Тестові завдання icon

Тестові завдання
НазваТестові завдання
Сторінка3/5
Дата03.07.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
Тема 13 Українські землі у складі

^ Австрійської імперії (1772-1918 рр.)


1 Де була створена Головна Руська рада?

а) у Кам’янці-Подільському; б) в Ужгороді;

в) у Чернівцях; г) у Львові.


2 Чого вимагала Головна Руська рада у своїй програмі?

а) ліквідації кріпацтва в Галичині;

б) незалежності західноукраїнських земель;

в) автономії Західної України в складі Австрійської імперії;

г) культурно-національної автономії українського населення в Галичині.


3 Коли створено Головну Руську раду?

а) 1847 р.; б) 1848 р.;

в) 1849 р.; г) 1851 р.


4 Кріпацтво на західноукраїнських землях було скасовано у:

а) 1774 р.; б) 1812 р.;

в) 1848 р.; г) 1867 р.


5 У 1774 р. для ведення галицьких справ у Відні було засновано:

а) Галицьку надвірну канцелярію;

б) Галицьке губернське правління;

в) Галицький крайовий сейм;

г) Галицьке президентське правління.


6 Хто стояв на чолі коронного краю Буковина?

а) президент; б) генерал-губернатор;

в) губернатор; г) воєвода.


7. Коли Австрійська імперія перетворилася на Австро-Угорську?

а) 1848 р.; б) 1851 р.;

в) 1867 р.; г) 1872 р.


8 Як називалася перша українська політична партія?

а) Українська радикальна партія;

б) Революційна українська партія;

в) Національна українська партія;

г) Товариство українських поступовців.


9 Який стан був найвпливовішим на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.?

а) дворяни; б) буржуазія;

в) селяни; г) міщани.


10 Військово-кримінальний кодекс було введено в дію у:

а) 1803 р.; б) 1853 р.;

в) 1873 р.; г) 1912 р.


11 Східна Галичина опинилася у складі Австрійської імперії внаслідок:

а) І і ІІІ поділів Польщі; б) Російсько-Австрійської війни;

в) війни Австрії з Наполеоном; г) Австрійсько-Турецької війни.


12. Визначте спеціальний суд:

а) повітовий суд; б) комерційний суд;

в) окружний суд; г) Вищий крайовий суд.


13 Північна Буковина була виділена в окремий коронний край у:

а) 1774 р.; б) 1807 р.;

в) 1861 р.; г) 1867 р.


14 Буковинський крайовий сейм створено у:

а) 1774 р.; б) 1807 р.;

в) 1861 р.; г) 1867 р.


15 Яким судам були підсудні селяни в першій половині ХІХ ст.?

а) гродським; б) комітатським;

в) земським; г) доменіальним.


16 Комітатський суд:

а) розглядав справи шляхти;

б) був судом другої інстанції для доменіальних судів;

в) розглядав справи духовенства;

г) був судом першої інстанції для міщан.


17 Коли був затверджений інститут адвокатури в західноукраїнських землях?

а) 1781 р.; б) 1849 р.;

в) 1852 р.; г) 1912 р.


18 Коли в Австро-Угорщині введені загальні судові установи для всіх станів?

а) 1849 р.; б) 1850 р.;

в) 1852 р.; г) 1912 р.


19 Кому підпорядковувався суд за австрійськими законами?

а) імператору; б) поліції;

в) прокуратурі; г) намісникам.


20 Коли в Австрії створена прокуратура?

а) 1849 р.; б) 1850 р.;

в) 1867 р.; г) 1872 р.

^ Тема 14 Суспільно-політичний лад і право в Україні після Лютневої революції (лютий-жовтень 1917 р.)


1 Коли почалася Лютнева революція?

а) 17 лютого 1917 р.; б) 28 лютого 1917 р.;

в) 23 лютого 1917 р.; г) 20 лютого 1918 р.


2 Де виникла 2 березня 1917 р. Рада робітничих депутатів?

а) в Києві; б) в Одесі; в) в Харкові; г) в Миколаєві.


3 Хто очолював Тимчасовий уряд Росії з 2 березня 1917 р.?

а) Е.Львов; б) О.Керенський; в) М.Терещенко; г) О.Гучков.


4 Який державний орган був найвищою владою в Києві в перші дні після лютневої революції?

а) Рада робітничих, солдатських і селянських депутатів;

б) Рада об’єднаних громадських організацій;

в) Комітет Ради об’єднаних громадських організацій;

г) Рада робітничих депутатів.


5 Робітнича міліція підпорядковувалася:

а) Тимчасовому уряду;

б) Державній думі;

в) радам робітничих депутатів;

г) комітетам об’єднаних громадських організацій.


6 Представниками Тимчасового уряду на місцях були:

а) голови повітових земських управ;

б) волосні старости;

в) земські начальники;

г) губернські комісари.


7 Кому підпорядковувалася народна міліція?

а) комісарам Тимчасового уряду;

б) Радам робітничих депутатів;

в) земським начальникам;

г) Раді об’єднаних громадських організацій.

8 Де діяли військово-революційні суди?

а) у прифронтовій смузі;

б) в усіх містах;

в) у губернських містах;

г) у губернських і повітових містах.


9 Визначте зайву серед організацій, що підтримували Ради робітничих і солдатських депутатів:

а) профспілки; б) селянські комітети;

в) державна варта; г) червона гвардія.


10 Які суди розглядали цивільні позови до 1000 крб.?

а) окружні; б) адміністративні;

в) мирові; г) військово-революційні.


11 Які суди розглядали кримінальні справи, за якими передбачалося покарання до 1,5 років ув’язнення?

а) окружні; б) адміністративні;

в) мирові; г) військово-революційні.


12 Які суди розглядали конфлікти між державними органами, комісарами уряду та громадськими установами?

а) окружні; б) адміністративні;

в) мирові; г) військово-революційні.


13 Хто головував у тимчасових судах?

а) тимчасовий суддя; б) адміністративний суддя;

в) окружний суддя; г) мировий суддя.


14 Хто очолив Тимчасовий уряд з липня 1917 р.?

а) Е.Львов; б) О.Керенський; в) М.Терещенко; г) О.Гучков.


15 Цивільне законодавство Тимчасового уряду спрямовувалося на:

а) наділення трудящих власністю;

б) охорону права приватної власності;

в) наділення селян землею;

г) створення кооперативної власності.


16 Визначте зайве серед місцевих органів самоврядування у 1917 р.

а) губернські і повітові земства;

б) волосні земства;

в) міські думи;

г) комітети громадських організацій.


17 У якому регіоні України у 1917 р. діяло найбільше рад робітничих і солдатських депутатів?

а) на Правобережжі; б) на Півдні України;

в) у Донбасі; г) на Київщині.


18 Який орган влади проголосив у березні 1917 р. повну амністію з політичних, релігійних і аграрних справ?

а) Петроградська Рада робітничих і солдатських депутатів;

б) Тимчасовий уряд;

в) імператор;

г) Державна дума.


19 Яку функцію виконували примирливі камери?

а) контролювали виконання законів про працю;

б) регулювали питання охорони праці;

в) попереджали конфлікти між працівниками і підприємцями;

г) розглядали питання про конфлікти між державними та громадськими установами.


20 Якому органу у 1917 р. було надано статус вищого органу влади у галузі законодавства, нагляду і управління?

а) Тимчасовому уряду;

б) Тимчасовому комітету Державної думи;

в) Петроградській Раді робітничих і солдатських депутатів;

г) Державній раді.

^ Тема 15 Відродження Української держави

(березень 1917 – квітень 1918 р.)


1. Коли була створена Центральна Рада?

а) у лютому 1917 р.; б) у квітні 1917 р.;

в) у березні 1917 р.; г) у травні 1917 р.


2 Коли відбувся Український національний конгрес?

а) 3 березня 1917 р.; б) 25 червня 1917 р.;

в) 5-7 квітня 1917 р.; г) 7 листопада 1917 р.


3 Лідери Центральної Ради прагнули добитися від Тимчасового уряду:

а) незалежності України;

б) поширення влади на всю територію України;

в) визнання України як самостійної держави;

г) широкої автономії для України.


4 Хто став ініціатором створення української армії?

а) М.Грушевський; б) В.Винниченко;

в) С.Петлюра; г) М.Міхновський.


5 Коли відбувся І Всеукраїнський селянський з’їзд?

а) у травні 1917 р.;

б) 28 травня – 2 червня 1917 р.;

в) 5-11 червня 1917 р.;

г) 20 жовтня – 1 листопада 1917 р.


6 Хто висловився проти створення української армії?

а) М.Грушевський; б) С.Єфремов;

в) В.Винниченко; г) М.Міхновський.


7 Коли прийнято І Універсал Центральної Ради?

а) 3 березня 1917 р.; б) 10 червня 1917 р.;

в) 3 липня 1917 р.; г) 4 березня 1917 р.


8 Коли прийнято ІІ Універсал Центральної Ради?

а) 3 березня 1917 р.; б) 10 червня 1917 р.;

в) 3 липня 1917 р.; г) 7 листопада 1917 р.


9 Коли прийнято ІІІ Універсал Центральної Ради?

а) 3 липня 1917 р.; б) 9 січня 1918 р.;

в) 7 листопала 1917 р.; г) 22 січня 1918 р.


10 Коли прийнято ІV Універсал Центральної Ради?

а) 3 липня 1917 р.; б) 9 січня 1918 р.;

в) 7 листопала 1917 р.; г) 22 січня 1918 р.


11 Хто очолив Генеральний Секретаріат?

а) М.Грушевський; б) С.Єфремов;

в) С.Петлюра; г) В.Винниченко.


12 Генеральний Секретаріат за ІІ Універсалом?

а) крайовий орган Тимчасового уряду;

б) дорадчий орган Тимчасового уряду;

в) дорадчий орган Центральної Ради;

г) єдиний представник влади в Україні.


13 Викресліть зайве серед актів, якими регламентувалася діяльність Генерального секретаріату.

а) Статут Генерального секретаріату;

б) Інструкція Тимчасового уряду;

в) Декларація Генерального Секретаріату;

г) Декрет Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів.


14 Створення Української Народної Республіки проголошено:

а) І Універсалом; б) ІІІ Універсалом;

в) ІІ Універсалом; г) ІV Універсалом.


15 Яким актом було проголошено незалежність УНР?

а) І Універсалом; б) ІІІ Універсалом;

в) ІІ Універсалом; г) ІV Універсалом.


16 Виконавчим органом Центральної Ради за ІV Універсалом була:

а) Рада Народних Міністрів;

б) Українські Установчі Збори;

в) Генеральний Секретаріат;

г) Рада Міністрів.


17 Влада українського уряду за Інструкцією Тимчасового уряду територіально обмежувалася:

а) 3 губерніями; б) 7 губерніями;

в) 5 губерніями; г) 9 губеніями.


18 За Інструкцією Тимчасового уряду влада Центральної Ради не поширювалася на:

а) Волинську губернію; б) Полтавську губернію;

в) Подільську губернію; г) Харківську губернію;

д) Чернігівську губернію; є) Київську губернію.


19 У грудні замість судових палат Центральною Радою були створені:

а) військові революційні суди; б) революційні трибунали;

в) апеляційні суди; г) окружні суди.


20 Вищий судовий орган УНР?

а) Верховний Суд; б) Вищий крайовий суд;

в) Генеральний Суд; г) Генеральне секретарство.


^ Тема 16 Українська Гетьманська держава

(квітень – листопад 1918 р.)


1 Коли відбувся Конгрес українських хліборобів, на якому гетьманом України було проголошено П.Скоропадського?

а) 29 квітня 1918 р.; б) 23 березня 1918 р.;

в) 25 лютого 1918 р.; г) 25 березня 1918 р.


2 Коли Центральна Рада припинила своє існування?

а) 1 травня 1918 р.; б) 30 квітня 1918 р.;

в) 29 квітня 1918 р.; г) 27-28 квітня 1918 р.


3 Визначте зайвий акт, проголошений гетьманом 29 квітня

1918 р.:

а) “Грамота до всього українського народу”;

б) Закони про тимчасовий державний устрій України;

в) Положення про Малу Раду Міністрів.


4 Головою Ради міністрів Української держави був:

а) П.Скоропадський; б) Д.Дорошенко;

в) О.Лизогуб; г) В.Винниченко.


5 Визначте зайве у складі Державного Сенату:

а) Президент;

б) судді Генерального адміністративного суду;

в) судді Генерального кримінального суду;

г) голова Державної варти.


6 Які ланки судової системи були відновлені у липні 1918 р.?

а) Генеральний суд; б) судові палати;

в) окружні суди; г) мирові суди.


7 Головний політичний орган повстання проти гетьмана:

а) українські січові стрільці;

б) більшовики;

в) німецькі війська;

г) Директорія.


8 Коли була створена Директорія?

а) 29 квітня 1918 р.; б) 16 листопада 1918 р.;

в) 13 листопада 1918 р.; г) 18 листопада 1918 р.


9 Коли П.Скоропадський відмовився від влади?

а) 13 листопада 1918 р.; б) 18 листопада 1918 р.;

в) 14 листопада 1918 р.; г) 14 грудня 1918 р.


10 Вищий орган влади в Українській державі:

а) Гетьман; б) Державний Сенат;

в) Рада міністрів; г) Державний Сейм.


11 До кого мала перейти влада на випадок смерті гетьмана?

а) Колегії верховних правителів держави;

б) Раді міністрів;

в) Державному Сенату;

г) Державному Сейму.


12 Як називався гетьманський уряд?

а) Гетьман; б) Рада народних міністрів;

в) Рада міністрів; г) Державний Сенат.


13 Хто очолював місцеву адміністрацію?

а) комісар; б) староста;

в) комендант; г) війт.


14 У підпорядкуванні якого відомства перебувала вся система місцевої адміністрації?

а) Міністерства внутрішніх справ; б) Ради міністрів;

в) Державного Сенату; г) губернського старости.


15 Вищою судовою інстанцією Української держави до вересня 1918 р. був:

а) Вищий державний суд;

б) Верховний суд Української держави;

в) Генеральний суд;

г) Верховний суд гетьмана.


16 Хто очолював Державний Сенат?

а) Гетьман; б) прем’єр-міністр;

в) Президент; г) генеральний суддя.


17 Кому підпорядковувалася Державна варта на місцях?

а) помічнику-інспектору Державної стражі;

б) комісару;

в) начальнику повітової стражі;

г) старостам.


18 Згідно із “Законами про тимчасовий державний устрій України” відмінити закон можна було:

а) з волі Гетьмана;

б) за рішенням Державного Сенату;

в) за рішенням Ради міністрів;

г) іншим законом.


19 Вища судова інстанція з вересня 1918 р.:

а) Державний Сенат; б) Генеральний суд;

в) Суд Гетьмана; г) Гетьманський трибунал.


20 Міністром судових справ Української держави був:

а) М.Чубинський; б) М.Грушевський;

в) О.Зіньківський; г) Х.Раковський.

^ Тема 17 Українська Народна Республіка

часів Директорії


1 Коли була створена Директорія?

а) 13 листопада 1918 р.; б) 14 грудня 1918 р.;

в) 16 листопада 1918 р.; г) 18 грудня 1918 р.


2 Коли Директорія прийшла до влади в Україні?

а) 13 листопада 1918 р.; б) 14 грудня 1918 р.;

в) 16 листопада 1918 р.; г) 18 грудня 1918 р.


3 У зв’язку з анулюванням якого договору Росія припинила визнавати Україну як суверенну державу?

а) Брестського; б) Паризького;

в) Варшавського; г) Женевського.


4 Яке рішення прийнято на першій сесії Трудового конгресу?

а) про скликання парламенту;

б) про вибори органів місцевого самоврядування;

в) про тимчасову передачу законодавчої і виконавчої влади Директорії;

г) про курс на союз з Антантою.


5 Голова та члени Ради Народних Міністрів:

а) обиралися шляхом таємного голосування;

б) призначалися Державною Народною Радою;

в) призначалися Головою Директорії;

г) призначалися Директорією і затверджувалися Державною Народною Радою.


6 Головою Директорії до початку лютого 1919 р. був:

а) В.Винниченко; б) Ф.Швець;

в) С.Петлюра; г) А.Макаренко.


7 Головою Директорії з лютого 1919 р. був:

а) В.Винниченко; б) Ф.Швець;

в) С.Петлюра; г) А.Макаренко.


8 За Декларацією Української Директорії від 26 грудня 1918 р. тимчасова законодавча влада належала:

а) Директорії УНР;

б) Конгресу трудового народу;

в) Раді народних міністрів;

г) Найвищому суду.


9 Рада Народних Міністрів мала статус:

а) органу судової влади; б) органу законодавчої влади;

в) органу виконавчої влади; г) дорадчого органу при Директорії


10 Виконавчими органами влади у повіті були:

а) управління; б) комендатури;

в) ради робочих і селянських депутатів; г) комісаріати.


11 Губернськими виконавчими органами влади були:

а) управління губерніальних комісарів;

б) ради робочих і селянських депутатів;

в) комендатури;

г) комісаріати.


12 Найвища судова установа?

а) Генеральний суд; б) Верховний суд;

в) Надвищий суд; г) Головний суд.


13 Кому належало право нагляду за Надзвичайними військовими судами?

а) Головному отаману; б) Головному військовому прокурору;

в) Генеральному судді; г) Міністру юстиції.


14 При Директорії діяли:

а) наркомати; б) міністерства;

в) відділи; г) комісії.


15 У січні 1919 р. були скасовані:

а) мирові суди; б) окружні суди;

в) судові палати; г) надзвичайні військові суди.


16 Коли був підписаний Ризький мирний договір?

а) у квітні 1920 р.; б) у листопаді 1920 р.;

в) у жовтні 1920 р.; г) у березні 1921 р.


17 21 листопада 1920 р. армія УНР відступила за р.Збруч і:

а) була остаточно розбита більшовиками;

б) була інтернована польськими військами;

в) перейшла до партизанської війни;

г) була розпущена внаслідок Ризького договору.


18 Ризький мирний договір був підписаний:

а) Польщею і більшовицькою Росією;

б) Польщею і урядом УНР;

в) урядом УНР і більшовицькою Росією;

г) урядом УНР і Денікіним.


19 Коли був підписаний Варшавський мирний договір?

а) у квітні 1920 р.; б) у листопаді 1920 р.;

в) у жовтні 1920 р.; г) у березні 1921 р.


20 Варшавський мирний договір був підписаний:

а) Польщею і більшовицькою Росією;

б) Польщею і урядом УНР;

в) урядом УНР і більшовицькою Росією;

г) урядом УНР і Денікіним.


^ Тема 18 Західноукраїнська Народна Республіка


1 З якою метою була створена польська ліквідвційна комісія?

а) знищення будь-яки проявів української державності;

б) взяти владу в Галичині для наступного приєднання її до Польщі;

в) створити противагу Українській Національній Раді в Галичині;

г) ліквідації всіх українських установ у Галичині.


2 Коли проголошено створення національної держави ЗУНР?

а) 19 жовтня 1918 р.; б) 13 листопада 1918 р.;

в) 1 листопада 1918 р.; г) 19 листопада 1918 р.


3 Коли проголошені назва „ЗУНР” та її державна самостійність?

а) 19 жовтня 1918 р.; б) 13 листопада 1918 р.;

в) 1 листопада 1918 р.; г) 19 листопада 1918 р.


4 Внаслідок якого договору Закарпаття відійшло до складу Чехословаччини?

а) Сен-Жерменського;

б) Паризького;

в) Женевського;

г) Варшавського.


5 Хто входив до складу Президії Української Національної Ради?

а) Президент і міністри ЗУНР;

б) Президент і 9 членів Ради;

в) Президент і 9 його заступників;

г) Президент і 4 його заступника.


6 Хто виконував функції колегіального голови ЗУНР?

а) Українська Національна Рада;

б) Президія Української Національної Ради;

в) Виділ;

г) Державний Секретаріат.


7 Уряд ЗУНР мав назву.

а) Українська Національна Рада;

б) Президія Української Національної Ради;

в) Виділ;

г) Державний Секретаріат.


8 Хто очолював Державний Секретаріат ЗУНР?

а) Державний секретар;

б) Президент;

в) Українська Національна Рада;

г) Прем’єр.


9 Першим прем’єром Державного Секретаріату ЗУНР був:

а) Є.Петрушевич; б) К.Левицький;

в) С.Голубович; г) Л.Цегельський.


10 Кому належало право розпуску прибічних рад та призначення нових виборів до них?

а) повітовому комісару;

б) міському комісару;

в) сільському комісару;

г) волосному старшині.


11 Що відбулося 22 січня 1919 р.?

а) утворення ЗУНР;

б) Акт злуки УНР і ЗУНР;

в) утворення Української Національної Ради;

г) Петрушевичу надано права диктатора ЗУНР.


12 Коли відбувся Акт злуки УНР і ЗУНР?

а) 21 листопада 1918 р.; б) 22 січня 1919 р.;

в) 3 січня 1919 р.; г) 3 березня 1919 р.


13 Хто входив до складу військового трибуналу?

а) суддя і два засідателя; б) голова і два члени;

в) прокурор і два присяжних; г) суддя, адвокат і два засідателя.


14 Хто очолював корпус української державної жандармерії?

а) Генеральний державний прокурор;

б) команда української державної жандармерії;

в) жандармський міський комендант;

г) жандармський повітовий комендант.


15 Народна міліція формувалася шляхом:

а) виборів на громадських засадах;

б) призначення з числа низової ланки жандармерії;

в) призначення Генеральним державним прокурором;

г) затвердження жандармським повітовим комендантом.


16 Коли прийнято Тимчасовий Основний Закон ЗУНР?

а) 13 листопада 1918 р.; б) 14 квітня 1919 р.;

в) 13 лютого 1919 р.; г) 8 квітня 1919 р.


17 За Тимчасовим Основним Законом прапор ЗУНР визначався:

а) жовто-блакитний; б) червоно-чорний;

в) синьо-жовтий; г) чорно-червоний.


18 Армія ЗУНР називалася:

а) Армією Людовою; б) Українською Галицькою армією;

в) Народною армією; г) Українською народною армією.


19 Тимчасовий основний закон був прийнятий:

а) 1 листопада 1918 р.; б) 13 листопада 1918 р.;

в) 14 квітня 1919 р.; г) 13 лютого 1919 р.


20 Українська Національна Рада була створена:

а) 18 жовтня 1917 р.; б) 18 жовтня 1919 р.;

в) 18 жовтня 1918 р.; г) 18 жовтня 1920 р.

1   2   3   4   5

Схожі:

Тестові завдання iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Мельман менеджмент персоналу
Наведені сучасні тестові методики з визначення різних аспектів ефективного управління, управлінського потенціалу, мотиваційних типів...
Тестові завдання iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Тестові завдання iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Тестові завдання iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІ «Хімічна термодинаміка. Кінетика І рівновага. Розчини» /Укладачі: О. П. Манжос, Л. С. Манжос....
Тестові завдання icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Тестові завдання iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові завдання iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові завдання icon3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук»
Тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» / укладачі: Л. М. Миронович, О. П. Манжос, І. Г. Воробйова. – Суми:...
Тестові завдання iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи