Затверджую” ректор національного університету icon

Затверджую” ректор національного університету
Скачати 119.55 Kb.
НазваЗатверджую” ректор національного університету
Дата03.07.2012
Розмір119.55 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


ЗАТВЕРДЖУЮ


РЕКТОР

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


______________ проф. Ю. Бобало


“ 1 ” березня 2012 року


П Р О Г Р А М И

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ з фахових дисциплін

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ

За освітньо-професійними програмами підготовки магістрів спеціальностей інституту архітектури

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Львів – 2012

^ ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

З фахових дисциплін

спеціальностей 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд»,

8.06010202 «Містобудування»,

8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища»


Вступне випробовування (творчий конкурс) – клаузура на задану тему, яка виконується на двох аркушах формату А-2. Техніка виконання – руча графіка з використанням різноманітних матеріалів і засобів: графітного олівця, туші, кольорових олівців, акварелі і т. п. Тривалість іспиту – 6 астрономічних годин.

Вступне випробування має за мету розкриття і перевірки творчих та проектних вмінь та навиків випускників освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму «Архітектура» у процесі виконання самостійного конкретно поставленого завдання.

Клаузура скерована на створення концепції образного вирішення проектованого об’єкту і простору в межах запропонованої ситуації та представлення проектного об’ємно-просторового й архітектурно-розпланувального вирішення.

Теми творчих завдань оголошуються в день їх проведення. При цьому зазначається обсяг і перелік завдання.

Результати творчих завдань оцінюються за 100-бальною шкалою й оголошуються в день проведення або на наступний день після їх проведення.

^ Розподіл балів за 100 бальною шкалоюз/п

Критерій оцінювання

(складові

оцінки)

Умови оцінки

Критерії оцінювання

1

2

3

4


1


Відповідність поставленому завданню


Оцінюється ступінь відповідності запроектованої будівлі типології і призначенню об’єкта за завданням і якість проекту за формальними ознаками (переліком і повнотою виконаних креслень).20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок

1

2

3

4


2


Графічна мова проекту


Оцінюється графічне виконання проекту.

Вміння творчої інтерпретації власної концепції.10 балів – без похибок

9-7 балів – 1-2 похибки

6-4 балів – 3-4

3-2 бали – 5-6

1-0 бал – 7 і більше похибок


3


Відповідність заданій ситуації і довкіллю


Вирішення розділу генплану: оцінюється грамотність розміщення будівлі на ділянці з врахуванням усіх планувальних обмежень і розривів. Гармонійність «вписання» об’єкту в структуру вибраного простору (нюанс, контраст, комбінований). Концепція образного вирішення просторового середовища: узгодженість образу проектованого об’єкту з прилеглою забудовою та оточенням.20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок


4


Архітектурно-розпланувальне вирішення, відповідність функціонально-нормативним вимогам


Оцінюється правильність вирішення функціонально-планувальної структури об’єкту.

Оцінюється вміння поєднання основних функціональних зв’язків, врахування нормативних вимог.


30 балів – без похибок

29-22 балів – 1-2 похибки

21-14 балів – 3-4

13-6 балів – 5-6

5-0 балів – 7 і більше похибок

5

8.06010201 – АБС

АБС


*Архітектурно-образне вирішення будівлі


Оцінюється відповідність архітектурного образу будівлі її призначенню. Пластика і композиція фасадів, масштабність, силует. Кольористичне вирішення (при наявності) фасадів. Поєднання будівельних матеріалів. Нестандартність, новаторство форм.

20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок

РРАК

*Архітектурно-просторове вирішення будівлі

Оцінюється наявність аналізу містобудівної ситуації та обґрунтованість концепції архітектурно-просторового вирішення проектованого об’єкту.


8.06010202 – МБД


*Містобудівна концепція


Оцінюється архітектурний образ, вміння використовувати архітектурно-містобудівні теорії. Врахування композиційних закономірностей. Нестандартність, новаторство.

8.06010203 – ДАС


*Архітектурно-просторове вирішення інтер’єрів будівліОцінюється якість побудови простору, його організації. Естетичне оформлення інтер’єрів проектованої будівлі.^ ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

З фахових дисциплін

спеціальності 8.02020701 «Дизайн»,

спеціалізацій 8.02020701(0100) «Іртер’єр та обладнання»,

^ 8.02020701(0700) «Графічний дизайн»


Вступне випробовування (творчий конкурс) – клаузура на задану тему, яка виконується на двох аркушах формату А-2. Техніка виконання – руча графіка з використанням різноманітних матеріалів і засобів: графітного олівця, туші, кольорових олівців, акварелі, гуаші і т. п. Тривалість іспиту – 6 астрономічних годин.

Вступне випробування має за мету розкриття і перевірки творчих вмінь та навиків випускників освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму «Дизайн» у процесі виконання самостійного конкретно поставленого завдання.

Теми творчих завдань оголошуються в день їх проведення. При цьому зазначається обсяг і перелік завдання.

Результати творчих завдань оцінюються за 100-бальною шкалою й оголошуються в день проведення або на наступний день після їх проведення.


^ Розподіл балів за 100 бальною шкалою

для спеціалізації 8.02020701(0100) «Іртер’єр та обладнання»з/п

Критерій оцінювання

(складові

оцінки)

Умови оцінки

Критерії оцінювання

1

2

3

4


1


Відповідність поставленому проектному завданню


Оцінюється:

 • відповідність соціокультурному середовищу;

 • довершеність графічної мови проекту;

 • відповідність функціональних просторів, доцільність функціональних зон;

 • відповідність об’ємно-просторового характеру основних елементів проекту поставленому завданню;

 • зв’язок між функціональними просторами.


20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок

1

2

3

4


2


Художньо-композиційне та об’ємно-просторове вирішення предметних комплексів та окремих елементів середовища


Оцінюється:

 1. ідейна оригінальність: новизна естетичної організації об'ємно-просторової структури, своєрідність використання принципів, прийомів і методів формоутворення, своєрідність декоративних і кольоро-графічних елементів вибору, адекватність прийомів досягнення ансамблевого вирішення;

 1. цілісність композиційно-пластичного вирішення;

 1. цілісність ансамблевого вирішення;

 1. досконалість і якість графічного подачі;

 1. відповідність моді.

40 балів – без похибок

39-30 балів – 1-2 похибки

29-20 балів – 3-4

19-10 балів – 5-6

9-0 балів – 7 і більше похибок


3


Функціонально-технічні характеристики проекту, вирішення функціональних зон приміщень, окремих елементів інтер’єрного обладнання


Оцінюється:

 1. досконалість виконання основної функції;

 1. відповідність вимогам уніфікації і стандартизації;

 1. універсальність використання;

 2. досконалість виконання допоміжних операцій.

20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок


4


Ергономіка функціональних просторів та інтер’єрного обладнання


Оцінюється:

 1. дотримання головних норм транзитних, робочих, відпочинкових зон, окремих елементів інтер’єрного обладнання;

 1. зручність та економічність щодо затрат мускульної або розумової енергії;

 1. ефективність функціонування;

 1. безпечність і комфортність експлуатації;

 1. психологічний клімат.

10 балів – без похибок

9-7 балів – 1-2 похибки

6-4 балів – 3-4

3-2 бали – 5-6

1-0 бал – 7 і більше похибок


5


Технологічно-конструкторське вирішення елементів предметно-просторового середовища


Оцінюється:

 1. конструктивний тип обладнання, вузли з’єднання;

 1. предмети обладнання і декору;

 1. наявність основних та допоміжних будівельних та оздоблювальних матеріалів;

 1. технологічний маршрут виготовлення типових взірців, декору, тощо;

 2. економічна ефективність.

10 балів – без похибок

9-7 балів – 1-2 похибки

6-4 балів – 3-4

3-2 бали – 5-6

1-0 бал – 7 і більше похибок


^ Розподіл балів за 100 бальною шкалою

для спеціалізації 8.02020701(0700) «Графічний дизайн»з/п

Критерій оцінювання

(складові

оцінки)

Умови оцінки

Критерії оцінювання

1

2

3

4


1


Відповідність поставленому проектному завданню


Оцінюється:

 • довершеність графічної мови проекту;

 • комунікативно-рекламна функція, стиль та форма рекламного повідомлення;

 • семантичний (змістовий аспект), прагматичний (аспект відношення до людини); синтаксичний (внутрішня побудова), наявність знаків, символів та образів використаних у повідомленні;

 • відповідність медіа каналів і трансформації форми візуального повідомлення;

 • механізм стимулювання попиту.


20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок


2


Художньо-композиційне та об’ємно-просторове вирішення


Оцінюється:

 • композиційно-образна виразність, асоціативність, метафора, гіпербола;

 • ідейна оригінальність: новизна композиційного вирішення графічних, шрифтових, фотографічних елементів, своєрідність використання принципів, прийомів і методів формоутворення, своєрідність обраних декоративних і кольоро-графічних елементів, адекватність прийомів досягнення оригінальності комплексного вирішення виробу;

 • цілісність композиційно-пластичного вирішення окремого виробу;

 • композиційна цілісність вирішення серії, комплекту (ансамблевість);

 • відповідність моді.


40 балів – без похибок

39-30 балів – 1-2 похибки

29-20 балів – 3-4

19-10 балів – 5-6

9-0 балів – 7 і більше похибок


3


Техніко-функціональні показники


Оцінюється:

 • раціональність і доцільність конструкції та форми;

 1. досконалість виконання основної функції продукту;

 2. можливість виконання допоміжних функцій;

 3. відповідність вимогам уніфікації і стандартизації;

20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок

1

2

3

4


4


Ергономіка поліграфічного виробу, рекламного носія


Оцінюється:

 1. зручність та економічність щодо затрат розумової енергії;

 1. зручність сприйняття і запам’ятовування інформації;

 1. безпечність і комфортність експлуатації;

 2. мультисенсорність;

 3. психологічний клімат.

10 балів – без похибок

9-7 балів – 1-2 похибки

6-4 балів – 3-4

3-2 бали – 5-6

1-0 бал – 7 і більше похибок


5


Технологічна частина. Специфіка конструкторського вирішення друкованого виробу, рекламного носія


Оцінюється:

 1. доцільність конструктивного типу виробу;

 1. перелік предметів комплекту;

 1. перелік основних та допоміжних матеріалів;

 2. специфіка виготовлення виробу, технологічний маршрут виготовлення;

 1. економічна ефективність.

10 балів – без похибок

9-7 балів – 1-2 похибки

6-4 балів – 3-4

3-2 бали – 5-6

1-0 бал – 7 і більше похибокПрограми розроблені професорсько-викладацьким складом Інституту архітектури.

Програми розглянуті і схвалені на засіданнях фахової атестаційної комісії Інституту архітектури

(Протокол № 1 від « 01 » березня 2012 р.);


Програми розглянуті та схвалені на засіданні приймальної комісії Університету

(Протокол № 2 від « 01 » березня 2012 р.)


Голова фахової атестаційної комісії,

директор Інституту архітектури Б.С. Черкес


Заступник відповідального секретаря

Приймальної комісії І.П. Вознюк

Схожі:

Затверджую” ректор національного університету icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
Виховна рада університету є дорадчим органом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для вирішення...
Затверджую” ректор національного університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
Вступне випробування проводиться протягом 2,5-х годин згідно розкладу вступних іспитів Івано-Франківського національного медичного...
Затверджую” ректор національного університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
Затверджую” ректор національного університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
Затверджую” ректор національного університету iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року Затверджую Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджую” ректор національного університету iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року «Затверджую» Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджую” ректор національного університету iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року Затверджую Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую” ректор національного університету
Програма укладена на основі чинної програми з історії України для 11-річної школи
Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую” ректор національного університету
Програму укладено на основі чинних програм з фізики для 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи