Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 icon

Національний університет "Львівська політехніка" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1
НазваНаціональний університет "Львівська політехніка" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1
Сторінка3/5
Дата28.07.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.


^ Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.


Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-


^ Екзаменаційна контрольна робота

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”


Варіант – 13

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Відносини Індії із Російською Федерацією та КНР.

2.

8

Основні положення та представники теорій інтеграції та взаємності.

3.

8

Політичний реалізм в США та Західній Європі: спільні та відмінні риси.

4.

8

Відносини КНР та США.

5.

5

Положення доктрини «великої двійки» виголошені:

1)К. Райс; 2)Х. Клінтон; 3)Зб. Бжезінським.

6.

5

Амстердамський договір країн-членів ЄС був підписаний в :

1) 1993 р.; 2)1996 р. ; 3)1997 р .

7.

5

Предмет геополітики - науки про ”державу як географічний організм, втілений в просторі” визначив:

1) Ф. Ратцель, 2) Р. Челлен, 3) Ж. Бодуен.

8.

5

Поняття ”залежні змінні” використовують представники:

1) політичного ідеалізму; 2) представники політичного реалізму;

3) модернізму.

9.

5

”Захист прав людини” був основою зовнішньополітичного курсу:

1) М. Горбачова; 2) Д. Картера; 3) М. Тетчер.

10.

5

Вивчення проблем прийняття зовнішньополітичних рішень з точки зору найбільшої доцільності відбувається в межах наступної теорії:

1) психологічної; 2)раціонального вибору ; 3) операційного коду.

11.

2

Автором роботи «Жертви групового мислення» є І. Джейніс?

1) так; 2) ні.

12.

2

Інформаційні відносини є рівнем міжнародних відносин?

1)так ; 2) ні

13.

2

Одним із засновників політичного ідеалізму був Т. Масарик?

1) так; 2) ні.

14.

2

Остання редакція Стратегії національної безпеки Російської Федерації затверджена в 2008 р.?

1) так; 2) ні.

Сума балів

70

^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.


Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.


Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-


Екзаменаційна контрольна робота

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”


Варіант – 14

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Відносини КНР та Китайської Республіки.

2.

8

Міжнародні відносини: поняття, об’єкт та суб’єкти.

3

8

Німецька школа геополітики: представники та основні положення.

4.

8

Близький Схід у зовнішній політиці Б. Обами.

5.

5

КНР вперше взяла участь у заходах саміту «Великої вісімки» в:

1)Евіані; 2)Парижі; 3)Лондоні.

6.

5

Серед співавторів концепції ”серединної Європи” був:

1) К. Брук; 2) Л. Ранке; 3) К. Шміт

7.

5

Дослідник міжнародних відносин Дж. Дер є представником:

1) неолібералізму; 2) неореалізму; 3) постмодернізму.

8.

5

До різновидів міжнародних відносин належать:

1) військові; 2) регіональні; 3) двосторонні.

9.

5

Євразійське економічне співтовариство було створено в :

1)1998 р. ; 2) 2000 р.; 3) 2002 р..

10.

5

Лахорська декларація про співробітництво Індії та Пакистану підписана в:

1) 1999 р.; 2)2001 р. ; 3)2002 .

11.

2

Перший саміт двох Америк відбувся в 2001 р.?

1) так; 2) ні.

12.

2

Остання редакція Концепції зовнішньої політики Російської Федерації затверджена в 2006 р.?

1) так; 2) ні.

13.

2

Концепцію ”анатомії сили держави” розробив К. Хаусхофер?

1) так; 2) ні.

14.

2

Неомарксизм як напрямок в дослідженні міжнародних відносин та зовнішньої політики виник у 80-х роках ХХ ст.?

1) так; 2) ні.

Сума балів

70

^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.


Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.


Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-


Екзаменаційна контрольна робота

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”


Варіант – 15

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Основні піходи ЄС до відносин з державами-сусідами у контексті розширення Союзу.

2.

8

Відносини ЄС-Російська Федерація.

3.

8

”Нове мислення” М. Горбачова – Е. Шеварнадзе як приклад політичного ідеалізму.

4.

8

Основні представники та положення школи транснаціоналізму.

5.

5

Лісабонський договір країн-членів ЄС був підписаний в :

1)2004 р.; 2)2007 р.; 3)2008 р.

6.

5

Автором роботи «Новий імперіалізм» є:

1) Х. Арендт; 2) Д. Біго; 3)Д. Харві .

7.

5

Існування політики престижу як моделі зовнішньої політики припускає:

1) політичний ідеалізм; 2) політичний реалізм; 3) неореалізм.

8.

5

Міжнародні відносини з позиції аутсайдерів розглядає:

1) С. Хардінг; 2) К. Томпсон; 3) Ч. Растоу.

9.

5

Найвідомішим представником французької школи міжнародних відносин є:

1) Р. Нібур; 2) Д. Халле; 3) Р. Арон.

10.

5

Програма «Йти назовні» оголошена КНР в:

1) 2001 р.; 2)2002 р. ; 3)2005 р.

11.

2

Формальну технологію прийняття зовнішньополітичних рішень використовував президент США Ф. Д. Рузвельт?

1) так; 2) ні.

12.

2

Тезу ”Мета зовнішньої політики визначається в термінах національного інтересу і підтримується відповідною силою” висунув Ч. Маршалл?

1) так; 2) ні.

13.

2

Засновником школи політичного реалізму є К. Уолтц?

1) так; 2) ні.

14.

2

Проект Договору про європейську безпеку Російська Федерація вперше представила в 2010 р.?

1) так; 2) ні.

Сума балів

70

^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.


Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.


Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-


Екзаменаційна контрольна робота

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”


Варіант – 16

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Політика Японії щодо Республіки Корея та КНДР.

2.

8

Основні представники та риси неореалізму.

3.

8

Сучасна російська школи геополітики.

4.

8

Індо-пакистанські відносини.

5.

5

Побудову чотирьох спільних просторів між ЄС та Російською Федерацією вперше офіційно було задекларовано в :

1)2001 р.; 2)2003 р.; 3)2006 р.

6.

5

Декларація про співробітництво в галузі оборони між Австралією та Японією була підписана в :

1)2001 р. ; 2)2005 р. ; 3)2007 р. .

7.

5

Р. Грант є представником наступного напряму в дослідженні міжнародних відносин:

1) постмодернізму; 2) неореалізму; 3) неомарксизму.

8.

5

До видів міжнародних відносин належать:

1) глобальні; 2) інформаційні; 3) двосторонні.

9.

5

Сім законів ескалації міжнародних відносин виділив :

1) Л. Ранке; 2) Ф. Ратцель; 3) Ф. Науманн.

10.

5

Яка із цих держав є членом ЄврАзЕС:

1)Казахстан ; 2) Туркменістан; 3)Киргистан .

11.

2

І. Джейніс та Л. Манн виділяють п’ять стратегій приняття зовнішньополітичних рішень?

1) так; 2) ні.

12.

2

Робота Р. Челлена ”Держава як форма життя” вийшла у світу в 1916 р.?

1) так; 2) ні.

13.

2

Регіональні відносини є рівнем міжнародних відносин?

1) так; 2) ні.

14.

2

Автором роботи «Джерела тоталітаризму» є Х. Арендт?

1) так; 2) ні.

Сума балів

70

^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.


Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.


Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-


Екзаменаційна контрольна робота

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”


Варіант – 17

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Близький Схід у зовнішній політиці Б. Обами.

2.

8

Англо-американська школа геополітики.

3.

8

Концепції Ч. Маккленда та Дж. Розенау: порівняльний аналіз.

4.

8

Індо-іранські відносини.

5.

5

Прагнення колишніх «великих держав» зберегти свій вплив на міжнародній арені та раніше досягнутий баланс визначає наступний різновид зовнішньої політики:

1)активна; 2)консервативна; 3)експансіоністська.

6.

5

Ідеальний тип ”мрійники” виділив:

1) Н. Форвард; 2) М. Вебер; 3) Г. Лассуел.

7.

5

Жорстку біполярну систему міжнародних відносин виділяє:

1) Зб. Бжезінський; 2) М. Каплан; 3) К. Хаусхофер.

8.

5

Поняття ”залежні змінні” виділили представники:

1) неолібералізу; 2) модернізму; 3) постмодернізму.

9.

5

Угода про Митний союз Російської Федерації, Республіки Білорусь та Казахстану була укладена в :

1)1995 р. ; 2) 1997 р.; 3)2000 р .

10.

5

США визнали Індію ядерною державою в:

1)1999 р. ; 2)2000 р.; 3)2001р. .

11.

2

Г. Аллісон виділяє три основні моделі прийняття зовнішньополітичного рішення?

1) так; 2) ні.

12.

2

Каргільський конфлікт між Індією та Пакистаном відбувся в 1999 р.?

1) так; 2) ні.

13.

2

”Концепцію зчеплення” висунув Дж. Розенау?

1) так; 2) ні.

14.

2

Книга ”Теорія міжнародної політики” в якій сформульовано засади неореалізму вийшла в 1979 р. ?

1) так; 2) ні.

Сума балів

70

^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.


Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.


Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-


Екзаменаційна контрольна робота

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”


Варіант – 18

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Новий етап російсько-американських відносин.

2.

8

Стратегічне партнерство Японії та США.

3.

8

Основні засади Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин.

4.

8

Причини виникнення та основні положення політичного ідеалізму.

5.

5

Модель зовнішньої політики як результат політичного торгу відомств та їх керівників висуває:

1)Г. Кіссінджер; 2)Г. Алмонд; 3)Г. Аллісон.

6.

5

Міжпарламентська асамблея СНД створена в :

1) 1991 р.; 2)1993 р. ; 3)1995 р .

7.

5

Індія випробувала ядерну зброю в:

1) 1995 р.; 2)1998 р. ; 3) 2001 р.

8.

5

Концепцію світ-системного аналізу запропопонував:

1) Й. Гантлунг; 2) І. Валлернстайн; 3) Дж. Най.

9.

5

Ідею ”прав народу” висунув:

1) К. Шмітт; 2) Л. Ранке; 3) А. Хаусхофер.

10.

5

За підсумками Потсдамської конференції 1945 р., майбутнє Німеччини повинно було грунтуватися на:

1) трьох принципах; 2) чотирьох принципах; 5 ) п’яти принципах.

11.

2

Декларація «Бачення ХХІ століття» підписана США та Індією?

1) так; 2) ні.

12.

2

Бюрократичну концепцію зовнішньої політики висуває Г. Кіссінджер?

1) так; 2) ні.

13.

2

План ”Асоціації Європи та Африки” висунув А. Цішка?

1) так; 2) ні.

14.

2

Програму ”18 пунктів” запропонував президент США В. Вільсон?

1) так; 2) ні.

Сума балів

70
1   2   3   4   5

Схожі:

Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconНаціональний університет "Львівська політехніка" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30
До інтеракціоністського напряму у дослідженні процесу прийняття зовнішньополітичних рішень належить
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconНаціональний університет "Львівська політехніка" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №2 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1
Угода про Митний союз Російської Федерації, Республіки Білорусь та Казахстану була укладена в
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconНаціональний університет львівська політехніка
Для спеціальності (тей) 0304 імфн (МС)
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 icon«Львівська політехніка» Інститут гуманітарних І соціальних наук
Випускники спеціальності «міжнародні відносини» можуть працювати у консульській, дипломатичній, митній, зовнішньоторговельній, валютно-фінансовій,...
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут української мови нан україни національний університет “львівська політехніка” інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологі й кафедра прикладної лінгвістики
Національного університету «Львівська політехніка» проводить I міжнародну наукову конференцію «Людина. Комп’ютер. Комунікація»
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міжнародна інформація»
Модерністські концепції аналізу зовнішньої політики. Концепція Ч. Маккеланда. Концепція Дж. Розенау. Модерністські концепції зовнішньої...
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconНаціональний університет „Львівська політехніка” Інститут підприємництва та перспективних технологій

Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Інститут підприємництва та перспективних технологій

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи