Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» icon

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
НазваМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Сторінка2/9
Дата10.07.2012
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Держава і право Стародавнього Китаю


1. Які з названих річок протікають по території Китаю (дві):

а) Янцзи; в) Єфрат;

б) Тигр; г) Хуанхе.


2. Яке з названих занять населення існувало тільки у Стародавньому Китаї:

а) іригаційне землеробство; в) скотарство;

б) торгівля; г) шовківництво.


3. Перший період в історії Стародавнього Китаю з XVIII до ХІІ ст. до н.е. називають:

а) Хань; в) Шан (Інь);

б) Чжоу; г) Цинь.


4. Другий період в історії Стародавнього Китаю з ХІІ ст. до 221 р. до н.е. називають:

а) Хань; в) Шан (Інь);

б) Чжоу; г) Цинь.


5. Третій період в історії Стародавнього Китаю з 221 до 207 рр. до н.е. називають:

а) Хань; в) Шан (Інь);

б) Чжоу; г) Цинь.


6. Четвертий період в історії Стародавнього Китаю з 206 р. до н.е. до 220 р. н.е. називають:

а) Хань; в) Шан (Інь);

б) Чжоу; г) Цинь.


7. Вождь Чен Тан став засновником держави і династії:

а) Хань; в) Шан (Інь);

б) Чжоу; г) Цинь.


8. Яку із запропонованих теорій походження держави підтверджують події, пов’язані з утворенням першої держави у Стародавньому Китаї:

а) договірну; в) божественну;

б) завоювання; г) психологічну.


9. Цар у Стародавньому Китаї носив титул:

а) «незрівнянний»; в) «син Амона Ра»;

б) «божественний»; г) «син Неба».


10. Основну масу населення Стародавнього Китаю складали:

а) раби; в) міщани;

б) селяни-общинники; г) пролетаріат.


11. Цар у Стародавньому Китаї носив титул:

а) лугаль; в) ван;

б) цезар; г) раджа.


12. Основною виробничою силою у Стародавньому Китаї були:

а) раби; в) міщани;

б) селяни-общинники; г) пролетаріат.


13. Система збору податків натурою у Стародавньому Китаї, коли частина общинної землі оброблялася всією общиною і весь врожай з неї надходив царю, називалася:

а) «половинщина»; в) «ілку»;

б) «колодязні поля»; г) «кругова порука».


14. Яка з наведених рис рабства характерна для Стародавнього Китаю:

а) раби могли мати родину;

б) раби могли мати власне майно;

в) раби перебували виключно у власності держави;

г) раби не були основною виробничою силою суспільства.


15. Візир у царстві Чжоу Стародавнього Китаю називався:

а) ван; в) чаті;

б) нубанда; г) сян.


16. Хто з названих вищих посадовців царства Чжоу у Стародавньому Китаї не входив до числа «трьох гунів»:

а) «великий полководець»; в) «великий учитель»;

б) «великий наставник»; г) «великий покровитель».


17. У період Шан (Інь) домінуючу роль в політичному житті Стародавнього Китаю відігравала:

а) родова знать;

б) служила знать.


18. У період Чжоу домінуючу роль в політичному житті Стародавнього Китаю відігравала:

а) родова знать;

б) служила знать.


19. Яка з наведених рис не є характерною для суспільно-економічного життя Стародавнього Китаю періоду Чжоу:

а) формується приватна власність на землю;

б) руйнується общинне землеволодіння;

в) земля стала об’єктом угод оренди і застави;

г) формується система «колодязних полів».


20. Засновником могутньої імперії Стародавнього Китаю у ІІІ ст. до н.е. став:

а) Чен Тан; в) Шан Ян;

б) Цинь Шихуанді; г) Лю Бан.


21. Автором проведення реформ в період імперії Цинь був:

а) Чен Тан; в) Шан Ян;

б) Цинь Шихуанді; г) Лю Бан.


22. Яка з названих реформ не належить до періоду Цинь у Стародавньому Китаї:

а) введено систему 18 рангів для чиновників;

б) країну поділено на 13 округів, якими управляли намісники вана;

в) запроваджено єдину систему писемності, мір і законів;

г) земля стала вільно купуватися і продаватися.


23. Яка з названих реформ не належить до періоду Цинь у Стародавньому Китаї:

а) введено систему 18 рангів для чиновників;

б) введено новий податок на основі системи «колодязних полів»;

в) запроваджено єдину систему писемності, мір і законів;

г) земля стала вільно купуватися і продаватися.


24. Хто з названих посадовців не належить до періоду Цинь Стародавнього Китаю:

а) сян;

б) лівий і правий ченсяни;

в) чиновник з культу предків імператора;

г) чиновник із зовнішніх відносин.


25. Хто став засновником династії Хань у Стародавньому Китаї:

а) Чен Тан; в) Шан Ян;

б) Цинь Шихуанді; г) Лю Бан.


26. Кодекс законів Стародавнього Китаю IV ст. до н.е. називався:

а) «Кодекс Сеті І»; в) «Фацзін»;

б) «Закони Ману»; г) «Закони Цинь Шихуанді».


27. Якої форми власності на землю не знало право Стародавнього Китаю:

а) общинна; в) державна (царська).

б) приватна;


28. Якої форми договорів не знало зобов’язальне право Стародавнього Китаю:

а) обміну; в) купівлі-продажу;

б) товариства; г) оренди.


29. Виділіть обов’язкові умови (дві) укладення договору купівлі-продажу у Стародавньому Китаї:

а) письмова форма;

б) присутність не менше двох свідків;

в) сплата спеціального податку на користь вана;

г) реєстрація спеціальним чиновником.


30. Яка з названих рис не притаманна шлюбно-сімейному праву Стародавнього Китаю:

а) патріархальність;

б) шлюб укладали батьки наречених;

в) жінка мала право на частину майна;

г) абсолютна влада батька.


31. Розподіліть злочини Стародавнього Китаю за відповідними категоріями:

а) змова проти правителя, повстання; а) проти власності;

б) шаманство; б) військові;

в) вбивство, тілесні ушкодження; в) релігійні;

г) крадіжка, грабунок; г) державні;

д) дезертирство; д) проти особи.


32. Якого виду покарання не знало право Стародавнього Китаю:

а) страта «трьох поколінь»; в) кастрація;

б) вигнання; г) клеймування обличчя тушшю.

Стародавній світ

Частина ІІ. Держава і право Античності

Держава і право Стародавніх Афін


1. З наведених тверджень виберіть те, що не відповідає процесам державотворення держав періоду Античності:

а) виникнення полісу відбувалося шляхом синойкізму;

б) вони не зазнали впливу найдавніших цивілізацій;

в) різноманітність форм держави і їх трансформація;

г) економічну основу складав рабовласницький спосіб виробництва.


2. Який з наведених факторів не був визначальним для зміни форм державного управління держав Античності:

а) ранній розвиток мореплавства і торгівлі;

б) боротьба вільного населення проти знаті;

в) вплив найдавніших цивілізацій Сходу;

г) поглиблення майнового розшарування і виділення знаті.


3. Рабство в період Античності набуло форми:

а) патріархального;

б) класичного.


4. Якої з названих форм держави не було в Античному світі:

а) поліс; в) імперія;

б) республіка; г) східна деспотія.


5. Суть античної форми власності на землю полягала в тому, що її власником міг бути:

а) вільновідпущений раб;

б) повноправний вільний громадянин;

в) неповноправний громадянин;

г) іноземець.


6. Процес об’єднання кількох общин з подальшим утворенням полісу називався:

а) республіка; в) семантика;

б) синтез; г) синойкізм.


7. Яка з наведених рис не є притаманною суспільствам античного світу:

а) відносно швидкий розпад первіснообщинного ладу;

б) швидкий розвиток приватної власності на землю;

в) наявність замкнених верств суспільства;

г) поділ населення на дві основні категорії – вільних і рабів.


8. Яка з наведених рис не є притаманною праву античного світу:

а) домінування звичаєвого права на початковому етапі розвитку;

б) поєднання релігійних, морально-етичних і правових норм;

в) відносно раннє формування писаного права (законів).


9. Який з названих періодів відсутній в періодизації історії Стародавньої Греції:

а) Царський; в) Гомерівський;

б) Крито-Мікенський; г) Класичний.


10. Яка з наведених умов сприяла виникненню в грецьких полісах демократичної форми правління:

а) влада опинялася в руках заможного торгового і ремісничого населення;

б) владу захоплювала родова аристократія;

в) боротьба демосу проти родової аристократії.


11. Яка з наведених умов сприяла виникненню в грецьких полісах аристократичних республік та олігархії:

а) влада опинялася в руках заможного торгового і ремісничого населення;

б) владу захоплювала родова аристократія;

в) боротьба демосу проти родової аристократії.


12. Яка з наведених умов сприяла виникненню в грецьких полісах одноосібного правління у формі тиранії:

а) влада опинялася в руках заможного торгового і ремісничого населення;

б) владу захоплювала родова аристократія;

в) боротьба демосу проти родової аристократії.


13. Знайдіть відповідні назви органів управління в Греції гомерівського періоду (поєднайте їх стрілочками):

а) народні збори; а) буллє;

б) рада старійшин; б) агора;

в) царі; в) базилевси.


14. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть ремісників:

а) деміурги; в) фети;

б) аристократія; г) клієнти.


15. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть родову знать:

а) деміурги; в) фети;

б) аристократія; г) клієнти.


16. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть общинників, які втратила власну землю і наймалися на роботу:

а) деміурги; в) фети;

б) аристократія; г) клієнти.


17. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть економічно залежних від родової знаті общинників:

а) деміурги; в) фети;

б) аристократія; г) клієнти.


18. Доберіть поняття, яке відповідає визначенню: «зібрання повноправних чоловіків-воїнів в період гомерівської Греції, що скликалися для вирішення найбільш важливих питань життя племені»:

а) агора; в) базилевс;

б) буллє; г) сенат.


19. Доберіть поняття, яке відповідає визначенню: «постійно діючий орган родової знаті в період гомерівської Греції, який вирішував усі найважливіші питання життя племені, разом з царем виконував судові функції»:

а) агора; в) базилевс;

б) буллє; г) сенат.


20. Доберіть поняття, яке відповідає визначенню: «військовий вождь, верховний суддя і жрець в період гомерівської Греції, влада якого перетворюється з виборної на спадкову»:

а) агора; в) базилевс;

б) буллє; г) принципс.


21. Афіни були розташовані в області:

а) Лаконіка; в) Арголіда;

б) Аттика; г) Іонія.


22. Афінський поліс утворився шляхом синойкізму племен:

а) ахейців і дорійців; в) іонійців;

б) латинян, сабінян, етрусків; г) дорійців.


23. Утворення єдиної Афінської держави міфи пов’язують з ім’ям

а) Енея; в) Гомера;

б) Солона; г) Тезея.


24. Яка з названих реформ в Афінах не належить Тезею:

а) замість племінних органів влади були створені єдині – державні (народні збори, рада старійшин, колегія архонтів);

б) увів поділ вільних громадян на три розряди за майновою ознакою;

в) територію поділив на 48 територіальних округів;

г) ліквідував боргове рабство, а боржників викуплено за державний рахунок.


25. Який з названих органів влади Афін був ліквідований згідно реформ Тезея:

а) агора; в) колегія архонтів;

б) базилевс; г) ареопаг.


26. Якого розряду не було у Стародавніх Афінах відповідно реформ Тезея:

а) евпатриди; в) фети;

б) геомори; г) деміурги.


27. Який зі створених в Афінах Тезеєм розрядів вільних громадян мав виключне право займати державні посади:

а) евпатриди; в) фети;

б) геомори; г) деміурги.


28. Відповідно реформ Тезея в Афінах була створена рада старійшин, яка називалася:

а) агора; в) колегія архонтів;

б) герусія; г) ареопаг.


29. Відповідно реформ Тезея в Афінах був створений орган, який складався з 9 чоловік і замінив собою базилевса:

а) агора; в) колегія архонтів;

б) герусія; г) ареопаг.


30. Визначте головну причину проведення реформ Солона:

а) бажання захистити незаможних громадян;

б) прагнення ліквідувати боргове рабство;

в) усунення протиріч в суспільстві;

г) зміцнення обороноздатності держави.


31. Яка з названих реформ в Афінах не належала Солону:

а) територію Аттики поділено на 48 навкратій;

б) проведено сисахфію;

в) громадян поділено на чотири розряди за майновим становищем;

г) створено Раду чотирьохсот.


32. Представники якого зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян мали виключне право обиратися на посади архонтів:

а) п’ятисотмедимники; в) зевгіти;

б) вершники; г) фети.


33. Представники якого зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян були обмежені у політичних правах і мали можливість лише брати участь у народних зборах:

а) п’ятисотмедимники; в) зевгіти;

б) вершники; г) фети.


34. Представники якого зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян були зобов’язані за власний рахунок будувати державі флот і влаштовувати літургії:

а) п’ятисотмедимники; в) зевгіти;

б) вершники; г) фети.


35. Який зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян відповідав таким ознакам: майно понад 300 медимнів, служили у кавалерії:

а) п’ятисотмедимники; в) зевгіти;

б) вершники; г) фети.


36. Який зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян відповідав таким ознакам: майно понад 200 медимнів, служили у важко озброєній піхоті:

а) п’ятисотмедимники; в) зевгіти;

б) вершники; г) фети.


37. Який зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян відповідав таким ознакам: майно менше 200 медимнів, служили у легкоозброєній піхоті і на флоті:

а) п’ятисотмедимники; в) зевгіти;

б) вершники; г) фети.


38. Який з названих органів державної влади в Афінах не діяв в епоху Солона:

а) агора; г) колегія стратегів;

б) рада чотирьохсот; д) колегія архонтів.

в) ареопаг;


39. Визначте за повноваженнями орган влади, який в Афінах за часів Солона: «вищий орган влади, в роботі якого брали участь всі громадяни (чоловіки) з 20-річного віку, обирав посадовців»:

а) агора; г) колегія архонтів;

б) рада чотирьохсот; д) геліея.

в) ареопаг;


40. Визначте за повноваженнями орган влади, який в Афінах за часів Солона: «щорічно обирався з числа громадян перших трьох розрядів по 100 чоловік від кожної філи, які досягли 30-річного віку, готував справи до обговорення на народних зборах»:

а) агора; г) колегія архонтів;

б) рада чотирьохсот; д) геліея.

в) ареопаг;


41. Визначте за повноваженнями орган влади, який в Афінах за часів Солона: «здійснював контроль за діяльністю інших органів влади, мав право «veto» на рішення народних зборів, був вищою судовою інстанцією»:

а) агора; г) колегія архонтів;

б) рада чотирьохсот; д) геліея.

в) ареопаг;


42. Визначте за повноваженнями орган влади, який в Афінах за часів Солона: «в його роботі могли брати участь громадяни всіх чотирьох розрядів, суд присяжних, мав право затверджувати або скасовувати закони прийняті народними зборами»:

а) агора; г) колегія архонтів;

б) рада чотирьохсот; д) геліея.

в) ареопаг;


43. Яка з названих реформ в Афінах не була проведена Клісфеном:

а) створено гелією;

б) введено новий адміністративно-територіальний поділ на 10 філ;

в) створено Раду п’ятисот;

г) створено Колегію стратегів.


44. Спеціальне голосування народних зборів в Афінах, запроваджене Клісфеном і спрямоване проти тиранії називалося:

а) тритія; в) остракізм;

б) олігархія; г) демократія.


45. Назва округів, з яких складалися територіальні філи, введені Клісфеном в Афінах. Були міські, приморські, землеробські:

а) деми; в) навкратії;

б) тритії; г) провінції.


46. Чим пояснюється реформування Клісфеном в Афінах Ради чотирьохсот у Раду п’ятисот:

а) складом Колегії стратегів;

б) складом гелії;

в) новим адміністративно-територіальним поділом на філи;

г) потребами обороноздатності країни.


47. Згідно закону Ефіальта в Афінах:

а) ліквідовано ареопаг;

б) ареопаг позбавлено право «veto» і передано його геліеї;

в) введено плату за займання державних посад;

г) запроваджено новий адміністративно-територіальний поділ на філи.


48. За часів Перікла в Афінах:

а) ліквідовано ареопаг;

б) ареопаг позбавлено право «veto» і передано його геліеї;

в) введено плату за займання державних посад;

г) запроваджено новий адміністративно-територіальний поділ на філи.


49. Іноземці в Афінах називалися:

а) метеки; в) деміурги;

б) періеки; г) евпатриди.


50. Головною причиною занепаду Афінської демократії наприкінці V ст. до н.е. стала:

а) напружена боротьба між аристократією і демосом;

б) глибока економічна криза;

в) поразка у Пелопоннеській війні зі Спартою;

г) смерть Перікла.


51. Найдавніший судовий орган Афін, який керувався в своїй діяльності звичаєвим правом:

а) геліея; в) колегія архонтів;

б) народні збори; г) ареопаг.


52. Перші спроби кодифікації афінського права приписують:

а) Тезею; в) Лікургу;

б) Драконту; г) Солону.


53. Кому належить вислів: «Дрібні злочини заслуговують смертної кари, а за більш тяжкі я нічого більшого не знайшов»:

а) Тезею; в) Лікургу;

б) Драконту; г) Солону.


54. Яка з наведених рис не була притаманна праву власності Стародавніх Афін:

а) відсутність чіткого визначення «власності»;

б) майно поділялося на «видиме» і «невидиме»;

в) держава контролювала майно кожного громадянина;

г) відсутнє право власності на землю.


55. В якому випадку заможний громадянин Афін міг перекласти свій громадянський обов’язок на більш заможного, і навіть претендувати на його майно:

а) остракізм; в) проведення літургій;

б) відмова йти на війну; г) рішення колегії архонтів.


56. Як називався обов’язок заможних громадян Афін за власний рахунок проводити громадські жертвоприношення, свята:

а) остракізм; в) синойкізм;

б) літургії; г) Діонісії.


57. У праві власності Стародавніх Афін приватне майно поділялося на:

а) рухоме і нерухоме; в) коштовне і не коштовне;

б) видиме і невидиме; г) живе і неживе.


58. Яка з названих рис не була притаманна зобов’язальному праву Стародавніх Афін:

а) зобов’язання виникали внаслідок укладання договорів і деліктів;

б) закон не вимагав укладення договорів у письмовій формі, але це була поширена практика;

в) засобами забезпечення договорів виступали штрафи і поручительство третьої особи;

г) відсутність договорів іпотеки і товариства.


59. Суть договору іпотеки у Стародавніх Афінах полягала в:

а) заставі землі; в) закладенні рабів або худоби;

б) борговому рабстві; г) заставі будинку.


60. Суть договору іпотеки у Стародавніх Афінах полягала в:

а) заставі землі, яка переходила у розпорядження позичальника без права набуття власності;

б) застава землі, яка переходила у власність позичальника без права продажу;

в) застава землі, яка залишалася у власності боржника без права розпоряджатися нею;

г) застава будинку до сплати боргу.


61. Шлюб у Стародавніх Афінах укладався у формі:

а) договору купівлі-продажу між батьками наречених;

б) договору купівлі-продажу між батьком нареченої і нареченим;

в) договору дарування родиною нареченої родині нареченого;

г) договору обміну нареченої на частину майна нареченого.


62. Визначте статус заміжньої жінки у Стародавніх Афінах:

а) річ необхідна для господарства, старша служниця;

б) повноправна господарка будинку, але підкорялася чоловіку;

в) мала рівні права з чоловіком, за виключенням політичних;

г) рабиня, позбавлена будь-яких прав.


63. Яка з названих рис не була притаманною для сімейного життя у Стародавніх Афінах:

а) на ранніх етапах батько міг позбавити життя своїх дітей;

б) батько міг продати дитину у рабство;

в) батько міг відмовитися від дитини, яку вважав не своєю;

г) батько був зобов’язаний піклуватися про своїх дітей до їх повноліття.


64. Яка з названих рис не була притаманною для сімейного життя у Стародавніх Афінах:

а) за невірність чоловіка жінка могла його покинути і повернути до батьків;

б) батько міг видати доньку заміж за будь-якого чоловіка, навіть за заповітом;

в) за невірність жінку можна було вигнати, а придане присвоїти;

г) чоловік міг вільно користуватися послугами повій.


65. Спадкове право Стародавніх Афін не передбачало:

а) успадкування за заповітом при наявності синів;

б) рівний поділ майна між законними синами;

в) доньки отримували частину майна від братів на придане;

г) права заповіту не мали жінки і неповнолітні.


66. Згідно спадкового права Афін, у випадку відсутності у померлого синів, а була лише донька:

а) майно переходило державі;

б) майно успадковувала донька;

в) майно переходило нареченому, якого підшукував архонт;

г) майно успадковували бокові родичі померлого.


67. Яке з наведених положень не було притаманне карному праву Стародавніх Афін:

а) наявність кровної помсти;

б) нічного крадія можна було вбити на місці злочину;

в) родичі вбитого могли вимагати від народних зборів позбавлення вбивці громадянських прав;

г) чоловік від коханця міг отримати матеріальну компенсацію.


68. Якого з наведених способів покарання не було у праві Стародавніх Афін:

а) пожиттєве ув’язнення; в) вигнання;

б) смертна кара; г) конфіскація майна.


69. Яка з наведених рис не була притаманна судовому процесу Стародавніх Афін:

а) досудове слідство проводили архонти або спеціальні комісії;

б) докази запечатували в спеціальну посудину і передавали суду;

в) обвинувачення і захист здійснювали спеціально найняті сторонами люди;

г) апеляційною інстанцією виступала геліея.


70. Яка з наведених рис не була притаманна судовому процесу Стародавніх Афін:

а) засідання проводилися в ночі;

б) обвинувач та обвинувачений особисто виголошували промови;

в) судді спочатку приймали рішення про вину, а вирок виносили через три дні;

г) обвинувачений міг оскаржити рішення суду в колегії архонтів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи