М17 Максимович, В. А icon

М17 Максимович, В. А
Скачати 181.17 Kb.
НазваМ17 Максимович, В. А
Дата03.07.2012
Розмір181.17 Kb.
ТипДокументи

  1. М Е Д И Ц И Н А
  1. Физиология


612.821

М17 Максимович, В.А.

Математическое моделирование психики . - Черкассы:Брама-Украина, 2006 . - 184 с.


2. Педиатрия


616-053.2(075.8)

К20 Капитан, Т.В.

Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми : учебник . - М.:МЕДпресс-информ, 2006 . - 704 с.


3. Эндокринология


616.4(075.8)

Э64 Эндокринология : учебник . - Винница :Нова книга, 2007 . - 344 с.


4. Ортопедия


616.7

Б89 Брэгг, П.

Здоровый позвоночник : сборник . - СПб.:Вектор, 2007 . - 189 с.


5. Психиатрия


616.89(06)

Ф83 Франко-украинские семинары Фрейдова поля в Донецке. 2000-2003 . - Донецк, 2006 . - 73 с.


6. Гинекология


618.1(075.8)

Г49 Гинекология : учебник . - Ростов н/Д :Феникс, 2005 . - 572 с.


^ II. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


2.1. АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК


1.А866.-Артьомов Юрій Васильович .-Оптимізація хірургічного лікування хворих на гастродуоденальну виразку: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03)/ Ю.В. Артьомов; Харківський мед. ун-т .-Харкiв ,2007.-32 с.


2.Б255.-Барна Ольга Миколаївна .-Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.11)/ О.М. Барна; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2006.-40 с.


3.Б432.-Бєлік Ізабелла Юхимівна.-Патогенетичні основи та принципи ведення хворих на хронічний червоний вовчак з використанням метаболічної терапії: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.20)/ І.Ю. Бєлік; Ін-т дерматології та венерології .-Харкiв ,2007.-38 с.


4.Б613.-Білоненко Геннадій Анатолійович.-Післяпологовий мастит: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03)/ Г.А. Білоненко; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К.,2007.-40 с.


5.Б811.-Бондар Сергій Анатолійович .-Сорбційна терапія тяжких та хронічних росповсюджених дерматозів: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.20)/ С.А. Бондар; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2007.-42 с.


6.В272.-Велігоцький Олексій Миколайович .-Тактика хірургічного лікування обструктивних захворювань органів панкреатодуоденальної зони та їх ускладень: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03)/ О.М. Велігоцький; Запорізька мед. академ. післядипломної освіти .-Запорiжжя ,2007.-36


7.В385.-Весніна Людмила Едуардівна.-Фізіологічна регуляція функціонального стану мембран лімфоцитів периферійної крові пептидним комплексом нирок: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.03)/ Л.Е. Весніна; Ін-т геронтології .-К.,2006.-35 с.


8. З-234 Залєток, С.П. Поліаміни - маркери злоякісного росту і мішень для противопухлинної терапії : автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (14.01.07) . - К., 2007 . - 37 с.


9. І-277.-Ігрунова Ксенія Миколаївна.-Механізми розвитку пошкоджень серця при багаторазовому стресі та їх корекція: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.04)/ К.М. Ігрунова; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2007.-52 с.


10.П142.-Палій Віктор Гордійович.-Мікробіологічне обгрунтування застосування антибіотиків четвертинного амонію в медицині: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (03.00.07)/ В.Г. Палій; Ін-т мікробіології та імунології .-Харкiв ,2006.-48 с.


11.П292.-Петербургський Володимир Федорович .-Диференційна діагностика вродженої обструкції сечоводу у дітей та обгрунтування раціональної тактики її лікування: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.06) / В.Ф. Петербургський; Ін-т урології .-К.,2007.-39 с.


12.П305.-Петров Андрій Володимирович .-Порушення клітинного імунітету та персистенція різних інфекційних агентів при ревматоїдному артриті : клініко-прогностичне значення і шляхи корекції: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.12)/ А.В. Петров; Ін-т кардіології ім.М.Д.Стражеска .-К.,2006.-39 с.


13.П415.-Победьонна Галина Павлівна.-Системні порушення клітинного метаболізму у хворих на бронхіальну астму : клінічне значення і сучасні методи терапії: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.27) / Г.П. Победьонна; Ін-т фтизіатрії і пульмонології.-К.,2007.-36 с.


14.П845.-Процепко Олександр Олексійович .-Хірургічне лікування та інтраопераційна профілактика генітального пролапса: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01)/ О.О. Процепко; Одеський мед. ун-т .-Одеса ,2007.-37 .


15.Р344.-Резніченко Наталя Анатоліївна .-Клініко-патогенетичне значення порушень системи імунітету й їхня корекція при генітальному кандидозі в жінок : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.08)/ Н.А. Резніченко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2007.-37 с.


16.Р691.-Романенко Інесса Геннадіївна.-Особливості патогенезу, клініки і лікування хейлітів у хворих на цукровий діабет: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.22)/ І.Г. Романенко; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2006.-36 с.


17.Р837.-Ружило Софія Василівна.-Механізми впливу Трускавецької води Нафтуся на серцево-судинну систему та фізичну працездатність: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.04)/ С.В. Ружило; Ін-т фізіології ім.О.О.Богомольця .-К.,2006.-40 с.


18.Р982.-Рябоконь Олена Вячеславівна.-Клініко-патогенетична оцінка імунних і нейроендокринних змін та їх медикаментозна корекція при хронічному гепатиті С: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.13)/ О.В. Рябоконь; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб .-К.,2006.-42 с.


^ 2.2.АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК


1.А139.-Абдельмаджід Набіль Абдельмаджід Аль-Шаріф.-Відеоендоскопічні втручання в хірургічному лікуванні хронічної венозної недостатності: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03)/ Н. Абдельмаджід; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К.,2007.-20 с.


2.А139.-Абдул Валі.-Оцінка ефективності методів оперативного лікування первинних і рецидивних пахвинних гриж : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03)/ В. Абдул; Кримський мед. ун-т ім.С.І.Георгієвського .-Сімферополь ,2006.-20 с.


3.А139.-Абдуллін Рафаель Фатяхдинович.-Патоморфологія пухлини Вільмса (нефробластоми): автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.02)/ Р.Ф. Абдуллін; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2006.-19 с.


4.А161.-Абрамова Олена Едуардівна.-Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей залежно від умісту фтору в питній воді: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / О.Е. Абрамова; Укр. мед. стомат. академ.-Полтава ,2006.-16 с.

5.А343.-Ажімі Мухамед Соф'єн Бен Алі.-Неспецифічна реактивність бронхів на фоні медикаментозного лікування дітей з бронхіальною астмою: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)/ М.С.Б.А. Ажімі; Одеський мед. ун-т .-Одеса ,2006.-20 с.


6.А364.-Айкашев Сергій Анатолійович .-Прогнозування та профілактика ускладнень при штучному перериванні незапланової вагітності на ранніх термінах: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01)/ С.А. Айкашев; Донецький мед. ун-т .-Донецьк ,2007.-20 с.


7.А45.-Ал-Дабабсех Іслам Мохаммад.-Діагностика та лікування хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.04)/ І.М. Ал-Дабабсех; Нац. ін-т серцево-судинної хірургії .-К.,2007.-15 с.


8.А476.-Алексеєнко Роман Васильович.-Роль прозапальних цитокінів у прогресуванні діабетичної нефропатії: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02)/ Р.В. Алексеєнко; Харківський мед. ун-т .-Харкiв ,2007.-19 с.


9.А56.-Аль Хатиб Шаді Аднан.-Зміни порожнині рота при лікуванні різними конструкціями ортодонтичних апаратів: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22)/ А. Аль Хатиб Шаді; Укр. мед. стомат. академ. -Полтава ,2007.-17 с.


10.А659.-Андрієць Володимир Савич.-Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03)/ В.С. Андрієць; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К.,2007.-18 с.


11.А724.-Антонець Валентина Андріївна.-Клініко-інструментальні критерії діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)/ В.А. Антонець; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2007.-19 с.


12.А861.-Артеменко Владислава Олегівна.-Збереження опороздатності у хворих із глибокими трофічними розладами нижньої кінцівки: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21)/ В.О. Артеменко; Ін-т травматології та ортопедії .-К.,2007.-19 с.


13.А905.-Асмолова Анна Олександрівна .-Обгрунтування методів хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у хворих на туберкульоз легенів: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22)/ А.О. Асмолова; Ін-т стоматології .-Одеса ,2007.-20 с.


14.А941.-Афанасьєва Оксана Олександрівна .-Стан гемодинаміки, оксидантної та антиоксидантної систем при гострих лейкозах у дітей: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)/ О.О. Афанасьєва; Харківська мед. академ. післядипломної освіти.- Харкiв, 2007.-20 с.


15.А949.-Афшин Форух Насірай.-Металоостеосинтез і металоцементний остеосинтез переломів проксимального кінця стегневої кістки у людей літнього та старечого віку (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21)/ Ф.Н. Афшин; Донецький мед. ун-т .-Донецьк ,2007.-23 с.


16.Б184.-Байло Олег Володимирович .-Обгрунтування ефективності трансуретральних методів лікування звужень сечівника у чоловіків : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.06)/ О.В. Байло; Ін-т урології .-К.,2007.-18 с.


17.Б218.-Балюк Марина Олександрівна .-Клінічні, гормональні та метаболічні особливості нейроендокринного ожиріння з урахуванням рівня пролактину у жінок: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.14)/ М.О. Балюк; Ін-т проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського .-Харкiв ,2007.-22 с.

18.Б247.-Бардова Катерина Олексіївна.-Обгрунтування застосування оксімезотерапії та пелоїдотерапії в комплексному лікуванні себорейного дерматиту: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.20)/ К.А. Бардова; Ін-т дерматології та венерології .-Харкiв ,2007.-20 с


19.Б271.-Басел Махмуд Заід.-Лікування уретероцеле подвоєних сечоводів у дорослих пацієнтів: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.06)/ М.З. Басел; Ін-т урології .-К.,2007.-19 с


20.Б327.-Бачук-Понич Наталія Володимирівна .-Особливості клініки і перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу у хворих із супутніми холециститами та шляхи медикаментозної корекції: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02)/ Н.В. Бачук-Понич; Івано-Франківський мед. ун-т .-Івано-Франківськ ,2007.-20 с.


21.Б484.-Березницька Ганна Григорівна .-Прогнозування та профілактика гестаційного пієлонефриту у вагітних з безсимптомною бактеріурією : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01)/ Г.Г. Березницька; Одеський мед. ун-т .-Одеса ,2007.-19 с.


22. Б613.-Білоголовська Валентина Василівна .-Діагностика та лікування хронічних інфекцій сечової системи у жінок репродуктивного віку: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.37)/ В.В. Білоголовська; Ін-т нефрології .-К.,2007.-23 с. .


23. Б613.-Білодід Ольга Олександрівна .-Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи 16 типу як фактори ризику розвітку раку шийки матки: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07)/ О.О. Білодід; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2007.-21 с. .


24. Б659.-Бісюк Юрій Анатолійович .-Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08)/ Ю.А. Бісюк; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2007.-19 с. .


25.Б732.-Богатова Наталія Валентинівна .-Стан нейро-імунно-ендокринної регуляції у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на санаторно-курортному етапі реабілітації: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / Н.В. Богатова; Кримський мед. ун-т ім.С.І.Георгієвського .-Сімферополь ,2007.-20 с.


26.Б752.-Боднар Лілія Василівна.-Патоморфология провідної системи серця при гострій ішемії міокарда: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.02)/ Л.В. Боднар; Дніпропетровська медична академія .-Дніпропетровськ ,2007.-20 с.


27. Б799.-Большакова Галина Михайлівна .-Роль умовно патогенних мікроорганізмів в розвітку запальних процесів слинних залоз: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.07)/ Г.М. Большакова; Ін-т мікробіології та імунології .-Харкiв ,2007.-24 с. .


28.Б811.-Бондарчук Андрій Григорович.-Аутоагресивна поведінка несуїцидального характеру у хворих на параноїдну шизофренію (діагностика, корекція, профілактика): автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.16)/ А.Г. Бондарчук; Ін-т неврології, психіатрії та наркології.-Харкiв ,2006.-17 с.


29.Б825.-Борисенко Тетяна Вікторівна.-Механізми ураження захисного слизового бар'єру при дуоденальній виразці в сполученні з пролапсом мітрального клапану у студентів: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02)/ Т.В. Борисенко; Харківський мед. ун-т .-Харкiв ,2007.-20 с.

30.В18.-Вавринчук Олена Михайлiвна .-Сучасні підходи до лікування трубної вагітності: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / О.М. Вавринчук; Вінницький нац. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова .-Вінниця ,2006.-20 с.


31.В129.-Важеніна Галина Валеріївна.-Особливості метаболічних змін у хворих з гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15)/ Г.В. Важеніна; Ін-т неврології, психіатрії та наркології .-Харкiв ,2006.-20 с.


32.В166.-Вальчук Інна Володимирівна .-Вплив кверцетину (корвітину) на функціональну активність нейтрофілів та ендотеліоцитів за умов хронічної гіперімунокомплексемії: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08)/ І.В. Вальчук; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2007.-19 с.


33.В17.-Ванджура Ярослава Леонідівна.-Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування краталу та кардонату у хворих на артеріальну гіпертензію з супутньою ішемічною хворобою серця: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11)/ Я.Л. Ванджура; Івано-Франківський мед. ун-т.-Івано-Франківськ ,2006.-20 с. .


34.В176.-Ванчуляк Олег Ярославович.-Діагностика давності настання смерті методом лазерного поляриметричного моніторингу тканин людини: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.25)/ О.Я. Ванчуляк; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К.,2007.-20 с. .


35.В18.-Варваричева Ольга Сергіївна .-Вплив -випромінювання з малою потужністю дози на клітинні реакції лімфоїдних органів при хронічноиу запаленні: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04)/ О.С. Варваричева; Харківський мед. ун-т .-Харкiв ,2007.-16 с.


36.В19.-Василенко Вікторія Миколаївна .-Особливості вегетативних розладів при тиреотоксикозі і гіпотериозі та іх корекція немедикаментозними методами у комплексному лікуванні: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15)/ В.М. Василенко; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К.,2006.-20 с.


37.В317.-Верещак Олена Василівна .-Диференційоване застосування гірудотерапії в комплексному лікуванні алкогольної та опіоїдної залежності: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.17)/ О.В. Верещак; Ін-т неврології, психіатрії та наркології.- Харкiв, 2007.-20 с.


38. В541.-Вітковська Світлана Валеріївна.-Клініко-лабораторне обгрунтування застосування "Трофосану" у комплексному лікуванні хворих з одонтогенними абсцесами: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22)/ С.В. Вітковська; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К.,2007.-19 с. .


39. В58.-Власенко Ольга Олександрівна .-Патогенетичні та клінічні аспекти відновлювального лікування хворих на постінфарктний кардіосклероз на санаторном етапі: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11)/ О.О. Власенко; Харківський мед. ун-т .-Харкiв ,2007.-19 с. .


40. В588.-Влодзієвська Наталія Валентинівна .-Особливості становлення репродуктивної функції у дівчат-підлітків, які навчаються в умовах активного використання комп'ютерних програм: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01)/ Н.В. Влодзієвська; Харківський мед. ун-т .-Харкiв ,2006.-20 с. .


41.В611.-Вовк Лідія Михайлівна.-Дифтерія у хворих, що не отримали специфічної терапії: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.13)/ Л.М. Вовк; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб .-К.,2006.-20 с. .


42.В754.-Воронова Тетяна Дмитрівна .-Оптимізація лікування негоспітальної пневмонії у хворих із факторами ризику: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27)/ Т.Д. Воронова; Ін-т фтизіатрії і пульмонології .-К.,2006.-21 с. .


43.В756.-Воронцов Петро Михайлович.-Хірургічне лікування нестабільних внутрішньосуглобових переломів шійки стегнової кістки: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21)/ П.М. Воронцов; Ін-т патології хребта та суглобів .-Харкiв ,2007.-17 с.


44.В758.-Ворохта Юрій Миколайович .-Гігієнічна оцінка впливу мінерального складу питних вод на здоров'я населення: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01)/ Ю.М. Ворохта; Ін-т гігієни та медичной екології ім. О.М.Марзеева .-К.,2007.-22 с.


45.Є154.-Євдокимова Тетяна Валеріївна .-Особливості функціонального стану нирок у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)/ Т.В. Євдокимова; Харківська мед. академ. післядипломної освіти.- Харкiв, 2007.-20 с. .


46.Є911.-Єфименко Владислав Петрович.-Діагностика та лікування травматичних пошкоджень виросткового відростка нижньої щелепи у дітей: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22)/ В.П. Єфименко; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2006.-20 с. .

47.Є97.-Єщенко Віталій Іванович .-Обгрунтування психофізіологічних критеріїв професійного відбору лікарів до служби в збройних силах: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01)/ В.І. Єщенко; Ін-т медицини праці .-К.,2007.-20 с.


48. З-382 Захарова, Г.М. Експериментально-морфологічна оцінка печінки при алкогольних інтоксикаціях в умовах впливу ендотоксину і антиоксидантної корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) . - Сімферополь, 2007 . - 20 с.


49.І-227.-Іваночко Наталія Ярославівна.-Особливості підходу до хірургічного лікування гострого калькульозного холециститу у людей похилого та старечого віку: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03)/ Н.Я. Іваночко; Львівський нац. мед. ун-т .-Львiв ,2007.-20 с. .


50.І-194.-Іваницька Олена Сергіївна .-Лікування периферійних уражень лицевого нерва продуктами ембріофетоплацентарного комплексу: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22)/ О.С. Іваницька; Укр. мед. стомат. академ. -Полтава ,2007.-20 с. .


51.І-234.-Іванюк Олена Петрiвна .-Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування карведилолу та краталу в комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15)/ О.П. Іванюк; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К.,2007.-19 с.


52. І-236 Івасівка, Р.С. Імуно-гормональні критерії ефективності галотерапії у хворих на бронхіальну астму в залежності від стану неспецифічної реактивності бронхів : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08) . - К., 2007 . - 24 с.


53.І-268.-Іголкіна Ольга Дмитрівна .-Фактори ризику, прогноз та діагностика порушень стану серцево-судинної системи у дітей з рецидивуючою та хронічною патологією органів дихання: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)/ О.Д. Іголкіна; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології .-К.,2007.-22 с.


54. І-852 Ісайчиков, І.І. Ендолімфатична терапія та колоносанація в комплексному лікуванні гострого панкреатиту : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) . - Запорiжжя, 2007 . - 19 с.


55.П125.-Павлюк Тетяна Миколаївна .-Емпатійні чинники професійної адаптації медичних сестер: автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07)/ Т.М. Павлюк; Прикарпатський нац. ун-т.-Івано-Франківськ ,2007.-22 с.


56.П14.-Паламар Інна Володимирівна.-Медико-соціальна характеристика інвалідності дітей з хворобами нервової системи та удосконалення регіональної системи її профілактики і реабілітації: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.03)/ І.В. Паламар; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К.,2007.-24 с.


57.П14.-Паламарчук Олександр Іванович .-Кардіогемодинамічні зміни у здорових осіб та хворих на артеріальну гіпертензію в умовах компресійного впливу на передню черевну стінку: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11)/ О.І. Паламарчук; Ін-т гастроентерології.-Дніпропетровськ ,2007.-20 с


58.П142.-Паліброда Надія Михайлівна .-Патогенетічне обгрунтування дифереційованого лікування уражень слизової оболонки шлунка у хворих на цироз печінки: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.36)/ Н.М. Паліброда; Івано-Франківський мед. ун-т .-Івано-Франківськ ,2007.-20 с.


59.П146.-Пальона Юлія Володимирівна .-Механізми порушень гуморальних систем за умов дії іонізуючого випромінювання: автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.03.04)/ Ю.В. Пальона; Луганський мед. ун-т .-Луганськ,2007.-16 с.


60.П146.-Пальоха Ольга Миколаївна .-Ефективність профілактики впливу моніторів комп'ютерів на орган зору: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.18)/ О.М. Пальоха; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К.,2006.-20 с.


61.П146.-Пальтов Євгеній Володимирович .-Морфологічні особливості та кровопостачання м'яких тканин пародонту в нормі та при цукровому діабеті (експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01)/ Є.В. Пальтов; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2007.-19 с.


62.П161.-Паненко Ірина Анатоліївна .-Розробка та обгрунтування методу профілактики і лікування хронічного кандидозу порожнини рота в осіб із зубними протезами: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22)/ І.А. Паненко; Ін-т стоматології.-Одеса ,2007.-20 с.


63.П191.-Пасічник Ігор Вадимович.-Діагностика та лікування синдрому абдомінальної компресії в хірургії гострої спайкової непрохідності кишок: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03)/ І.В. Пасічник; Харківський мед. ун-т .-Харкiв ,2007.-20 с.


64.П222.-Пашков Олександр Євгенович.-Розробка біологічних замінників синовіальної рідини для профілактики і лікування остеоартрозу: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21)/ О.Є. Пашков; Ін-т травматології та ортопедії .-К.,2007.-20 с.


65.П27.-Перевозчиков Вячеслав Володимирович.-Клініко-патогенетичні особливості затримки статевого розвітку у дівчаток-підлітків, які виховаються в різних мікросоціальних умовах : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01)/ В.В. Перевозчиков; Харківський мед. ун-т .-Харкiв ,2006.-20 с. .


  1. П279.-Перцев Дмитро Павлович.-Гігієнічне обгрунтування профілактичних та

оздоровчих заходів при литі металів у постійні металеві форми: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01)/ Д.П. Перцев; Ін-т медицини праці .-К.,2006.-19 с.


67.П291.-Петелкакі Олександр Володимирович .-Патогенетичні особливості експериментальної черепно-мозкової травми за умов модуляції системи цитокінів та дофамінергічної системи мозку: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04)/ О.В. Петелкакі; Одеський мед. ун-т .-Одеса ,2007.-19 с.


68.П305.-Петров Олександр Сергійович .-Особливості неврологічної патології та взаємовідносини з біоелектричними патернами головного мозку і церебральною гемодинамікою при гіпотиреозі: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15)/ О.С. Петров; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К.,2007.-20 с. .


69.П326.-Пінський Леонід Леонідович.-Хронічний гепатит С : клініко-лабораторні показники активності процесу і стадій фіброзу печінки: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.13)/ Л.Л. Пінський; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб .-К.,2006.-43 с.


70.П329.-Піпія Гоча Гурамович.-Оптимізація лікувально-діагностичного процесу у постраждалих з ушкодженнями тазу при політравмі: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21)/ Г.Г. Піпія; Ін-т травматології та ортопедії .-К.,2007.-18 с.


71.П335.-Пірожок Оксана Павлівна.-Хроноритмологічні аспекти клініки і лікування хворих на остеоартроз та супутньої артеріальної гіпертензії: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / О.П. Пірожок; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К.,2007.-19 с.


72.П346.-Пісоцька Олена Володимирiвна .-Роль структурно-функціональних змін стінки внутрішньої сонної артерії у патогенезі атеротромботичного інсульту: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / О.В. Пісоцька; Ін-т неврології, психіатрії та наркології .-Харкiв ,2007.-20 с.


73.П415.-Побєлєнський Олег Миколайович .-Експериментальне вивчення ефективності застосування кріоконсервованої культури мікрофрагментів підшлункової залози на моделі алоксанового діабету у щурів: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.35)/ О.М. Побєлєнський; Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини .-Харкiв ,2007.-22 с. .


74.П542.-Поляков Костянтин Володимирович .-Патоморфологія легеневих судин у дітей при первинній та вторинній пульмональній гіпертензії: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.02)/ К.В. Поляков; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2007.-19 с.


75.П563.-Пономаренко Олена Василівна.-Лікування та профілактика інфекційно-гнійних ускладнень у хворих, оперованих з приводу облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03)/ О.В. Пономаренко; Запорізька мед. академ. післядипломної освіти .-Запорiжжя ,2007.-20 с. .


76.П563.-Пономарьова Лілія Іванівна .-Фактори формування та прогресування первинної артеріальної гіпертензії у школярів: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)/ Л.І. Пономарьова; Харківська мед. академ. післядипломної освіти.- Харкiв, 2006.-20 с. .


77.П58.-Попова Олена Валеріївна.-Санаторно-курортне лікування порушень репродуктивної сфери дівчаток пубертатного віку з остеопенічним синдромом: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01)/ О.В. Попова; Харківський мед. ун-т.- Харкiв, 2007.-19 с. .


78.П58.-Попова Олена Іванівна .-Клініко-експериментальне обгрунтування застосування амізону та біфіформу у комплексному лікуванні герпетичних стоматитів у дітей і дорослих: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22)/ О.І. Попова; Ін-т стоматології.-Одеса ,2007.-20 с.


79.П636.-Постолюк Ірина Георгіївна.-Патоморфологія міоепітеліальних карцином молочної залози: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.02)/ І.Г. Постолюк; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2006.-19 с


80.П804.-Прокопович Любомир Нестерович.-Патогенетична характеристика імунотропних ефектів бальнеотерапевтичного Трускавецького комплексу в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04)/ Л.Н. Прокопович; Ін-т фізіології ім.О.О.Богомольця .-К.,2006.-22 с.


81.П764.-Примаченко Валентина Іванівна.-Морфофункціональні зміни нервових структур малого кола кровообігу в умовах експериментальної портальної гіпертензії: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01)/ В.І. Примаченко; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2007.-20 с.


82.П85.-Прунчак Світлана Іванівна .-Клініко-імунологічна характеристика бронхіальної астми в дітей з різними типами ацетилювання: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)/ С.І. Прунчак; Львівський нац. мед. ун-т .-Львiв ,2007.-20 с.


83.П882.-Пузирьов Ігор Вікторович .-Роль порушень імунітету в патогенезі гонартрозу і прогнозування його перебігу : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04)/ І.В. Пузирьов; Донецький мед. ун-т .-Донецьк ,2007.-20 с.


84.П893.-Пустовойт Іван Петрович.-Профілактика та реабілітаційна терапія ускладнень гострого епідидимоорхіту у чоловіків фертильного віку: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.06) / І.П. Пустовойт; Ін-т стоматології .-К.,2006.-19 с. .


85.П893.-Пустовойт Ганна Леонідівна .-Особливості перебігу хронічного пієлонефриту в осіб похилого і старечого віку: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.37)/ Г.Л. Пустовойт; Ін-т нефрології .-К.,2006.-20 с. .


86.П893.-Пустовалова Ольга Іванівна .-Цитологічні та імуноцитохімічні особливості епітелію шийки матки і цервікального каналу жінок фертильного віку при вірусному та бактеріальному інфікуванні: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.09)/ О.І. Пустовалова; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2007.-20 с.


87.Р152.-Радзієвська Ірина Олексіївна .-Патогенетичні механізми запальних захворювань жовчовидільної системи у дітей та особливості іх реабілітації в санаторно-курортних умовах: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)/ І.О. Радзієвська; Луганський мед. ун-т .-Луганськ,2007.-17 с.

88.Р152.-Радзієвська Лариса Валентинівна .-Корекція гематологічних порушень та оптимізація якості життя хворих на солідні пухлини: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07)/ Л.В. Радзієвська; Ін-т експериментальної патології,онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького .-К.,2007.-22 с.


89.Р278.-Рачиба Ольга Олександрівна .-Застосування ультразвуку в комплексному лікуванні хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.33)/ О.О. Рачиба; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології .-Одеса ,2007.-20 с.


90.Р493.-Риган Михайло Михайлович .-Вплив глюкокортикоїдів та антигомотоксичних препаратів на суглобовий хрящ при його механічному пошкодженні у спортсменів (експериментально-клінічне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21)/ М.М. Риган; Ін-т травматології та ортопедії .-К.,2006.-22 с.


91.Р613.-Родонежська Юлія Вікторівна .-Клініко-патогенетична характеристика, діагностика та лікування холестерозу жовчного міхура в поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02)/ Ю.В. Родонежська; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К.,2007.-20 с.


92.Р655.-Розуменко Олександр Павлович .-Оптимізація умов остеоінтеграції при внутрішньокістковій імплантації з застосуванням препарату соєвих ізофлавонів: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22)/ О.П. Розуменко; Ін-т стоматології.-Одеса, 2006.-20 с.


93.Р885.-Русіна Ганна Василівна .-Обгрунтування та розробка критеріїв, що визначають ступінь обмеження життєдіяльності хворих працездатному віку, які перенесли мозковий інсульт : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15)/ Г.В. Русіна; Київська мед.-К.,2006.-18 с. .


94.Р981.-Рябікін Олександр Вікторович .-Магнітно-резонансна томографія в діагностиці пухлин опорно-рухового апарату: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.23)/ О.В. Рябікін; Ін-т онкології .-К.,2006.-20 с.
Схожі:

М17 Максимович, В. А iconКапитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник/ Т. В. Капитан. 3-е изд., доп
М17 Максимович В. А. Математическое моделирование психики/ В. А. Максимович, М. В. Максимович. Черкассы: Брама-Украина, 2006. 184...
М17 Максимович, В. А iconТ. Г. Шевченка Наукова бібліотека Науково-бібліографічний відділ михайло максимович мурач біобібліографічний покажчик Чернігів 2011
Михайло Максимович Мурач : біобібліогр покажч. / уклад. Л. А. Іполітова; відп ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2011. – 24 с
М17 Максимович, В. А iconКредитно-економічний факультет кафедра банківських інвестицій
Д. е н., професор, Смагін В. Л. к е н., доцент Максимович В.І., к е н., доцент Диба О. М., ст викладач Мякишевська О. М., к е н.,...
М17 Максимович, В. А iconМаксимович валерія іванівна удк 330. 101. 8 Соціально-економічна природа підприємництва: діалектика, потенціал реалізації
Робота виконана на кафедрі політичної економії факультетів управління та маркетингу двнз „Київський національний економічний університет...
М17 Максимович, В. А iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
М17 Максимович, В. А iconІнформація про лектора доц Максимович І.Є. Результати навчання модуля
Результати навчання модуля Студент повинен вміти організувати технологічні процеси і вибирати раціональні умови їх проведення, складати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи