Тематичний план практичних занять icon

Тематичний план практичних занять
Скачати 56.77 Kb.
НазваТематичний план практичних занять
Дата03.07.2012
Розмір56.77 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з нервових хвороб для студентів IV курсу медичного факультету (спеціальність “Лікувальна справа”) на 2007-2008 навчальний рік

1. Етика та деонтологія в клініці нервових хвороб. Історія розвитку невропатології. Рефлекси та методи їх дослідження. Клінічна анатомія спинного мозку. Спинальне рефлекторне кільце. Міотатичний рефлекс. Альфа- та гамма-мотонейрони, клітини Реншоу. 2 год.


2. Анатомо-фізіологічні особливості рухової системи, методика дослідження рухових функцій. Периферичний та центральний параліч. 2 год.

3. Симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь та периферичних нервів.

2 год. 4. Анатомо-фізіологічні особливості загальної чутливості, методика дослідження. Клінічні синдроми порушення чутливості. 2 год.

5. Симптомокомплекси чутливих розладів при ураженні різних рівнів чутливої сфери. Поняття про ноцицептивні та антиноцицептивні системи. Больові синдроми. 2 год.

6. Екстрапірамідна система (підкіркові вузли та ін.). Внутрішня капсула. Методика дослідження. Клінічні синдроми ураження екстрапірамідної системи. Нейроаміноергічна концепція патогенезу екстрапірамідної патології. 2 год.

7. Анатомо-фізіологічні особливості мозочка та його зв’язків. Методика дослідження функції мозочка. Синдроми ураження мозочка та його шляхів.

2 год.

8. Середній мозок. Синдроми ураження окорухових нервів (ІІІ, ІV, VІ пари). Зоровий нерв. Нюховий нерв. Методи дослідження, синдроми ураження. Альтернуючі синдроми. 2 год.

9. Мозковий міст. Синдроми ураження черепних нервів групи мосто-мозочкового кута (V, VІІ, VІІІ пари). Методика дослідження. Альтернуючі синдроми. 2 год.

10. Довгастий мозок. Синдроми ураження каудальної групи черепних нервів (IX-ХІІ пари). Бульбарний та псевдобульбарний синдром. Методика дослідження. Альтернуючі синдроми. 2 год.


11. Вегетативна нервова система. Методика дослідження. Синдроми ураження. Лімбіко-ретикулярний комплекс, синдроми ураження. 2 год.

12. Кора великих півкуль мозку, їх функціональна асиметрія. Вищі кіркові функції. Методи дослідження вищих кіркових функцій. Клінічні синдроми ураження вищих кіркових функцій: афазії, агнозії, апраксії, аграфія, алексія, акалькулія, анозогнозія, аутотопагнозія та ін. 2 год.

1З. Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку.

2 год.

14. Цереброспинальна рідина. Методи дослідження спинномозкової рідини та їх діагностичне значення. Оболонки головного та спинного мозку. Менінгеальний синдром. Методи дослідження менінгеальних симптомів. 2 год.

15. ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ З ТОПІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕРВОВИХ ХВОРОБ. ТЕСТОВИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ КОНТРОЛЬ. 2 год.

16. Додаткові методи дослідження нервової системи (електроенцефалографія (ЕЕГ), електроміографія (ЕМГ), ехоенцефалографія (ЕхоЕГ), реоенцефалографія (РЕГ), ультразвукова доплерографія (УЗДГ). Рентгенодіагностика (краніографія, комп’ютерна томографія (КТ), ангіографія). Магнітно-резонансна томографія (МРТ). Протонно-емісійна томографія (ПЕТ). 2 год.

17. Методи медико-генетичної діагностики спадкових захворювань та сучасні уявлення про їх патогенез. Хромосомні захворювання (хвороба Дауна, синдром Клайнфельтера, Шерешевського-Тернера та ін.). Спадкові захворювання нервово-м’язової системи: м’язові атрофії Дюшенна, Беккера, Ерба-Рота, Ландузі-Дежерина. Аміотрофії Вердніга-Гофмана, Кугельберга-Веландера, Арана-Дюшена, Шарко-Марі. Міотонія Томсена, міотонічна дистрофія. Міастенія, міастенічні синдроми. 2 год.

18. Спадкові захворювання екстрапірамідної системи: хвороба Паркінсона, гепато-церебральна дистрофія, хорея Гентінгтона, торзійна дистонія. Мозочкова атаксія: хвороба Фрідрейха, Пєра-Марі, олівопонтоцеребелярні дегенерації. Пірамідні дегенерації: хвороба Штрюмпеля. Факоматози: хвороба Реклінгаузена, туберозний склероз. Дитячий церебральний параліч (ДЦП). 2 год.

19. Сучасні дані про патогенез та принципи класифікації захворювань периферичної нервової системи. Невропатії зорового, трійчастого, лицьового, ліктьового, променевого, серединного, стегнового, сідничного нервів. Невралгії. Оперізуючий лишай. Клініка, діагностика, лікування та профілактика. 2 год.

20. Поліневропатії: токсичні (алкогольні та ін), при ендокринних захворюваннях, радіаційні поліневропатії, інфекційно-алергічні полірадикулоневропатії (Гієна-Барре). Вертеброгенні ураження нервової системи, методи лікування. Радикулопатії, полірадикулоневропатії. 2 год.

21. Кровопостачання головного та спинного мозку. Синдроми порушення васкуляризації в басейнах сонних, хребтових та спинальних артерій. Сучасні методи діагностики (УЗДГ, КТ, МРТ та ін.). 2 год.

22. Класифікація судинних захворювань нервової системи. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика. Гострі порушення мозкового кровообігу (транзиторні ішемічні атаки, ішемічний інсульт та ін.). Спинальні ішемічні порушення кровообігу. 2 год.

23. Геморагічні інсульти. Спинальні геморагії. Хронічні порушення мозкового кровообігу. 2 год.


24. Принципи поетапного лікування та реабілітації хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу. Інтенсивна терапія. Реанімація. Профілактика ускладнень. Прогноз, експертиза. Нові методи лікування. 2 год.

25. Інфекційні пошкодження нервової системи. Первинні енцефаліти. Полісезонні енцефаліти. Герпетичний енцефаліт. 2 год.

26. Вторинні енцефаліти (грип, кір, краснуха, віспа, туберкульоз та ін.). Ревматичний енцефаліт (мала хорея). Післявакцинальний енцефаліт. Поліомієліт. Поліомієлітоподібні захворювання. Клініка, диференційна діагностика, лікування, профілактика. Мієліти, менінгомієліти. 2 год.


27. Менінгіти: гнійні, серозні, первинні, вторинні. Гнійні менінгіти: менінгококовий, пневмококовий, стафілококовий. Клініка, діагностика, лікування та профілактика. Серозні менінгіти: ентеровірусний (ЕСНО, КОКСАКІ), лімфоцитарний хоріоменінгіт, паротитний, туберкульозний менінгіт. Клініка, діагностика, лікування та профілактика. Церебральні та спинальні арахноїдити. 2 год.

28. Нейросифіліс. ВІЛ - інфекція, ураження нервової системи. Боковий аміотрофічний склероз (БАС). Сирингомієлія. Діагностика, лікування. 2 год.

29. Демієлінізуючі захворювання нервової системи. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Лейкодистрофії. 2 год.

30. Захворювання вегетативної нервової системи. Ангіотрофоневрози. Лицеві симпаталгії. Хвороба Рейно. Набряк Квінке. Глосалгія. Корінцеві вегетативні синдроми при остеохондрозі хребта. Вестибуло-вегетативні синдроми. Гіпоталамічний синдром. Синдром вегетодистонії. Вегето-судинні пароксизми: симпатоадреналовий, ваго-інсулярний та змішані. Головний біль (мігрень, психогенний, кластерний біль та ін.). 2 год.


З1. Сучасна гістологічна класифікація пухлин центральної нервової системи. Пухлини головного мозку. Пухлини спинного мозку. Синдроми ураження, діагностика, лікування. Паразитарні захворювання нервової системи (цистицеркоз, ехінококоз, токсоплазмоз). Клініка, діагностика.

2 год.

32. Епілепсія та судорожні стани. Епілептичний статус. Клініка, діагностика, принципи лікування. Травми головного та спинного мозку. 2 год.

33. Соматоневрологія. Неврози. Клініка, діагностика, принципи лікування. Немедикаментозні методи лікування. Нетрадиційні методи лікування в клініці нервових хвороб (гемосорбція, плазмаферез, лазеротерапія, рефлексотерапія та ін.). 2 год.

34. Невідкладні стани в невропатології, принципи діагностики та інтенсивна терапія. Невідкладна допомога при пароксизмальних станах в невропатології (міастенічний, холінергічний і мігренозний кризи, пароксизмальна міоплегія, тетанія та ін.). Синкопальні стани – механізм формування, лікування. 2 год.

35. Курація хворих. Ведення історії хвороби. 2 год.

36. ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТОВИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ КОНТРОЛЬ. ЗАХИСТ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ. 2 год.

Всього 72 год


Схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка _ ”___________ протокол № ___

та на засіданні предметної комісії з дисциплін терапевтичного профілю

“_ ”___________ протокол № .


Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.м.н., професор В.М.Пашковський

Схожі:

Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2.
Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план практичних занять iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини
Тематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 3 курсу стоматологічного ф-ту
Тематичний план практичних занять icon1 Тематичний план практичних занять
Вступ. Методика підготовки до практичних занять з “Української мови (за професійним спрямуванням)”. Диктант
Тематичний план практичних занять iconМедична психологія 3 курс тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
Тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
Тематичний план практичних занять iconТематичний план занять для самостійної позааудиторної роботи студентів (40 годин)
Підготовка до практичних занять, теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Тематичний план практичних занять iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 6 курсу (спеціальність «Педіатрія») на 2012 -2013 навч рік Модуль «Сучасна практика внутрішньої медицини» (77 год./2,56 кредити)
Тематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 6 курсу (спеціальність «Педіатрія»)
Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи