Міністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека icon

Міністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека
Скачати 183.32 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека
Дата10.07.2012
Розмір183.32 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДЕРЖАВНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІБЛІОТЕКА


ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ПОШИРЕННЯ КСЕНОФОБСЬКИХ І РАСИСТСЬКИХ ПРОЯВІВ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК


КРАСНОАРМІЙСЬК 2009


Ч 491 (06)

Г86

Громадянське виховання як основа попереджувальної роботи щодо профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів серед студентської молоді: бібліографічний покажчик / уклад. Г.О. Держевицька; [ред. А.В. Бедер]. - Красноармійськ,2009. - 12с.


Бібліографічний покажчик “Громадянське виховання як основа попереджувальної роботи щодо профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів серед студентської молоді ”інформує про книги та статті з періодичних видань.

Матеріали покажчика згуртовані в трьох розділах: “Чинне законодавство України у справах молоді”, “Виховання особистості”, ”Психологія освіти”.

Інформацію анотовано, а в середені розділів розміщено в алфавітному порядку.

Покажчик розраховано на викладачів та студентів.


Укладач: Держевицька Г. О.

Редактор: Бедер А.В.


2

Передмова


Упродовж навчання кожен студент має не лише здобути знання, але й сформуватись як особистість.

Освіта є найважливішим фактором розвитку особи та забезпечує активну життєву позицію кожної людини. Тому сьогодні, готуючи майбутніх фахівців, як ніколи, зростає значення виховання, формування цілісної і гармонійно розвиненої особистості з високою національною самосвідомістю. Така особистість – це, насамперед, громадянин Української держави, патріот, гуманіст, для якого пріоритетом є загальнолюдські і загальнодержавні цінності, це людина з високою фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної, політичної та правової культури.

Виховання студента як інтелігентної особистості, орієнтовано на розвиток : високого рівня ерудиції; художньої культури, прогресивних поглядів і переконань, толерантності і поважного ставлення до людей іншої національності, до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань.

Саме на допомогу виховному процесу було створено цей бібліографічний покажчик, який буде надійним помічником як викладачам, так і студентам.


3

^ 1. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДІ


1.1. Україна. Закон. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002р. №2984-III // ОВУ. - 2002. - №8. - С.1.

1.2. Україна. Закон. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5.02.93 №2998-XII // ЗЗУ. - 1999. - Т.6. - С.1.

1.3. Україна. Президент. (1999-2004; Л.Д. Кучма) Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді: Указ Президента України від 25 жовтня 2002 №948/2002 // ОВУ. -2002. - №44. - С.13.

1.4. Україна. Президент. (1999-2004; Л.Д. Кучма) Про національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002р. №347/2002 // ОВУ. - 2002. - №16. - С.11.

1.5. Україна. Президент. (2005- ; В.А. Ющенко) Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді: Указ Президента України від 3 липня 2008р. №616/2008 // УК. - 2008. - 8 липня. - №122.

1.6. Україна. Верховна Рада. Про заходи Кабінету Міністрів щодо захисту національних інтересів держави у сфері національно-свідомого патріотичного виховання молодого покоління та забезпечення умов його розвитку: Постанова ВР України від 22 травня 2003р. №865-IV // Голос України. - 2003. - 6 червня. - С.7.

1.7. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства: Постанова КМУ від 15 вересня 1999р. №1697 // ОВУ. - 1999. - №37. - С.33.

1.8. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Положення про Державний департамент з питань молодіжної політики: Постанова КМУ від 1.07.02. №881 // ОВУ. - 2002.- №27. - С.33.

1.9. План заходів щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві на 2008-2009 роки: Доручення Віце-прем'єр-міністра І. Васюника від 6.08.2008р. № 11273/1-08.

1.10. Про проведення заходів з профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді: Наказ МОН від 16.12.08р. №1/9-806.

1.11. Додатковий протокол до Конвенції про злочини в сфері комп'ютерної інформації, про інкримінування расистських актів і здійсненого ксенофоба за допомогою інформаційних систем від 28.01.2003 ETS №189.


^ 2. ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ


2.1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ


2.1.1. Андрущенко Т. Сутність естетичного в епоху Ренесансу / Т. Андрущенко // Вища освіта України. - 2007. - №4. - С.70-73.

Автором стверджується те, що естетика і етика Ренесансу – це теоретична і практична парадигма, що надає людині як індивіду право на необмежені творчі пошуки, позаяк за своєю божественною суттю вона не може помилятися.

^ 2.1.2. Васянович Г.П. Педагогічна спадщина А. Макаренка у контексті морально-правової відповідальності педагога / Г.П. Васянович // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2008. - №3. - С.53-58.

В статті розглянуті питання морально-правової відповідальності особистості в

педагогічній спадщині А. А. Макаренка.

4

^ 2.1.3. Дічек Н. П. Діалог етичних дискурсів: повчальність у спадщині В.О. Сухомлинського як продовження культурної традиції / Н.П. Дічек // Педагогіка і психологія .- 2003. - №3-4. - С.31-40.

Автор розкриває морально-етичне виховання особистості у спадщині В.О. Сухомлинського.

^ 2.1.4. Калмиков Г.В. Випереджаючи свій час: гуманістичний погляд у майбутнє / Г.В.Калмиков // Педагогіка і психологія. - 2000. - №4. - С.116-124.

Автор розкриває внесок видатного педагога сучасності – В.О. Сухомлинського в теорію та практику виховання особистості.

^ 2.1.5. Клочек Г. Константы Василия Сухомлинского / Г. Клочек // Зеркало недели. - 2008. - 13 сентября. - №13. - С.13.

Статтю присвячено видатному вченому-педагогу В.О. Сухомлинському та його теорії формування і виховання особистості, яка базується на принципах Добра, Красоти і Радості.

^ 2.1.6. Кулікова Л.Б. Духовний світ давніх греків як приклад виховання сучасних моральних цінностей / Л.Б. Кулікова // Педагогіка і психологія. - 2000. - №4. - С.125- 133.

Автор, розглядаючи етичні та естетичні погляди, категорії і норми поведінки, які були взірцем в епоху класики в Древній Греції, пропонує звернутися до скарбниці життєвої мудрості і досвіду древніх греків в вихованні особистості.

^ 2.1.7. Середа Н.В. Традиції університетської культури у формуванні управлінської еліти / Н.В. Середа // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2007. - №2. - С.79-86.

В статті розглянуті процеси зародження університетської культури в Європі і в Україні. Авторами доведено, що створення навчально-виховного процесу, зорієнтованого на формування гармонійної, творчої особистості, неможливе за межами культурно-духовного середовища. Культурна, духовна, етична підготовка особистості майбутнього керівника, фахівця сучасного рівня дозволить йому будувати життя на принципах Гармонії, Істини, Добра.


^ 2.2. ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ


2.2.1. Бахтін М. Гуманізм як принцип виховання сучасної молоді / М. Бахтін // Вища освіта України. - 2007. - №1. - С.117-120.

Про реалізацію принципів гуманізму у виховному процесі студентської молоді.

^ 2.2.2. Гребеник Т.В. Реалізація системно-цільового підходу в процесі формування громадянської позиції студентської молоді ВНЗ / Т.В. Гребеник // Проблеми освіти: наук. зб. - К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2007. - Вип.51. - С.90-92.

У статті аналізується проблема реалізації системно-цільового підходу в процесі формування громадянської позиції студентів ВНЗ, розкриваються переваги даного підходу в підвищенні якості виховання студентської молоді та ефективності організації виховного процесу у вищій школі.

^ 2.2.3. Дубина М. Патріотичне виховання молоді / М. Дубина; Ю. Руденко // Освіта України. - 2006. - 31 січня. - №8. - С.5.

Роздуми доктора філологічних наук Миколи Дубини та доктора педагогічних наук Юрія Руденка про патріотичне виховання сучасної молоді, яке, на їх думку, забезпечить згуртованість, єдність етнічної і політичної спільноти, її цілісність та стійкість, стабільність держави.

^ 2.2.4. Шестопалюк О.В. Гуманістичні аспекти громадянського виховання у вищій школі /

5

О.В. Шестопалюк // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2008. - №1. - С.26.

В статті розглянуто особливості громадянського виховання в умовах гуманізаціїї професійної освіти.

^ 2.2.5. Шестопалюк О.В. Фактори формування громадянської свідомості студентської молоді / О.В. Шестопалюк // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2008. - №4. - С.50-57.

Розглянуті різні аспекти громадянського виховання особистості, визначено і проаналізовано основні соціальні та психолого-педагогічні фактори, від яких залежить становлення громадянської свідомості студентської молоді.

^ 2.2.6. Щербань П.М. Національне спрямування навчального процесу вищої школи / П.М. Щербань // Проблеми освіти:наук. зб. - К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України,2008. - Вип.54. - С.9-13.

Розкрито проблеми сучасного українського виховання..Система вищої освіти має стати національно-виховуючою системою, готувати національно-свідомих патріотів України, духовно і морально багатих людей, які дорожитимуть честю і гідністю України.


^ 2.3. ПОЛІТКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ


2.3.1. .Андрущенко В. Характер особистості: гармонія національних і загальнолюдських цінностей, шляхи формування / В. Андрущенко, Ю. Руденко // Вища освіта України. - 2009. - №1. - С.13-19.

Аналізується місце та роль національного виховання в формуванні національного характеру людини-патріота, громадянина своєї країни, який організовує власне життя і діяльність як служіння вищій моральній меті - інтересам Батьківщини, рідному народу, а через них - всьому людству.

^ 2.3.2. Бойченко В.В. До загальнолюдського крізь призму національного (Проблеми політкультурного виховання) / В.В. Бойченко // Педагогіка і психологія. - 2003. - С.106-112.

У статті розглянуто найголовніші напрями політкультурного виховання, а саме: збереження і збагачення українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, а також до історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, які проживають в Україні, формуванню культури міжетнічних і міжособистісних відносин.

^ 2.3.3. Зарівна О. Глобалізаційні виклики епохи: потреба в толерантності / О. Зарівна // Вища освіта України. - 2007. - №4. - С.84.

Обгрунтовується необхідність формування толерантної особистості, в умовах прискорення глобалізаційних процесів. Автор доводить, що саме толерантність допоможе людині вижити й зберегти свою національну ідентичність і специфічну культуру в єдиному світовому просторі.

^ 2.3.4. Зарівна О. Роль освіти у формуванні толерантності студентської молоді /О. Зарівна // Вища освіта України. - 2007. - №3. - С.103-108.

У статті стверджується, що толерантність є нормою цивілізованого компромісу між культурами і готовність до прийняття інших поглядів і цінностей.

^ 2.3.5. Кострюков С. Загальнолюдські та національні культурні цінності: проблема єдності / С. Кострюков // Вища освіта України. - 2008. - №3. - С.75-83.

У статті аналізується суперечливий процес єднання загальнолюдських та національних культурних цінностей, які виступають чинниками стабілізації

6

суспільного життя, розкривають усе розмаїття людських відносин в суспільстві.

^ 2.3.6. Лощенова І.Ф. Розвиток ідеї політкультурного виховання у світовій педагогічній думці / І.Ф. Лощенова // Педагогіка і психологія. - 2002. - №1-2. - С.68- 77.

Проаналізував історичні і сучасні дискусії з приводу понять і мети, що

асоціюються з політкультурною освітою, автор робить висновок, що саме завдяки

останній, можна зробити виклик таким поняттям як расизм і ксенофобія.

^ 2.3.7. Назаренко Г.А. Спроба сучасного трактування основних категорій теорії культури міжетнічних відносин / Г.А. Назаренко // Проблеми освіти: Науково- метод. центр вищої освіти МОН України,2006. - Вип.43. - С.18-22.

Розглянуто проблеми міжетнічних відносин на основі таких понять, як націоналізм, інтернаціоналізм, патріотизм, шовінізм, ксенофобія та нацизм.


^ 2.4. ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ


2.4.1. Аграновский В. Капля добра / В. Аграновский – М. : Политиздат,1989. - 429с.

“Нельзя пропускать случая, чтобы сделать добро...хоть каплю добра...”ці слова О.С.Пушкіна стали лейтмотивом книги письменника-публіциста Валерія Аграновського. Головне в ній - чесна спроба виявлення дефіциту добра і милосердя в нашому житті, в наших відносинах з молоддю.

^ 2.4.2. Андрущенко В. Духовна сутність освіти / В.Андрущенко // Вища освіта України. - 2007. - №1. - С.5-10.

Про роль освіти в духовному вихованні молодого покоління.

^ 2.4.3. Артімова Т. Основні духовні пріоритети студентської молоді: напрями трансформацій / Т. Артімова // Вища освіта України. - 2008. - №1. - С.72-75.

У статті зроблено спробу проаналізувати прогресивний вітчизняний досвід дослідження культури поведінки особистості, також створено загальну класифікацію структурних компонентів та факторів формування культури поведінки особистості.

^ 2.4.4. Васинский А.И. Выбираю свободную тему / А.И. Васинский. - М.: Мол. гвардия, 1988. - 301с.

В основі книги – публіцистичні й художні нариси про виховання особистості, про конфліктні ситуації, з якими стикається молодь вдома, в компаніях, в коханні, в повсякденному житті.

^ 2.4.5. Загарницька І. Духовний світ особистості як уособлення людського в людині /І. Загарницька // Вища освіта України. - 2008. - №4. - С.98-104.

У статті проаналізовано складові духовного світу особистості. Визначено місце у цій структурі чуттєвої культури. Обгрунтовується виняткове значення формування чуттєвої культури молоді для подолання духовної кризи, що охопила українське суспільство.

^ 2.4.6. Корецька А. Освіта і її духовна зорієнтованість в українському суспільстві /А. Корецька // Вища освіта України. - 2007. - №1. - 36-41.

Про велике значення освіти в українському суспільстві як чинника свідомого духовного життя особистості.

^ 2.4.7. Роганова М.В. Духовний розвиток студентів вищих навчальних закладів / М.В. Роганова // Проблеми освіти: наук. зб. - К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2008. - Вип.55. - С.115-120.

У статті розглянуто психологічні аспекти і сутність духовного розвитку особистості, концептуальні засади. Надані рекомендації щодо організації духовного виховання особистості.


7

^ 2.5. ЕСТЕТИЧНЕ ТА ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ


2.5.1. Богданова Н. Естетичне в духовному житті сучасного студента / Н. Богданова // Вища освіта України. - 2007. - №1. - С.90-97.

В статті розглянуто питання становлення та розвитку естетичної свідомості сучасного студента.

^ 2.5.2. Жуховицкий Л.А. Все, в чем вы нуждаетесь / Л.А. Жуховицкий. - М.: Политиздат, 1990. - 336с. - ( Личность. Мораль. Воститание ).

Книга відомого публіциста Леоніда Жуховицького про молодь. Про неформалів, про юних вандалів, бездумно руйнуючих витвори мистецтва, про молодих жінок, які займаються найдавнішою професією. А перш за все, ця книга про те, чого всі ми гостро потребуємо, - про кохання.

^ 2.5.3. Ісаєнко С.А. Формування культури особистості як пріоритетне завдання сучасної освіти / С.А. Ісаєнко // Проблеми освіти: Наук.-метод. центр вищої освіти МОН України, 2006. - Вип.43. - С.108-111.

В статті розкрито основні функції культури в сучасному суспільстві.

2.5.4. Кон И.С. Дружба: (этико-психологический очерк ) / И.С. Кон.-3-е изд. - М.: Политиздат, 1989. - 350с.: ил. - ( Личность. Мораль. Воспитание ).

У всі часи дружба мала високе моральне значення. В чому особливість і моральний зміст ціє форми людських прихильностей? Від чого залежить глибина і міцність дружби? Як історично змінювались її ідеали й критерії? На ці важливі питання дає відповідь доктор філософських наук, професор І.С. Кон.

^ 2.5.5. Милтс А.А. Гармония и дисгармония личности: [философско-этический очерк] / А.А. Милтс. - М.: Политиздат,1990. - 224с. - (Серия художественно-публицистических и научно-популярных изданий ).

У книзі автором робиться спроба розглянути такі поняття як гармонія і дисгармонія особистості. Філософсько-етичними роздумами автор проводить паралель між цими двома поняттями, акцентує увагу на всебічному, гармонійному й цілісному формуванні особистості людини.

^ 2.5.6. Яковенко-Глушенкова Є.В. Культура поведінки особистості як полікомпонентне явище / Є.В. Яковенко-Глушенкова // Проблеми освіти: наук. зб. - К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2007. - Вип.53. - С.79-83.

У статті проаналізовано прогресивний вітчизняний досвід дослідження культури поведінки особистості.


^ 3. ПСИХОЛОГІЯ ОСВІТИ


3.1. Андрущенко Н. Конфлікт та шляхи конролю конфліктної ситуації / Н. Андрущенко // Вища освіта України. - 2008. - №2. - С.98-103.

У цій статті представлено короткий огляд що є наука конфліктологія, що є конфлікт та якими є методи контролю конфліктної ситуації.

^ 3.2. Бородкин Ф.М. Внимание: конфликт / Ф.М. Бородкин; Н.М. Коряк. - Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. - 190с. - ( Общество и личность ).

У книзі на конкретних прикладах розглядаються причини виникнення суперечливих міжособових і міжгрупових відносин в колективах. Викликають інтерес висновки авторів протидії конфліктним ситуаціям.

^ 3.3. Вітюк В.В. Психолого-педагогічні особливості профілактики девіантної поведінки у молодіжному середовищі / В.В. Вітюк // Проблеми освіти: наук. зб. - К.:

8

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2008. - Вип.56. - С.30-34.

В статті розглянуті питання девіантної поведінки молоді. Поведінки, що порушує істотні соціальні норми, які захищають життєво важливі для суспільства відносини, а відтак завдає істотної шкоди і тому засуджується значною кількістю людей.

^ 3.4. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: навч.посіб.

/Т.В. Дуткевич .- К.: ЦНЛ,2005. - 456с.

Навчальний посібник включає навчальні програми з конфліктології та основ психології управління, курс лекцій за навчальною програмою, практичні роботи для програмованого контролю знань. Окрема увага приділяється методикам залагодження і попередження міжособистісних конфліктів на основі індивідуального підходу практичного психолога до конфліктуючих.

3.5. Кіко С. Чи потрібен нам конфлікт? / С.Кіко // Студентська хвиля. - 2009.- №1. - С.18-19.

Про конфлікти серед студентської молоді та шляхи їх подолання.

^ 3.6. Коберник Л.О. Сучасне студентство: проблеми конфліктних форм поведінки та їх подолання / Л.О. Коберник // Теорія і практика управління соціальними системами.- 2008. - №1. - С.108-116.

В статті розглянуто сутність, класифікація, причини виникнення і методика подолання конфліктних форм поведінки.

3.7. Кроник А.А. В главных ролях: Вы, Он, Я: Психология значимых отношений / А.А. Кроник, Е.А. Кроник. - М.: Мысль,1989. - 204с.: рис., схемы.

Ця книга про “супутників життя”. У кожної людини вони свої, неповторні, як неповторний її життєвий шлях. Але є типове в відносинах значущих один до одного людей, закономірний зв'язок їх почуттів, дій і думок. У знанні цих закономірностей і вмінні ураховувати їх у повсякденному спілкуванні полягає азбука взаєморозуміння. В книзі розробляється психологічна теорія значущих відносин. Автори пропонують зручну психологічну гру , яка допоможе читачам знайти взаєморозуміння.

3.8. Ламаш И.В. Гендерные и возрастные особенности социальной перцепции негативных качеств личности / И.В. Ламаш; Е.В. Милославская // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2007. - №3. - С.80-85.

Автори аналізують вікові та гендерні особливості міжособистісного сприйняття позитивних та негативних властивостей особистості.

3.9. Павлик Е.М. Особенности самооценки студентов с разной мотивацией достижения / Е.М. Павлик // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2008. - №4. - С.90-97.

В статті представлено дослідження з питань самооцінки студентської молоді з різною мотивацією досягнення, проведене в НТУ “Харківський політехнічний інститут”.

3.10. Павлик Е.М. Особенности эмоциональных проблем в межличностном общении у лиц с разной мотивацией аффилиации / Е.М. Павлик // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2007 .- №4. - С.121-126.

У статті аналізуються емоційні проблеми у міжособистісному спілкуванні, які виникають у осіб з різною мотивацією аффіліації (потреба у спілкуванні побудованому на довір'ї). Даються рекомендації щодо усунення перешкод у налагодженні емоційних контактів.

^ 3.11. Сорочинська В.Є. Діяльність центрів соціально-педагогічної підтримки і допомоги студентській молоді / В.Є. Сорочинська // Проблеми освіти: наук. зб. - К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2008. - Вип.55. - С.83- 87.

9

Надана інформація про діяльність центрів соціально-педагогічної підтримки і допомоги студентській молоді.

3.12. Устименко Т.А. Можливості психологічного аналізу феномена етноцентризму / Т.А. Устименко // Педагогіка і психологія. - 2003. - С.113-120.

Етноцентризм – сукупність поглядів, ідей, які створюють перебільшену думку

про достоїнства, національний характер, роль в історії та ін. якого-небудь народу, нації. Автором статті розглянуто психологічні основи феномену “етноцентризм в соціумі”.

3.13. Чуносов М.А. Психологическая модель формирования правоприемлемого поведения в социуме / М.А. Чуносов // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2008. - №4. - С.77-83.

Ця стаття розкриває зміст психологічної появи правомірної поведінки, обгрунтовує принципи застосування цієї моделі в практичній діяльності.

3.14. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: монография / Г.В. Щекин. - К.: МАУП,1995. - 672с.

Ця монографія – своєрідна енциклопедія з візуальної психодіагностики. Вона багата на практичні рекомендації, різноманітні тест-ігри і конкретні психологічні методики. Розглянуто предмет, завдання і зміст цього науково-практичного напрямку, його структуру і основні методи. Положення різних давніх учень про людину подано у світлі сучасних наукових знань.


10


^ АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК


Аграновський В. 7

Андрущенко В. 6, 7

Андрущенко Н. 8

Андрущенко Т. 4

Артімова Т. 7

Бахтін М. 5

Богданова Н. 7

Бойченко В.В. 6

Бородкин Ф.М. 8

Васинський О.І. 7

Васянович Г.П. 4

Вітюк В.В. 8

Гребеник Т.В. 5

Дічек Н.П. 5

Дубина М. 5

Дуткевич Т.В. 8

Жуховицький Л.А. 8

Загарницька І. 7

Зарівна О. 6

Ісаєнко С.А. 8

Калмиков Г.В. 5

Кіко С. 9

Клочек Г. 5

Коберник Л.О. 9

Кон І.С. 8

Корецька А. 7

Коряк Н.М. 8

Кострюков С. 6

Кронік А.А. 9

Кулікова Л.Б. 5

Ламаш І.В. 9

Лощенова І.Ф. 6

Милославська О.В. 9

Милтс А.А. 8

Назаренко Г.А. 6

Павлик О.М. 9

Роганова М.В. 7

Руденко Ю. 5, 6

Середа Н.В. 5

Сорочинська В.Є. 9

Устименко Т.А. 9

Чуносов М.А. 10

Шестопалюк О.В. 5, 6

Щербань П.М. 6

Щокін Г.В. 10

Яковенко-Глушенкова Є.В. 8

11


ЗМІСТ


Передмова 3

1. Чинне законодавство України у справах молоді 4

2. Виховання особистості 4

2.1. Історичні аспекти виховання 4

2.2. Патріотичне виховання 5

2.3. Політкультурне виховання 6

2.4. Духовне виховання 7

2.5. Естетичне та етичне виховання 7

3. Психологія освіти 8

Авторський покажчик 11


12

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека iconМіністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека
move to 0-16877925
Міністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека iconДоговір № на проходження практики студентів вищих навчальних закладів Красноармійський індустріальний інститут двнз «Донецький національний технічний університет»
Красноармійський індустріальний інститут двнз «Донецький національний технічний університет» (надалі іменується «Навчальний заклад»)...
Міністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека iconПравила прийому до Красноармійьского індустріального інституту Державного вищого навчального закладу " Донецький національний технічний університет" у 2012 році
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі кіі) здійснюється відповідно до ліцензії...
Міністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека iconРегламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет»
Регламент державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України (далі...
Міністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека iconДодаток 5 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Міністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека iconДодаток 5 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Міністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека iconДодаток 6 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Міністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі базовий університет Доннту) здійснюється...
Міністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі базовий університет Доннту) здійснюється...
Міністерство освіти І науки україни красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу “державний національний технічний університет бібліотека iconПравила прийому до Горлівського автодорожнього технікуму Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (далі – технікум) здійснюється відповідно до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи