Перелік контрольних питань до підсумкового заняття з психіатрії та наркології студентів 4 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія” icon

Перелік контрольних питань до підсумкового заняття з психіатрії та наркології студентів 4 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія”
Скачати 84.55 Kb.
НазваПерелік контрольних питань до підсумкового заняття з психіатрії та наркології студентів 4 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія”
Дата03.07.2012
Розмір84.55 Kb.
ТипДокументи


ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

до підсумкового заняття з психіатрії та наркології

студентів 4 курсу стоматологічного факультету

за спеціальністю „стоматологія”


1. Предмет і завдання психіатрії. Історичні етапи розвитку.

2. Медичне і соціальне значення психіатрії. Важливість вивчення психічних розладів.

3. Класифікація (нозологічна та синдромологічна) психічних розладів.

4. Принципи організації психіатричної допомоги в Україні.

5. Завдання і структура психіатричних закладів.

6. Основні правила поведінки персоналу у психіатричних закладах.

7. Особливості первинного психіатричного огляду та госпіталізації до психіатричного стаціонару.

8. Значення та правила клінічного обстеження у психіатричних закладах.

9. Роль анамнезу у діагностиці психічних розладів.

10. Значення електрофізіологічних, рентгенологічних та лабораторних

методів дослідження для діагностики психічних розладів.

11.Експериментально-психологічні методи дослідження психічних розладів.

12. Епідеміологічний метод дослідження в психіатрії.

13. Визначення психосенсорних розладів.

14.Визначення ілюзій, галюцинацій та псевдогалюцинацій, їх класифікація.

15. Визначення сенестопатій.

16. Синдроми порушень відчуття, сприйняття та уявлення.

17. Порушення пам'яті.

18. Розлади уваги.

19. Порушення мислення за темпом перебігу асоціацій.

20. Порушення мислення за характером та формою асоціацій.

21. Визначення нав'язливих, надцінних та маячних ідей.

22. Несистематизоване та систематизоване маячення.


23. Синдром Кандинського-Клерамбо.

24. Фізіологічний та патологічний афекти, їх диференційна діагностика.

25. Різновиди патологічного посилення та зниження емоцій.

26. Порушення адекватності та стійкості емоцій.

27. Маніакальний синдром.

28. Депресивний синдром, його психотичний і непсихотичний варіанти.

29. Природа потягів, соціальні фактори їх формування.

30. Розлади харчового потягу, їх причини.

31. Розлади інстинкту самозбереження, їх причини.

32. Порушення сексуального інстинкту, їх причини.

33. Клініка та диференційна діагностика маніакального, гебефренічного та

кататонічного збудження.

34. Клініка та диференційна діагностика кататонічного та депресивного

ступору.

35. Апато-абулічний синдром.

36. Відмінності абулії та рухової загальмованості.

37. Кататонічний синдром.

38. Гебефренічний синдром.

39. Класифікація розладів свідомості. 40,Деліріозний синдром.

41. Онейроїдний синдром.

42. Аментивний синдром.

43. Сутінковий розлад свідомості.

44. Диференційний діагноз деліріозного та онейроїдного синдромів.

45.Класифікація розладів свідомості при гострих та хронічних інфекційних

захворюваннях.

46. Психічні розлади при ревматизмі, туберкульозі, енцефалітах.

47. Психічні розлади при сифілісі мозку та прогресивному паралічі.

48. Психічні розлади при захворюванні на ВІЛ/СНІД.

49. Психічні розлади у гострому періоді ЧМТ.

50. Резидуальні психопатологічні явища при ЧМТ.

51.Пізні травматичні психози та їх диференціація від ендогенних психозів.

52. Дефектно-органічні розлади у віддаленому періоді ЧМТ.

53. Етіологія та патогенез алкогольної залежності.

54. Диференційний діагноз простого та патологічного алкогольного сп'яніння, питання судово-психіатричної експертизи.

55. Відмінності побутового пияцтва і алкоголізму.

56. Психічні розлади у осіб із дефектами і деформаціями щелепно-лицьової

ділянки.

57. Психосоматичні наслідки алкоголізму.

58. Стадії розвитку алкогольної залежності.

59. Особливості дитячого та підліткового алкоголізму.

60. Принципи лікування алкоголізму.

61. Клінічні особливості опійної наркоманії.

62. Клінічні особливості канабісної наркоманії.

63. Клінічні особливості зловживання стимуляторами.

64. Клінічна характеристика токсикоманій.

65. Тютюнопаління, як вид токсикоманії.

66. Класифікація та клініка соматогенних психічних розладів.

67. Психічні розлади при захворюваннях серцево-судинної системи.

68. Психічні розлади при захворюваннях травного тракту, нирок.

69. Психічні розлади у післяпологовому періоді.

70. Психічні розлади при ендокринній патології.

71. Психічні розлади, що виникають при церебральній судинній патології.

72. Визначення та етіопатогенетичні теорії шизофренії.

73. Основні клінічні прояви шизофренії.

74. Класифікація шизофренії.

75. Поняття шизофренічного дефекту та його види.

76. Клінічна картина параноїдної форми шизофренії.

77. Клінічна картина простої форми шизофренії.

78. Клінічна картина кататонічної форми шизофренії.

79. Клінічна картина гебефренічної форми шизофренії.

80. Основні принципи терапії шизофренії,

81. Експертиза та соціально-трудова реабілітація хворих на шизофренію.

82.Диференційна діагностика шизофренії та біполярного афективного

розладу.

83. Клінічна картина маніакальної фази біполярного афективного розладу.

84. Клінічна картина депресивної фази біполярного афективного розладу.

85. Масковані депресії, циклотимія.

86. Терапія афективних розладів.

87. Визначення епілепсії та її етіологія і патогенез.

88. Класифікація клінічних проявів епілепсії.

89. Клінічна картина великого судомного нападу, невідкладна допомога при ньому.

90. Епілептичний статус та схема необхідної допомоги.

91. Психічні еквіваленти епілептичних нападів.

92. Епілептичні зміни особистості.

93. Принципи лікування та експертизи хворих на епілепсію.

94. Визначення та класифікація невротичних розладів.

95. Етіологія та патогенез невротичних розладів.

96. Клінічна картина і лікування неврастенії.

97. Клінічна картина і лікування неврозу нав'язливих станів.

98. Клінічна картина і лікування істерії.

99. Диференційна діагностика епілептичного та істеричного нападів.

100. Гострі реактивні психози, їх клінічні прояви та лікування.

101. Затяжні реактивні психози, їх клінічні прояви та лікування.

102. Психогігієна і психопрофілактика психогенних захворювань.

103. Визначення розладів особистості, причини їх розвитку.

104. Основні форми розладів особистості.

105. Лікування, профілактика та експертиза розладів особистості.

106. Причини розвитку олігофреній та затримок психічного розвитку.

107. Ступені тяжкості олігофренії.

108. Лікування олігофреній та затримок психічного розвитку.

109. Поняття про осудність, дієздатність та показання до примусової

госпіталізації.

110. Загальні принципи терапії психічних розладів.

111. Класифікація психотропних препаратів і показання до їх застосування.


Контрольні питання для підсумкового заняття схвалені на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Контрольні питання для підсумкового заняття схвалені на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д. мед.н., професор В.К.Тащук


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

заліку з психіатрії та наркології у студентів 4-го курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія

у 2009/2010 навчальному році


Керуючись наказом Міністерства освіти України за №161 від 2 червня 1993р. “Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” та інструкції МОЗ України “Про організацію і проведення семестрових іспитів та заліків у медичних вищих навчальних закладах України” підсумковий контроль, що полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу на підставі результатів виконання ними всіх видів робіт на практичних заняттях.

Залік проводиться після виконання студентами навчальної програми. Залік виставляється студентам, які відвідували лекції, виконали програму практичних занять, опанували основами знань, вмінь з психіатрії та наркології. Залік проводиться в усній формі шляхом співбесіди викладача із студентами за програмою з психіатрії та наркології, питання якої відображають особливості функціонування психічних процесів при соматичних і психічних розладах.

Методика проведення заліку з психіатрії та наркології у студентів 4 курсу стоматологічного факультету схвалена на засіданні кафедри 30 березня 2009 р., протокол № 7.

Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д. мед.н., професор В.М.Пашковський


Методика проведення заліку з психіатрії та наркології у студентів 4 курсу стоматологічного факультету схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д. мед.н., професор В.К.Тащук

^

К Р И Т Е Р І Ї


оцінки знань та вмінь студентів 4 курсу стоматологічного факультету

за спеціальністю „стоматологія” з психіатрії та наркології

у 2009/2010 навчальному році.


Результати складання заліку оцінюються за двобальною шкалою: „зараховано”, „не зараховано”.

Оцінка „зараховано” виставляється студенту, який оволодів матеріалом програми, послідовно і правильно висвітлює питання, які розглядалися на лекціях та практичних заняттях, вміє користуватися теоретичними положеннями при вирішенні практичних задач. Опанував основні методи психологічного обстеження і психодіагностики психічних відхилень у хворих.

^ Оцінка „не зараховано” виставляється студенту, який не засвоїв значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітленні того чи іншого розділу психіатрії та наркології. Не оволодів практичними навичками та вміннями.

Критерії схвалені методичною нарадою кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 30 березня 2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д. мед.н., професор В.М.Пашковський


Критерії схвалені на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д.мед.н., професор В.К.Тащук


Схожі:

Перелік контрольних питань до підсумкового заняття з психіатрії та наркології студентів 4 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія” iconЕкзаменаційна програма з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Педіатрія”
...
Перелік контрольних питань до підсумкового заняття з психіатрії та наркології студентів 4 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія” iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
Перелік контрольних питань до підсумкового заняття з психіатрії та наркології студентів 4 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія” iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Лікувальна справа”
...
Перелік контрольних питань до підсумкового заняття з психіатрії та наркології студентів 4 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія” iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 – 5 курсів медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
Перелік контрольних питань до підсумкового заняття з психіатрії та наркології студентів 4 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія” iconКалендарний план лекцій з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету №1 за спеціальністю „медична психологія на весняний семестр 2010/2011 навчального року
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Перелік контрольних питань до підсумкового заняття з психіатрії та наркології студентів 4 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія” iconКалендарний план лекцій з психіатрії та наркології для студентів ІV курсу медичного факультету за спеціальністю 110110 „Медична психологія на весняний семестр 2007/2008 навчального року
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Перелік контрольних питань до підсумкового заняття з психіатрії та наркології студентів 4 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія” iconКалендарний план лекцій з медсестринства в психіатрії, наркології для студентів 3 курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Перелік контрольних питань до підсумкового заняття з психіатрії та наркології студентів 4 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія” iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Медична психологія”
Гавенко В. Л., Самардакова Г. О., Бачериков М.Є. Психіатрія І наркологія. – Київ, 1993
Перелік контрольних питань до підсумкового заняття з психіатрії та наркології студентів 4 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія” iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
Гавенко В. Л., Самардакова Г. О., Бачериков М.Є. Психіатрія І наркологія. – Київ, 1993
Перелік контрольних питань до підсумкового заняття з психіатрії та наркології студентів 4 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія” iconКалендарний план лекцій з психіатрії та наркології для студентів 4 к стоматологічного факультету на весняний семестр 2010-12011 н р
Принципи синдромологічного діагнозу в психіатрії. Діагностика та класифікація психічних розладів за мкх-10
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи