Тестові завдання icon

Тестові завдання
НазваТестові завдання
Сторінка2/5
Дата03.07.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
Тема 7 Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)


1 Хто внаслідок волочної реформи мав право дарувати шляхетство?

а) суд; б) сейм;

в) король; г) магнати.


2 Коли була прийнята „Устава на волоки”?

а) 1557 р.; б) 1564 р.;

в) 1634 р.; г) 1648 р.


3 Органами місцевого самоврядування шляхти були:

а) сенатські збори; б) повітові сеймики;

в) ратуші; г) земські суди.


4 За “Артикулами” Генріха Валуа польський король зобов’язувався скликати вальний сейм:

а) щорічно; б) два рази на рік;

в) кожні два роки; г) раз на п’ять років.


5 Найвпливовішою частиною вального сейму був(ла):

а) король; б) міністри;

в) сенат; г) посольська ізба.


6 Визначте зайвого серед місцевих урядовців.

а) воєвода; б) гетьман;

в) староста; г) волостель.


7 Коли створено реєстрове козацтво?

а) 1552 р.; б) 1564 р.;

в) 1572 р.; г) 1578 р.


8 Скільки козаків увійшло до першого реєстру?

а) 300; б) 500;

в) 700; г) 1000.


9 Хто мав судову і військову владу над реєстровими козаками згідно з “Ординацією Війська Запорізького реєстрового...”

1638 р.?

а) сейм; б) генеральний суддя;

в) король; г) комісар.


10 З прийняттям “Артикулів” Генріха Валуа Річ Посполита являла собою:

а) шляхетську республіку на чолі з королем;

б) абсолютну монархію;

в) конституційну монархію;

г) всестанову республіку.


11 Вищим законодавчим органом Речі Посполитої був(ла):

а) король; б) сенат;

в) Вальний сейм; г) Посольська ізба.


12 До якого воєводства належали Львівська, Галицька, Перемишльська, Санокська і Холмська землі?

а) Руського; б) Брацлавського;

в) Белзького; г) Київського;

д) Подольського; є) Чернігівського.


13 Хто на Запоріжжі мав право участі у Військовій Раді?

а) всі козаки;

б) генеральна старшина;

в) козацька старшина;

г) гетьман і полковники.


14 Скільки разів на рік Військова Рада збиралася обов’язково?

а) 2; б) 4; в) 5; г) 7.


15 Що таке Номоканон?

а) правова збірка православних норм;

б) правова збірка католицьких норм;

в) правова збірка іудейських норм;

г) князівський статут.


16 До компетенції яких судів належали справи про підроблення грошей, підготовку і участь у повстаннях?

а) головний трибунал; б) королівський суд;

в) сеймовий суд; г) господарський суд.


17 “Артикули” Генріха Валуа прийняті у:

а) 1566 р.; б) 1573 р.;

в) 1588 р.; г) 1596 р.


18 Визначте зайву судову інстанцію для шляхти у Речі Посполитій.

а) Земський суд;

б) Коронний трибунал;

в) Королівський суд.


19 Вищий судовий орган Запорізької Січі:

а) кошовий отаман;

б) Військова Рада;

в) генеральний суддя;

г) козацька рада.


20 Чернігівське воєводство було створене у:

а) 1432 р.; б) 1462 р.;

в) 1565 р.; г) 1635 р.


^ Тема 8 Українська держава і право в роки

Визвольної війни 1648-1654 рр.


1 Коли був підписаний Зборівський мирний договір?

а) 1648 р.; б) 1649 р.;

в) 1651 р.; г) 1653 р.


2 Коли був підписаний Білоцерківський мирний договір?

а) 1648 р.; б) 1649 р.;

в) 1651 р.; г) 1653 р.


3 Українсько-московський договір ухвалено:

а) 1649 р.; б) 1651 р.;

в) 1653 р.; г) 1654 р.


4 Резиденцією Б.Хмельницького, столицею Козацької держави до 1676 р., був:

а) Київ; б) Чигирин; в) Батурин; г)Глухів.


5 Визначте зайвого у складі сотенного уряду.

а) сотник; б) обозний; в) осавул; г) писар.


6 Міста, яким право на самоуправління надавалося гетьманськими універсалами.

а) магдебурзькі; б) сеймові;

в) магістратські; г) ратушні.


7 Як називалися міста, що користувалися магдебурзьким правом ще за часів Речі Посполитої?

а) магдебурзькі; б) сеймові;

в) магістратські; г) ратушні.


8 За Зборівським договором до всіх євреїв застосовувалася:

а) смертна кара;

б) вигнання з України;

в) заборона займатися промислами і торгівлею;

г) заборона вступати до козацтва.


9 Адміністративно-територіальний поділ козацької держави був:

а) сотенно-паланковий; б) повітово-сотенний;

в) полково-сотенний; г) воєводсько-намісницький


10 Вищим органом влади на початку Визвольної війни (Національної революції) був(ла):

а) Військова Рада Війська Запорізького;

б) Генеральний уряд;

в) Гетьман;

г) Старшинська Рада.


11 Хто мав право брати участь у військовій Раді?

а) гетьман і вся козацька старшина;

б) гетьман і всі полковники;

в) гетьман, старшина і заможні козаки;

г) всі козаки.


12 Центральний орган управління:

а) Військова Рада Війська Запорізького;

б) Генеральний уряд;

в) Гетьман;

г) Старшинська Рада.


13 За якою угодою влада Б.Хмельницького обмежувалася Брацлавським, Київським і Чернігівським воєводствами?

а) Зборівською; б) Московською;

в) Білоцерківською; г) Глухівською.


14 Хто відповідав за охорону гетьманських клейнодів?

а) генеральний бунчужний; б) генеральний обозний;

в) генеральний хорунжий; г) генеральний підскарбій.


15 Хто виконував судові функції у сотні?

а) осавул; б) обозний;

в) полковий суддя; г) городовий отаман.


16 Землі, які гетьман жалував старшині своїми універсалами за службу на певній посаді, називалися:

а) жалувані; б) удільні;

в) рангові; г) даровані.


17 Кому належала вища судова влада в Козацькій державі?

а) гетьману; б) старшинській раді;

в) генеральному судді; г) войтам.


18 За якою угодою влада гетьмана Б.Хмельницького обмежувалася Київським воєводством?

а) Зборівською; б) Московською;

в) Білоцерківською; г) Глухівською.


19 Коли були прийняті “Березневі статті”?

а) 1651 р.; б) 1653 р.;

в) 1654 р.; г) 1657 р.


20 Скільки статей увійшло до “Березневих статей” 1654 р.?

а) 7; б) 10; в) 11; г) 15.

^ Тема 9 Суспільно-політичний устрій

Козацько-гетьманської держави

(друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)


1 Набуття статусу Руського князівства у складі Речі Посполитої передбачалося:

а) Гадяцькою угодою;

б) Переяславськими статтями;

в) Слободищенським трактатом;

г) Коломацькими статтями.


2 Коли існувала І Малоросійська колегія?

а) 1720-1725 рр.; б) 1722-1727 рр.;

в) 1722-1725 рр.; г) 1723-1729 рр.


3 Коли існувала ІІ Малоросійська колегія?

а) 1762-1796 рр.; б) 1764-1786 рр.;

в) 1764-1796 рр.; г) 1763-1775 рр.


4 Коли було скасовано інститут гетьманства?

а) 1762 р.; б) 1763 р.; в) 1764 р.; г) 1775 р.


5 Хто був останнім кошовим отаманом Запорізької Січі?

а) О.Розумовський; б) П.Калнишевський;

в) К.Розумовський; г) І.Мазепа.


6 Визначте зайве місто з-поміж резиденцій гетьманів:

а) Батурин; б) Чигирин; в) Київ; г) Глухів.


7 Генеральна старшина належала до:

а) знатного товариства; б) військового товариства;

в) значкового товариства; г) головного товариства.


8 Полкова старшина належала до:

а) бунчукового товариства; б) військового товариства;

в) значкового товариства; г) головного товариства.


9 Коли кріпосне право отримало юридичне оформлення на Лівобережній та Слобідській Україні?

а) 22 квітня 1760 р.; б) в липні 1782 р.;

в) 3 травня 1783 р.; г) 25 червня 1785 р.


10 Кому належала вища законодавча, адміністративна і військова влада в період 1734-1750 рр.?

а) гетьману;

б) Правлінню гетьманського уряду;

в) Малоросійській колегії;

г) Старшинській раді.


11 Хто очолював ІІ Малоросійську колегію?

а) президент; б) гетьман;

в) бригадир; г) секретар.


12 Хто очолював Генеральну військову канцелярію?

а) генеральний писар; б) гетьман;

в) генеральний суддя; г) генеральний бунчужний.


13 Хто був заступником гетьмана, завідував артилерією, забезпеченням війська, виконував дипломатичні доручення?

а) генеральний писар;

б) генеральний обозний;

в) генеральний суддя;

г) генеральний бунчужний;

д) генеральний хорунжий.


14 На скільки полків поділялася в другій половині ХVІІ ст. Лівобережна Україна?

а) 5 полків; б) 7 полків;

в) 10 полків; г) 12 полків.


15 Коли підписані „Пакти і конституції законів і вольностей Війська Запорізького” П.Орлика?

а) 1709 р.; б) 1710 р.;

в) 1711 р.; г) 1722 р.


16 Як називався податок, який сплачували селяни на утримання війська?

а) тягло; б) стація;

в) чинш; г) материзна.


17 Визначте зайве серед атрибутів (клейнодів) гетьманської влади:

а) корогва; б) пірнач;

в) бунчук; г) шабля гетьмана.


18 Коли була ліквідована Запорізька Січ?

а) 1765 р.; б) 1770 р.;

в) 1775 р.; г) 1785 р.


19 Визначте зайву адміністративно-територіальну одиницю (полк) Слобідської України.

а) Харківський; б) Острогозький;

в) Охтирський; г) Глухівський;

д) Сумський; є) Ізюмський.


20 Хто стояв на чолі „Канцелярії комісії утворення слобідських полків”?

а) Румянцев; б) Голіцин;

в) Шаховський; г) Шереметьєв.


^ Тема 10 Право Козацько-гетьманської держави

(друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)


1 Вищою судовою інстанцією у Козацько-гетьманській державі був:

а) Генеральний суд; б) коронний трибунал;

в) магістратський суд; г) королівський суд.


2 Вільними від впливів полкової і сотенної адміністрації залишалися:

а) общинні суди; б) ярмаркові суди;

в) мирові суди; г) магістратські суди.


3 Коли відбулася судова реформа в Україні?

а) 1760-1763 рр.; б) 1764-1765 рр.;

в) 1763-1765 рр.; г) 1783-1785 рр.


4 За реформою 1760-х років земельні справи розглядав суд:

а) підкоморський; б) общинний;

в) земський; г) гродський.


5 За судовою реформою 1760-х років для розгляду кримінальних справ у полкових містах існували суди:

а) підкоморські; б) общинні;

в) земські; г) гродські.


6 Які справи розглядали земські суди?

а) цивільні справи;

б) кримінальні справи;

в) земельні справи;

г) сімейно-шлюбні стосунки.


7. Вища судова інстанція на Правобережній Україні – це:

а) Генеральний суд; б) жупа;

в) коронний трибунал; г) земський суд.


8 Визначте збірник українського права, підготовлений Ф.Чуйкевичем, (приватна кодифікація).

а) “Права, за якими судиться малоросійський народ”;

б) “Процес короткий наказний”;

в) “Суд і розправа в правах малоросійських”;

г) “Екстракт малоросійських прав”.


9 Визначте зайвий серед місцевих судів.

а) Малоросійська колегія; б) копний;

в) ратушний; г) доменіальний.


10 Судовий виконавець у ХVІІІ ст називався:

а) сотником; б) войтом; в) возним; г) старостою.


11 Коли була створена перша кодифікаційна комісія в Україні?

а) 1719 р.; б) 1721 р.; в) 1722 р.; г) 1728 р.


12 Коли був підготовлений та поданий на затвердження російській імператриці Анні Іоанівні збірник “Права, за якими судиться малоросійський народ”?

а) 1722 р.; б) 1728 р.; в) 1734 р.; г) 1758 р.


13 Хто був автором “Екстракту малоросійських прав”?

а) К.Розумовський; б) В.Кондратьєв;

в) Ф.Чуйкович; г) О.Безбородько;

д) Д.Апостол.


14 Визначте зайве у засобах забезпечення зобов’язань.

а) завдаток; б) порука;

в) застава; г) позичка.


15 Викресліть зайве серед договірних статей, що укладалися московським царем і українським гетьманом.

а) Березневі статті 1654 р.;

б) Московські статті 1665 р.;

в) Гадяцький трактат1658 р.;

г) Коломацькі статті 1687 р.

16 Шлюбний вік для чоловіків на Гетьманщині складав:

а) 15 років; б) 18 років;

в) 16 років; г) 20 років.


17 Питання законності шлюбів та їх розірвання належали до компетенції:

а) общинних судів; б) сотенних судів;

в) церковних судів; г) підкоморських судів.


18 Суб’єктами злочину вважалися особи, яким виповнилося:

а) 14 років; б) 18 років;

в) 16 років; г) 20 років.


19. Найбільш небезпечними вважалися злочини:

а) проти православної віри; б) майнові;

в) проти особи; г) державні;

д) проти порядку управління і суду.


20 Підроблення грошей, печаток, документів, лжеприсяга належали до злочинів:

а) проти православної віри;

б) майнових;

в) проти особи;

г) державних;

д) проти порядку управління і суду.


^ Тема 11 Суспільно-політичний устрій України у складі

Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.)


1 Визначте вищий орган влади, який мав законодавчо-дорадчі функції:

а) Кабінет міністрів; б) Державна дума;

в) Державна рада; г) імператор.


2 Визначте зайву серед губерній, що були складовими Малоросійського генерал-губернаторства:

а) Харківська; б) Чернігівська;

в) Полтавська; г) Катеринославська.


3 У яких губерніях земська реформа була запроваджена на початку ХХ ст.?

а) Волинська, Подільська, Київська;

б) Катеринославська, Таврійська, Херсонська;

в) Полтавська, Харківська, Чернігівська;

г) Закарпатська, Галицька, Белзька.


4 Згідно з указом „О Малороссийских чинах, дающих право на действительное или потомственное дворянство” 1835 р.:

а) землі української шляхти передавалися російським дворянам;

б) підтверджувалися станові привілеї козацької старшини та її нащадків;

в) визнавалися права на дворянство всієї української козацької старшини;

г) зазначалися умови отримання дворянства українцями.


5 За законом про земських начальників від 1889 р. цю посаду могли обіймати тільки:

а) купці І та ІІ гільдій;

б) міщани з доходом не менше 5 тис. крб.;

в) потомственні дворяни;

г) особисті дворяни.


6 Основу якої партії становили дворяни та промислова і банківська буржуазія?

а) Революційна українська партія;

б) “Союз 17 жовтня”;

в) Українська радикально-демократична партія;

г) Товариство українських поступовців.


7 Визначте зайвий серед станів:

а) військові; б) селяни;

в) дворяни; г) духовенство.


8 Визначте зайвих серед титулованих дворян:

а) князі; б) барони;

в) графи; г) почесні громадяни.


9 Визначте представника чорного духовенства:

а) священик (ієрей); б) диякон;

в) протодиякон; г) ігумен.


10 Коли був підписаний маніфест про проведення селянської реформи?

а) 14 лютого 1860 р.; б) 19 лютого 1861 р.;

в) 16 лютого 1861 р.; г) 28 лютого 1862 р.


11 Положення про удільних селян, які переводилися до розряду селян-власників видано:

а) 1861 р.; б) 1863 р.;

в) 1866 р.; г) 1871 р.


12 Закон, що стосувався державних селян, був виданий:

а) 1861 р.; б) 1863 р.;

в) 1866 р.; г) 1871 р.


13 У якій партії була зосереджена найбільша частина представників ліберально-монархічної буржуазії?

а) октябристів; б) радикалів;

в) соціал-демократів; г) кадетів.


14 З появою якого вищого органу влади Російська імперія перетворилася на обмежену монархію?

а) Державної Ради; б) Кабінету міністрів;

в) Державної Думи; г) генерал-губернатора.


15 Коли була розпочата земська реформа?

а) 1861 р.; б) 1864 р.;

в) 1863 р.; г) 1870 р.


16 Коли була проведена міська реформа?

а) 1861 р.; б) 1864 р.;

в) 1863 р.; г) 1870 р.


17 Найвищою ланкою місцевого управління на українських землях у ХІХ ст. були:

а) сільські старости; б) капітани-справники;

в) генерал-губернатори; г) губернатори.


18 Визначте зайве серед органів місцевого самоврядування на українських землях у другій половині ХІХ ст.

а) земське зібрання; б) міська дума;

в) губернське правління; г) волосний схід.


19 Згідно з Положенням про заходи з охорони державного порядку і громадського спокою 1881 р.:

а) генерал-губернаторам надавалося право оголошувати місцевість на положенні посиленої охорони;

б) створювалося Новоросійське генерал-губернаторство;

в) вводилися посади жандармів у повітах;

г) генерал-губернаторам надавалося право винесення судових вироків.


20 Яку назву мав друкований орган української фракції у І Державній Думі?

а) „Рідна справа – вісті з Думи”; б) „Вісник Думи”;

в) „Український вісник”; г) „Український депутат”.

^ Тема 12 Суд і правова система України у складі

Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.)


1 Остання кодифікація укарїнського права завершилася у 1807 р. виданням:

а) Зібрання малоросійських прав 1807 р.;

б) Статуту прав малоросійських;

в) Повного зібрання законів Російської імперії;

г) Зводу законів Російської імперії.


2 Коли була проведена судова реформа?

а) 1861 р.; б) 1863 р.;

в) 1862 р.; г) 1864 р.


3 Яка судова функція належала імператору після судової реформи?

а) винесення вироку;

б) право помилування;

в) апеляція на рішення будь-якого суду;

г) догляд за виконанням законів судами.


4 Чинність норм Литовського статуту на українських землях скасовано у:

а) 1806-1808 рр.; б) 1840-1842 рр.;

в) 1861-1864 рр.; г) 1905-1907 рр.


5 Кримінальне уложення – перший кримінальний кодекс у Російській імперії було ухвалено в:

а) 1807 р.; б) 1840 р.; в) 1861 р.; г) 1870 р.


6 За судовою реформою 60-х років ХІХ ст. дрібні кримінальні і цивільні справи розглядали:

а) мирові судді; б) судові палати;

в) окружні судді; г) Сенат.


7 Коли в Україні почали діяти військово-польові суди?

а) 1864 р.; б) 1905 р.; в) 1906 р.; г) 1907 р.


8 Поліцейська реформа відбулася у:

а) 1832 р.; б) 1862 р.; в) 1880 р.; г) 1905 р.


9 Коли в Україні було скасоване магдебурзьке право?

а) 1811 р.; б) 1827 р.; в) 1832 р.; г) 1841 р.


10 Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. вищою судовою інстанцією в імперії був(ла):

а) Сенат; б) окружний суд;

в) судова палата; г) з’їзд мирових суддів.


11 Визначте місто, де не було судової палати.

а) Київ; б) Одеса;

в) Харків; г) Чернігів.


12 Хто очолив групу, що у 1804-1808 рр. працювала над кодифікацією права Правобережної України?

а) П.Завадовський; б) О.Повстанський;

в) М.Сперанський; г) Ф.Давидович.


13 Хто очолив групу, що у 1804-1808 рр. працювала над кодифікацією права Лівобережної України?

а) П.Завадовський; б) О.Повстанський;

в) М.Сперанський; г) Ф.Давидович.


14 Яке право регламентувало загальні вимоги до змісту угод і визначало види угод?

а) зобов’язальне; б) спадкове;

в) фабрично-заводське; г) майнове.


15 Яким актом проголошувалися громадянські права і свободи в Російській імперії?

а) Маніфестом від 19 лютого 1861 р.;

б) Загальними положеннями щодо селян, які вийшли з кріпосної залежності від 19 лютого 1861 р.;

в) Маніфестом від 17 жовтня 1905 р.;

г) Тимчасовими правилами про зібрання від 4 березня 1906 р.


16 Порушення правил, введених для охорони визначених законами прав громадської та особистої безпеки і користі згідно з Кримінальним уложеням?

а) злочин; б) правопорушення;

в) проступок; г) замах на злочин.


17 До чиєї компетенції входило застосування арешту як форми адміністративного стягнення щодо селян з 1889 р.?

а) губернатор; б) земський начальник;

в) сільський староста; г) становий пристав.


18 Визначте зайве серед органів земського самоврядування.

а) земське зібрання; б) земська управа;

в) земський суд; г) голова земської управи.


19 Комерційний суд з 1808 р. діяв у:

а) Одесі; б) Катеринославі;

в) Києві; г) Полтаві.


20 Визначте зайве серед змін, що сталися у судовій системі внаслідок судової реформи 1864 р.

а) рівність усіх перед судом;

б) відокремленість суду від адміністрації;

в) становий характер суду;

г) виборність мирових суддів.

1   2   3   4   5

Схожі:

Тестові завдання iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Мельман менеджмент персоналу
Наведені сучасні тестові методики з визначення різних аспектів ефективного управління, управлінського потенціалу, мотиваційних типів...
Тестові завдання iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Тестові завдання iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Тестові завдання iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІ «Хімічна термодинаміка. Кінетика І рівновага. Розчини» /Укладачі: О. П. Манжос, Л. С. Манжос....
Тестові завдання icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Тестові завдання iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові завдання iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові завдання icon3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук»
Тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» / укладачі: Л. М. Миронович, О. П. Манжос, І. Г. Воробйова. – Суми:...
Тестові завдання iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи