Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 icon

Національний університет "Львівська політехніка" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1
НазваНаціональний університет "Львівська політехніка" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1
Сторінка4/5
Дата28.07.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.


^ Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.


Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-

^ Екзаменаційна контрольна робота

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”

Варіант – 19

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Відносини Російської Федерації з Україною.

2.

8

Японо-російські відносини на початку ХХІ ст.

3.

8

Модернізм та постмодернізм в теорії міжнародних відносин та зовнішньої політики: спільні та відмінні риси.

4.

8

Основні ознаки Вестфальської системи міжнародних відносин.

5.

5

Економічний суд СНД було створено в:

1)1993 р.; 2)1995 р.; 3)1999 р.

6.

5

Рух «Хезболлах» отримує найбільшу підтримку від:

1)Сирії ; 2) Йорданії; 3)Іраку .

7.

5

Барселонська декларація країн-членів ЄС прийнята в:

1)1995 р. ; 2)1997 р. ; 3)1999 р. .

8.

5

Концепцію кооперативної безпеки розробляють представники:

1) транснаціоналізму; 2) неолібералізму; 3) теорії інтеграції.

9.

5

Принцип ієрархічності вперше був встановлений :

1) Вестфальською системою міжнародних відносин; 2) Версальсько-Вашингтонською системою...; 3) Ялтинсько-Потсдамською системою....

10

5

Систему балансу сил виділив:

1) Г. Моргентау; 2) М. Каплан; 3) С. Хоффман.

11.

2

Перший саміт в межах стратегічного діалогу США і КНР відбувся в 2002 р. ?

1) так; 2) ні.

12.

2

Глобальні відносини є рівнем міжнародних відносин?

1) так; 2)ні.

13.

2

Засновником школи неореалізму в США вважають Г. Моргентау?

1) так; 2) ні.

14.

2

Автором роботи «Сутність прийняття рішень: аналіз Кубинської кризи» є Дж. Розенау?

1) так; 2) ні.

Сума балів

70

^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.


Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.


Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-


Екзаменаційна контрольна робота

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”


Варіант – 20

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Відносини Індії із Російською Федерацією та КНР.

2.

8

Основні положення та представники теорій інтеграції та взаємності

3.

8

Політичний реалізм в США та Західній Європі: спільні та відмінні риси.

4.

8

Відносини КНР та США.

5.

5

Положення доктрини «великої двійки» виголошені:

1)К. Райс; 2)Х. Клінтон; 3)Зб. Бжезінським.

6.

5

Амстердамський договір країн-членів ЄС був підписаний в :

1) 1993 р.; 2)1996 р. ; 3)1997 р .

7.

5

Поняття ”залежні змінні” використовують представники:

1) політичного ідеалізму; 2) представники політичного реалізму; 3) модернізму.

8.

5

Предмет геополітики - науки про ”державу як географічний організм, втілений в просторі” визначив:

  1. Ф. Ратцель, 2) Р. Челлен, 3) Ж. Бодуен.

9.

5

”Захист прав людини” був основою зовнішньополітичного курсу:

1) М. Горбачова; 2) Д. Картера; 3) М. Тетчер

10.

5

Вивчення проблем прийняття зовнішньополітичних рішень з точки зору найбільшої доцільності відбувається в межах наступної теорії:

1) психологічної; 2)раціонального вибору ; 3) операційного коду.

11.

2

Автором роботи «Жертви групового мислення» є І. Джейніс?

1) так; 2) ні.

12.

2

Остання редакція Стратегії національної безпеки Російської Федерації затверджена в 2008 р.?

1) так; 2) ні.

13.

2

Інформаційні відносини є рівнем міжнародних відносин?

1)так ; 2) ні

14.

2

Одним із засновників політичного ідеалізму був В. Вільсон?

1) так; 2) ні.

Сума балів

70

^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.


Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.


Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-


Екзаменаційна контрольна робота

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”


Варіант – 21

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Відносини КНР та Китайської Республіки.

2.

8

Перспективи стратегічного альянсу США та ЄС.

3.

8

Російська та англо-американська школи геополітики: порівняльний аналіз.

4.

8

Основні засади Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин.

5.

5

КНР вперше взяла участь у заходах саміту «Великої вісімки» в:

1)Евіані; 2)Парижі; 3)Лондоні.

6.

5

Євразійське економічне співтовариство було створено в :

1)1998 р. ; 2) 2000 р.; 3) 2002 р..

7.

5

Концепцію Панідеї розробив:

1) К. Хаусхофер; 2) А. Хаусхофер; 3) А. Цішка.

8.

5

Тезу про те, що сучасна ”розбещена глобалізація” є наслідком діяльності п’яти монополій, обгрунтовує:

1) С. Амін; 2) Р. О. Кохейн; 3) Дж. Най.

9.

5

Представником ”гуманізованої геополітики” є:

1) Е. Обст; 2) К. Шмітт; 3) К. Санторо.

10.

5

Лахорська декларація про співробітництво Індії та Пакистану підписана в:

1) 1999 р.; 2)2001 р. ; 3)2002 .

11.

2

Перший саміт двох Америк відбувся в 2001 р.?

1) так; 2) ні.

12.

2

Ідею ”поссібілізму” в геополітику запровадив В. де ля Бланш?

1) так; 2) ні.

13.

2

До рівнів міжнародних відносин належать релігійні?

1) так; 2) ні.

14.

2

Остання редакція Концепції зовнішньої політики Російської Федерації затверджена в 2006 р.?

1) так; 2) ні.

Сума балів

70

^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.


Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.


Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-


Екзаменаційна контрольна робота

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”


Варіант – 22

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Близький Схід у зовнішній політиці Б. Обами.

2.

8

Міжнародні відносини: види та рівні.

3.

8

Відносини ЄС-Російська Федерація.

4.

8

Школа неолібералізму в дослідженні міжнародних відносин.

5.

5

Лісабонський договір країн-членів ЄС був підписаний в :

1)2004 р.; 2)2007 р.; 3)2008 р.

6.

5

Автором роботи «Новий імперіалізм» є:

1) Х. Арендт; 2) Д. Біго; 3)Д. Харві .

7.

5

Програма «Йти назовні» оголошена КНР в:

1) 2001 р.; 2)2002 р. ; 3)2005 р.

8.

5

Серед співавторів концепції ”серединної Європи” був:

1) К. Брук; 2) Л. Ранке; 3) К. Шміт

9.

5

Дослідник міжнародних відносин Дж. Дер є представником:

1) неолібералізму; 2) неореалізму; 3) постмодернізму.

10.

5

До різновидів міжнародних відносин належать:

1) військові; 2) регіональні; 3) двосторонні.

11.

2

Формальну технологію прийняття зовнішньополітичних рішень використовував президент США Ф. Д. Рузвельт?

1) так; 2) ні.

12.

2

Концепцію ”анатомії сили держави” розробив К. Хаусхофер?

1) так; 2) ні.

13.

2

Неомарксизм як напрямок в дослідженні міжнародних відносин та зовнішньої політики виник у 70-х роках ХХ ст.?

1) так; 2) ні.

14.

2

Проект Договору про європейську безпеку Російська Федерація вперше представила в 2010 р.?

1) так; 2) ні.

Сума балів

70

^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.


Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.


Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-


Екзаменаційна контрольна робота

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”


Варіант – 23

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Політика Японії щодо Республіки Корея та КНДР.

2.

8

Індо-пакистанські відносини.

3.

8

Основні ознаки Віденської системи міжнародних відносин.

4.

8

Причини виникнення та основні положення політичного реалізму.

5.

5

Побудову чотирьох спільних просторів між ЄС та Російською Федерацією вперше офіційно було задекларовано в :

1)2001 р.; 2)2003 р.; 3)2006 р.

6.

5

Декларація про співробітництво в галузі оборони між Австралією та Японією була підписана в :

1)2001 р. ; 2)2005 р. ; 3)2007 р.

7.

5

Скільки типів міжнародних систем виділив М. Каплан?

1) 5; 2) 6; 3) 7.

8.

5

Принцип колоніалізму утверджувала:

1) Вестфальська система міжнародних відносин; 2) Віденська система ...; 3) Версальсько-Вашингтонська система ...

9.

5

Яка із цих держав є членом ЄврАзЕС:

1)Казахстан ; 2) Туркменістан; 3)Киргистан .

10.

5

”Стресовий стан” традиційних державних союзів перед зростаючими змінами в світі аналізують представники:

1) неомарксизму; 2) неолібералізму; 3) теорії інтеграції.

11.

2

І. Джейніс та Л. Манн виділяють п’ять стратегій приняття зовнішньополітичних рішень?

1) так; 2) ні.

12.

2

До Священного союзу входило три держави?

1) так; 2) ні.

13.

2

Робота ”Транснаціональні відносини та світова політика” була опублікована в 1945 р.?

1) так; 2) ні

14.

2

Автором роботи «Джерела тоталітаризму» є Х. Арендт?

1) так; 2) ні.

Сума балів

70

^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.


Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.


Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"

Інститут: ІМФН Група МВ-


Екзаменаційна контрольна робота

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”


Варіант – 24

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Відносини ЄС з Україною.

2.

8

Основні положення та представники теорій інтеграції та взаємності.

3.

8

Політичний реалізм в США та Західній Європі: спільні та відмінні риси.

4.

8

Індо-іранські відносини.

5.

5

Прагнення колишніх «великих держав» зберегти свій вплив на міжнародній арені та раніше досягнутий баланс визначає наступний різновид зовнішньої політики:

1)активна; 2)консервативна; 3)експансіоністська.

6.

5

Угода про Митний союз Російської Федерації, Республіки Білорусь та Казахстану була укладена в :

1)1995 р. ; 2) 1997 р.; 3)2000 р .

7.

5

США визнали Індію ядерною державою в:

1)1999 р. ; 2)2000 р.; 3)2001р. .

8.

5

Предмет геополітики - науки про ”державу як географічний організм, втілений в просторі” визначив:

1) Ф. Ратцель, 2) Р. Челлен, 3) Ж. Бодуен

9.

5

Поняття ”залежні змінні” використовують представники?

1) політичного ідеалізму; 2) представники політичного реалізму;

3) модернізму.

10.

5

”Захист прав людини” був основою зовнішньополітичного курсу?

1) М. Горбачова; 2) Д. Картера; 3) М. Тетчер.

11.

2

Г. Аллісон виділяє три основні моделі прийняття зовнішньополітичного рішення?

1) так; 2) ні.

12.

2

Інформаційні відносини є рівнем міжнародних відносин?

1)так ; 2) ні.

13.

2

Одним із засновників політичного ідеалізму був В. Вільсон?

1) так; 2) ні.

14.

2

Каргільський конфлікт між Індією та Пакистаном відбувся в 1999 р.?

1) так; 2) ні.

Сума балів

70
1   2   3   4   5

Схожі:

Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconНаціональний університет "Львівська політехніка" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30
До інтеракціоністського напряму у дослідженні процесу прийняття зовнішньополітичних рішень належить
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconНаціональний університет "Львівська політехніка" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №2 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1
Угода про Митний союз Російської Федерації, Республіки Білорусь та Казахстану була укладена в
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconНаціональний університет львівська політехніка
Для спеціальності (тей) 0304 імфн (МС)
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 icon«Львівська політехніка» Інститут гуманітарних І соціальних наук
Випускники спеціальності «міжнародні відносини» можуть працювати у консульській, дипломатичній, митній, зовнішньоторговельній, валютно-фінансовій,...
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут української мови нан україни національний університет “львівська політехніка” інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологі й кафедра прикладної лінгвістики
Національного університету «Львівська політехніка» проводить I міжнародну наукову конференцію «Людина. Комп’ютер. Комунікація»
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міжнародна інформація»
Модерністські концепції аналізу зовнішньої політики. Концепція Ч. Маккеланда. Концепція Дж. Розенау. Модерністські концепції зовнішньої...
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconНаціональний університет „Львівська політехніка” Інститут підприємництва та перспективних технологій

Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1 iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Інститут підприємництва та перспективних технологій

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи