Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» icon

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
НазваМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Сторінка5/9
Дата10.07.2012
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Держава і право середньовічної Німеччини


1. У чому полягає особливість державного розвитку середньовічної Німеччини:

а) існувала як централізована імперія;

б) складалася з окремих князівств лише формально об’єднаних в одну імперію;

в) був відсутній період ленно-васальної монархії;

г) був відсутній період станово-представницької монархії.


2. Німеччина утворилася шляхом відокремлення від:

а) Римської імперії; в) Франкської імперії;

б) Англії; г) Ватикану.


3. Особливість суспільного устрою ранньофеодальної Німеччини полягала:

а) існувало три стани: феодали, купецтво, селянство;

б) існувало два стани: купецтво та селянство;

в) існувало три стани: феодали, духовенство, селянство;

г) існувало два стани: військово-лицарський та селянство.


4. Представники родової аристократії ранньофеодальної Німеччини:

а) герцоги; в) фогти;

б) графи; г) «князі церкви».


5. Представники служилої аристократії ранньофеодальної Німеччини (два):

а) герцоги; в) фогти;

б) графи; г) «князі церкви».


6. Категорія вільних селян ранньофеодальної Німеччини, які за утримання панської землі сплачували гроші:

а) чиншовики; в) літи;

б) орендарі; г) серви.


7. Категорія вільних селян ранньофеодальної Німеччини, які отримували панську землю у тимчасовий обробіток:

а) чиншовики; в) літи;

б) орендарі; г) серви.


8. Категорія напіввільних селян ранньофеодальної Німеччини:

а) чиншовики; в) літи;

б) орендарі; г) серви.


9. Категорія особисто залежних селян ранньофеодальної Німеччини:

а) чиншовики; в) літи;

б) орендарі; г) серви.


10. Яка з названих причин не сприяла процесу тимчасового посилення королівської влади середньовічної Німеччини
ІХ-Х ст.:

а) феодали потребували підтримки короля у захопленні общинних земель;

б) міщани потребували підтримки короля у боротьбі з феодалами;

в) підтримка короля з боку духовенства, яке було зацікавлене у зростанні церковного землеволодіння;

г) наявність зовнішньополітичної загрози з боку угорців.


11. У чому суть так званих «оттонівських привілеїв»:

а) територія Німеччини була поділена на церковні округи, в яких влада була передана церковному фогту;

б) територія Німеччини була поділена на графства, куди король призначав своїх чиновників – графів;

в) вздовж кордонів Німеччини для охорони створювалися герцогства з широкими імунітетними правами;

г) феодали Німеччини наділялися широким імунітетом.


12. Коли утворилася «Священна Римська імперія німецької нації»:

а) 843 р.; в) 1186 р.;

б) 962 р.; г) 1356 р.


13. Рада знаті при імператорі ранньофеодальної Німеччини:

а) колегія курфюрстів; в) гофтаг;

б) парламент; г) рейхстаг.


14. Який з наведених факторів не відноситься до причин розпаду середньовічної Німеччини:

а) виборність посади імператора;

б) сепаратизм феодалів;

в) слабкість економічних зв’язків у середині країни;

г) наявність зовнішньої загрози з боку угорців.


15. Особливістю суспільного устрою політично роздробленої Німеччини була наявність станів:

а) нових і старих; в) імперських і земських;

б) міських і сільських; г) феодальних і буржуазних.


16. Яка категорія міст була відсутня у середньовічній Німеччині:

а) імперські; в) князівські;

б) вільні; г) земські.


17. Коли німецький імператор Карл IV видав «Золоту буллу»:

а) 843 р.; в) 1186 р.;

б) 962 р.; г) 1356 р.


18. Якого положення не було в «Золотій буллі» німецького імператора Карла IV:

а) визнавалася самостійність курфюрстів, право вести між собою війни;

б) чітко визначено порядок обрання імператора колегією курфюрстів;

в) на містах створювалися ландаги;

г) курфюрстам надавалося право чеканити власну монету.


19. Яке з наведених положень щодо статусу імператора «Священної Римської імперії німецької нації» не відповідає дійсності:

а) його влада була спадковою;

б) мав виключне право на оголошення війни та підписання миру з іноземними державами;

в) обирався колегією курфюрстів;

г) формально був главою держави.


20. Який з названих органів влади «Священної Римської імперії німецької нації» не був загальноімперським:

а) колегія курфюрстів; в) гофрат;

б) рейхстаг; г) ландаг.


21. Постійно діючий орган «Священної Римської імперії німецької нації» з правом усунення імператора і суду над ним:

а) колегія курфюрстів; в) гофрат;

б) рейхстаг; г) ландаг.


22. Загальноімперський представницький орган «Священної Римської імперії німецької нації» з дорадчими функціями і правом законодавчої ініціативи, який складався з трьох колегій:

а) колегія курфюрстів; в) гофрат;

б) рейхстаг; г) ландаг.


23. Дорадчий орган при імператорі «Священної Римської імперії німецької нації», який складався з вищих чиновників:

а) колегія курфюрстів; в) гофрат;

б) рейхстаг; г) ландаг.


24. Коли в Німеччині утвердився абсолютизм:

а) ХІ ст.; в) XVII ст.;

б) XIV ст.; г) XVIII ст.


25. Визначте дві найвпливовіші абсолютистські держави Німеччини:

а) Австрія; в) Баварія;

б) Саксонія; г) Пруссія.


26. Вищий дорадчий орган Пруссії, який складався з департаментів іноземних справ, юстиції, внутрішніх справ:

а) рейхстаг; в) Таємна рада;

б) ландаг; г) Державна рада.


27. У чому полягала особливість чиновницького апарату Пруссії:

а) чиновники мали духовні звання;

б) чиновники носили військові звання;

в) чиновники походили виключно з дворянства;

г) чиновників призначав особисто король.


28. Державний орган Австрійської імперії, створений у 1760 р. для розгляду законопроектів і слідкування за виконанням законів:

а) рейхстаг; в) Таємна рада;

б) ландаг; г) Державна рада.


29. Яка з названих характеристик не відноситься до правової системи середньовічної Німеччини:

а) відсутність загально німецького законодавства (партикуляризм);

б) основним джерелом права був судовий прецедент;

в) виокремлення правових норм, які стосувалися вищого феодального стану;

г) в основі так званого «загального права» лежали універсальні норми звичаєвого права германців і законотворча діяльність імператорів.


30. Законотворча діяльність німецьких імператорів і звичаєве право давніх германців лежали в основі:

а) ленного права; в) земського права;

б) загального права; г) міського права.


31. Правові норми, які стосувалися вищого феодального стану, містило:

а) ленне право; в) земське право;

б) загальне право; г) міське право.


32. Найвідомішою пам’яткою «загального права» став?

а) «Майнцький статут»; в) «Швабське зерцало»;

б) «Саксонське зерцало»; г) «Франконське зерцало».


33. До найвідоміших місцевих систематизацій норм звичаєвого права стало складене шефеном Ейке фон Репковим:

а) «Майнцький статут»; в) «Швабське зерцало»;

б) «Саксонське зерцало»; г) «Франконське зерцало».


34. Визначте дві «родини» міського права середньовічної Німеччини:

а) магдебурзьке; в) любекське;

б) берлінське; г) віденське.


35. Визначте збірки торговельного права середньовічної Німеччини (дві):

а) магдебурзьке право; в) «Книга звичаїв»;

б) закони Вісбі; г) «Кароліна».


36. Яка з названих збірок середньовічного права не була німецькою:

а) «Кутюми Бовезі»; в) «Терезіана»;

б) «Кароліна»; г) «Прусське земське уложення».


37. Коли була видана «Кароліна»:

а) 1495 р.; в) 1701 р.;

б) 1532 р.; г) 1768 р.


38. Карне і карно-процесуальне уложення «Священної Римської імперії німецької нації»:

а) «Кутюми Бовезі»; в) «Терезіана»;

б) «Кароліна»; г) «Прусське земське уложення».


39. Визначте рису, яка не відповідає карному праву середньовічної Німеччини:

а) відсутність класифікації злочинів, але об’єднання їх в однорідні групи;

б) основною метою покарання було залякування;

в) розрізнялися умисел і необережність, пом’якшуючі та обтяжуючі обставини;

г) вирок виносився на основі доказів і підозр.


40. Визначте рису, яка не відповідає земському праву середньовічної Німеччини:

а) регулювало переважно поземельні відносини;

б) закріплювало принижене становище жінки в сім’ї;

в) знало лише успадкування за законом;

г) карні злочини поділялися на «чесні» і «безчесні».


41. Визначте рису, яка не відповідає ленному праву середньовічної Німеччини:

а) існував інститут «очікування лену»;

б) васал не міг відчужувати лен без згоди сеньйора;

в) монарх вільно розпоряджався імперськими ленами;

г) існував спеціальний різновид ленів, пов’язаний з правом суду над населенням.


42. Визначте рису, яка не відповідає міському праву середньовічної Німеччини:

а) міста були наділені статусом «корпорації» з правами юридичної особи;

б) карне право міст встановлювало простий перелік покарань;

в) у німецьких містах діяли ярмаркові і вексельні статути;

г) передбачало поблажливе ставлення до боржника.

^ Держава і право Візантії


1. Коли утворилася Візантія:

а) 395 р.; в) ХІ ст.;

б) 476 р.; г) 1453 р.


2. Візантія утворилася внаслідок поділу:

а) Франкського королівства;

б) Священної Римської імперії німецької нації;

в) Римської імперії;

г) імперії Карла Великого.


3. Що таке «феми»:

а) військові округи;

б) особливий стан воїнів, які користувалися податковими пільгами і правом передачі землі у спадок;

в) земельні пожалування, які василевси роздавали разом із селянами;

г) партії, на які поділялися жителі міст.


4. Що таке «стариоти»:

а) військові округи;

б) особливий стан воїнів, які користувалися податковими пільгами і правом передачі землі у спадок;

в) земельні пожалування, які василевси роздавали разом із селянами;

г) партії, на які поділялися жителі міст.


5. Що таке «пронії»:

а) військові округи;

б) особливий стан воїнів, які користувалися податковими пільгами і правом передачі землі у спадок;

в) земельні пожалування, які василевси роздавали разом із селянами;

г) партії, на які поділялися жителі міст.


6. Що таке «діми»:

а) військові округи;

б) особливий стан воїнів, які користувалися податковими пільгами і правом передачі землі у спадок;

в) земельні пожалування, які василевси роздавали разом із селянами;

г) партії, на які поділялися жителі міст.


7. Який з названих факторів не відноситься до процесу розвитку феодалізму Візантії:

а) утворенню феодальної знаті сприяло створення фем;

б) із середини ХІ ст. знать наділяється правом збирати податки на свою користь;

в) спочатку формується ранньофеодальна монархія;

г) остаточному формуванню знаті сприяло завоювання хрестоносцями.


8. Як називалася категорія селян у Візантії, які внаслідок розорення ставали держателями землі з виплатою власнику або державі натуральних повинностей:

а) паріки; в) пронії;

б) енапографи (приписні); г) діми.


9. Як називалася категорія рабів у Візантії, які користувалися землею господаря і сплачували за це від 1/5 до Ѕ врожаю, відробляли панщину, а їх діти були прикріплені до землі:

а) паріки; в) пронії;

б) енапографи (приписні); г) діми.


10. Визначте рису нехарактерну для влади візантійського василевса:

а) мала риси східної деспотії;

б) передавалася у спадок;

в) православна церква була підпорядкована імператору;

г) носив титул "автократор".


11. Дорадчий орган при візантійському василевсі, який складався з найвищих чиновників:

а) курія; в) консисторій;

б) гофрат; г) синкліт.


12. Зібрання знаті і вищого духовенства Візантії, яке обирало василевса:

а) курія; в) консисторій;

б) гофрат; г) синкліт.


13. Хто з названих посадовців не відноситься до Візантії:

а) квестор; в) майордом;

б) магістр; г) префект Східного преторія.


14. Хто з названих вищих посадовців Візантії не відноситься до керівників місцевого управління:

а) епарх;

б) префект Східного преторія;

в) магістр;

г) префект Іллірійського преторія.


15. Один з вищих чиновників Візантії, який очолював консисторій і був головним юристом:

а) магістр; в) квестор;

б) епарх; г) коміт державної скарбниці.


16. Один з вищих чиновників Візантії, який був управителем палацу василевса:

а) магістр; в) квестор;

б) епарх; г) коміт державної скарбниці.


17. Визначте особливості візантійського права (дві):

а) довший і глибший вплив римської юридичної традиції;

б) партикуляризм;

в) єдине кодифіковане законодавство;

г) великий вплив звичаєвого права.


18. Що з названого не було складовою частиною Кодексів Юстиніана:

а) Інституції; в) Кодекс;

б) Дигести; г) Прохірон.


19. Зі скількох частин складалися Кодекси Юстиніана:

а) двох; в) чотирьох;

б) трьох; г) шести.


20. Яка з названих збірок законів не була візантійською:

а) Еклога; в) Прохірон;

б) Кароліна; г) Василіки.


21. Найбільший після Кодексів Юстиніана візантійський кодекс, складений з метою створення скороченої вибірки законів з внесенням новел, які сформувалися під впливом християнських морально-етичних норм у VIII ст.:

а) Еклога; в) Прохірон;

б) Кароліна; г) Василіки.


22. Визначте риси візантійського шлюбно-сімейного права (дві):

а) рівність майнових прав чоловіка і жінки;

б) чоловік розпоряджався майном родини;

в) шлюб укладали батьки молодих;

г) шлюб мав форму юридичної угоди, порушення якої тягло за собою відшкодування.


23. Звід візантійських законів складений у ІХ ст. з метою очищення законів від застарілих норм:

а) Еклога; в) Прохірон;

б) Кароліна; г) Василіки.


24. Збірка візантійського права, що з’явилася у 872 р. з метою викладення норм шлюбного, спадкового, зобов’язального і карного права в доступній формі:

а) Еклога; в) Прохірон;

б) Кароліна; г) Василіки.


^ Держава і право Арабського халіфату


1. Якого з названих періодів не існувало в історії Арабського халіфату:

а) правління перших халіфів; в) халіфат Омейадів;

б) халіфат Мухаммеда; г) халіфат Аббасидів.


2. Якого з названих занять не було в арабських племен:

а) кочове скотарство; в) торгівля;

б) оазисне землеробство; г) іригаційне землеробство.


3. У процесі розпаду родоплемінних відносин в арабів сформувалася військова знать і старійшини племен. Як вони називалися (два):

а) шейхи; в) сайди;

б) курейш; г) халіфи.


4. Визначте основну передумову виникнення Арабського халіфату:

а) розвиток торгівлі; в) виникнення ісламу;

б) міжплемінні війни; г) зовнішня загроза.


5. Хто був засновником Арабського халіфату:

а) Мухаммед; в) Омар;

б) Абу Бекр; г) Алі.


6. Хто став першим халіфом арабів:

а) Мухаммед; в) Омар;

б) Абу Бекр; г) Алі.


7. Що означає слово «халіф»?

а) засновник ісламу; в) заступник пророка;

б) пророк; г) глава мусульман.


8. Яка з названих територій не була завойована арабами:

а) Іспанія; в) Месопотамія;

б) Північна Африка; г) Франція.


9. Яка з наведених рис не відповідає особливостям розвитку феодалізму в арабів:

а) досить швидко сформувалися відносини сюзеренітету-васалітету;

б) ступінь розвитку феодальних відносин не був рівномірним у різних районах халіфату;

в) переважала державна власність на землю;

г) зберігалося общинне землеволодіння.


10. Особливість суспільного устрою Арабського халіфату полягала у поділі населення:

а) за майновою ознакою; в) за релігійною ознакою;

б) за національною ознакою; г) за кольором шкіри.


11. Як називалося не мусульманське населення Арабського халіфату:

а) міністеріали; б) дивани;

в) зимії; г) мавалі.


12. Яке з названих положень не відповідає становищу зиміїв в Арабському халіфаті:

а) носили особливий одяг;

б) заборонялося брати шлюби з мусульманами;

в) платили джизью;

г) не могли служити у війську.


13. У чому полягає особливість феодальної верстви Арабського халіфату:

а) не володіли землями;

б) була відсутня ієрархічна структура (феодальна драбина);

в) не мали залежних селян;

г) діяло правило "васал мого васала не мій васал".


14. У чому полягала відмінність середньовічних міст Арабського халіфату від Європи:

а) слабкість розвитку торгівлі;

б) слабкість розвитку ремесел;

в) відсутність цехового устрою;

г) верхівку складало купецтво.


15. Хто такі мавалі в Арабському халіфаті:

а) феодали; в) міщани;

б) селяни; г) вільновідпущені раби.


16. З формою управління Арабський халіфат був:

а) республікою;

б) конституційною монархією;

в) олігархією;

г) теократичною монархією.


17. Що таке імамат:

а) світська влада халіфа;

б) духовна влада халіфа.


18. Що таке емірат:

а) світська влада халіфа;

б) духовна влада халіфа.


19. Вища посадова особа Арабського халіфату, від імені халіфа керував державою:

а) чаті; в) візир;

б) нубанда; г) канцлер.


20. Центральні органи державного управління Арабського халіфату називалися:

а) міністеріали; в) зимії;

б) дивани; г) еміри.


21. Керівники провінцій в Арабському халіфаті:

а) хакіми; в) каді;

б) дивани; г) еміри.


22. Призначені халіфом судді в Арабському халіфаті (два):

а) хакіми; в) каді;

б) дивани; г) еміри.


23. Одне з джерел мусульманського права – думки сподвижників Мухаммеда з релігійних і правових питань, визнані впливовими мусульманськими теологами-правниками:

а) Коран; в) Іджма;

б) Сунна; г) Фетва.


24. Одне з джерел мусульманського права – священний переказ про вчинки Мухаммеда:

а) Коран; в) Іджма;

б) Сунна; г) Фетва.


25. Одне з джерел мусульманського права – священна книга мусульман:

а) Коран; в) Іджма;

б) Сунна; г) Фетва.


26. Одне з джерел мусульманського права – письмове рішення релігійних авторитетів (муфтіїв) з правових питань:

а) Коран; в) Іджма;

б) Сунна; г) Фетва.


27. Вирішення правових питань за аналогією в мусульманському праві називається:

а) кіяс; в) адати;

б) фетва; г) урф.


28. Місцеві звичаї мусульман і не мусульман, які увійшли до норм мусульманського права (два):

а) кіяс; в) адати;

б) фетва; г) урф.


29. Розпорядження халіфів, які стали нормами мусульманського права:

а) кіяс; в) фірмани;

б) фетва; г) кануни.


30. Закони арабського халіфату:

а) кіяс; в) фірмани;

б) фетва; г) кануни.


31. Землі мечетей, медресе, кладовищ, караван-сараїв, які звільнялися від податків і вилучалися з цивільного обігу, називалися:

а) хіджаз; в) ікта;

б) мульк; г) вакуф.


32. Священна земля, де жив Мухаммед і де заборонялося жити невірним:

а) хіджаз; в) ікта;

б) мульк; г) вакуф.


33. Приватновласницькі землі в Арабському халіфаті:

а) хіджаз; в) ікта;

б) мульк; г) вакуф.


34. Умовне феодальне землеволодіння в Арабському халіфаті – землі, що давалися феодалам за службу разом з селянами:

а) хіджаз; в) ікта;

б) мульк; г) вакуф.


35. Яка з наведених рис не відповідає шлюбно-сімейному праву мусульман:

а) шлюб укладався у вигляді договору купівлі-продажу між нареченим і батьком нареченої;

б) право на розлучення мав тільки чоловік;

в) при розлученні діти залишалися з жінкою;

г) за зраду чоловік міг вбити жінку.

^ Новий час
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи