Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп icon

Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп
Скачати 42.13 Kb.
НазваКапитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп
Дата03.07.2012
Розмір42.13 Kb.
ТипУчебник


1. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


1.612.821

М17 Максимович В.А.-Математическое моделирование психики/ В.А. Максимович, М.В. Максимович.- Черкассы: Брама-Украина, 2006.-184 с.


2. СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


1. 614.25

М82.-Москаленко В.Ф.-Біоетика : філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми/ В.Ф. Москаленко, М.В. Попов.- Вінниця: Нова книга, 2005.- 218 с.

3. ФАРМАКОЛОГИЯ1. 615.015(075.8)

Р56 Рharmakology= Фармакология: text-book/ I. Chekman, N. Gorchakova, N. Panasenko, P. Bekh.- Vinnytsya: Nova knyha, 2006.- 384 p.


4. ОНКОЛОГИЯ


1. 616-006(075.8)

О-58 Онкологія: підручник / Б.Т. Білинський, Н.А. Володько, А.І. Гнатишак, О.О. Галай.-3-е вид., перероб. i доп.- К.: Здоров'я, 2007.-528 с.


5. ПЕДИАТРИЯ


1. 616-053.2(075.8)

К20 Капитан Т.В.-Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т.В. Капитан.-3-е изд., доп.- М.: МЕДпресс-информ, 2006.- 704 с.

6. ДИАГНОСТИКА1. 616-07(075.8)

М23 Манастирська О.С.-Клінічні лабораторні дослідження: навч. посiбник / О.С. Манастирська.- Вінниця: Нова книга, 2007.- 168 с.


2. 616-073(075.8)

Р39 Рентгенодіагностика: навч. посiбник / уклад. В.І. Мілько.-Вінниця: Нова книга, 2005.- 352 с.

.

7. ИММУНОЛОГИЯ1. 616-097(075.8)

С56 Современные подходы к применению иммунокорригирующей терапии: пособие для студентов/ склад. С.Ю. Штрыголь; Донецький мед.ун-т .- Харьков; Донецк, 2007.- 97 с.


2. 616-097

С77 Стан епідемії ВІЛ/СНІДу в Одеській області та аналіз заходів протидії: ситуаційний аналіз/ О. Балакірєва, О. Семерик, А. Гук та ін.- К.: Вид-во Раєвського, 2006.- 128 с


3. 616-097

С77 Стан епідемії ВІЛ/СНІДу в Автономній Республіці Крим та аналіз заходів протидії: ситуаційний аналіз / О. Балакірєва, Л. Бочкова, Г. Михайлова та ін.- К.: Вид-во Раєвського, 2006.- 128 с.


4. 616-097

С77 Стан епідемії ВІЛ/СНІДу в Херсонській області та аналіз заходів протидії: ситуаційний аналіз / О. Балакірєва, Л. Бочкова, І. Решевська, О. Яременко.-К.: Вид-во Раєвського, 2006.- 128 с.


5. 616-097

С40 Система моніторингу й оцінки з питань ВІЛ/СНІДу: регіональний рівень: посібник / О.М. Балакірєва, А.М. Бойко, О.Ю. Семерик, О.О. Яременко.- К.: Експрес, 2006.- 64 с.

8. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ1. 616.21(075.8)

П14 Пальчун В.Т.-Практическая оториноларингология: учеб. пособие / В.Т. Пальчун, Л.А. Лучихин, М.М. Магомедов.- М.: МИА, 2006.-368 с.

9. ПУЛЬМОНОЛОГИЯ1. 616.24.

В93 Высоцкий А.Г.-Буллезная эмфизема легких/ А.Г. Высоцкий.- Донецк: Східний видавничий дім, 2007.- 277 с.

10. СТОМАТОЛОГИЯ
1. 616.31(075.8)

К68 Король М.Д.-Цементи для фіксації незнімних протезів: навч. посiбник / М.Д. Король, О.Д. Оджубейська.- Вінниця: Нова книга, 2006.- 96 с.


11. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

1. 616.4

Д44 Діагностика, лікування та профілактика синдрому збільшеного тимусу у дітей раннього віку: метод. рекомендації.-К., 2007.- 32 с.


12. ДЕРМАТОЛОГИЯ


1. 616.5(03)

К94 Кусов В.В.-Справочник дерматолога/ В.В. Кусов, Г.А. Флакс; ред. Ю.К. Скрипкин.- М.: БИНОМ, 2006.- 400 с.


2. 616.5(075.8)

Ш66 Шкірні та венеричні хвороби: підручник / уклад. М.О. Дудченко.- Вінниця: Нова книга, 2007.- 240 с.


3. 616.5(075.8)

У27 Угревая сыпь : алгоритмы оптимальной терапии: пособие для студентов/ уклад. А.Е. Карпенко; Донецкий мед. ун-т.- Харьков; Донецк, 2007.- 53 с.

13. ОРТОПЕДИЯ1. 616.7

Б89 Брэгг П.-Здоровый позвоночник: сборник/ П. Брэгг.- СПб.: Вектор, 2007.-189 с.

14. НЕВРОПАТОЛОГИЯ1. 616.8

Ш92 Шток В.Н.-Фармакотерапия в неврологии: практич. рук-во / В.Н. Шток.-4-е изд., перераб. и доп. - М.: МИА, 2006.- 480 с.

15. ХИРУРГИЯ


1. 617-053.2(075.8)

К93 Курс лекцій по дитячій хірургії: учбовий посібник / уклад. В.М. Грона; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 265 с.


2. 617-089(075.8)

Х50 Хирургические болезни: учебник/ ред. М.И. Кузин.-3-е изд., перераб. и доп. -М.: Медицина, 2006.- 784 с.

16. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ1. 618.2

М13 Мазорчук Б.Ф.-Симптоми і синдроми в акушерстві, гінекології та перинатології/ Б.Ф. Мазорчук, В.В. Гайструк, Г.В. Чайка.- Вінниця: Нова книга, 2005.- 160 с


II. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА1. 58(075.8)

С32 Сербін А.Г.-Фармацевтична ботаніка: підручник / А.Г. Сербін, Л.М. Сіра, Т.О. Слободянюк.- Вінниця: Нова книга, 2007.- 488 с.


III. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Ч734

П12.-Раїса Іванівна Павленко: біобібліографічний нарис.- К.: СПД Коляда, 2007.-72 с.


2. С5

С69 Соціологія: підручник / уклад. В.Г. Городяненко.-3-е вид., перероб. i доп.- К.: Академiя, 2008.- 542 с.


3. УО1

М86 Мочерний С.В.-Основи економічної теорії: навч. посiбник / С.В. Мочерний, О.А. Устенко.-2-е вид., доп.- К.: Академiя, 2006.- 502 с.


4. ФО1

Г31 Гелей С.Д.-Політологія: навч. посiбник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар.-6-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2007.- 309 с.


5. ФО1

Х73. Холод В. Політологія: підручник / В. Холод.- Суми: Університетська книга, 2006.- 480 с.


6. Ш141.4

К30 Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: підручник / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар.-3-е вид., перероб. i доп. - К.: Алерта, 2006.-328 с.


7. Э

Х23 Харьковщенко Є.А.-Релігієзнавство: підручник / Є.А. Харьковщенко.- К.: Наукова думка, 2007.- 379 с.


8. Э

Ч-75 Чорненький Я.Я.-Практикум з релігієзнавства: навч. посiбник / Я.Я. Чорненький.- К., 2004.-312 с.


9. Ю

П77 Причепій Є.М.-Філософія: підручник / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль.-2-е вид., випр., доп.- К.: Академвидав, 2007.- 592 с.


10. Ю 6

Ш37 Шевнюк О.Л.-Культурологія: навч. посiбник / О.Л. Шевнюк.-К.: Знання-Прес, 2007.- 353 с.


IV. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ


1. К 862 Ксенофонтов Сергій Саввич.-Вдосконалення товстокишкової езофагопластики при високих опікових та протяжних доброякісних рубцевих стриктурах стравоходу і глотково-стравохідного переходу: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03)/ С.С. Ксенофонтов; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К., 2007.- 40 с.


2. Р 82 Рубан Яна Анатоліївна.-Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з нейроциркуляторною астенією: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01)/ Я.А. Рубан; Київська мед. академія післядипломної освіти .-К., 2006.- 18 с.

Схожі:

Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп iconКапитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп
move to 0-16844536
Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп iconМ17 Максимович, В. А
Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми : учебник. М.: Медпресс-информ, 2006. 704 с
Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп iconПанин А. В. Философия: Учебник. 3-е изд
Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Тк велби, Изд-во Проспект, 2003. — 608 с
Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп iconНавчально-методичні матеріали
Мазурин А. В., Воронцов И. В. Пропедевтика детских болезней. – Спб.: Фолиант, 2000. – 928с
Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп iconНавчально-методичні матеріали
Мазурин А. В., Воронцов И. В. Пропедевтика детских болезней. – Спб.: Фолиант, 2000. – 928с
Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп iconУчебник для ин-тов физ культ. Изд. 2-е, доп. И перераб. М.: Физкультура и спорт, 1981. 200 с.,ил
Бирюков А. А.,Васильева В. Е. Спортивный массаж: Учебник для ин-тов физ культ. –Изд. 2-е, доп. И перераб. – М.: Физкультура и спорт,...
Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп iconУчебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. 2-е изд., доп и перераб. Спб.: Питер, 2004. 639 с.: ил. (Серия «Учебник для вузов»)
Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. — 2-е изд., доп и перераб. — Спб.: Питер, 2004. — 639 с.:...
Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп iconУчебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. 2-е изд., доп и перераб. Спб.: Питер, 2004. 639 с.: ил. (Серия «Учебник для вузов»)
Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. — 2-е изд., доп и перераб. — Спб.: Питер, 2004. — 639 с.:...
Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп iconУчебник для вузов физ культуры / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. 2-е изд., испр и доп. М.: Олимпия Пресс, 2005. 528 с.: ил
move to 0-16585923
Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп iconВ. Д. Аракина издание четвертое, переработанное и дополненное Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебник
Практический курс английского языка. 4 курс: П69 Учеб для педвузов по спец. «Иностр яз.» / Под ред. В. Д. Аракина. 4-е изд., перераб...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи