Міністерство охорони здоровя України icon

Міністерство охорони здоровя України
НазваМіністерство охорони здоровя України
Сторінка1/3
Дата10.07.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3Міністерство охорони здоровя України


Буковинський державний медичний університет


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчальної

роботи

проф.__________ М.Ю.Коломоєць

"____"______________ 2007 р.


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

з хірургічних хвороб

на 2007-2008 навчальний рік


факультет медичний

спеціальність – лікувальна справа

кафедра хірургії та очних хвороб


курс 6

семестри – ХІ та ХІІ


Чернівці, 2007 р.


Робоча навчальна програма складена на основі "Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням "Медицина" (6.1101) від 22.07.94 року, "Програми з хірургії для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації", затвердженої начальником Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України 6 травня 2003 року, „Програми з хірургічних хвороб для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації" за спеціальністю 7.110101 „Лікувальна справа”, затвердженої начальником Управління освіти і науки МОЗ України 19 липня 2004 року, та навчального плану.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на методичнiй нарадi кафедри хірургії та очних хвороб 15 травня 2007 р. (протокол № 11) та на засiданнi предметної методичної комiсiї з дисциплін хірургічного профілю 15 червня 2007 року (протокол №1).


^ Завідувач кафедри хірургії та очних хвороб

Буковинського

державного медичного університету

д.мед.н., професор Полянський І.Ю.


Голова предметної комісії

з дисциплін хірургічного профілю,

д.мед.н., професор, завідувач

кафедри хірургії та очних хвороб Буковинського

державного медичного університету Полянський І.Ю.

1.0. Мета і задачі дисципліни. ЇЇ місце в навчальному процесі:


1.1. Мета викладання дисципліни:


Основною метою викладання хірургічних хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету є поглиблене вивчення етіології, патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики, складання діагнозу, надання невідкладної медичної допомоги, профілактики хірургічних захворювань, вибору методу адекватного інди­відуального лікування, реабілітації, диспансеризації і лікарсько-трудової експертизи при хірургічних захворюваннях


^ 1.2. Задачі вивчення дисципліни:


Основні задачі вивчення дисципліни полягають в:

1) максимальній адаптації студентів 6 курсу до хворих хірургічного профілю;

2) необхідності навчити студентів вмінню ставити діагноз, проводити лікувально-діагностичні маніпуляції, надавати невідкладну допомогу хворим з хірургічною патологією.


^ 1.3. Перелік дисциплін, засвоєння яких студентами необхідно для вивчення даної дисципліни.

Оптимальне засвоєння матеріалу по хірургічним хворобам студентами 6 курсу лікувального факультету можливо при умові попереднього вивчення відповідних розділів на інших кафедрах: загальна хірургія (номенклатура хірур­гічних захворювань в посиндромному аспекті, невідкладні хірургічні стани і прин­ципи надання допомоги при них, гнійна інфекція в хірургії); госпітальна хірургія (варіанти клінічного перебігу хірургічних захворювань, диференціальна діагностика захворювань, визначення тактики лікування), топо­графічна анатомія з оперативною хірургією (хірургічні доступи і типові оперативні втру­чання при основних хірургічних опера­ціях); патологічна фізіологія (розкриття механізмів симптомів і синдромів захворювань), патологічна анатомія (інтер­пре­тація морфологічних змін при хірургічних хворобах і їх ускладнен­нях), фарма­ко­логія (засоби етіопатогенетичної і симптоматич­ної терапії, механізм дії лікарсь­ких препаратів); кафедра 030 і соціальної гігієни (оволодіння питаннями поліклі­нічного об­слуговування населення, основних показників роботи стаціонар­ного і поліклінічного відділень, організація санітарно-прос­вітницької роботи); про­пе­девтики внутрішніх хвороб з курсом рентгенології (методика обстеження хво­рих, розпізнавання сим­птомів і синдромів захворювання, оцінка результатів поліклі­нічних досліджень різних систем і органів з умінням читання отриманих даних).

  1. ^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ


Актуальні питання гострого апендициту. Клініка, діагностика та лікувальна тактика гострого апендициту; класифікація. Можливі ускладнення, їх діагностика та лікування. Особливості перебігу та діагностики атипових форм гострого апендициту.

^ Кили черевної стінки та їх ускладнення. Анатомо-топографічні відомості про передню черевну стінку, її слабкі місця. Особливості виникнення та перебігу різних видів гриж, діагностика та лікувальна тактика. Особливості діагностики та лікування защемлених гриж різної локалізації. Можливі ускладнення та їх діагностика.

^ Ускладнення виразкової хвороби шлунку та ДПК. Перфоративна виразка. Профузні кровотечі із шлунково-кишкового тракту. Класифікація ускладнень виразкової хвороби шлунку та ДПК, особливості перебігу та діагностики ускладнень, принципи надання невідкладної медичної допомоги. Клініка та принципи діагностики перфоративної виразки. Методи хірургічного лікування перфоративної виразки. Метод Тейлора. Причини, перебіг профузних шлунково-кишкових кровотеч, їх діагностика, принципи консервативного лікування, основна хірургічна тактика їх лікування.

^ Жовчно-камяна хвороба. Гострий холецистит та панкреатит. Варіанти клінічного перебігу гострого калькульозного холециститу, клініка, класифікація, діагностика. Принципи консервативного та хірургічного лікування. Печінкова коліка, принципи лікування. Особливості тактики при гострому холециститі, який ускладнений холангітом, механічною жовтяницею. Диференційна діагностика гострого панкреатиту. Консервативна терапія в залежності від стадії захворювання. Раціональна антибіотикотерапія. Діагностика деструктивних форм панкреатиту та показання до оперативного втручання. Види оперативних втручань. Ускладнення гострого панкреатиту. Хронічний панкреатит, діагностика, консервативна замісна терапія

^ Механічна жовтяниця; диференційна діагностика Обтурація загальної жовчної протоки (холедохолітіаз, шрамові стриктури, пухлини). Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікувальна тактика.

^ Гостра кишкова непрохідність Визначення. Класифікація (за причинами, по патогенезу, анатомічній локалізації, клінічному перебігу). Методи обстеження хворих. Динамічна (спастична, паралітична) кишкова непрохідність: клініка, діагностика, лікування. Механічна кишкова непрохідність (обтураційна, странгуляційна): класифікація, клініка, діагностика. Передопераційна підготовка, лікувально-діагностичний комплекс розгрузочної терапії. Види оперативного лікування. Злукова хвороба. Злукова кишкова непрохідність: клініка, класифікація, діагностика. Консервативне та оперативне лікування.

^ Закрита травма органів черевної порожнини. Перитоніти. Причини, класифікація. Клініка пошкоджень паренхіматозних органів. Методи діагностики. Методи хірургічного лікування, ведення в післяопераційному періоді. Клініка та методи діагностики при закритих пошкодженнях порожнистих органів черевної порожнини. Лапароцентез. Лапароскопія. Методи лікування. Перитоніти. Класифікація (по клінічному перебігу, локалізації, характеру збудника, стадії). Клініка, діагностика, методи лікування. Інтенсивна терапія в ранньому післяопераційному періоді. Особливості клінічного перебігу гінекологічних, туберкульозних перитонітів.

^ Тромбофлебіти та посттромбофлебітичний синдром. Гострі захворювання судин (тромбози, емболії). Класифікація тромбофлебітів та ПТФС. Клініка, діагностика тромбофлебіту поверхневих та глибоких вен. Консервативна терапія та методи хірургічного лікування. Клініка різних форм ПТФС. Види лікування. Консервативна терапія. Методи оперативного лікування.

^ Запальні захворювання мяких тканин та пальців кисті. Збудники. Місцева реакція тканин. Гострі гнійні захворювання мяких тканин (фурункул, карбункул, гідроаденіт, панарицій та флегмони кисті, абсцеси, флегмони, бешиха, ерізепілоїд). Клініка, діагностика, методи місцевого та загального лікування. Анаеробна інфекція. Газова флегмона та анаеробна гангрена. Клініка. діагностика, лікування. Гнилісна інфекція. Збудники, клініка, діагностика, лікування.

^ Переливання крові, її компонентів та кровозамінників. Історія переливання крові. Ізоаглютинація і групи крові. Методика визначення груп крові. Резус-фактор та його визначення. Показання та протипоказання до переливання компонентів крові. Техніка переливання крові. Проби на сумісність. Помилки та ускладнення при переливанні компонентів крові, їх профілактика та лікування. Кровозамінники. Ускладнення при переливанні кровозамінників, їх попередження та лікування.


^ 2.1. Тематичний план лекцій для студентів 6 курсу медичного факультету на 2007-2008 н.р.:
Назва тем

Обєм (год)

1

Невідкладна допомога при гострій урологічній патології (проф. Зайцев В.І.).

2

2

Застосування кровозамінників та штучної крові (проф. Кулачек Ф.Г.).

2

3

Кровотечі шлунково-кишкового тракту (проф. Іфтодій А.Г.)

2

4

Сучасні технології в хірургії (проф. Полянський І.Ю.)

2

ВСЬОГО

8


Схвалено на методичній нараді кафедри хірургії та очних хвороб 15 травня 2007 р. (протокол № 11) та на засiданнi предметної методичної комiсiї з дисциплін хірургічного профілю 15 червня 2007 року (протокол №1).


Завідувач кафедри хірургії та очних хвороб

Буковинського державного медичного університету

д.мед.н., професор Полянський І.Ю.


Голова предметної комісії

з дисциплін хірургічного профілю,

д.мед.н., професор, завідувач

кафедри хірургії та очних хвороб Буковинського

державного медичного університету Полянський І.Ю.

^ 2.1. Тематичний план практичних занять:


п/п

Тематичний план практичних занять

Обєм в год.

1.

Контроль вхідного рівня знань. Актуальні питання гострого апендициту.

4

2.

Аспекти пластичної та реконструктивної хірургії. Кили черевної стінки та їх ускладнення

4

3.

Диференційна діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини та їх ускладнень

4

4.

Жовчно-камяна хвороба. Гострий холецистит та панкреатит. Сучасні методи діагностики. Лапароскопічна діагностика. Ендоскопічна хірургія, хірургія під контролем УЗД. Телехірургія. Роботохірургія

4

5.

Синдром портальної гіпертензії. Механічна жовтяниця. Класифікація, діагностична програма, варіанти клінічного перебігу, методи лікування.

4

6.

Гостра кишкова непрохідність. Значення симптомів у діагностиці та диференціальній діагностиці захворювань органів черевної порожнини. Лікарська тактика.

4

7.

Травма черевної порожнини. Перитоніти. Діагностика та лікувальна тактика

4

8.

Класифікація, діагностика та лікування захворювань судин. Особливості перебігу мультифокального атеросклерозу у хворих на цукровий діабет.

4

9.

Гнійні захворювання пальців і кисті. Класифікація. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

4

10.

Сепсис. Етіологія та патогенез сепсису. Клінічні прояви сепсису. Септичний шок. СНІД у хірургічній клініці.

4

11.

Робота в перевязочній

4

12.

Робота в лікувально-діагностичних кабінетах

2
Робота в операційній

2

13.

Клінічний розгляд хворих

2

14.

Пошкодження органів грудної порожнини: поранення серця, клапанний пневмоторакс, травматичний гемоторакс, поранення легень. Діагностика, лікування.

1

15

Синдром дуги аорти. Клініка, діагностична програма, лікування.

1

16

Критичні стани в хірургічній практиці. Тромбоемболія легеневої артерії. Діагностика, принципи профілактики та лікування.

1

17

Синдром Рейно. Клініка, діагностична програма, принципи лікування

1

18

Класифікація, клініка, діагностична програма та принципи лікування аневризм черевної частини аорти

1

19

Діагностика запальних захворювань клітковинного простору (флегмони шиї, пахвинної ділянки, субпекторальної флегмони та ін.). Основні принципи лікування. Особливості лікування ранового процесу у ослаблених хворих та у хворих на цукровий діабет.

1

20

Сучасні методи діагностики та лікування абсцесу, гангрени, кіст легень, емпієми плеври, піопневмотораксу, спонтанного пневмотораксу.

1

21

Доброякісні захворювання стравоходу (дивертикул, ахалазія, стриктура), середостіння (гострий медіастеніт). Клініка, діагностична програма та методи лікування.

1

22

Демонстрація володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

2

23

Надавання невідкладної медичної допомоги при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

2
24

Планування обстеження хворого, інтерпретація результатів лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

2

25

Проведення диференціальної діагностики, обгрунтування і формулювання попереднього діагнозу найбільш поширених хірургічних захворювань

2

26

Проведення первинної і вторинної профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань

2

27

Аналіз обсягу і якості первинної, вторинної та третинної медичної допомоги різним контингентам населення

2

28

Визначення плану консервативного та оперативного лікування хірургічних захворювань в залежності від патогенетичних факторів та важкості стану хворого

2

29

Демонстрація вміння ведення медичної документації у клініці хірургічних хвороб

2

30

Діагностика невідкладних станів та надавати допомогу на до госпітальному етапі

2

31

Діагностика ускладнених та атипових форм найбільш поширених хірургічних захворювань

2

32

Надання медичної допомоги при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб та виконання невідкладних хірургічних маніпуляцій та операцій

2

33

Проведення диференційної діагностики найбільш поширених хірургічних захворювань в екстреній та плановій хірургії

2

34

Аналіз результатів лабораторних і інструментальних методів дослідження

2

35

Визначення групової належності лікарських засобів згідно сучасних класифікацій

2

36

Визначення найбільш поширених клінічних симптомів і синдромів в клініці хірургічних хвороб

2

37

Визначення основних етіологічних та патогенетичних факторів найбільш поширених хірургічних захворювань

2

38

Демонстрація володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

2

39

Демонстрація володіння навичками організації режиму і догляду за хірургічним хворим, виконання необхідних медичних маніпуляцій

2

40

Діагностика та надання медичної допомоги при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб

2

41

Здійснення прогнозу життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

2

42

Класифікація і аналіз типової клінічної картини найбільш поширених хірургічних захворювань

2

43

Проведення опитування і фізикального обстеження хірургічних хворих та аналізувати їх результати

2

44

Складання плану обстеження та аналіз даних лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хірургічних захворювань

1

45

Трактування загальних принципів лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань

1

46

Підсумкове заняття. Диференційований залік

4

Всього

108Обговорено та схвалено на методичнiй нарадi кафедрі хірургії та очних хвороб 15 травня 2007 р. (протокол № 11).


Завідувач кафедри хірургії та очних хвороб

Буковинського державного медичного університету

д.мед.н., професор Полянський І.Ю.


^ Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення:

п/п

Тематичний план самостійної роботи студентів

Обєм в год.

1.

^ Хірургічний інструментарій. Групи хірургічного інструментарію, їх призначення.

2

2.

Особливості методики обстеження хірургічних хворих. Особливості обстеження хворих з травмою, гострими та хронічними хірургічними захворюванням. Загальне уявлення про сучасні методи обстеження та діагностики хірургічних хворих.

2

3.

^ Антисептика та асептика. Визначення. Види сучасної антисептики. Асептика як сучасний метод профілактики хірургічної інфекції. Профілактика контактної та імплантаційної інфекції.

2

4.

Пошкодження. Класифікація. Пошкодження мяких тканин.

2

5.

Опіки. Класифікація, ступеня, площа ураження. Особливості опікового шоку. Перша допомога, невідкладна допомога.

1

6.

Відмороження. Класифікація, надання невідкладної допомоги. Ступені відмороження. Лікування.

1


7.

Електротравма. Місцеві та загальні явища. Надання першої допомоги, лікування.

1

8.

Рани. Класифікація. Перебіг раньового процесу. Види заживлення ран. Методи лікування.

2

9.

Десмургія. Загальні принципи накладання повязок. Транспортна імобілізація. Типові повязки на окремі ділянки тіла.

2

10.

Некрози, гангрени, виразки, нориці. Загальне поняття, причини виникнення. Клінічна картина, діагностика та лікування.

2

11.

Пластична (відновлювальна) хірургія. Загальне поняття. Біологічні умови пересадки тканин. Аутопластика, гомо-, гетеропластика.

2

12.

^ Захворювання товстої кишки. Анатомо-фізіологічні особливості ободової кишки. Класифікація захворювань. Методика обстеження хворих із захворюваннями ободової кишки.

Виразково-некротичний коліт (ВНК), захворювання Гіршпрунга, доброякісні пухлини та поліпоз. Клініка, діагностика, лікування, ускладнення.

2

13.

^ Захворювання прямої кишки. Анатомо-фізіологічні відомості про пряму кишку. Класифікація захворювань. Методика обстежень. Геморой, тріщина, поліпи прямої кишки. Клініка, діагностика, лікування, ускладнення.

2

14.

^ Захворювання стравоходу. Класифікація захворювань стравоходу. Методи дослідження (рентгеноскопія, рентгенографія, езофагоскопія, пневмомедіастінографія, рентгенокімографія).

Хімічні опіки та рубцеві звуження стравоходу, пухлини, дивертикули, ахалазія стравоходу – клініка, діагностика, методи лікування, ускладнення.

2

15.

^ Захворювання легень та плеври. Класифікація захворювань легень та плеври. Абсцес та гангрена легень. Вроджені вади: клініка. діагностика, лікування, ускладнення.

Гострий гнійний плеврит, піопневмоторакс, хронічна емпієма плеври: клініка, діагностика, лікування.

2

16.

^ Захворювання молочної залози. Класифікація захворювань. Методи обстеження хворих із захворюваннями молочної залози. Дисгормональні захворювання, доброякісні пухлини, гострі мастити: клініка, діагностика, лікування.

2

17.

^ Захворювання щитовидної залози. Класифікація захворювань. Методи обстеження хворих. Ендемічний, спорадичний зоб. Тіреотоксикоз, тіреоїдіти та струміти. Зоб Хашімото, зоб Ріделя: клініка, діагностика, методи лікування.

2


18.

Хронічні захворювання судин. Класифікація захворювань. Атеросклеротичні ураження артерій, облітеруючий ендартеріїт, синдром Леріша. Клініка, діагностика, лікування.

2

19.

^ Захворювання органів межистіння. Пухлини та кісти межистіння. Класифікація. клініка, діагностика, лікування. Синдром верхньої порожнистої вени, причини, діагностика, лікування.

2

20.

^ Захворювання діафрагми. Діафрагмальні грижі, релаксація діафрагми. Клініка, діагностика, методи хірургічного лікування.

1

21.

^ Хронічний неспецифічний виразковий коліт. Клініка, методи діагностики, рентгенологічні ознаки виразкового коліту, ускладнення. Методи хірургічного лікування, ускладнення в післяопераційному періоді. Особливості ведення хворих. Кишкові нориці. Класифікація, клініка, діагностика та лікування.

1

22.

^ Портальна гіпертензія. Поняття про внутрішньопечінкову, позапечінкову та змішану форми блокади портального кровообігу. Клініка, ді­аг­ностика (спленопортографія, спленопортоманометрія). Методи лікування.

1

23.

^ Симптоматична гіпертонія. Реноваскулярна гіпертонія, діагностика. методи лікування. Коарктація аорти: клініка, діагностика. методи хірургічного лікування. Феохромоцитома: клінічні ознаки, методи діагностики, лікування.

1

24.

^ Вроджені та травматичні аневризми кровоносних судин. Клініка, методи діагностики. Контрастні дослідження судин.

1

25.

"Гострий живіт" при тромбозах та емболіях брижових судин. Класифікація, причини, клініка, діагностика та лікування.

1

26.

Післяопераційний період, ранні післяопераційні ускладнення та їх профілактика. Класифікація, клініка. діагностика, профілактика та лікування.

1

27.

^ Шлунково-стравохідний рефлюкс. Механізми виникнення, клініка, методи діагностики, консервативне та хірургічне лікування.

1

28.

^ Хірургічні аспекти туберкульозу легень. Показання до хірургічного лікування туберкульозу легень. Діагностика, методи оперативного лікування, ускладнення.

1

Всього

46


Обговорено та схвалено на методичнiй нарадi кафедри хірургії та очних хвороб
15 травня 2007 р. (протокол № 11).Завідувач кафедри хірургії та очних хвороб

Буковинського державного медичного університету

д.мед.н., професор Полянський І.Ю.


^ Засоби для проведення початкового, поточного, проміжного та підсумкового контролю:


Початковий контроль рівня підготовки студентів 6 курсу з хірургічних хвороб здійснюється на першому занятті шляхом перевірки ступеня опанування студентами практичних навичок обстеження хворого і контролю вихідного рівня знань.

^ Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і включає перевірку знань, вмінь та контроль опанування студентами практичних навичок, які передбачені методичними розробками занять з відповідних тем.

^ Підсумковий контроль проводиться наприкінці циклу у вигляді диференційованого заліку. Проміжний контроль включає етапи:

1. Перевірка практичної підготовки: робота з хворим (вміння зібрати анамнез, провести фізичне обстеження хворого, інтерпретувати результати додаткових методів дослідження, обґрунтувати попередній діагноз, провести диференційний діагноз, сформулювати обґрунтований клінічний діагноз, визначити прогноз, скласти план лікування, реабілітації, виписати рецепти).

Контроль професійних вмінь і навичок здійснюється згідно із схваленим на методичній нараді кафедри переліком практичних навичок (додається).

2. Співбесіда за білетною програмою (додається) з обов’язковим вирішенням нетипових ситуаційних клінічних задач (ІІІ-ІV рівнів засвоєння програмного матеріалу).

Оцінка враховує результати всіх етапів диференційованого заліку.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство охорони здоровя України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоровя України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоровя України iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоровя України iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоровя України iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоровя України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоровя України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоровя України iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоровя України iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоровя України iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоровя України iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи