Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» icon

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
НазваМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Сторінка3/9
Дата10.07.2012
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Держава і право Стародавньої Спарти


1. Спарта була розташована в області:

а) Лаконіка; в) Арголіда;

б) Аттика; г) Іонія.


2. Спартанський поліс утворився шляхом синойкізму племен:

а) ахейців і дорійців; в) іонійців;

б) латинян, сабінян, етрусків; г) дорійців.


3. Формування особливого суспільного і державного устрою Стародавньої Спарти традиція пов’язує з ім’ям:

а) Геродота; в) Лікурга;

б) Тезея; г) Драконта.


4. Серед названих категорій населення, якої не було у Стародавній Спарті:

а) ілоти; в) гіпомейони;

б) періеки; г) метки.


5. Повноправні громадяни Спарти називалися:

а) спартіати; в) гіпомейони;

б) ілоти; г) періеки.


6. Громадяни Спарти, які не могли робити внески для організації спільних трапез, не мали права на наділ землі та участі у народних зборах, називалися:

а) спартіати; в) гіпомейони;

б) ілоти; г) періеки.


7. Вільне населення Лаконіки, підкорене спартанцями, позбавлене політичних прав називалося:

а) спартіати; в) гіпомейони;

б) ілоти; г) періеки.


8. Невільне населення у Стародавній Спарті, переважно підкореної області Мессенія, називалося:

а) спартіати; в) гіпомейони;

б) ілоти; г) періеки.


9. Рабство у Спарті було:

а) патріархальним;

б) класичним.


10. Яка риса не відповідає становищу раба у Стародавній Спарті:

а) мав власне господарство і родину;

б) міг бути проданий господарем;

в) ніс військову службу;

г) його могли вбити.


11. Що таке «криптії» у Стародавній Спарті:

а) щорічні ритуальні вбивства ілотів;

б) спільні трапези повноправних спартанців;

в) засідання архагетів;

г) форма шлюбу.


12. Стародавня Спарта за формою правління була:

а) демократична республіка; в) тиранія;

б) аристократична республіка; г) імперія.


13. Народні збори в Стародавній Спарті називалися:

а) апелла; в) агора;

б) герусія; г) геліея.


14. Рада старійшин у Стародавній Спарті називалася:

а) апелла; в) колегія архонтів;

б) герусія; г) колегія ефорів.


15. Царі у Стародавній Спарті називалися:

а) базилевси; в) архагети;

б) рекси; г) геронти.


16. За наданою характеристикою визначте державний орган Стародавньої Спарти: «в ньому брали участь повноправні громадяни, які досягли 30-літнього віку, обирав посадових осіб, вирішував питання війни та миру, союзу з іншими державами, рішення приймалося криком або поділом на прихильників і противників»:

а) апелла; в) колегія архагетів;

б) герусія; г) колегія ефорів.


17. За наданою характеристикою визначте державний орган Стародавньої Спарти: «склад визначався формулою 28+2, їх обирали пожиттєво народні збори з громадян що досягли 60-літнього віку; попередньо розглядав питання, що виносилися на народні збори»:

а) апелла; в) колегія архагетів;

б) герусія; г) колегія ефорів.


18. За наданою характеристикою визначте державний орган Стародавньої Спарти: «був створений для обмеження влади царів, складався з п’яти чоловік, яких щорічно обирали народні збори; відав питаннями внутрішньої і зовнішньої політики»:

а) апелла; в) колегія архагетів;

б) герусія; г) колегія ефорів.


19. За наданою характеристикою визначте державний орган Стародавньої Спарти: «складався з двох чоловік, які були воєначальниками, верховними жрецями, виконували судові функції; обиралися по життєво, але лише з представників двох родів спартанців»:

а) апелла; в) колегія архагетів;

б) герусія; г) колегія ефорів.


20. Авторство законів Стародавньої Спарти традиція приписує:

а) Драконту; в) Леоніду;

б) Лікургу; г) Тезею.


21. Закони Стародавньої Спарти існували у формі:

а) написів на мідних дошках;

б) вирізьблені на базальтовому стовпі;

в) в усній формі;

г) записані на папері.


22. Згідно законодавства Спарти земля з IV ст. до н.е. могла бути об’єктом виключно договору:

а) купівлі-продажу; в) дарування;

б) оренди; г) заповіту.


23. Наділ землі, який отримував спартіат від держави за жеребом, називався:

а) ферма; в) геомор;

б) пекулій; г) клер.


24. Нерозвиненість договірного права в Стародавній Спарті пояснюється:

а) відсталістю землеробства;

б) забороною торгівлі і ремесел для громадян;

в) конкуренцією з боку Афін;

г) домінуванням скотарства.


25. Яка з наведених рис була притаманна праву власності Стародавньої Спарти:

а) чітке визначення «власності»;

б) майно поділялося на «видиме» і «невидиме»;

в) держава контролювала майно кожного громадянина;

г) відсутня приватна власність на землю.


26. Яка риса не притаманна сімейному життю Стародавньої Спарти:

а) жінки мали своє майно і розпоряджалися ним;

б) дівчина давала згоду на шлюб;

в) засуджувалася сімейна зрада;

г) кілька братів могли мати одну дружину.


27. Яке положення відповідає спадковому праву Стародавньої Спарти:

а) земельну ділянку і будинок успадковував лише старший син;

б) нерухомість успадковували всі законні сини порівну;

в) існував заповіт, який оголошувався при свідках;

г) частину рухомого майна отримували доньки.


28. Яке з названих видів покарань було відсутнє у Стародавній Спарті:

а) позбавлення громадянських прав (атімія);

б) позбавлення волі;

в) смертна кара;

г) конфіскація майна.


Держава і право Стародавнього Риму


1. Рим розташований на семи пагорбах біля річки:

а) Тигр; в) Євфрат;

б) Тибр; г) Інд.


2. Яке з названих занять через несприятливі природні умови було недостатньо розвиненим у Стародавньому Римі:

а) землеробство; в) мореплавство;

б) скотарство; г) ремісництво.


3. Які фактори (два) зумовили певне відставання в історичному розвитку населення Італії в давнину:

а) нестача родючих земель;

б) віддаленість від розвинених цивілізацій Сходу;

в) недостатня кількість корисних копалин, особливо металів;

г) набіги варварів.


4. Який з названих народів давньої Італії створив першу федерацію міст-держав:

а) умбри; в) етруски;

б) самніти; г) латиняни.


5. Перший період історії Стародавнього Риму називають:

а) «царський»;

б) «імперський»;

в) «республіканський».


6. Царський період в історії Стародавнього Риму тривав:

а) середина VIII-VI ст. до н.е.;

б) V ст. до н.е. – 27 р. до н.е.;

в) 27 р. до н.е. – 476 р.


7. Республіканський період в історії Стародавнього Риму тривав:

а) середина VIII-VI ст. до н.е.;

б) V ст. до н.е. – 27 р. до н.е.;

в) 27 р. до н.е. – 476 р.


8. Імперський період в історії Стародавнього Риму тривав:

а) середина VIII-VI ст. до н.е.;

б) V ст. до н.е. – 27 р. до н.е.;

в) 27 р. до н.е. – 476 р.


9. Яке з названих племен не брало участі в процесі синойкізму у Стародавньому Римі:

а) умбри; в) етруски;

б) самніти; г) латиняни.


10. Якого органу влади не існувало у Стародавньому Римі до реформ Сервія Тулія:

а) куріатні коміції; в) центуріатні коміції;

б) сенат; г) рекс.


11. Якому з названих органів належала найвища влада у Стародавньому Римі до реформ Сервія Тулія:

а) куріатні коміції; в) центуріатні коміції;

б) сенат; г) рекс.


12. Куріатні комісії – це:

а) зібрання повноправних громадян Риму за племенами;

б) зібрання повноправних громадян Риму за родами;

в) зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами;

г) рада старійшин.


13. Трибутні комісії – це:

а) зібрання повноправних громадян Риму за племенами;

б) зібрання повноправних громадян Риму за родами;

в) зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами;

г) рада старійшин.


14. Центуріатні комісії – це:

а) зібрання повноправних громадян Риму за племенами;

б) зібрання повноправних громадян Риму за родами;

в) зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами;

г) рада старійшин.


15. Сенат у Стародавньому Римі – це:

а) зібрання повноправних громадян Риму за племенами;

б) зібрання повноправних громадян Риму за родами;

в) зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами;

г) рада старійшин.


16. У «царський» період сенат Стародавнього Риму складався з:

а) 300 сенаторів; в) 600 сенаторів;

б) 400 сенаторів; г) 900 сенаторів.


17. Корінне населення Стародавнього Риму, повноправних громадян називали:

а) патриціями; в) клієнтами;

б) плебеями; г) перегрінами.


18. Яка з названих рис не відповідає дійсності щодо становища і функцій рекса у Стародавньому Римі:

а) обирався куріатними коміціями;

б) був верховним жрецем;

в) був верховним суддею;

г) його влада була спадковою.


19. Яка з названих рис не відповідає дійсності щодо становища і функцій сенату у Стародавньому Римі періоду військової демократії:

а) складався з 300 сенаторів;

б) обирав рекса;

в) попередньо обговорював питання, які виносилися на куріатні коміції;

г) разом з рексом міг відхилити рішення народних зборів.


20. Нащадків підкореного римлянами населення та переселенців, неповноправних людей, які однак були зобов’язані служити у війську, у Стародавньому Римі називали:

а) патриціями; в) клієнтами;

б) плебеями; г) перегрінами.


21. Особисто вільних, але обмежених у правах і залежних майном від свого патрона (отримували земельний наділ) у Стародавньому Римі «царського» періоду називали:

а) патриціями; в) клієнтами;

б) плебеями; г) перегрінами.


22. За наданою характеристикою визначте категорію населення Стародавнього Риму «царського» періоду: «нащадки корінного населення, були співвласниками общинної землі, успадковували родове майно, брали участь у релігійних святах і куріатних коміціях»:

а) патриції; в) клієнти;

б) плебеї; г) перегріни.


23. Хто з названих правителів у VI ст. до н.е. провів комплекс реформ у Стародавньому Римі:

а) Тезей; в) Сервій Тулій;

б) Тарквіній Давній; г) Тарквіній Гордий.


24. Яка з названих реформ не належить Сервію Тулію:

а) замість поділу на племінні триби увів поділ на територіальні триби;

б) усіх громадян поділив на 5 розрядів за майновою ознакою;

в) увів посаду народного трибуна;

г) створив центуріатні коміції.


25. Найбідніші громадяни Стародавнього Риму, які згідно реформ Сервія Тулія не відносилися до розрядів і виставляли одну центурію:

а) патриції; в) клієнти;

б) плебеї; г) пролетарі.


26. Яка з названих рис не відноситься до значення реформ Сервія Тулія:

а) ліквідація боргового рабства;

б) ліквідація родоплемінного устрою і формування держави;

в) підрив влади родової аристократії;

г) початок процесу усунення протиріч між патриціями і плебеями.


27. У якому році у Стародавньому Римі було встановлено республіку:

а) 753 р. до н.е.; в) 27 р. до н.е.;

б) 509 р. до н.е.; г) 284 р.


28. За наданою характеристикою визначте орган влади Стародавнього Риму періоду республіки: «формально був дорадчим органом, але фактично контролював діяльність народних зборів, попередньо розглядаючи законопроекти і затверджуючи вже прийняті»:

а) центуріатні коміції; в) куріатні коміції;

б) сенат; г) трибутні коміції.


29. За наданою характеристикою визначте орган влади Стародавнього Риму періоду республіки: «за надзвичайних обставин на 6 місяців міг оголосити встановлення військової диктатури»:

а) центуріатні коміції; в) куріатні коміції;

б) сенат; г) трибутні коміції.


30. За наданою характеристикою визначте орган влади Стародавнього Риму періоду республіки: «його склад формувався шляхом призначення колегією цензорів з числа найбільш поважних і заможних громадян формально на 5 років, фактично – довічно»:

а) центуріатні коміції; в) куріатні коміції;

б) сенат; г) трибутні коміції.


31. За наданою характеристикою визначте орган влади Стародавнього Риму періоду республіки: «до його компетенції входило прийняття законів, обрання вищих посадових осіб (магістратур), оголошення війни, розгляд апеляцій на смертні вироки; кількість голосів у ньому спочатку було 193, а з сер. ІІІ ст. до н.е. зросло до 373»:

а) центуріатні коміції; в) куріатні коміції;

б) сенат; г) трибутні коміції.


32. За наданою характеристикою визначте орган влади Стародавнього Риму періоду республіки: «після реформ Сервія Тулія втратили своє значення і пізніше були замінені зборами 30 лікторів»:

а) центуріатні коміції; в) куріатні коміції;

б) сенат; г) трибутні коміції.


33. За наданою характеристикою визначте орган влади Стародавнього Риму періоду республіки: «зібрання по територіальних одиницях, до компетенції якого спочатку входило лише обрання нижчих посадовців, а також плебейського народного трибуна, але з ІІІ ст. до н.е. воно отримало право приймати закони і розглядати скарги по судових справах»:

а) центуріатні коміції; в) куріатні коміції;

б) сенат; г) трибутні коміції.


34. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «командували арміями, укладали перемир’я, могли скасовувати рішення інших магістратів, виносили смертні вироки; за надзвичайних обставин одного з них призначали диктатором»:

а) консули; в) цензори;

б) претори; г) квестори.


35. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «з’явилися у IV ст. до н.е. як помічники консулів, за їх відсутності в Римі управляли містом, мали право скликати сенат і народні збори, право суду по цивільних справах»:

а) консули; в) цензори;

б) претори; г) квестори.


36. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «обиралися центуріатними коміціями на 5 років, займалися розподілом громадян по розрядах і трибах, визначали суму податків для них, призначали сенаторів»:

а) консули; в) цензори;

б) претори; г) квестори.


37. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «під контролем сенату відали фінансами держави і розслідували кримінальні справи»:

а) консули; в) цензори;

б) претори; г) квестори.


38. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «наглядали за громадським порядком у місті, торгівлею, організовували свята і видовища»:

а) едили; в) диктатор;

б) народні трибуни; г) начальник кінноти.


39. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «посада запроваджена у 494 р. до н.е. під тиском плебеїв, мав право «veto» на рішення сенату, а також призупиняти рішення магістратів, крім диктатора; його особа вважалася недоторканою»:

а) едили; в) диктатор;

б) народні трибуни; г) начальник кінноти.


40. Із запропонованих магістратур Давньоримської республіки визначить надзвичайні (дві):

а) едили; в) диктатор;

б) народні трибуни; г) начальник кінноти.


41. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «призначався за надзвичайних обставин сенатом на 6 місяців один з консулів, його розпорядження не підлягали оскарженню, навіть смертні вироки»:

а) едили; в) диктатор;

б) народні трибуни; г) начальник кінноти.


42. За наданою характеристикою визначте категорію населення Давньоримської республіки: «формально ставали римськими громадянами з обмеженими правами – не могли служити у війську, обиратися на посади, голосували лише по трибутних коміціях»:

а) раби; в) латини;

б) вільновідпущеники; г) перегріни.


43. За наданою характеристикою визначте категорію населення Давньоримської республіки: «жителі Лація, які не мали римського громадянства, але могли укладати угоди і їх справи розглядали римські суди»:

а) раби; в) латини;

б) вільновідпущеники; г) перегріни.


44. За наданою характеристикою визначте категорію населення Давньоримської республіки: «іноземці, які жили за межами Лація, не мали ніяких політичних прав, а користувалися правом народів»:

а) раби; в) латини;

б) вільновідпущеники; г) перегріни.


45. За наданою характеристикою визначте категорію населення Давньоримської республіки: «були основною виробничою силою суспільства, не мали майна, родини, дітей, розглядалися як "річ, що говорить:

а) раби; в) латини;

б) вільновідпущеники; г) перегріни.


46. Який з названих суспільних процесів не є характерним для становища Давньоримської республіки у період кризи ІІ-І ст. до н.е.:

а) зростає кількість рабів;

б) посилюється майнова диференціація в суспільстві;

в) раби стають основною виробничою силою суспільства;

г) рабство набуває патріархальної форми.


47. Особливий прошарок населення римської республіки періоду кризи, прибутки представників якого становили понад 1 млн. сестерцій за рахунок великих земельних латифундій та рабської праці:

а) оптимати; в) люмпен-пролетарі;

б) вершники; г) раби.


48. Впливовий прошарок населення римської республіки періоду кризи, прибутки представників якого становили від 400 тис. до 1 млн. сестерцій (до цього прошарку відносився прокуратор Іудеї Понтій Пілат):

а) оптимати; в) люмпен-пролетарі;

б) вершники; г) раби.


49. Прошарок населення римської республіки періоду кризи, який утворився з селян та ремісників що розорилися і жили за рахунок допомоги від держави та багатіїв:

а) оптимати; в) люмпен-пролетарі;

б) вершники; г) раби.


50. Виділіть причину проведення аграрної реформи братів Гракхів:

а) бажання реалізувати принципи соціальної справедливості;

б) зниження боєздатності римської армії через розорення селян;

в) скорочення кількості земель в Італії;

г) зниження родючості ґрунтів.


51. Яка з названих реформ не належить Тіберію Гракху:

а) розмір земельного володіння обмежено 500 югерів (125 га);

б) земля понад 500 югерів конфісковувала ся і розподілялася між селянами по 30 югерів;

в) надано громадянство усім жителям Італії;

г) створено особливу комісію для проведення цих реформ.


52. Яка з пропонованих реформ не належить Гаю Гракху:

а) розмір земельного володіння обмежено 500 югерів (125 га);

б) створення у провінціях колоній римських громкадян;

в) надання громадянства усім жителям Італії;

г) зниження цін на хліб.


53. Хто провів військову реформу в 107 р. до н.е., результатом якої стало перетворення римської армії на найману:

а) Сервій Тулій; в) Гай Гракх;

б) Юлій Цезар; г) Гай Марій.


54. Результатом так званих «союзницьких воєн» було:

а) збільшення кількості рабів;

б) зрівняння жителів Італії у правах з римськими громадянами;

в) загострення боротьби угрупувань знаті;

г) послаблення римської республіки.


55. Яка з названих реформ не належить Суллі:

а) змусив сенат призначити його диктатором на невизначений строк;

б) скасував посади цензорів;

в) створив консисторіум;

г) обмежив права народних трибунів.


56. Який з названих факторів не був причиною кризи і падіння римської республіки:

а) перетворення армії на професійну;

б) громадянські війни;

в) повстання рабів під проводом Спартака;

г) ліквідація посади рекса.


57. Яка з названих подій нанесла вирішальний удар по республіці в Римі, продемонструвавши неефективність республіканських органів влади:

а) перетворення армії на професійну;

б) громадянські війни;

в) повстання рабів під проводом Спартака;

г) диктатура Сулли.


58. Хто першим з римських діячів отримав почесні титули «імператора» та «батька вітчизни» і довічну посаду народного трибуна:

а) Тарквіній Гордий; в) Октавіан Август;

б) Юлій Цезар; г) Діоклетіан.


59. Першим принципсом став:

а) Тарквіній Гордий; в) Октавіан Август;

б) Юлій Цезар; г) Діоклетіан.


60. Особливість періоду принципату полягала у:

а) формуванні абсолютної влади принципса;

б) ліквідації народних зборів;

в) розпуску сенату;

г) формальному збереженні республіканських органів влади.


61. Період принципату у Стародавньому Римі починається у:

а) 509 р. до н.е.; в) 284 р.;

б) 27 р. до н.е.; г) 476 р.


62. У чому суть едикту імператора Каракали 212 р.:

а) римське громадянство надано всім вільним жителям імперії;

б) усіх рабів прикріплено до землі;

в) встановлено абсолютну владу домінуса;

г) ліквідовано сенат.


63. Інститут селян Римської імперії, які втратили власну землю, перетворилися на орендарів чужої землі зі сплатою значної частини врожаю і з часом стали особисто залежними від землевласників, називався:

а) пекулій; в) клер;

б) колонат; г) геомор.


64. Ділянка землі і майна надані рабу у користування в обмін на сплату господарю частини врожаю або прибутків у Римській імперії, називалися:

а) пекулій; в) клер;

б) колонат; г) іпотека.


65. Про зародження у пізньоримський період нових феодальних відносин свідчило:

а) зростання кількості рабів внаслідок завоювань;

б) поширення колонату і пекулію;

в) зростання кількості люмпен-пролетарів;

г) поділ імперії на тетрархії.


66. Який вид народних зборів зберігся в період принципату:

а) центуріатні коміції; в) куріатні коміції;

б) трибутні коміції; г) еклесія.


67. За поданою характеристикою визначте орган влади періоду принципату у Стародавньому Римі: «глава держави, поєднував майже всі магістратури, формально обирався сенатом, насправді – призначав собі наступника, якого сенат лише затверджував»:

а) принципс; в) префект преторія;

б) сенат; г) префект Риму.


68. За поданою характеристикою визначте орган влади періоду принципату у Стародавньому Римі: «його постанови отримали силу законів, існував як дорадчий орган при принципсі, склад формувався ним же»:

а) принципс; в) префект преторія;

б) сенат; г) префект Риму.


69. За поданою характеристикою визначте орган влади періоду принципату у Стародавньому Римі: «командуючий імператорською гвардією (преторіанці), здійснював нагляд за всіма чиновниками імперії»:

а) принципс; в) префект преторія;

б) сенат; г) префект Риму.


70. За поданою характеристикою визначте орган влади періоду принципату у Стародавньому Римі: «виконував поліцейські функції у Римі»:

а) принципс; в) префект преторія;

б) сенат; г) префект Риму.


71. Особливість періоду принципату полягала у:

а) формуванні абсолютної влади імператора;

б) розпуску консисторіуму;

в) розпуску сенату;

г) формальному збереженні республіканських органів влади.


72. Першим домінусом у 284 р. став:

а) Тарквіній Гордий; в) Октавіан Август;

б) Юлій Цезар; г) Діоклетіан.


73. Яка з названих рис не є характерною для періоду домінанту у Стародавньому Римі:

а) формується палацова система управління;

б) населення перетворюється з громадян на підданих;

в) формально зберігаються республіканські органи влади;

г) влада імператора стає абсолютною і його особа обожнюється.


74. За поданою характеристикою визначте вищого посадовця Стародавнього Риму періоду домінанту: «очолював консисторіям, був вищою посадовою особою держави»:

а) квестор священного палацу; в) префект преторія;

б) магістр посад; г) префект Риму.


75. За поданою характеристикою визначте вищого посадовця Стародавнього Риму періоду домінанту: «очолював особисту канцелярію імператора та управляв його скарбницею»:

а) квестор священного палацу; в) префект преторія;

б) магістр посад; г) префект Риму.


76. За поданою характеристикою визначте вищого посадовця Стародавнього Риму періоду домінанту: «очолював загальноімперську таємну поліцію»:

а) квестор священного палацу; в) префект преторія;

б) магістр посад; г) префект Риму.


77. Яка з названих реформ не належить імператору Діоклетіану:

а) введено набір рекрутів в армію, яких постачали землевласники з числа своїх колонів;

б) християнство проголошене державною релігією;

в) імперія поділена на Західну та Східну;

г) введено тетрархію.


78. Яка з названих реформ не належить імператору Костянтину:

а) перенесення столиці до Константинополя;

б) християнство проголошене державною релігією;

в) служба в армії стала спадковою і до неї широко залучаються варвари;

г) введено тетрархію.


79. Що таке «тетрархія»:

а) правління чотирьох осіб;

б) поділ території країни на чотири частини;

в) правління, при якому влада належить багатіям;

г) спадкова служба в армії.


80. Коли Римська імперія остаточно поділилася на Західну та Східну:

а) 27 р. до н.е.; в) 395 р.;

б) 284 р.; г) 476 р.


81. Коли Західна Римська імперія припинила своє існування:

а) 27 р. до н.е.; в) 395 р.;

б) 284 р.; г) 476 р.


82. Головним джерелом права Стародавнього Риму періоду республіки були:

а) Закони Лікурга; в) Закони ХІІ таблиць;

б) Закони Драконта; г) Закони Сервія Тулія.


83. За вказівкою, якою закінчувалися «Закони ХІІ таблиць», на далі будь-яке рішення якого органу влади римської республіки мало силу закону:

а) народних зборів (коміцій); в) преторів;

б) сенату; г) принципса.


84. Якого з названих джерел права не було в період римської республіки:

а) конституції;

б) закони прийняті народними зборами (коміції);

в) преторське право;

г) сенатус-консульти.


85. У період республіканського Риму едикти стали основою для формування:

а) Законів ХІІ таблиць; в) імператорського законодавства;

б) сенатус-консультів; г) преторського права.


86. Едикти претора перегринів стали основою для формування:

а) цивільного права; в) імператорського законодавства;

б) сенатус-консультів; г) права народів.


87. Згідно римського права речі поділялися на:

а) манциповані і неманциповані; в) приватні і публічні;

б) видимі і невидимі; г) державні і приватні.


88. Складна процедура набуття права власності у римському праві, яка передбачала присутність п’яти свідків і вагодержателя, а також виконання певного обряду, називалася:

а) фіктивний судовий спір; в) сервітут;

б) манципація; г) легісакційний процес.


89. Формальний спосіб передачі права власності у римському праві, який передбачав заяву покупця про своє право на річ в присутності претора, при цьому продавець не заперечував:

а) фіктивний судовий спір; в) сервітут;

б) манципація; г) легісакційний процес.


90. У римському праві фіксоване законом й обмежене право користування чужою річчю (наприклад, право переходу через сусідську ділянку, право провезення завантажених візків, прогону худоби тощо):

а) фіктивний судовий спір; в) сервітут;

б) манципація; г) легісакційний процес.


91. Яка з названих рис не відповідає характеристиці договору позики у римському праві:

а) засобом забезпечення були «м’ясо і кров» боржника;

б) оформлювався шляхом манципації;

в) можливість страти боржника у випадку несплати боргу;

г) оптимат мав право не повертати боргу.


92. Яка з наведених рис не відповідає принципам відповідальності боржника у римському праві:

а) кредитор мав право тримати боржника у кайданах у в’язниці терміном 60 днів;

б) продаж родини боржника у рабство;

в) продаж боржника у рабство за кордон;

г) після страти тіло боржника могли розрубати на шматки і віддати кредиторам.


93. В якому випадку у римському карному праві діяв принцип таліону:

а) каліцтво;

б) хабарництво у суді;

в) підбурення ворогів до нападу на Рим;

г) видача ворогу римського громадянина.


94. За який з наведених злочинів римське карне право не передбачало смертної кари:

а) каліцтво;

б) хабарництво у суді;

в) підбурення ворогів до нападу на Рим;

г) видача ворогу римського громадянина.


95. За поданою характеристикою визначте форму судового процесу у Стародавньому Римі: «складався з двох стадій: на першій позивач подавав заяву претору, який призначав день суду, потім сторони вносили заставу; на другій – визначений претором суддя розглядав справу по суті і виносив рішення»:

а) легісакційний;

б) формулярний;

в) екстраординарний.


96. За поданою характеристикою визначте форму судового процесу у Стародавньому Римі: «утверджується в період імперії; у ньому зросла роль претора, який вказував присяжному судді як треба вирішувати справу»:

а) легісакційний; в) екстраординарний.

б) формулярний;


97. За поданою характеристикою визначте форму судового процесу у Стародавньому Римі: «у ньому відсутній традиційний поділ на два етапи, тепер претор веде його від початку до кінця і наділяється правом застосовувати заходи до учасників процессу»:

а) легісакційний; в) екстраординарний.

б) формулярний;


98. Ліквідації якого джерела римського права періоду імперії сприяло прийняття так званого «вічного едикту»:

а) преторського; в) конститцій;

б) сенатус-консультів; г) консультацій.


99. Акти імператорської влади правового характеру в Римі називалися:

а) проскрипції; в) конституції;

б) інституції; г) сенатус-консульти.


100. Письмові відповіді римських юристів на запити імператора, що мали офіційне значення, називалися:

а) інституції; в) конститції;

б) сенатус-консульти; г) консультації.


101. Якого поділу речей не знало римське право власності:

а) манциповані і неманциповані; в) видимі і невидимі;

б) рухомі і нерухомі; г) подільні і неподільні.


102. Який з названих способів набуття власності, що існували у римському праві, відносився до «права народів»:

а) манципація; в) традиція;

б) заволодіння покинутими речами; г) специфікація.


103. Спосіб набуття права власності у римському праві періоду імперії, коли воно виникає в момент передачі речі за умови наявності законної підстави:

а) манципація; в) традиція;

б) заволодіння покинутими речами; г) специфікація.


104. Спосіб набуття права власності у римському праві періоду імперії, який полягав у створенні речі з чужого матеріалу:

а) манципація; в) традиція;

б) заволодіння покинутими речами; г) специфікація.


105. Яка форма інституту володіння була запозичена римлянами з грецького права і полягала у спадковій оренді землі з внесенням встановленої плати:

а) заставне право; в) сервітут;

б) емфітевзис; г) іпотека.


106. Форма застави у римському праві, за якою заставлена річ залишалася у боржника без права розпоряджатися нею:

а) заставне право; в) сервітут;

б) емфітевзис; г) іпотека.


107. За поданою характеристикою визначте групу договорів, які виділив римський юрист Гай: «виникали через проголошення встановлених слів (стипуляція)»:

а) вербальні; в) реальні;

б) літеральні; г) концесуальні.


108. За поданою характеристикою визначте групу договорів, які виділив римський юрист Гай: «письмові договори, які фіксувалися у спеціальних книгах, боргових розписках»:

а) вербальні; в) реальні;

б) літеральні; г) концесуальні.


109. За поданою характеристикою визначте групу договорів, які виділив римський юрист Гай: «крім угоди сторін, вимагали обов’язкової передачі речі, яка була предметом договору, без чого зобов’язання не виникало»:

а) вербальні; в) реальні;

б) літеральні; г) концесуальні.


110. За поданою характеристикою визначте групу договорів, які виділив римський юрист Гай: «зобов’язання виникали в силу простої угоди сторін»:

а) вербальні; в) реальні;

б) літеральні; г) концесуальні.

Середньовіччя
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи