Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» icon

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
НазваМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Сторінка4/9
Дата10.07.2012
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Держава і право Середньовічної Франції


1. Розвиток якої суспільно-економічної формації співпадає з періодом Середньовіччя:

а) рабовласництво; в) капіталізм;

б) феодалізм; г) комунізм.


2. В якій з названих держав феодалізм утвердився в результаті занепаду рабовласницьких відносин:

а) Англія; в) Візантія;

б) Франція; г) Німеччина.


3. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: «є результатом об’єктивного процесу розвитку феодалізму – розпад держави на окремі феодальні володіння»:

а) ранньофеодальна монархія;

б) ленно-васальна монархія;

в) станово-представницька монархія;

г) абсолютна монархія.


4. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: «виникає в результаті подолання феодальної роздробленості як централізована держава з королівською владою, обмеженою представництвом станів»:

а) ранньофеодальна монархія;

б) ленно-васальна монархія;

в) станово-представницька монархія;

г) абсолютна монархія.


5. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: «на цьому етапі зберігалися пережитки попередніх епох, наприклад, залишки військової демократії, патріархальне рабство»:

а) ранньофеодальна монархія;

б) ленно-васальна монархія;

в) станово-представницька монархія;

г) абсолютна монархія.


6. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: «держава з необмеженою владою правителя»:

а) ранньофеодальна монархія;

б) ленно-васальна монархія;

в) станово-представницька монархія;

г) абсолютна монархія.


7. Яка риса не була притаманною «темним вікам» європейської історії:

а) занепад товарно-грошових відносин;

б) повернення до натурального господарства;

в) падіння рівня культури;

г) розвиток класичної форми рабовласництва.


8. Відносини в епоху Середньовіччя переважно будувалися навколо власності:

а) на рабів; в) на землю;

б) на селян; г) на фабрики і заводи.


9. Які дві основні верстви притаманні феодальному суспільству:

а) раби і рабовласники; в) феодали і міщани;

б) феодали і залежні селяни; г) буржуазія і наймані робітники.


10. Що таке принцип сюзеренітету-васалітету:

а) відносини між феодалами;

б) відносини між феодалами і залежними селянами;

в) відносини між феодалами і міщанами;

г) відносини між купцями і ремісниками.


11. Яка з названих рис не притаманна праву країн Західної Європи періоду Середньовіччя:

а) домінування звичаєвого права на початковому етапі розвитку;

б) партикуляризм;

в) поділ на галузі права;

г) основне місце посідали норми, що регулюють поземельні відносини.


12. Відсутність єдності права для всієї країни в період феодальної роздробленості називається:

а) рецепція; в) звичаєве право;

б) партикуляризм; г) галузі права.


13. Яка з названих рис не притаманна праву країн Західної Європи періоду Середньовіччя:

а) кодифікованість;

б) закріплення нерівності станів;

в) складалося з ленного, канонічного і міського;

г) рецепція римського права.


14. Засновником держави франків був король:

а) Хлодвіг; в) Карл Мартел;

б) Генріх; г) Карл Великий.


15. Центром формування франкської держави стала римська провінція:

а) Дакія; в) Галлія;

б) Фракія; г) Панонія.


16. Ділянка общинної землі у франків, яка стала передаватися у спадок і перетворилася на приватну власність, називається:

а) марка; в) алод;

б) феод; г) бенефіцій.


17. Більшу частину населення Франкської держави епохи Меровінгів складали:

а) залежні селяни; в) раби;

б) вільні селяни-общинники; г) міщани.


18. Найвищим чиновником Франкської держави епохи Меровінгів, який управляв королівським палацом і очолював адміністрацію, був:

а) майордом; г) референдарій;

б) пфальцграф; д) камерарій;

в) маршал.


19. Один з вищих чиновників Франкської держави періоду Меровінгів, який виконував судові функції, був:

а) майордом; г) референдарій;

б) пфальцграф; д) камерарій;

в) маршал.


20. Один з вищих чиновників Франкської держави періоду Меровінгів, який командував кіннотою, був:

а) майордом; г) референдарій;

б) пфальцграф; д) камерарій;

в) маршал.


21. Один з вищих чиновників Франкської держави періоду Меровінгів, який завідував королівським архівом, був:

а) майордом; г) референдарій;

б) пфальцграф; д) камерарій;

в) маршал.


22. Один з вищих чиновників Франкської держави періоду Меровінгів, який завідував фінансами короля, був:

а) майордом; г) референдарій;

б) пфальцграф; д) камерарій;

в) маршал.


23. Щорічні зібрання війська для огляду, як залишок народних зборів, у Франкській державі періоду Меровінгів називалися:

а) рада короля; в) велика рада;

б) березневі (травневі) поля; г) генеральні штати.


24. Великі адміністративно-територіальні об’єднання, створені на кордонах Франкської держави періоду Меровінгів для їх захисту, називалися:

а) паги; в) герцогства;

б) графства; г) сотні.


25. Яка з названих посад за наступників Хлодвіга стала спадковою у Франкській державі:

а) майордом; г) референдарій;

б) пфальцграф; д) камера рій.

в) маршал;


26. Ділянка землі разом із селянами, яка за реформою Карла Мартела стала надаватися в умовне довічне утримання за умови несення військової служби у кінному війську, називалася:

а) марка; в) алод;

б) феод; г) бенефіцій.


27. Коли Франкська держава стала імперією:

а) 476 р.; в) 800 р.;

б) 481 р.; г) 843 р.


28. Хто з названих франкських королів вперше став імператором:

а) Хлодвіг; в) Пипін Короткий;

б) Карл Мартел; г) Карл Великий.


29. У чому суть надання королем імунітетних грамот:

а) звільнення феодала з-під влади короля;

б) підтвердження прав феодала на володіння селянами;

в) передача всіх державних повноважень власнику маєтку;

г) надання земельного володіння.


30. У чому суть системи патронату (комендація сеньйора):

а) селянин отримував ділянку землі за власним проханням, за що був зобов’язаний виконувати феодальні повинності;

б) передача права власності на землю селянина феодалу з подальшим поверненням її селянину як утримання;

в) встановлення особистої залежності селянина від феодала з виконанням повинностей;

г) надання сеньйором землі разом із селянами своєму васалу за умови виконання ним військової служби.


31. У чому суть угоди пекарія:

а) селянин отримував ділянку землі за власним проханням, за що був зобов’язаний виконувати феодальні повинності;

б) передача права власності на землю селянина феодалу з подальшим поверненням її селянину як утримання;

в) встановлення особистої залежності селянина від феодала з виконанням повинностей;

г) надання сеньйором землі разом із селянами своєму васалу за умови виконання ним військової служби.


32. Які з названих інституцій Франкської держави періоду Меровінгів були ліквідовані в період Каролінгів (два):

а) майордом;

б) королівська (імператорська) рада;

в) березневі (травневі) поля;

г) пфальцграф.


33. Як називався щорічний з’їзд всієї знаті Франкського королівства періоду Каролінгів:

а) березневі (травневі) поля; в) Велике поле;

б) імператорська рада; г) Королівська курія.


34. Коли Франкська імперія припинила своє існування і була розділена на три частини:

а) 476 р.; в) 800 р.;

б) 481 р.; г) 843 р.


35. Визначте зайву серед країн, що утворилися на уламках імперії Карла Великого:

а) Англія; в) Німеччина;

б) Італія; г) Франція.


36. Який з названих принципів феодальної драбини діяв у середньовічній Франції:

а) «васал мого васала мій васал»;

б) «васал мого васала не мій васал».


37. Як називалися середньовічні корпорації ремісників і купців у містах (два):

а) цехи; в) гільдії;

б) бригади; г) профспілки.


38. Якої з названих категорій селян не існувало у середньовічній Франції:

а) серви; в) колони;

б) вілани; г) цензитарії.


39. Категорія селян середньовічної Франції, які були особисто залежними, розглядалися як невід’ємна частина землі:

а) серви; в) колони;

б) вілани; г) цензитарії.


40. Категорія селян середньовічної Франції, які були вільними держателями землі і могли, повернувши її феодалу, залишити місце проживання:

а) серви; в) колони;

б) вілани; г) цензитарії.


41. Категорія селян середньовічної Франції, які в період станово-представницької монархії складали основну масу, були особисто вільними і сплачували феодалу грошову ренту:

а) серви; в) колони;

б) вілани; г) цензитарії.


42. Станово-представницький орган середньовічної Франції:

а) Генеральні штати; в) Державна рада;

б) парламент; г) уітанагемот.


43. Коли були створені Генеральні штати у Франції:

а) 843 р.; в) 1302 р.;

б) 1215 р.; г) 1789 р.


44. Постійно діючий дорадчий орган при королі Франції в період станово-представницької та абсолютної монархії:

а) Генеральні штати; в) Державна рада;

б) парламент; г) уітанагемот.


45. Хто з названих посадовців не відносився до чиновників місцевої адміністрації середньовічної Франції:

а) конетабль; в) прево;

б) бальі; г) мер.


46.Як у середньовічній Франції називали буржуа, які разом з купівлею державний посад і маєтків отримували дворянські титули:

а) дворяни шпаги; в) нові дворяни;

б) дворяни мантії; г) нуворіші.


47. Яка з названих державних інституцій середньовічної Франції припинила свою діяльність в період абсолютизму:

а) король; в) Державна рада;

б) Генеральні штати; г) канцлер.


48. Яка з названих державних інституцій абсолютистської Франції не була складовою частиною Державної (Великої) ради:

а) Таємна рада; в) Рада депеш;

б) Генеральні штати; г) Рада фінансів.


49. Яка з названих «варварських правд» не була германською:

а) Руська; в) Рипуарська;

б) Салічна; г) Саксонська.


50. Яка з названих характеристик не відноситься до «Салічної правди»:

а) казуальний характер;

б) безсистемність;

в) зберігала риси родоплемінних часів;

г) зазнала впливу римського права.


51. Яка з названих рис не притаманна праву власності ранньофеодальної Франції за «Салічною правдою»:

а) рухомі речі поділялися на «свої» і «чужі»;

б) відсутня приватна власність на ліси і луки;

в) чітке розуміння поняття «власність»;

г) приватна власність на орну землю-алод лише формувалася.


52. Яка з перерахованих речей не була у приватній власності у ранньофеодальній Франції згідно «Салічної правди»:

а) худоба; в) орна земля-алод;

б) присадибна ділянка; г) луки і ліси.


53. Яка з перерахованих речей перебувала виключно в общинній власності у ранньофеодальній Франції згідно «Салічної правди»:

а) худоба; в) орна земля-алод;

б) присадибна ділянка; г) луки і ліси.


54. Через який з названих інститутів феодальна верхівка мала можливість привласнювати общинні землі у ранньофеодальній Франції періоду «Салічної правди»:

а) спадкування; в) дарування;

б) купівлі-продажу; г) набувальна давність.


55. Яка з названих характеристик не відповідає карному праву ранньофеодальної Франції періоду «Салічної правди»:

а) не існувало поняття про форми вини, про пом’якшуючі та обтяжуючі обставини;

б) під злочином розумілася образа, шкода завдана майну чи особі та порушення «королівського миру»;

в) основним видом покарання був штраф, який замінив кровну помсту і самосуд;

г) правовий захист залежав від суспільного положення потерпілого.


56. За який з названих злочинів у ранньофеодальній Франції періоду «Салічної правди» не передбачалася смертна кара:

а) підробка монети; в) вбивство вільного;

б) дезертирство; г) святотатство.


57. Яка з названих рис не притаманна судовому процесу у ранньофеодальній Франції періоду «Салічної правди»:

а) судові функції виконувала колегія семи рахінбургів;

б) ордалії були відсутні;

в) судовий процес мав обвинувачувальний характер;

г) попереднього розслідування не проводилося.


58. Якого з названих доказів не було в судовому процесі ранньофеодальної Франції періоду «Салічної правди»:

а) ордалії;

б) судовий поєдинок;

в) клятва спрівприсяжників;

г) катування для отримання зізнання.


59. Територіальні правові звичаї феодальної Франції називалися:

а) правди; в) дигести;

б) кутюми; г) ордонанси.


60. Автором якої збірки законів феодальної Франції став королівський суддя Філіп де Бомануар:

а) «Великий кутюм Нормандії»;

б) «Кутюми Тулузи»;

в) «Кутюми Бовезі»;

г) «Великий кутюм Франції».


61. Центральний судовий орган феодальної Франції:

а) Генеральні штати; в) Державна рада;

б) парламент; г) Верховний суд.


62. Збірник королівських ордонансів феодальної Франції, складений юристом Бріссоном:

а) «Терезіана»; в) «Кодекс Генріха ІІІ»;

б) «Великий кутюм Франції»; г) «Кароліна».


63. До якого з названих джерел права феодальної Франції відносяться едикти, ордонанси та декларації:

а) королівське законодавство;

б) судова практика;

в) міське право;

г) міжнародне морське і торгівельне право.


64. Яка з названих рис не притаманна праву власності феодальної Франції:

а) «розщеплена» поземельна власність;

б) вся земля в країні належить королю та утримується від його імені;

в) селянська земельна власність існує у вигляді алоду;

г) виняткові привілеї феодалів на землю.


65. Яка з названих рис не притаманна зобов’язальному праву феодальної Франції:

а) договори купівлі-продажу укладалися в письмовій формі;

б) присутність членів родини при продажу феоду не вимагалася;

в) продавець мав гарантувати покупця від евікції;

г) при купівлі нерухомості за сеньйором зберігалося пріоритетне право купівлі феоду свого васала.


66. Яка з названих рис не була притаманна шлюбно-сімейному праву феодальної Франції:

а) верховенство чоловіка і беззастережна покора дружини;

б) діти, які вступили у шлюб без згоди батьків, могли позбавлятися спадщини;

в) батько міг просити про ув’язнення непокірних дітей;

г) договори укладені дружиною без згоди чоловіка були дійсними.


67. Яка з названих рис не притаманна карному праву феодальної Франції:

а) жорстокість покарань;

б) колективна відповідальність для членів міських корпорацій;

в) для дворян застосовувалася смертна кара через повішення;

г) переслідування і покарання тварин і предметів, які були причиною смерті людини.


68. Яка з названих рис не притаманна судовому процесу феодальної Франції:

а) обвинувальний характер судового процесу;

б) катування обвинуваченого для отримання власного зізнання;

в) оскарження вироку не допускалося;

г) «царицею доказів» вважалися покази свідків.


^ Держава і право середньовічної Англії


1. Який з названих етапів розвитку середньовічних держав-монархій був відсутній в історії Англії:

а) ранньофеодальна; в) станово-представницька;

б) денно-васальна; г) абсолютна.


2. Які племена у V ст. завоювали більшу частину Британії і заснували на її території сім королівств (два):

а) франки; в) кельти;

б) англи; г) сакси.


3. Родова знать Британії періоду англосаксонського завоювання:

а) ерли; в) керли;

б) тени; г) вілани.


4. Військова знать (дружинники короля) Британії періоду англосаксонського завоювання:

а) ерли; в) керли;

б) тени; г) вілани.


5. Селяни-общинники Британії періоду англосаксонського завоювання:

а) ерли; в) керли;

б) тени; г) вілани.


6. Хто став засновником єдиної англосаксонської держави у
ІХ ст.:

а) Хлодвіг; в) Вільгельм Завойовник;

б) Екберт; г) Іоан Безземельний.


7. Дорадчий орган з представників знаті в англосаксонському королівстві:

а) уітанагемот; в) палата шахової дошки;

б) королівська курія; г) парламент.


8. Виконавчий орган англосаксонського королівства, який складався з найвищих посадовців:

а) уітанагемот; в) палата шахової дошки;

б) королівська курія; г) парламент.


9. Чиновники місцевої адміністрації в англосаксонському королівстві (два):

а) герефи; в) прево;

б) балії; г) елдормени.


10. Хто здійснив так зване норманське завоювання Англії:

а) Хлодвіг; в) Вільгельм Завойовник;

б) Екберт; г) Іоан Безземельний.


11. Який принцип сюзеренітету-васалітету діяв в Англії:

а) васал мого васала не мій васал;

б) васал мого васала мій васал.


12. Яка з названих рис не відповідає розвитку феодальних відносин в Англії після норманського завоювання:

а) земельні володіння феодалів не становили єдиних масивів;

б) король широко наділяв феодалів судовим імунітетом;

в) король збирав постійні податки з васалів;

г) феодали були зацікавлені у сильній королівській владі для утримання у покорі англосаксів.


13. Яка з названих рис не відповідає розвитку суспільних відносин в Англії після норманського завоювання:

а) васали короля поділялися на безпосередніх і підвасалів;

б) зростала кількість міщан;

в) більшість населення складали поземельно залежні вілани;

г) частина феодалів перетворюється на джентрі.


14. Яка з категорій селян не належить до періоду постнорманського завоювання Англії:

а) сокмени; г) коттарії;

б) бордарії; д) вілани.

в) керли;


15. Категорія населення Англії періоду постнорманського завоювання, що складалася з вільних селян і дрібних лицарів:

а) сокмени; г) коттарії;

б) бордарії; д) вілани.

в) керли;


16. Категорії малоземельних та безземельних селян Англії періоду постнорманського завоювання (дві):

а) сокмени; г) коттарії;

б) бордарії; д) вілани.

в) керли;


17. Категорія поземельно залежних селян Англії періоду постнорманського завоювання, які несли феодальні повинності і складали більшість населення:

а) сокмени; г) коттарії;

б) бордарії; д) вілани.

в) керли;


18. Хто з названих посадовців середньовічної Англії не входив до Малої курії:

а) лорд-канцлер; в) камергер;

б) лорд-скарбник; г) шериф.


19. Хто з названих посадовців середньовічної Англії був главою королівської адміністрації на місцях:

а) конетабль; в) камергер;

б) маршал; г) шериф.


20. Що таке Палата шахової дошки у середньовічній Англії:

а) відомство королівських розваг; в) військове відомство;

б) фінансове відомство; г) наукове відомство.


21. Яка з наведених особливостей не відноситься до формування феодального стану середньовічної Англії:

а) феодальна знать перебувала у сильній залежності від королівської влади;

б) королі досить рано позбавили феодалів імунітетних прав;

в) вища феодальна знать з часом здобула від короля спадкове перство;

г) володіння знаті були переважно єдиними і замкненими.


22. Виділіть фактор, який став визначальним для формування станово-представницької монархії в Англії:

а) норманське завоювання;

б) гостра боротьба феодалів з королем;

в) селянські повстання;

г) війна Алої і Білої троянд.


23. Коли в Англії утворився парламент:

а) 1215 р.; в) 1295 р.;

б) 1265 р.; г) 1539 р.


24. Який стан не мав представників в англійському парламенті:

а) феодали; в) селяни;

б) духовенство; г) міщани.


25. Що з переліченого не відповідає компетенції англійського парламенту в часи середньовіччя:

а) без згоди парламенту король не мав права вводити нові податки;

б) закони прийняті обома палатами і королем не могли змінюватися без згоди парламенту;

в) палата лордів як вищий суд Англії могла висунути звинувачення проти короля;

г) нижня палата парламенту мала право імпічменту королівських чиновників, які зловживали своїм посадовим становищем.


26. Яка з наведених рис не відповідає змінам у суспільному устрої Англії періоду абсолютизму:

а) відбувається закріпачення селян;

б) з’являється прошарок нового дворянства (джентрі);

в) з верхівки міщан формується буржуазія;

г) зберігалося старе феодальне дворянство.


27. Визначте риси, які обумовили незавершений характер англійського абсолютизму (дві):

а) формується буржуазія;

б) продовжує діяти парламент;

в) зберігається місцеве самоврядування;

г) війна Алої і Білої троянд.


28. Який з названих факторів не сприяв утвердженню абсолютизму в Англії:

а) війна Алої і Білої троянд;

б) утворення англіканської церкви;

в) діяльність парламенту;

г) королівські укази отримали силу статутів (законів).


29. Відділення Таємної ради абсолютистської Англії, створене для боротьби з супротивниками короля:

а) парламент; в) Зоряна палата;

б) Висока комісія; г) Палата шахової дошки.


30. Відділення Таємної ради абсолютистської Англії, створене для управління англіканською церквою:

а) парламент; в) Зоряна палата;

б) Висока комісія; г) Палата шахової дошки.


31. Коли в Англії була прийнята «Велика хартія вольностей»:

а) 1215 р.; в) 1295 р.;

б) 1265 р.; г) 1539 р.


32. Більшість статей англійської «Великої хартії вольностей» присвячено:

а) правам лицарів і городян;

б) регулюванню ленно-васальних відносин короля і баронів;

в) становищу селян;

г) становищу купців.


33. Яке з названих положень «Великої хартії вольностей» не стосується регулювання ленно-васальних відносин короля і баронів:

а) порядок опіки рельєфу;

б) підтвердження за містами їх давніх вольностей та звичаїв;

в) порядок стягнення боргу за користування рельєфом;

г) сума плати королю за користування феодом залежала від його розміру.


34. Яке з названих положень «Великої хартії вольностей» не має політичного характеру:

а) графи і барони виводилися з-під королівської юрисдикції і підлягали «суду рівних»;

б) створювалася рада з 25 баронів, яка могла оголосити королю війну;

в) сума плати королю за користування феодом залежала від його розміру;

г) створювалася рада королівства, без згоди якої король не міг стягувати «щитові гроші».


35. Яке з названих положень «Великої хартії вольностей» не стосувалося впорядкування діяльності королівських чиновників:

а) встановлювалася єдина система мір і ваги;

б) у кожному графстві створювалися спеціальні суди з двох представників короля і чотирьох обраних лицарів від графства;

в) чиновники мали призначатися з числа добросовісних та досвідчених людей;

г) фактично встановлювалася недоторканість особистості і майна «вільних людей».

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи