ уклад. Н.М. Ванюшин; Донецкий мед. ун-т.-Донецк, 2007.- 165 с. -16,00 грн.


 1. Ф

Б39.-Безаров О.Т.-Політологія: навч. посiбник / О.Т. Безаров.-Чернiвцi, 2007.- 326 с. -МОЗ Укр. -ISBN 978-966-697-230-2: 32,00 грн.


 1. Ч23

О-75 Основы информатики и вычислительной техники: учеб. пособие / З.И. Булыга, О.Н. Дорофеева, Е.В. Гайдарова, Н.М. Ванюшин; Донецкий мед. ун-т .-2-е изд., испр. и доп. - Донецк, 2006.- 180 с.-15,00 грн.


 1. Ш141.2

Р89 Русский язык. Вторая рабочая тетрадь по русскому языку для иностранных студентов медико-биологического профиля, обучающихся на подготовительных факультетах вузов Украины. Научный стиль/ Н.М. Ванюшин, Ю.В. Шакович, Е.Ю. Гавриш та ін.; Донецкий мед. ун-т .-2-е изд., испр.- Донецк, 2007.- 110 с. -10,00 грн. 1. Ш146.1

М54 Методичні вказівки з латинської мови і основам медичної термінології для студентів 1 курсу медичних факультетів по модулю № 3 "фармацевтична термінологія"/ В.А. Васильєв, А.С. Мах, Н.Г. Левенець та ін.; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 61 с. -6,00 грн.


 1. Щ 37

Х-19 Орлова И.О.-Жизнь посвящаю кинематографу: докум. повесть об основателе отечественного кинематографа А.Ханжонкова/ И.О. Орлова.-Донецк: ИПП Промінь, 2007.-128 с.-ISBN 966-96743-1-1: 13,00 грн.


^ IV. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук


1. А187.-Авдеева Виктория Борисовна.-Оптимизация лечения гнойно-воспалительных заболеваний гениталий у женщин репродуктивного возраста: дис. ... канд. мед. наук (14.01.01)/ В.Б. Авдеева; наук. керівн. Демина Т.Н.; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2006.-136 с.


2. Б433.-Бєлкіна Оксана Вікторівна .-Прогнозування та профілактика дисбіозу у вагітних з прееклампсією: дис. ... канд. мед. наук (14.01.01)/ О.В. Бєлкіна; наук. керівн. В.В. Сімрок; Донецький мед. ун-т .- Луганськ, 2007.-243 с. .


3. Б613.-Білодід Ольга Олександрівна .-Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки: дис. ... канд. мед. наук (14.01.07)/ О.О. Білодід; наук. керівн. С.М. Карташов; Харківська мед. академ. післядипломної освіти .-Харкiв, 2007.-152 с.

4. Г657.-Гончарова Тетяна Олександрівна .-Характеристика нейрогуморального статусу і вітамінного забезпечення дітей, яки перенесли гостру нейроінфекцію, та особливості їх реабілітації: дис. ... канд. мед. наук (14.0о.10)/ Т.О. Гончарова; наук. керівн. І.Б. Єршова; Луганский мед. ун-т.- Луганськ, 2007.-177 с.


5. И68.-Иносенсио Бенвиндо Невеш Маурисио.-Лечение внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости: дис. ... канд. мед. наук (14.01.21)/ Б.Н. Иносенсио; наук. керівн. В.А. Бабоша; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2007.-172 с.


6. И757.-Иотенко Борис Анатольевич.-Профилактика и лечение гестационных и перинатальных осложнений у пациенток на фоне ассоциированной вирусно-бактериальной инфекции: дис. ... канд. мед. наук (14.01.01)/ Б.А. Иотенко; наук. керівн. Чайка В.К.; Донецкий мед. ун-т .-Донецк, 2006.-394 с.


7. К465.-Кишеня Марія Сергіївна.-Роль факторів гуморальної регуляції у формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді травматичної хвороби: дис. ... канд. мед. наук (14.03.04)/ М.С. Кишеня; наук. керівн. С.В. Зябліцев; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 178 с.


8. К603.-Колеснік Олексій Петрович .-Клініко-морфологічні критерії прогресування раку прямої кишки. Запорізьский мед. ун-т: дис. ... канд. мед. наук (14.01.07)/ О.П. Колеснік; наук. керівн. І.Д. Паламарчук.- Запоріжжя, 2007.-134 с. .


9. У521.-Уманський Станіслав Володимирович .-Особливості патогенезу травматичної хвороби при опіоїдній наркоманії (експериментальне дослідження): дис. ... канд. мед. наук (14.03.04)/ С.В. Уманський; наук. керівн. С.Є. Золотухін; Донецький мед. ун-т .- Донецьк, 2007.-145 с. .


10. Ч-755.-Чорнобривцев Петро Арташесович.-Роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі гломерулонефриту (експериментально-клінічне дослідження): дис. ... канд. мед. наук (14.03.04)/ П.А. Чорнобривцев; наук. керівн. С.В. Зябліцев; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.-156 с.


Схожі:

I. медицинская литература iconI. медицинская литература
Д66 Домашняя медицинская энциклопедия. Здоровье от а до Я. Харьков: Клуб семейного досуга, 2009. 512 с
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844518
I. медицинская литература iconМедицинская литература
move to 0-16844513
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844514
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844515
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844523
I. медицинская литература iconI. Медицинская литература
move to 0-16844525
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844526
I. медицинская литература iconМедицинская литература
move to 0-16844522
I. медицинская литература iconБібліотека
В данном бюллетене отражена новая медицинская, естественнонаучная и социально-экономическая литература, поступившая в библиотеку...
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
У59 Универсальные и специальные (профессиональные) компетенции выпускников медицинских вузов. – Москва; Донецк, 2008. 112 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи