Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки
Сторінка1/5
Дата03.07.2012
Розмір0.98 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ЧЕКАНОВА Л.Г., ТАРАРУЄВ Ю.О., ЖВАН В.В.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання комплексної контрольної роботи
з дисципліни


«ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ»


(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання

спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Ціноутворення в будівнцтві» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства») / Укл.: Чеканова Л.Г, Тараруєв Ю.О., Жван В.В. – Харків : ХНАМГ, 2008 – 38 с.


Укладачі: Чеканова Л.Г,

Тараруєв Ю.О.,

Жван В.В.


Рецензент: д.т.н., проф.. В.І.Торкатюк


Рекомендовано кафедрою «Економіка будівництва»,

протокол № 1 від « 29 » серпня 2008 р.

Вступ


У вирішенні стратегічних завдань підвищення ефективності господарювання підприємств України, зокрема у сфері будівельного господарства на підставі структурної переорієнтації на кінцевого споживача., особлива роль належить капітальному будівництву, що потребує впровадження нових не тільки виробничо-технологічних рішень, але й встановлення адекватних цін на кінцеву продукцію.

Очевидно, що необхідність докорінних змін у сфері будівництва, його становлення на новому технологічному й організаційному рівні сприятиме не тільки підвищенню конкурентоспроможності підприємств галузі, але й відновленню економіки країни.

Аналіз існуючої кошторисно-нормативної документації доводить, що її використання є важливим стимулом у підвищенні ефективності будівельних робіт , але водночас вона потребує подальшого вдосконалення.

Тому основним завданням цієї комплексної контрольної роботи є набуття студентами практичних навичок з формування ціни у сфері ціноутворення на продукцію будівельної галузі.

^ 1. Загальні положення


Комплексну контрольну роботу з дисципліни «Ціноутворення у будівництві» виконують бакалаври з економіки підприємства за спеціалізацією «Економіка будівельного підприємства».

Комплексна контрольна робота містить теоретичну й практичну складові й передбачає:

- викладення чіткої, змістовної і повної відповіді на теоретичне питання курсу;

- визначення прямих витрат на виконання будівельних робіт з урахуванням чинних нормативних вимог до оформлення і змісту локальних кошторисів.

Метою розробки і виконання комплексної контрольної роботи є закріплення теоретичних знань в межах курсу «Ціноутворення в будівництві» й набуття практичних навичок визначення прямих витрат на виконання будівельних робіт у процесі складання локальних кошторисів у складі інвесторської кошторисної документації.

При виконанняі комплексної контрольної роботи у студентів формуються наступні практичні навички й уміння:

- визначати величину основних елементів прямих витрат на основі одиничних розцінок та інформації про заплановані обсяги будівельних робіт;

- розраховувати величину матеріальних витрат за умови наявності відкритих одиничних розцінок на деякі види будівельних робіт;

- визначати величину витрат праці у процесі складання локальних кошторисів.


^ 2. Критерії оцінки результатів виконання

комплексної контрольної роботи


Оцінку результатів виконання комплексної контрольної роботи проводять відповідно до критеріїв єдиної кваліфікаційно-тарифної системи (ЄКТС) з урахуванням специфіки завдань, що виконуються (див. таблицю 2.1).


^ Таблиця 2.1 - Критерії оцінки результатів виконання комплексної контрольної роботи

^ Оцінка

ЄКТС

(ECTS)

Визначення та критерії

оцінки

Якість виконання роботи

Теоретична складова

^ Практична складова

1

2

3

4

А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

Докладна правільна відповідь на теоретичне запитання

Безпомилкове визначення величини прямих витрат на виконання будівельних робіт.

В

Дуже добре– виконання вище середнього рівня з кількома помилками

Правільна відповідь на теоретичне питання з порушенням логічності й послідовності викладу думок

Розрахунок прямих витрат на виконання будівельних робіт містить незначні помилки

С

Добре – в цілому правильна робота з певною кількістю помилок

D

Задовільно – взагалі непогано, але зі значною кількістю недоліків

Частково правільна відповідь на теоретичне запитання

Розрахунок прямих витрат на виконання будівельних робіт містить декілька помилок

E

Достатньо – виконання роботи задовольняє мінімальні критерії

FX

F

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як отримати позитивну оцінку.

Неправільна відповідь на теоретичне питання

Розрахунок прямих витрат на виконання будівельних робіт відсутній, або виконаний з численними помилками

^ 3. Варіанти комплексної контрольної роботи


Варіант 1


1. Об’єкт, предмет і завдання ціноутворення в будівництві

2. За наведеними даними розрахувати розмір прямих витрат на виконання будівельних робіт

^ Шифр і номер позицій нормативу

Найменування робіт, од. виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

^ Загальна вартість

Витрати праці робітників:

а) будівельників

б) мащиністів

Всього

Експлуатація машин

Всього

ЗП

Експлуатація машин

На одиницю

Всього

У т. ч. ЗП будівельників

В т.ч. ЗП машиністів

^ У т.ч. ЗП машиністів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1-11-1

Розробка ґрунту екскаватором «драглайн», з ковшем ємкістю 2,5 м3, 1000 м2

0,50

409,88

16,25


393,63

89,37


7,16

31,48
2

8-13-5*

Кладка складних зовнішніх стін з керамічного каменю, м3

25,0

49,34

16,52

12,14

2,74


7,03

1,13
3

8-24-1*

Встановлення перегородок товщиною до 100 мм. в один шар при висоті поверху до 4 м., 100 м2

35, 0

586,53

304,66

107,19

23,74


133,04

10,06
4

11-34-3

Влаштування покриття з штучного паркету, 100 м2

6,3

5984,56

372,67

28,35

5,94


162,74

2,73Разом прямі витрати

^ Шифр і номер позицій нормативу

Найменування робіт, од. виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

^ Загальна вартість

Витрати праці робітників:

а) будівельників

б) мащиністів

Всього

Експлуатація машин

Всього

ЗП

Експлуатація машин

На одиницю

Всього

У т. ч. ЗП будівельників

У т.ч. ЗП машиністів

^ У т.ч. ЗП машиністів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1-24-1

Розробка ґрунту першої групи бульдозером, потужністю до 80 к.с, 1000 м2

0,70

421,26

--


421,26

58,72


--

21,58
2

8-6-1*

Кладка простих зовнішніх стін з керамічної цегли каменю, м3

25,0

56,92

15,27

13,98

3,13


7,17

1,30
3

11-15-5

Встановлення металоцементного покриття., 100 м2

40, 0

623,96

230,83

67,26

11,75


100,80

5,39
4

15-14-1

Зовнішнє оздоблення бетонних стін керамічними плитами, 100 м2

8,5

2325,91

429,00

5,01

1,48


171,6

0,70
Разом прямі витратиВаріант 2


1. Склад і призначення інвесторської кошторисної документації

2. За наведеними даними розрахувати розмір прямих витрат на виконання будівельних робіт
^ Шифр і номер позицій нормативу

Найменування робіт, од. виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

^ Загальна вартість

Витрати праці робітників:

а) будівельників

б) мащиністів

Всього

Експлуатація машин

Всього

ЗП

Експлуатація машин

На одиницю

Всього

^ У т. ч. ЗП будівельників

У т.ч. ЗП машиністів

У т.ч. ЗП машиністів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1-48-1

Риття траншей для трубопроводів одноковшовим ексвакатором з ковшем місткістю 1.0 м3, 1 км

3,00

20588,8

1242,05


19346,8

2612,26


627,30

918,6
2

8-25-3

Заповнення проміжків перегородок скляними блоками, 100 м2

36,0

5317,72

487,78

98,75

21,87


214,88

9,27
3

11-19-1

Влаштування покриття з асфальтобетону., 100 м2

17, 0

766,73

106,32

11,06

2,32


48,11

1,96
4

15-63-1

Проста штукатурка внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементним розчином, 100 м2

8,5

561,14

306,31

31,75

22,38


128,7

11,04
Разом прямі витрати  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання практичних І семінарських завдань з курсу “проектний аналіз” (для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи