Білетна програма icon

Білетна програма
Скачати 303.59 Kb.
НазваБілетна програма
Дата03.07.2012
Розмір303.59 Kb.
ТипДокументи


БІЛЕТНА ПРОГРАМА
заключної державної атестації лікарів-інтернів за спеціальністю психіатрія Термін навчання: 1 рік 6 місяців

1-й рік навчання – очний цикл (на кафедрі) – 6 місяців. Заочний цикл (база

стажування) – 5 місяців

2-й рік навчання – очний цикл навчання (на кафедрі) – 3 місяці, заочний цикл

(база стажування) – 3 місяці

п/п

Код

курсу і розділу

Питання

1

2

3

01. Основи організації психіатричної допомоги населенню

1.

01.1.

Епідеміологія психічних захворювань в Україні і світі. Методи дослід-ження захворюваності та поширення психічних розладів. Клінічна епіде-міологія. Основи доказової медицини, застосування в медичній практиці.

2.

01.2.

Основи організації психіатричної допомоги в Україні. Управління установами психіатричної допомоги. Статистика, планування, економіка, фінансування.

3.

01.2.1.

Сучасні основи організації стаціонарної психіатричної допомоги. Профілізація психіатричних стаціонарів. Психіатричний стаціонар психоневрологічного диспансеру, загально-соматичної лікарні. Правила госпіталізації, утримання і виписки з психіатричних стаціонарів.

4.

01.2.2.

Особливості сучасного стану амбулаторної психіатричної допомоги. Психоневрологічний диспансер. Психіатричний кабінет в поліклініці. Основні функції позалікарняної допомоги. Система виявлення та дина-мічного спостереження за хворими. Швидка психіатрична допомога.

5.

01.2.3.

Проміжні форми психіатричної допомоги. Денний стаціонар і нічний профілакторій, їх організація, структура та основні функції. Гуртожитки для хворих-інвалідів, що втратили сімейні зв’язки. Будинки інвалідів для психічно хворих.

6.

01.2.4.

Організація психіатричної допомоги дітям. Принципи етапності, послідовності та спеціалізації психіатричної допомоги дітям. Інвалідність дітей внаслідок психічного захворювання. Стаціонарна психіатрична допомога дітям. Організація внутрішньо - лікарняної психіатричної допомоги дітям. Кабінет дитячого психіатра в загальній дитячій поліклініці і диспансері. Дитячі психоневрологічні санаторії. Санаторні школи для дітей з психоневрологічними захворюваннями. Спецшколи з режимом праці для дітей і підлітків, які важко піддаються вихованню, з правопорушеннями, та їх корекційно-педагогічна і профілактична роль. Організація допомоги розумово відсталим дітям. Організація допомоги дітям з розладами мови. Спеціалізовані будинки дитини і дитячі установи з раннім органічним ураженням головного мозку. Медико-педагогічна комісія для відбору дітей у спеціалізовані заклади. Психологічно-медико-педагогічні центри.


1

2

3

7.

01.3.

Правові засади надання психіатричної допомоги в Україні. Закон України „Про психіатричну допомогу”.

8.

01.3.1.

Чинне законодавство (кримінальне, цивільне, адміністративне, про шлюб, соціальну допомогу, пенсійне забезпечення тощо) у сфері психіатричної допомоги. Основи трудового права.

9.

01.4.

Санітарна освіта, психогігієна та психопрофілактика. Основні розділи та форми психогігієнічної роботи. Медико-генетичне консультування. Психогігієна сімейного виховання. Психогігієна статевого виховання. Задачі психопрофілактики у дитячому віці. Первинна, вторинна та третинна психопрофілактика.

10.

10.5.

Основи медико-соціальної, військової та судово-психіатричної експертизи психічно хворих.

11.

01.5.1.

Принципи та загальні основи організації і проведення медико-соціальної експертизи (МСЕК)

12.

01.5.2.

Загальні критерії визначення різних ступенів втрати соціально-трудової адаптації.

13.

01.5.3.

Судово-психіатрична експертиза (СПЕК).Загальні положення, організація.

14.

01.5.4.

Види судово-психіатричної експертизи.

15.

01.5.5.

СПЕК у карному процесі. Непідсудність, обмежена підсудність.

16.

01.5.6.

СПЕК у цивільному процесі. Обмежена дієздатність. Недієздатність. Опікунство.

17.

01.5.7.

Інші види судово-психіатричної експертизи.

18.

01.5.8.

Поняття про симуляцію, агравацію, метасимуляцію, дисимуляцію.

19.

01.6.

Примусове лікування психічно хворих. Види, порядок проведення.

20.

01.6.1.

Заходи медичного характеру з профілактики суспільно-небезпечних дій (СНД) психічно хворих.

21.

01.7.

Питання реабілітації психічно хворих.

22.

01.8.

Питання етики і деонтології у професійній діяльності лікаря-психіатра.

23.

01.9.

Психіатричний огляд: юридичні, етичні та клінічні аспекти його проведення.


02. Загальна психопатологія.

24.

02.1.

Головні аспекти історії психіатрії. Сучасний стан загальної психопатології. Класифікація психопатологічних синдромів.

25.

02.2.

Розлади відчуття та сприймання. Ілюзії та галюцинації. Галюцинаторний синдром. Галюцинаторно-параноїдний синдром (Кандинського-Клерамбо). Сенестопатичний синдром.


26.

02.3.

Розлади емоційної сфери. Афективні синдроми. Депресивний синдром. Прості варіанти депресивного синдрому. Складні варіанти депресивного синдрому. Маніакальний синдром. Прості варіанти маніакального синдрому. Складні варіанти маніакального синдрому.


1

2

3

27.

02.4.

Розлади мислення. Понадцінні ідеї. Синдром понад-цінного маячення. Маячні синдроми. Паранойяльний синдром. Варіанти паранойяльного синдрому залежно від фабули. Варіанти паранойяльного синдрому залеж-но від типу перебігу. Паранойяльний та парафренний синдроми. Іпохондричний синдром, його види.

28.

02.5.

Синдроми розладу ефекторно-вольової діяльності. Кататонічні синдроми. Кататонічний ступор. Варіанти кататонічного ступору. Варіанти кататонічного синдрому за ознакою стану свідомості. Гебефренні та інші синдроми.

29.

02.6.

Пароксизмальні стани (різновиди припадків).

30.

02.7.

Синдроми розладу свідомості та самосвідомості. Основні ознаки синдромів затьмарення свідомості. Оглушення, визначення, психопатологічна характеристика. Делірій. Аменція, визначення, психопатологічна характеристика. Онейроїдне затьмарення свідомості. Визначення, психопатологічна характеристика. Сутінкове затьмарення свідомості. Визначення, психопатологічна характеристика. Короткочасні психічні розлади (виключні стани). Деперсоналізація та дереалізація.


31.

02.8.

Порушення інтелекту.

32.

02.9.

Амнезії та їх види. Корсаковський синдром. Конфабуляції у структурі корсаковського синдрому. Психоорганічні синдроми.

33.

02.10.

Синдроми недоумства.

34.

02.11.

Астенічний синдром. Основні прояви астенічного синдрому. Обсесивний синдром та його варіанти. Варіанти обсесивного синдрому, який супроводжується обтяжливим афектом. Варіанти обсесивного синдрому афективно-нейтрального змісту. Неврозоподібний та соматоформні синдроми.


35.

02.12.

Розлади особистості.


36.

02.13.

Міжнародна класифікація хвороб (МКХ-10). Термінологія, розділи, вісі МКХ-10. Основні положення МКХ-10. Сучасний стан проблеми класифікації психічних розладів, ознайомлення з DSM-IV.


03. Методи дослідження осіб з психічними розладами
та основи функціональної діагностики


37.

03.1

Експериментально-психологічні дослідження. Основні методи експериментально-психологічного дослідження психічно хворих.


38.

03.2.

Клініко-психопатологічне дослідження. Метод опитування. Метод спостереження, його використання при дослідженні психічного стану хворого. Інші види дослідження, загально-соматичне і неврологічне дослідження хворого.


1

2

3

39.

03.3.

Лабораторні і морфологічні методи дослідження. Генетичні методи дослідження. Дослідження біологічних рідин (морфологічні, біохімічні та серологічні дослідження). Визначення вмісту психотропних препаратів у крові. Цитологічне, бактеріологічне дослідження ліквору, значення та оцінка його результатів. Значення і оцінка результатів дослідження біологічних рідин для діагностики психічних захворювань.

40.

03.4.

Церебральна ангіографія. Рентгенологічні ознаки, виявлені способом церебральної ангіографії. Інші контрольні методи. Рентгенологічні ознаки, виявлені при їх використанні, їх значення і оцінка результатів. Сучасні методи прижиттєвого дослідження мозку. Методи структурної нейровізуалізації (комп’ютерна томографія, ядерно-магнітний резонанс). Методи функціональної нейровізуалізації (позитронно-емісійна томографія, функціональний ядерно-магнітний резонанс).

41.

03.5.

Електроенцефалографія, реоенцефалографія, ехоенцефалографія. Основні компоненти електроенцефалограм. М-ехографія. Значення електроенцефалографічного і М-ехографічного досліджень у діагностиці психічних захворювань.

42.

03.6.

Генетичні методи дослідження психічно хворих. Генеалогічний метод. Близнюковий метод. Біохімічні методи. Цитогенетичний метод. Загальні закономірності успадкування психічних захворювань. Значення генетичних досліджень для діагностики психічних захворювань.

43.

03.7.

Морфологічні методи дослідження в психіатрії. Макроскопічні дослідження. Гістологічні дослідження. Значення морфологічних досліджень для діагностики психічних захворювань.


04. Шизофренія, шизотипові та маячні розлади04.1.

Сучасний стан проблеми, вчення про шизофренію. Сучасна класифікація форм та типів перебігу шизофренії. Порівняльна характеристика критеріїв класифікацій, прийнятих у різних країнах. Вчення про шизофренію у світлі МКХ-10.04.2.

Клінічні прояви шизофренії.04.3.

Форми перебігу шизофренії. Клінічна картина параноїдної, гебефренічної, кататонічної, простої та інших форм шизофренії. Характеристика перебігу шизофренії: безперервний, епізодичний. Ремісії при шизофренії.04.4.

Безперервна шизофренія.04.5.

Епізодична з наростаючим та стабільним дефектом шизофренія.04.6.

Епізодична ремітуюча шизофренія.04.7.

Шизоафективні розлади. Характеристика депресивних та маніакальних станів при шизоафективному розладі04.8.

Шизотиповий розлад. Проблема реактивних психотичних розладів.04.9.

Особливості злоякісної та фебрильної шизофренії.04.10.

Вікові особливості шизофренії. Дитяча, підліткова шизофренія. Гебоїдофренія, її особливості. Шизофренія інволюційного віку. Шизофренія старечого віку.

1

2

304.11.

Проблема ремісій та дефекту при шизофренії.04.12.

Терапія шизофренії. Основні принципи та особливості терапії окремих форм перебігу шизофренії. Невідкладна допомога при шизофренії. Реабілітація хворих на шизофренію.04.13.

Експертиза хворих на шизофренію: трудова, військова, судово-психіатрична.

05. Афективні розлади настрою05.1.

Сучасний стан проблеми. Вчення про афективні психози. Історія виділення афективних психозів, МДП. Сучасні проблеми вчення про афективні психози з позицій МКХ-10. загальна характеристика афективних психозів. Біполярний розлад як модель ендогенно-афективного психозу.05.2.

Варіанти перебігу афективних розладів. Поняття про циркулярність, моно- та біполярність.05.3.

Клінічна картина біполярних афективних розладів.05.4.

Основні варіанти депресій.05.5.

Клінічна картина циклотимії.05.6.

Проблеми суїцидології.05.7.

Терапія афективних психозів і профілактика суїцидів.

06. Епілепсія06.1.

Сучасний стан проблем епілепсії.06.2.

Етіологія та патогенез епілепсії.06.3.

Клінічні прояви епілепсії: епілептичні пароксизми, епілептичні психози, епілептичні зміни особистості та епілептичне недоумство.06.4.

Перебіг епілепсії.06.5.

Основні клінічні прояви епілепсії.06.6.

Особливості епілепсії залежно від віку.06.7.

Лікування епілепсії.06.8.

Експертиза хворих на епілепсію. Трудова, військова, судово-психіатрична.

07. Симптоматичні психічні розлади07.1.

Сучасний стан вчення про симптоматичні психічні розлади.07.2.

Класифікація та клініка симптоматичних психічних розладів з позицій МКХ-10.07.3.

Психічні розлади при окремих соматичних захворюваннях.07.4.

Основні принципи лікування гострих, протрагованих симптоматичних психічних розладів та органічного психосиндрому.07.5.

Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза хворих на симптоматичні психічні розлади та органічний психосиндром.

08. Психічні розлади при ендокринних захворюваннях08.1.

Сучасний стан вчення про ендокринопатії з

позицій МКХ-10. Загальні закономірності розвитку психічних розладів при ендокринних захворюваннях.


1

2

308.2.

Клініка психічних порушень: ендокринний психосиндром, гострі та протраговані психози. Особливості психічних порушень при окремих ендокринних захворюваннях.08.3.

Лікування психічних розладів при ендокринних захворюваннях.08.4.

Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза хворих з психічними порушеннями при ендокринних захворюваннях.

09. Психічні розлади при черепно-мозкових травмах09.1.

Загальна характеристика травматичних уражено головного мозку і класифікація черепно-мозкових травм з позицій МКХ-10.09.2.

Клініка психічних розладів у гострому періоді комоцій та контузій головного мозку.09.3.

Відкриті травми головного мозку.09.4.

Баротравма, психічні розлади у гострому періоді. Електротравма.09.5.

Психічні розлади у відділеному періоді черепно-мозкових травм (травматична хвороба).09.6.

Періодичні органічні (травматичні) психози.09.7.

Лікування психічних розладів у гострому періоді черепно-мозкових травм і лікування травматичної хвороби.09.8.

Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза хворих з психічними розладами при черепно-мозкових травмах.

10. Психічні розлади при сифілітичних ураженнях
головного мозку
10.1.

Психічні розлади при сифілітичних ураженнях головного мозку з позицій МКХ-10. Загальна характеристика нейросифілісу. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія.10.2.

Клініка сифілісу головного мозку. Менінгітні, судинні, гумозні форми сифілісу головного мозку.10.3.

Природжений сифіліс головного мозку.10.4.

Діагностика і диференційна діагностика сифілісу головного мозку. Неврологічні, соматичні і серологічні дані в діагностиці сифілісу головного мозку.10.5.

Лікування сифілісу головного мозку.10.6.

Клініка і діагностика прогресивного паралічу.10.7.

Лікування прогресивного паралічу.10.8.

Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза при нейросифілісі.

11. Психічні розлади при пухлинах головного мозку11.1.

Психічні розлади при пухлинах головного мозку з позицій МКХ-10. Клініка психічних розладів при пухлинах головного мозку.11.2.

Параклінічні дані при пухлинах головного мозку.11.3.

Діагностика і диференційна діагностика психічних розладів при пухлинах головного мозку.11.4.

Лікування хворих з психічними розладами при пухлинах головного мозку.


1

2

3

12. Психічні розлади при енцефалітах12.1.

Класифікація клінічних форм енцефалітів з позицій МКХ-10. Психічні розлади при енцефалітах.12.2.

Епідемічний енцефаліт. Клініка гострої і хронічної (паркінсонічної) стадії.12.3.

Клініка і лікування психічних порушень при кліщовому (весінньо-літньому) і комариному (літньо-осінньому) енцефалітах. Енцефаліти, що виникли внаслідок інфекційних захворювань.12.4.

Лікування психічних розладів у гострій і хронічній стадіях енцефалітів. Реабілітація, трудова, військова, судово-психіатрична експертиза хворих на енцефаліт.

13. Функціональні психози інволюційного періоду13.1.

Сучасний стан проблеми функціональних психозів інволюційного віку. Класифікація їх з позицій МКХ-10. Клінічна картина та перебіг функціональних психозів інволюційного віку.13.2.

Диференційна діагностика функціональних психозів інволюційного віку.13.3.

Лікування функціональних психозів інволюційного віку.13.4.

Реабілітація і трудова експертиза при функціональних психозах інволюційного віку. Військова і судово – психіатрична експертиза при функціональних психозах інволюційного віку.

14. Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку14.1.

Класифікація їх з позицій МКХ-10. Клініка психічних порушень при церебральному атеросклерозі.14.2.

Клініка психічних порушень при гіпертонічній хворобі і гіпотонічних станах.14.3.

Клініка психічних порушень при церебральному тромбангіїті.14.4.

Лікування психічних порушень при судинних захворюваннях головного мозку.14.5.

Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза хворих з судинними захворюваннями головного мозку.

15. Психічні розлади при атрофічних процесах в
головному мозку
15.1.

Сучасний стан проблеми психічних розладів при атрофічних процесах головного мозку.15.2.

Уявлення про етіологію, патогенез та морфологію атрофічних процесів.15.3.

Класифікація (МКХ-10) атрофічних захворювань головного мозку.15.4.

Слабоумство, стадії розвитку та клінічні варіанти.15.5.

Хвороба Альцгеймера, клініка, загальна характеристика перебігу хвороби Альцгеймера.15.6.

Хвороба Піка, клінічні прояви та варіанти перебігу.15.7.

Хорея Гентінгтона, клінічні прояви та варіанти перебігу хвороби.15.8.

Діагностика і диференційна діагностика атрофічних захворювань головного мозку.

1

2

315.9.

Лікування психічних розладів при атрофічних процесах головного мозку. Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза при атрофічних процесах головного мозку.

16. Розумова відсталість16.1.

Сучасний стан вчення про розумову відсталість. Епідеміологія, загальна клінічна характеристика. Класифікація розумової відсталості в МКХ-10.16.2.

Ензимопатичні форми розумової відсталості (фенілкетонурія, пуриноз тощо).Клініка. Діагностика.16.3.

Хромосомні форми (хвороба Дауна, істинна мікроцефалія, синдром Шерешевського-Тернера, хвороба Клайнфельтера). Клініка, діагностика.16.4.

Ксеродермічні форми: невоїдна, іхтіоз. Клініка, діагностика.16.5.

Дизостозні форми: синдроми Марфана, Крузона. Клініка, діагностика.16.6.

Розумова відсталість, обумовлена внутрішньоутробними ураженнями плода ембріо- і фенопатії (вірусні інфекції, резус-несумісність, токсоплазмоз, лістеріоз, вроджений сифіліс).16.7.

Розумова відсталість, обумовлена пери- і постнатальними шкідливостями.16.8.

Психози у розумово відсталих осіб. Клінічні прояви.16.9.

Основні питання профілактики, лікування і експертиз хворих на розумову відсталість.16.10.

Граничні форми відставання в розвитку особистості (інфантилізм). Клінічні форми. Діагностика, лікування і профілактика.

17. Непсихотичні розлади психіки та поведінки17.1.

Сучасний погляд на проблему непсихотичних розладів психіки та поведінки.17.2.

Розлади особистості. Етіологія, патогенез. Клінічні варіанти. Закономірності перебігу, діагностика.17.3.

Основні питання профілактики, лікування, реабілітації та експертизи розладів особистості і патологічного розвитку особистості.17.4.

Тривожні розлади. Класифікація. Клінічні прояви. Діагностика. Лікування.17.5.

Дисоціативні та соматоформні розлади, розлади прийому їжі.17.6.

Реакції на стрес, посттравматичний стресовий розлад, порушення адаптації.17.7.

Непсихотичні розлади психіки та поведінки у дитячому віці.17.8.

Лікування та експертиза при непсихотичних розладах психіки та поведінки.

18. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання
алкоголю
18.1.1.

Епідеміологія алкоголізму. Медичні і соціально-правові питання. Етіологія і патогенез.18.1.2.

Дохворобні форми зловживання спиртними напоями і алкогольна хвороба.18.1.3.

Клінічні прояви і стадії перебігу алкоголізму.

1

2

318.1.4.

Алкогольні (металкогольні) психози: гострі – алкогольний делірій, алкогольний галюциноз, алкогольний парнаноїд та хронічні – псевдопараліч, Корсаковський психоз. Класифікація, діагностика.18.1.5.

Алкогольна енцефалопатія. Гостра (синдром Гайє-Верніке) і хронічна. Клініка. Діагностика.18.1.6.

Особливості алкоголізму у дитячому, юнацькому віці. Особливості алкоголізму у жінок.18.1.7.

Основні принципи лікування алкоголізму та алкогольних психозів. Особливості примусового лікування.18.1.8.

Трудова і військова експертиза при алкоголізмі. Судово-психіатрична експертиза при алкоголізмі і алкогольних психозах. Оцінка простого і патологічного сп’яніння.18.1.9.

Наркологічна допомога населенню.

19. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин (наркоманії та токсикоманії)19.2.1.

Сучасний стан проблема нарко- і токсикоманій. Механізми розвитку привикання до психоактивних речовин.19.2.2.

Формування наркотичного синдрому і його ознаки.19.2.3.

Класифікація наркоманій. Клінічні прояви і перебіг окремих видів наркоманій: гашишизму, морфізму, кокаїнізму тощо.19.2.4.

Полінаркоманії. Класифікація. Клінічні прояви і перебіг окремих видів токсикоманій.19.2.5.

Основні принципи лікування наркоманій і токсикоманій. Особливості примусового лікування.19.2.6.

Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза при наркоманіях і токсикоманіях.

20. Лікування психічних захворювань.20.1.

Сучасні методи лікування психічних захворювань і принцип класифікації різних видів терапії.20.2.

Клінічна психофармакологія. Класифікація психофармакологічних засобів. Механізм дії і фармакокінетика психотропних засобів.20.3.

Антипсихотики. Класифікація. Загальна характеристика психотропної дії. Клінічні показання до застосування антипсихотиків різних фармакологічних груп.20.4.

Антидепресанти. Загальна характеристика психотропної дії. Класифікація. Клінічні показання до застосування.20.5.

Транквілізатори. Характеристика психотропної дії. Класифікація. Клінічні показання до застосування.20.6.

Психостимулятори. Особливості психотропної дії. Методика лікування психостимуляторами.20.7.

Ноотропні засоби. Визначення і загальні особливості. Механізми психотропної дії. Клінічне застосування.20.8.

Нормотиміки. Лікувальна і профілактична дія солей літію. Показання та методика проведення терапії і профілактики солями літію.

1

2

320.9.

Електроконвульсивна терапія (ЕКТ). Сучасне уявлення про механізм дії ЕКТ.20.10.

Інші види біологічної терапії психічних захворювань. Піротерапія. Інсулінотерапія.20.11.

Невідкладна терапія психічних захворювань. Інтенсивна терапія.20.12.

Психотерапія. Патофізіологічний механізм дії. Психотерапевтичні методи (гіпнотерапія, „раціональна” психотерапія, аутогенне тренування, групова, ортодоксальні та сучасні психоаналітичні методи та інші). Показання до застосування в психіатрії.20.13.

Лікування сном. Механізм дії, показання і засоби клінічного використання.20.14.

Трудотерапія та інші реабілітаційні заходи в психіатрії.20.15.

Нетрадиційні методи лікування психічних захворювань (краніоцеребральна гіпотермія, гіпербарична оксигенація тощо). Латеральна терапія. Лазеротерапія.Схожі:

Білетна програма iconБілетна програма
Методи вивчення мислення та афективно-особистісної сфери діяльності у хворих на шизофренію
Білетна програма iconБілетна програма диференційованого заліку з предмету
Поняття про “централізоване” та “децентралізоване управління галузями охорони здоров’я
Білетна програма iconБілетна програма
Роль фармацевта в здійсненні стратегії вооз в області лікарських засобів. Системи gmp, glp, gcp, gpp
Білетна програма iconЕкзаменаційна білетна програма
Значення єдиної інформаційної бази для управління діяльністю поліклініки. Впровадження талону амбулаторного пацієнта
Білетна програма iconБілетна програма з основ медичної психології
Структура особистості. Біологічний фундамент особистості. Темперамент І характер
Білетна програма iconБілетна програма з основ медичної психології
Структура особистості. Біологічний фундамент особистості. Темперамент І характер
Білетна програма iconБілетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології
Програма доклінічного вивчення нових лікарських засобів з урахуванням вимог системи glp (Good Laboratories Practice)
Білетна програма iconБілетна програма з психотерапії та психокорекції у клінічній практиці
Предмет та завдання психотерапії. Сучасний стан психотерапевтичної служби в Україні та перспективи подальшого розвитку
Білетна програма iconБілетна програма диференційованого заліку з реаніматології
Діагностика форми зупинки серця, підготовка електрокардіологічної апаратури до роботи із хворим (електрокардіоскоп, електрокардіограф),...
Білетна програма iconБілетна програма диференційованого заліку з основ сексології та сексопатології для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
Структура сексології, її окремі розділи та їх взаємовідносини в системі сексологічних знань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи