Тема реферату icon

Тема реферату
Скачати 188.66 Kb.
НазваТема реферату
Дата03.07.2012
Розмір188.66 Kb.
ТипРефератПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ

для лікарів-інтернів за фахом медична психологія
п/п

Тема реферату

Дата захисту

При-мітка

1

2

3

4

1.

Організація медико-психологічної допомоги населенню України (стаціонарна, амбулаторна). Правові засади надання психіатричної допомоги. Закон України „Про психіатричну допомогу”.2.

Комунікативні аспекти взаємодії «лікар - пацієнт». Психологічні аспекти взаємодії лікаря з оточенням пацієнта.3.

Нейропсихологічний аналіз порушень вищих психічних функцій. Нейропсихологічні синдроми порушень вищих психічних функцій.4.

Психотерапія хворих на шизофренію.5.

Медико-психологічні аспекти аддиктивної поведінки.6.

Психотерапія в наркології.7.

Поведінкові та емоційні розлади, що починаються в дитячому та підлітковому віці. Особливості психотерапії.8.

Лікування психічних розладів.9.

Посттравматичний стресовий розлад. Особливості медико-психологічної допомоги хворим та членам їх сімей.10.

Психічні розлади та психологічні особливості при захворюваннях внутрішніх органів. Психотерапія хворих.11.

Теорії формування психосоматичних розладів.12.

Сексуальна гармонія та дисгармонія.13.

Психологічні особливості термінальних хворих.14.

Взаємодія лікаря з умираючими пацієнтами. Психологічний супровід термінальних хворих.15.

Загальні основи психотерапії. Історія і організація психотерапії.16.

Психотерапія невротичних, пов’язаних зі стресом, та соматоформних розладів.17.

Психокорекція і психотерапія розладів зрілої особистості і поведінки дорослих, дітей та підлітків.18.

Психологічні аспекти реабілітації. Трудотерапія та інші реабілітаційні заходи в психіатрії. Організація і планування реабілітації в залежності від типу особистості і ступеню дефекту.19.

Психофармакологія. Класифікація психофармакологічних засобів. Механізм дії і фармакокінетика психотропних засобів (антипсихотики, антидепресанти, транквілізатори, психостимулятори, ноотропи, нормотиміки). Показання, протипоказання до застосування. Побічні ефекти.20.

Медико-психологічні аспекти професійної діяльності лікаря. Психогігієна, психопрофілактика професійної діяльності лікаря-психолога. Профілактика емоційного вигорання та професійної деформації.

^ БІЛЕТНА ПРОГРАМА
заключної державної атестації лікарів-інтернів

за спеціальністю медична психологія
п/п

Коди

курсу і

розділу


Назва курсу, розділу

1

2

3
01.

Організація медико-психологічної допомоги населенню

1

01.1

Предмет та задачі медичної психології. Історія розвитку медичної психології. Сучасний стан медико-психологічної служби в Україні та у світі.

2

01.2

Епідеміологія психічних розладів та головні тенденції динаміки в Україні та світі. Поширеність психічних розладів в Україні та в зарубіжних країнах.

3

01.3

Основи організації медико-психологічної допомоги в Україні. Місце медичної психології в структурі надання медичної допомоги населенню. Перспективи розвитку медико-психологічної служби в Україні.

4

01.4

Організація роботи медичного психолога в стаціонарних та амбулаторних лікувально-профілактичних установах. Структура та організація кабінету медичного психолога.

5

01.5

Правові засади надання психіатричної допомоги в Україні. Закон України «Про психіатричну допомогу».
02.

Психологічні аспекти взаємодії лікаря з пацієнтом

6

02.1

Медична деонтологія. Психологія діагностичного процесу.

7

02.2

Психологія лікувального процесу.

8

02.3

Комунікативні аспекти взаємодії «лікар - пацієнт». Психологічні аспекти взаємодії лікаря з оточенням пацієнта.
03.

Методи дослідження в медичній психології та основи функціональної діагностики

9

03.1

Психологічна керована бесіда, збір психологічного анамнезу, психологічний аналіз біографії. Суб’єктивний та об’єктивний анамнез, форми збору анамнезу. Клінічне інтерв’ю, спостереження.

10

03.2

Методи дослідження особистості та міжособистісних відносин. Психологічні проблеми дослідження особистості в клініці. Клініко-психологічне дослідження особистості. Опитувальники та тести. Проективні методи.

11

03.3

Методи дослідження психічних процесів та станів. Методи дослідження відчуттів та сприйняття. Методи дослідження пам’яті. Методи дослідження уваги.

12

03.4

Методи дослідження мислення та інтелекту. Методи дослідження емоцій. Методи дослідження ефекторної сфери.

13

03.5

Рентгенологічні методи обстеження. Краніографія. Дігітальна субтракційна ангіографія. Сучасні методи прижиттєвого дослідження мозку. Методи структурної нейровізуалізації (комп’ютерна томографія, ядерно-магнітний резонанс). Методи функціональної нейровізуалізації (позитронно-емісійна томографія, функціональний ядерно-магнітний резонанс).

14

03.6

Електрофізіологічні методи дослідження: електроенцефлографія, реоенцефалографія, ехоенцефалографія. Ультразвукова доплерографія. Значення функціональних досліджень у діагностиці психічних розладів.

15

03.7

Генетичні методи дослідження. Генеалогічний метод. Близнюковий метод. Цитогенетичний. біохімічний методи. Значення генетичних досліджень для діагностики психічних розладів.
04

Теоретичні і практичні проблеми медичної психології.

16

04.1

Особистість. Психологічна структура особистості. Темперамент і характер. Акцентуації характеру особистості. Типи акцентуацій. Психологічні критерії діагностики. Психологічний захист особистості (захист „Я”). Психологічні аспекти творчості. Медико-психологічні аспекти допомоги особам з акцентуаціями характеру

17

04.1.1

Гармонійні і дисгармонійні особистості. Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих (психопатичні особистості). Психологічні особливості формування. Класифікація психопатичних особистостей. Психологічні критерії діагностики. Медико-психологічні аспекти допомоги психопатичним особистостям та членам їх сімей.

18

04.1.2

Особистість і хвороба. Особистість хворої людини. Переживання хворим хвороби. Особливості індивідуальних реакцій на хворобу. Внутрішня (аутопластична) картина хвороби. Типи відношення хворих до хвороби. Психо(пато)логічні зміни особистості внаслідок хвороби. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим в залежності від типологічних особливостей особистості.
04.2

Загальна психопатологія.

19

04.2.1

Розлади відчуттів та сприйняття. Психопатологічні синдроми розладів відчуттів, сприйняття. Їх значення для оцінки психо(пато)логічного стану пацієнта (хворого). Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами відчуттів, сприймань та уявлень.

20

04.2.2

Розлади пам’яті та уваги. Психопатологічні синдроми розладів пам’яті. Їх значення для оцінки психо(пато)логічного стану пацієнта (хворого). Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами пам’яті та уваги.

21

04.2.3

Розлади мислення. Розлади мислення при локальних ураженнях головного мозку. Синдроми розладів мислення. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами мислення.


22

04.2.4

Недоумство природжене і набуте. Критерії діагностики розумової відсталості та деменцій. Значення розладів інтелекту для оцінки психо(пато)логічного стану пацієнта (хворого). Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами інтелекту (інтелектуальним дефектом). Психологічна допомога членам сім’ї.

23

04.2.5

Розлади емоцій та почуттів при соматичних і психічних захворюваннях. Психопатологічні синдроми розладів емоцій. Значення емоційного стану хворого у перебігу хвороби та лікуванні. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами емоцій та почуттів.

24

04.2.6

Розлади ефекторної сфери при соматичних і психічних захворюваннях. Порушення структури ієрархії мотивів, формування патологічних потреб. Розлади потягів. Синдроми розладу ефекторно-вольової діяльності. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами вольової діяльності.

25

04.2.7

Критерії оцінки свідомості та самосвідомості у хворих. Синдроми розладу свідомості та самосвідомості. Значення стану свідомості і самосвідомості для оцінки стану хворого. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами свідомості і самосвідомості та членам їх сім’ї.

05.

Нейропсихологія

26

05.1

Теоретичні аспекти нейропсихології. Сучасний стан розвитку нейропсихології. Локалізація вищих психічних функцій і диференціальна діагностика.

27

05.2

Клінічна нейропсихологія. Нейропсихологічний аналіз порушень вищих психічних функцій. Нейропсихологічні синдроми порушень вищих психічних функцій.
06.

Медико-психологічні аспекти психічних розладів

28

06.1

Міжнародна класифікація хвороб (МКХ-10). Термінологія, розділи, вісі МКХ-10. основні положення МКХ-10. сучасний стан проблеми класифікації психічних розладів.

29

06.2

Шизофренія, шизотипові та маячні розлади

30

06.3

Афективні розлади настрою

31

06.4

Епілепсія

32

06.5

Симптоматичні психічні розлади

33

06.6

Психічні розлади при черепно-мозкових травмах.

34

06.7

Психічні розлади при сифілітичних ураження головного мозку.

35

06.8

Психічні розлади при пухлинах головного мозку.

36

06.9

Психічні розлади при енцефалітах.

37

06.10

Функціональні психози інволюційного періоду.

38

06.11

Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку.

39

06.12

Психічні розлади при атрофічних процесах в головному мозку.

40

06.13

Невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади.

41

06.14

Розлади поведінки і особистості у дорослих

42

06.15

Психічні розлади, пов'язані із залежністю від психоактивних речовин. Медико-психологічні аспекти аддиктивної поведінки.

43

06.16

Поведінкові та емоційні розлади, що починаються в дитячому та підлітковому віці.

44

06.17

Лікування психічних розладів
07.

Психіатрія катастроф і кризові стани.

45

07.1

Екологія і психічний стан людини

46

07.2

ПТСР. Особливості медико-психологічної допомоги хворим та членам їх сімей.

47

07.3

Кризові стани.
08.

Психічні розлади та психологічні особливості при:

48

08.1

Захворюваннях внутрішніх органів

49

08.2

Хірургічній патології

50

08.3

Неврологічній патології

51

08.4

Інфекційних захворюваннях

52

08.5

Шкірно-венеричних захворюваннях

53

08.6

В акушерстві та гінекології
09.

Психологічні проблеми психосоматичних розладів

54

09.1

Історія розвитку психосоматичного напрямку в медицині та теоретичні основи вивчення психосоматичних та соматопсихічних взаємовпливів.

55

09.2

Теорії формування психосоматичних розладів.

56

09.3

Спектр розладів, що відносять до психосоматичних.
10.

Медико-психологічні аспекти сексології.

57

10.1

Історія розвитку медичної сексології, її теоретико-методологічні питання, характеристика сучасних концепцій.

58

10.2

Методи дослідження в сексології.

59

10.3

Нейрогуморальна та психічна регуляція статевих функцій та її патологія.

60

10.4

Сексуальна гармонія та дисгармонія.

61

10.5

Статеві розлади та їх лікування.
11.

Медико-психологічні аспекти умирання і смерті

62

11.1

Психологічні особливості термінальних хворих.

63

11.2

Взаємодія лікаря з умираючими пацієнтами. Психологічний супровід термінальних хворих.

64

11.3

Медико-психологічна допомога медперсоналу та оточенню пацієнта.
12.

Медико-психологічна експертиза

65

12.1

Мета, завдання, методи, організація медико-психологічної експертизи.

66

12.2

Участь медичного психолога в медико–соціально–трудовій, військовій, психолого-медико–педагогічній експертизах.

67

12.3

Теорія і методологія судової психології. Зміст, задачі, організація судово-психолого-психіатричної експертизи. Судові комплексні експертизи. Проблема неосудності та недієздатності.

68

12.4

Практичні питання судової психології. Судово-психолого-психіатрична експертиза підозрюваних. Особливості судово-психолого-психіатричної експертизи неповнолітніх. Судово-психолого-психіатрична експертиза свідків та потерпілих.
13.

Консультування у клінічній практиці, психокорекція, психотерапія.

69

13.1

Загальні проблеми психологічного консультування, основні напрямки психологічного консультування, організаційні засади та психотехнічний інструментарій.

70

13.2

Консультування пацієнтів з: внутрішньоособистісними проблемами; міжособистісними проблемами; соматично хворих; психолого-педагогічне консультування.

71

13.3

Консультування медперсоналу та оточення пацієнтів.

72

13.4

Психокорекція у клінічній практиці.

73

13.5

Загальні основи психотерапії. Історія і організація психотерапії. Теоретичні концепції психотерапії.

74

13.6

Методики психотерапії. Сугестивна психотерапія. Аутогенна релаксація. Раціональна психотерапія. Групова психотерапія. Сімейна психотерапія. Поведінкова психотерапія. Непряма психотерапія. Психоаналіз. Позитивна психотерапія. Нейролінгвістичне програмування. Транзактний аналіз. Гештальт-терапія.

75

13.7

Психотерапія невротичних, пов’язаних зі стресом, та соматоформних розладів.

76

13.8

Психотерапія зловживання психоактивними речовинами.

77

13.9

Психокорекція і психотерапія розладів зрілої особистості і поведінки дорослих, дітей та підлітків.

78

13.10

Психотерапія хворих з органічним ураженням центральної нервової системи.

79

14.

Психологічні аспекти реабілітації. Психогігієна. Психопрофілактика.

80

15.

Медико-психологічні аспекти професійної діяльності лікаря. Психогігієна, психопрофілактика професійної діяльності лікаря-психолога. Профілактика емоційного вигорання та професійної деформації.Схожі:

Тема реферату iconВимоги до реферату зі спеціальності
Перевищення обсягу не допускається. Реферат повинен мати наскрізну нумерацію. Додатки не входять в обсяг вступного реферату, але...
Тема реферату iconВимоги до змісту та оформлення реферату статті Реферат
Текст реферату повинен бути лаконічним І чітким, із застосуванням значимих слів зі статті. У тексті реферату варто вживати синтаксичні...
Тема реферату iconВимог и до реферату вступників в аспірантуру
Реферат — це повністю самостійна творча робота. Передбачаючи вступ до аспірантури, кандидат має право за 1-2 роки узгодити тему реферату...
Тема реферату iconВимоги до реферату
«аспірант» реферату. Реферат дає можливість виявити здатність аспіранта самостійно осмислити тему, творчо її дослідити, вміння збирати,...
Тема реферату iconМетодичні рекомендації до написання рефератів
До реферату обов'язково додається список використаної літератури, який повинен містити не менше як п'ять джерел. Реферат може бути...
Тема реферату iconІндивідуальне заняття №3 Підготувати самостійне дослідження у вигляді реферату з теми: «Проблеми якісного ефірного мовлення»
Підготувати самостійне дослідження у вигляді реферату з теми: «Проблеми якісного ефірного мовлення». Для цього необхідно обрати 2...
Тема реферату iconМетодичні вказівки до написання реферату з дисципліни „Філософія для аспірантів усіх спеціальностей
move to 0-22302963
Тема реферату iconЗразок оформлення реферату
Аналіз передумов формування та оцінка сучасного стану енергетичної безпеки України
Тема реферату iconІдз 1 Теоретичне Модуль ІV
Електронна форма залежно від бажаної оцінки може бути як у вигляді реферату, так і у вигляді слайдів або постера
Тема реферату iconМетодична робота оздоровчо-фізкультурного спрямування
Під час написання реферату враховується повнота розкриття теми, вміння автора зробити висновки І висловити власну думку з приводу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи