Тестові завдання icon

Тестові завдання
НазваТестові завдання
Сторінка4/5
Дата03.07.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
Тема 19 Формування радянської державності

в Україні (1917-1920)


1 Місце проведення альтернативного першого Всеукраїнського з’їзду рад?

а) Київ; б) Харків; б) Одеса; г) Катеринослав.


2 Як називався створений Центральним Виконавчим Комітетом України радянський уряд?

а) Рада робочих, солдатських і селянських депутатів;

б) Всеукраїнський з’їзд робочих і солдатських депутатів;

в) Генеральний Секретаріат;

г) Народний Секретаріат.


3 У перервах між Всеукраїнськими з’їздами рад вищим законодавчим органом був:

а) Центральний виконавчий комітет;

б) Державний секретаріат;

в) Народний секретаріат;

г) Революційний комітет.


4 Коли проголошена Українська Соціалістична Радянська Республіка?

а) 25 грудня 1917 р.; б) 25 січня 1919 р.;

в) 6 січня 1919 р.; г) 12 квітня 1919 р.


5 Визначте зайву ланку у судовій системі радянської України з січня 1918 р.:

а) мировий суд; б) повітовий народний суд;

в) дільничний суд; г) міський народний суд.


6 Кого було призначено з 4 березня 1918 р. головою Народного Секретаріату?

а) Затонського; б) Медведєва;

в) Петровського; г) Скрипника.


7 Перший голова Центрального Виконавчого Комітету України:

а) Затонський; б) Медведєв;

в) Петровський; г) Скрипник.


8 З 29 січня 1919 р. уряд радянської України називався:

а) Народним Секретаріатом;

б) Центральним Виконавчим Комітетом;

в) Радою Народних Комісарів УСРР;

г) Всеукраїнським з’їздом рад.


9 У якому місті за рішенням ЦК РКП(б) від 28 листопада 1918 р. було створено Тимчасовий робітничо-селянський уряд України?

а) Київ; б) Курськ; в) Харків; г) Вороніж.


10 Який орган був фактичним вищим законодавчим і виконавчим органом радянської влади в Україні з 11 грудня 1919 р. до лютого 1920 р.?

а) Всеукраїнський революційний комітет;

б) Народний Секретаріат;

в) Рада Народних Комісарів УСРР;

г) Центральний Виконавчий Комітет.


11 Вищим органом влади України з грудня 1918 р. був:

а) Всеукраїнський з’їзд рад;

б) Рада народних міністрів;

в) Рада народних комісарів;

г) Всеукраїнський робітничий союз.


12 Головна ланка судової системи з 4 січня 1918 р.?

а) генеральні суди; б) революційні трибунали;

в) революційні суди; г) народні суди.


13 Декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 12 грудня 1918 р. було створено:

а) Всеукраїнську надзвичайну комісію;

б) Верховний революційний трибунал;

в) Верховний касаційний суд;

г) Раду народних суддів.


14 Коли було прийнято Конституцію УСРР?

а) 5 лютого 1919 р.; б) 10 березня 1919 р.;

в) 6 березня 1919 р.; г) 12 квітня 1919 р.


15 За Конституцією УСРР вищим виконавчим і розпорядчим органом влади був(ла):

а) Рада Народних Комісарів;

б) Всеукраїнський з’їзд рад;

в) Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет;

г) Всеукраїнська надзвичайна комісія.


16 Ким формувалася Рада Народних Комісарів?

а) ЦК КП(б)У;

б) Всеукраїнським з’їздом рад;

в) Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом;

г) Всеукраїнською надзвичайною комісією.


17 Хто мав право вносити зміни до Конституції?

а) Рада Народних Комісарів;

б) Всеукраїнський з’їзд рад;

в) Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет;

г) Всеукраїнська надзвичайна комісія.


18 Після прийняття декрету „Про анулювання спадкування” спадкова сума обмежувалася:

а) 1 тис. крб.; б) 10 тис. крб.;

в) 5 тис. крб.; г) 50 тис. крб.


19 Визначте зайве серед надзвичайних місцевих органів.

а) військовий революційний комітет; б) комітет бідноти;

в) комітет незаможних селян; г) Рада робітничих депутатів.


20 Визначте зайве серед органів, які вели боротьбу з порушеннями радянської законності, з контрреволюцією:

а) народна міліція; б) Всеукраїнська надзвичайна комісія;

в) революційний трибунал; г) радянська прокуратура.


^ Тема 20 Соціалістична державність в Україні

(1921-1929 рр.)


1 Слідчий апарат перебував у підпорядкуванні:

а) суду; в) прокуратури; б) суду і прокуратури.


2 У 1922 р. була створена:

а) Всеукраїнська надзвичайна комісія;

б) Державна прокуратура;

в) Державна варта;

г) Державна міліція.


3 Верховним органом влади в УСРР був(ла):

а) Всеукраїнський з’їзд рад;

б) Всеукраїнський центральний виконавчий комітет;

в) Президія Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету;

г) Рада народних комісарів.


4 Виконавчим і розпорядчим органом державної влади УСРР був(ла):

а) Всеукраїнський з’їзд; б) Президія ВУЦВК;

в) ВУЦВК; г) Рада народних комісарів.


5 Коли прийнято курс на політику українізації?

а) у березні 1921 р.; б) у квітні 1923 р.;

в) у лютому 1922 р.; г) у травні 1923 р.


6 Коли прийнята постанова “Про заміну продовольчої розкладки натуральним податком”?

а) 5 лютого 1920 р.; б) 9 серпня 1921 р.;

в) 27 березня 1921 р.; г) 7 лютого 1922 р.


7 Згідно з “Наказом РНК про введення непу” у державній власності залишалися:

а) великі підприємства; б) дрібні підприємства;

в) великі і середні підприємства; г) кооперативи.


8 Визначте зайву ланку в системі наркоматів УСРР.

а) загальносоюзні; б) об’єднані;

в) самостійні; г) автономні.


9 10 травня 1925 р. ІХ Всеукраїнський з’їзд рад затвердив у складі УСРР:

а) Молдавську автономну соціалістичну радянську республіку;

б) Кримську автономну соціалістичну радянську республіку;

в) Білоруську автономну соціалістичну радянську республіку;

г) Польську автономну соціалістичну радянську республіку.


10 За новим адміністративно-територіальним поділом 1923 р. замість повітів створювалися:

а) райони; б) області;

в) округи; г) волості.


11 Нова економічна політика здійснювалася до:

а) 1927 р.; б) 1929 р.;

в) 1928 р.; г) 1930 р.


12 Влітку 1925 р. були скасовані:

а) губернії; б) округи;

в) райони; г) сільради.


13 Коли була остаточно затверджена Конституція СРСР?

а) 9 серпня 1921 р.; б) 6 липня 1923 р.;

в) 10 грудня 1922 р.; г) 31 січня 1924 р.


14 За Конституцією 1919 р. в Україні діяли:

а) 7 народних комісаріатів; б) 16 народних комісаріатів;

в) 12 народних комісаріатів; г) 18 народних комісаріатів.


15 Коли відбулася адміністративно-територіальна реформа в Україні?

а) в 1921 р.; в) в 1926 р.;

б) в 1922 р.; г) в 1929 р.


16 Скільки губерній залишилося в Україні в результаті адміністративно-територіальної реформи?

а) 5; б) 9; в) 7; г) 12.


17 Що відбулося у березні 1922 р.?

а) заміна продрозкладки продподатком;

б) ліквідація Всеукраїнської надзвичайної комісії;

в) запровадження непу;

г) проголошення політики українізації.


18 Народний комісар юстиції УРСР одночасно займав посаду:

а) генерального прокурора республіки;

б) верховного судді;

в) голови РНК УРСР;

г) голови Української надзвичайної комісії.


19 Незначні справи, що не мали великого соціального значення розглядалися у:

а) дисциплінарних судах; б) окружних судах;

в) товариських судах; г) народних судах.


20 Незначніні кримінальні та цивільні справи в сільській місцевості розглядалися у:

а) дисциплінарних судах; б) товариських судах;

в) погоджувальних камерах; г) окружних судах.

^ Тема 21 Соціалістичне право в Україні

(1921-1929 рр.)


1 Коли прийнято постанову про зміни Конституції УРСР

1919 р.?

а) 24 травня 1924 р.; б) 10 травня 1925 р.;

в) 12 жовтня 1924 р.; г) 6 липня 1925 р.


2 Що відбулося на ХІ Всеукраїнському з’їзді рад 1929 р.?

а) затвердження змін до Конституції УРСР 1919 р.;

б) об’єднання УРСР і РРФСР;

в) створення Молдавської АРСР у складі УРСР;

г) затвердження Конституції УСРР.


3 За Конституцією УСРР 1929 р. чергові Всеукраїнські з’їзди Рад збиралися:

а) раз на 1 рік; б) раз на 4 роки;

в) раз на 2 роки; г) раз на 5 років.


4 Коли прийнято адміністративний кодекс УСРР?

а) 10 травня 1925 р.; б) 12 жовтня 1927 р.;

в) 19 січня 1926 р.; г) 15 травня 1929 р.


5 Перша кодифікація радянського права була здійснена у:

а) 1922-1924 рр.; б) 1922-1927 рр.;

в) 1924-1927 рр.; г) 1922-1929 рр.


6 Коли прийнято Цивільний кодекс УРСР?

а) у 1922 р.; б) у 1923 р.; в) у 1925 р.; г) у 1926 р.


7 31 травня 1926 р. ВУЦВК затвердив:

а) Адміністративний кодекс УРСР;

б) Земельний кодекс УРСР;

в) Кодекс законів про сім’ю, опіку, подружню пару та акти громадянського стану;

г) Кодекс законів про працю.


8 Коли введений в дію Кодекс законів про працю УРСР?

а) 29 листопада 1922 р.; б) 15 листопада 1922 р.;

в) 12 жовтня 1924 р.; г) 31 травня 1926 р.


9 Випрано-трудовий кодекс УСРР було прийнято у:

а) 1922 р.; б) 1924 р.; в) 1925 р.; г) 1929 р.


10 Наднормова робота за трудовим кодексом УРСР 1922 р.:

а) оплачувалася у подвійному розмірі;

б) не допускалася;

в) не допускалася для жінок і неповнолітніх;

г) допускалася не більше ніж на 3 години.


11 У примусовому порядку трудові суперечки вирішували:

а) особливі сесії народних судів;

б) примирительні камери;

в) третейські суди;

г) товариські суди.


12 На якому Всеукраїнському з’їзді рад була прийнята Конституція УСРР 1929 р.?

а) ІV; б) VІ; в) ІХ; г) ХІ.


13 Земельний кодекс УРСР 1922 р.:

а) відміняв назавжди право приватної власності на землю, надра, води і ліси в УРСР;

б) відміняв тимчасово право приватної власності на землю, надра, води і ліси в УРСР;

в) визначав умови придбання земельних наділів у приватну власність;

г) вводив право приватної власності на землю, надра, води і ліси в УРСР.


14 У Цивільному кодексі УСРР 1929 р. визначалися три форми власності. Виділіть зайву.

а) державна; б) кооперативна;

в) колгоспна; г) приватна.


15 Коли затверджено перший Кримінальний кодекс УСРР?

а) 15 листопада 1922 р.; б) 29 листопада 1922 р.;

в) 3 листопада 1923 р.; г) 23 серпня 1922 р.


16 Максимальний термін позбавлення волі за кримінальними кодексами 1922 та 1927 рр.?

а) 10 років; б) 20 років;

в) 15 років; г) 25 років.


17 Який з перелічених кодексів існував тільки в УСРР?

а) Кримінальний кодекс;

б) Кодекс про народну освіту;

в) Кримінально-процесуальний кодекс;

г) Положення про судоустрій.


18 Коли прийнято перший Кримінально-процесуальний кодекс УРСР?

а) 13 вересня 1922 р.; б) 23 жовтня 1925 р.;

в) 30 липня 1924 р.; г) 8 червня 1927 р.


19 Коли прийнято Цивільно-процесуальний кодекс УСРР?

а) 13 вересня 1922 р.; б) 23 жовтня 1925 р.;

в) 30 липня 1924 р.; г) 8 червня 1927 р.


20 Який з перелічених кодексів УСРР став основою для створення подібного кодексу в РСФРР?

а) Кримінально-процесуальний;

б) Земельний;

в) Цивільно-процесуальний;

г) Виправно-трудовий.

^ Тема 22 Державний устрій України в період панування

тоталітарного режиму (1929-1939 рр.)


1 Органи прокуратури виводилися зі структури наркомату юстиції УСРР у:

а) 1929 р.; б) 1933 р.; в) 1937 р.; г) 1939 р.


2 За Конституцією УСРР 1929 р. вищий орган влади в Україні – це:

а) Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів;

б) РНК УСРР;

в) ВУЦВК;

г) Всеукраїнська надзвичайна комісія.


3 Делегати до Всеукраїнського з’їзду Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів обиралися:

а) міськими і селищними радами;

б) особами, яким виповнилося 18 років;

в) особами, яким виповнилося 20 років;

г) обласними з’їздами рад.


4 До сільських рад обиралися за нормою один делегат на:

а) 10 тис. жителів; б) 30 тис. жителів;

в) 20 тис. жителів; г) 50 тис. жителів.


5 ВУЦВК формувався шляхом:

а) призначення генеральним секретарем ЦК РКП(б);

б) обрання Всеукраїнським з’їздом рад;

в) призначення народними комісарами РНК;

г) виборів особами, яким виповнилося 20 років.


6 Коли відбулася зміна назви Українська Соціалістична Радянська Республіка на Українська Радянська Соціалістична Республіка?

а) 1927 р.; б) 1935 р.;

б) 1929 р.; г) 1937 р.


7 Вищим органом управління за Конституцією УСРР був(ла):

а) ЦВК УРСР; б) РНК УРСР;

в) Президія ЦВК УРСР; г) Всеукраїнська надзвичайна комісія


8 За Конституцією УРСР 1937 р. вищим органом влади є:

а) Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів;

б) Верховна Рада УРСР;

в) РНК УРСР;

г) Президія ЦВК УРСР.


9 Визначте зайве серед позасудових репресивних органів:

а) “трійка”; б) “двійка”;

в) Особлива нарада при НКВС СРСР; г) прокуратура.


10 Єдиним законодавчим органом республіки за Конституцією УРСР 1937 р. була:

а) Верховна Рада УРСР; б) Президія Верховної Ради УРСР;

в) Рада Народних Комісарів УРСР; г) ЦВК УРСР.


11 Вищий орган виконавчої влади за Конституцією УРСР

1937 р.?

а) Верховна Рада УРСР;

б) Президія Верховної Ради УРСР;

в) Рада Народних Комісарів УРСР;

г) ЦВК УРСР.


12 Округи в УСРР були скасовані:

а) 1925 р.; б) 1933 р.; б) 1930 р.; г) 1937 р.


13 Коли були скасовані окружні суди?

а) 1929 р.; б) 1932 р.; в) 1930 р.; г) 1937 р.


14 В якому році було ліквідовано Об’єднане Державне Політичне Управління?

а) 1922 р.; б) 1929 р.; в) 1934 р.; г) 1937 р.


15 Орган судового нагляду і керівництва судовою практикою на території республіки – це:

а) обласний суд; б) Верховний суд СРСР;

в) суди адміністративних округів; г) Верховний суд УРСР.


16 На який термін обирався Верховний суд УРСР?

а) 1 рік; б) 5 років;

в) 3 роки; г) довічно.


17 На який термін обиралися народні суди УРСР?

а) 1 рік; б) 5 років;

в) 3 роки; г) довічно.


18 Верховний суд УРСР обирався:

а) населенням УРСР; б) Верховною Радою УРСР;

в) РНК УРСР; г) Президією Верховної Ради УРСР


19 Ким обиралися народні суди УРСР?

а) населенням УРСР; б) Верховною Радою УРСР;

в) РНК УРСР; г) Президією Верховної Ради УРСР.


20 Функції охорони державної безпеки, громадського порядку, державної та громадської власності покладалися на:

а) Головне управління міліції та карного розшуку при РНК УРСР;

б) Наркомат внутрішніх справ УРСР;

в) Державне політичне управління УРСР;

г) Наркомат юстиції УРСР.

^ Тема 23 Право України в період панування тоталітарного режиму (1929-1939 рр.)


1 Коли була прийнята третя радянська Конституція республіки?

а) 1935 р.; б) 1938 р.; в) 1936 р.; г) 1937 р.


2 Якою Конституцією вперше було закріплене положення про комуністичну партію як керівний орган всіх громадських і державних організацій?

а) 1919 р.; б) 1929 р.; в) 1937 р.; г) 1939 р.


3 З серпня 1936 р. розмір аліментів на одну дитину становив:

а) 10% заробітної плати; б) 1/3 заробітної плати;

в) 25% заробітної плати; г) 50% заробітної плати.


4 З 25 лютого 1931 р. для працівників промисловості і транспорту встановлювався робочий день:

а) 6-годинний; б) 8-годинний;

в) 7-годинний; г) 10-годинний.


5 Коли запроваджено звання Героя Соціалістичної Праці?

а) 1936 р.; б) 1938 р.; в) 1937 р.; г) 1939 р.


6 Постанова ЦВК і РНК СРСР “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності” (т.зв. “закон про п’ять колосків”) була прийнята:

а) 1939 р.; б) 1932 р.; в) 1931 р.; г) 1933 р.


7 Другою столицею Карпатської України було місто:

а) Ужгород; б) Мукачево;

в) Хуст; г) Берегове.


8 Останнім Президентом Карпатської України був:

а) А.Волошин; б) С.Бандера;

в) Є.Коновалець; г) Р.Смаль-Стоцький.


9 З 1937 р. максимальний термін позбавлення волі становив:

а) 10 років; б) 15 років;

в) 25 років; г) 30 років.


10 Юридично польське панування над землями Східної Галичини та Західної Волині було закріплене Радою послів країн Антанти:

а) 1922 р.; б) 1924 р.;

в) 1923 р.; г) 1925 р.


11 На скільки воєводств були поділені українські землі в складі Польщі?

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6.


12 Хто очолював адміністрацію повіту в західноукраїнських землях, що перебували у складі Польщі?

а) староста; б) комісар;

в) воєвода; г) повітовий начальник.


13 Північна Буковина була окупована румунськими військами у:

а) грудні 1918 р.; б) грудні 1920 р.;

в) грудні 1919 р.; г) грудні 1921 р.


14 Північна Буковина була визнана територією Румунії за:

а) Ризьким договором;

б) Севрським договором;

в) Варшавським договором;

г) Сен-Жерменським договором.


15 Вибори 1922 р. до польського сейму бойкотували українці:

а) Волині; б) Холмщини;

в) Полісся; г) Східної Галичини.


16 26 жовтня 1938 р. прем’єр-міністром Карпатської України було обрано?

а) А.Бродія; б) А.Волошина;

в) Є.Петрушевича; г) Є.Коновальця.


17 Першою столицею Карпатської України було місто:

а) Ужгород; б) Мукачево; в) Хуст; г) Берегове.


18 Вищим законодавчим органом в Карпатській Україні був(ло):

а) Сейм; б) Національна Рада;

в) Рада народних депутатів; г) Народне віче.


19 Коли проголошена незалежність Карпатської України?

а) 11 жовтня 1938 р.; б) 22 жовтня 1939 р.;

в) 15 березня 1939 р.; г) 5 серпня 1940 р.


20 Напередодні Другої світової війни Карпатська Україна була окупована військами:

а) Німеччини; б) Румунії;

б) Угорщини; г) Італії.

^ Тема 24 Державність і право України в роки

Другої світової війни (1939-1945 рр.)


1 Після приєднання Західної України у 1939 р. до складу УРСР було створено 6 областей. Визначте зайву.

а) Волинська; б) Станіславська;

в) Дрогобицька; г) Рівненська;

д) Львівська; є) Тернопільська.

ж) Закарпатська;


2 Коли Президія Верховної Ради СРСР видала указ про воєнний стан?

а) 1 вересня 1939 р.; б) 22 вересня 1939 р.;

в) 22 червня 1941 р.; г) 30 червня 1941 р.


3 Коли прийнято закон про приєднання Західної України до складу СРСР?

а) 1-2 вересня 1939 р.; б) 1 листопада 1939 р.;

в) 26-28 жовтня 1939 р.; г) 2 серпня 1940 р.


4 Виборний орган Західної України, який прийняв рішення про приєднання до СРСР називався:

а) обласне управління; б) Національна Рада України;

в) Військова рада України; г) Народні збори Західної України.


5 Коли землі Західної України були прийняті до складу УРСР?

а) у жовтні 1938 р.; б) у листопаді 1939 р.;

в) у жовтні 1939 р.; г) у листопаді 1940 р.


6 Скільки областей було створено на землях Західної України?

а) 4; б) 7; в) 6; г) 8.


7 Коли відбулося приєднення Бесарабії та Північної Буковини до складу УРСР?

а) 1-2 вересня 1939 р.; б) 1 листопада 1939 р.;

в) 26-28 жовтня 1939 р.; г) 2 серпня 1940 р.


8 Коли було проголошено Акт відновлення Української держави в умовах німецького наступу?

а) 1 вересня 1939 р.; б) 30 червня 1941 р.;

в) 22 червня 1941 р.; г) в жовтні 1941 р.


9 Уряд самостійної Української держави у 1941 р. мав назву:

а) Українське державне правління; б) Народні Збори України;

в) Українська Національна Рада; г) Українська Рада.


10. Головою уряду самостійної Української держави був:

а) Я.Стецько; б) А.Мельник;

в) С.Бандера; г) Є.Коновалець.


11 Вищим органом самостійної Української держави був(ло):

а) Українське державне правління; б) Народна Рада;

в) Українська Національна Рада; г) Українська Рада.


12 Коли створена Українська Повстанська Армія?

а) 1939 р.; б) 1940 р.; в) 1941 р.; г) 1942 р.


13 Хто очолив Українську Повстанську Армію?

а) С.Бандера; б) А.Мельник;

в) Р.Шухевич; г) Я.Стецько.


14 До якої адміністративної одиниці періоду окупації України належали Волинь, Полісся, Правобережжя, частина Полтавщини і Запоріжжя?

а) Рейхскомісаріат України; б) Прифронтова зона;

в) Трансністрія; г) дистрикт „Галичина”.


15 Хто очолював Рейхскомісаріату України?

а) Манштейн; б) Розенберг;

в) Шелленберг; г) Кох.


16 До якої зони окупації належали частина Південно-Західної України і Одеса?

а) Рейхскомісаріат України; б) Трансністрія;

в) Прифронтова зона; г) дистрикт „Галичина”;

17 До якої зони окупації належала Північно-Східна Україна?

а) Рейхскомісаріату “Україна”; б) військової зони;

в) Трансністрії; г) дистрикту „Галичина”.


18 Головним адміністративним центром Рейхскомісаріату “Україна” було місто:

а) Київ; б) Рівне; б) Львів; г) Тернопіль.


19 Коли був підписаний договір між СРСР та Чехословаччиною про передачу Закарпаття до складу СРСР?

а) 28 жовтня 1944 р.; б) 18 грудня 1944 р.;

в) 26 листопада 1944 р.; г) 29 червня 1945 р.


20 У листопаді 1941 р. у Києві була створена:

а) Ставка Верховного головнокомандування;

б) Українська Національна рада;

в)Українська повстанська армія;

г) Українське військове об’єднання “Карпатська Січ”.

1   2   3   4   5

Схожі:

Тестові завдання iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Мельман менеджмент персоналу
Наведені сучасні тестові методики з визначення різних аспектів ефективного управління, управлінського потенціалу, мотиваційних типів...
Тестові завдання iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Тестові завдання iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Тестові завдання iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІ «Хімічна термодинаміка. Кінетика І рівновага. Розчини» /Укладачі: О. П. Манжос, Л. С. Манжос....
Тестові завдання icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Тестові завдання iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові завдання iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові завдання icon3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук»
Тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» / укладачі: Л. М. Миронович, О. П. Манжос, І. Г. Воробйова. – Суми:...
Тестові завдання iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи