Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» icon

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
НазваМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Сторінка6/9
Дата10.07.2012
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Становлення і розвиток буржуазної держави
і права в Англії1. Яка подія вважається початком Нового часу:

а) революція в Нідерландах; в) Велика французька революція;

б) Англійська революція; г) «Весна народів».


2. У чому суть Нового часу:

а) у кризі рабовласництва і переході до феодалізму;

б) у кризі соціалізму і переході до комунізму;

в) у кризі капіталізму і переході до комунізму;

г) у кризі феодалізму і переході до капіталізму.


3. Яке з названих явищ не відноситься до періоду Нового часу:

а) промисловий переворот;

б) колоніальна експансія;

в) поява нових ідеологічних концепцій;

г) формування феодальної драбини.


4. Яка з названих рис не є характерною для епохи Нового часу:

а) промисловий переворот;

б) колоніальна експансія капіталістичних країн;

в) закріпачення селян;

г) буржуазні революції.


5. Який з названих факторів сприяв утвердженню конституційних монархій в країнах Європи в період Нового часу:

а) союз буржуазії і нового дворянства;

б) сильні позиції буржуазії.


6. Який з названих факторів сприяв утвердженню демократичних республік в країнах Європи в період Нового часу:

а) союз буржуазії і нового дворянства;

б) сильні позиції буржуазії.


7. Проти якої з названих форм держави були спрямовані революції в період Нового часу в країнах Європи:

а) конституційна монархія;

б) абсолютна монархія;

в) демократична республіка.


8. Які верстви суспільства стали домінувати в період Нового часу (дві):

а) буржуазія; в) наймані робітники;

б) феодали; г) міщани.


9. Яка з названих рис не є характерною для розвитку права в епоху Нового часу:

а) формуються національні системи права;

б) утверджується рівність громадян в сфері цивільно-правових відносин;

в) розвивається конституційне і виборче право;

г) формується партикуляризм права.


10. За наданою характеристикою визначте систему права: існує поділ на приватне і публічне; основним джерелом є закон; широке поширення кодифікації:

а) континентальна;

б) англосаксонська;

в) мусульманське.


11. Для якої системи права характерна названа риса: основним джерелом права є судовий прецедент:

а) континентальна;

б) англосаксонська;

в) мусульманське.


12. Головним завданням Англійської буржуазної революції було ліквідація феодальних відносин, які ототожнювалися з:

а) абсолютною монархією; в) республікою;

б) конституційною монархією; г) диктатурою.


13. «Нове дворянство» в Англії періоду революції називали:

а) буржуазія; в) міщани;

б) джентрі; г) дворяни мантії.


14. Яка з названих опозиційних груп в Англії періоду буржуазної революції складалася з середньої буржуазії і джентрі і виступала за встановлення конституційної монархії з відносно низьким виборчим цензом для виборців, а в церковних справах – за незалежність кожної релігійної общини:

а) пресвітеріани; в) левелери;

б) індепенденти; г) дигери.


15. Яка з названих опозиційних груп в Англії періоду буржуазної революції складалася з ремісників і вільних селян і виступала за встановлення республіки і введення загального виборчого права для чоловіків:

а) пресвітеріани; в) левелери;

б) індепенденти; г) дигери.


16. Яка з названих опозиційних груп в Англії періоду буржуазної революції складалася з верхівки джентрі і купецтва, які вважали, що церквою має керувати не король, а зібрання священиків-пресвітерів, а в державі король має підпорядковуватися парламенту:

а) пресвітеріани; в) левелери;

б) індепенденти; г) дигери.


17. Яка з названих опозиційних груп в Англії періоду буржуазної революції складалася з міської і сільської бідноти, що вимагали ліквідації приватної власності і майнової нерівності:

а) пресвітеріани; в) левелери;

б) індепенденти; г) дигери.


18. Із названих періодів Англійської буржуазної революції визначте період конституційної монархії з сильною владою парламенту:

а) 1640-1642 рр.; в) 1653-1660 рр.;

б) 1649-1653 рр.; г) 1660-1688 рр.


19. Із названих періодів Англійської буржуазної революції визначте період індепендентської республіки:

а) 1640-1642 рр.; в) 1653-1660 рр.;

б) 1649-1653 рр.; г) 1660-1688 рр.


20. Із названих періодів Англійської буржуазної революції визначте період військової диктатури Кромвеля:

а) 1640-1642 рр.; в) 1653-1660 рр.;

б) 1649-1653 рр.; г) 1660-1688 рр.


21. Із названих періодів Англійської буржуазної революції визначте період реставрації Стюартів:

а) 1640-1642 рр.; в) 1653-1660 рр.;

б) 1649-1653 рр.; г) 1660-1688 рр.


22. Який з названих документів підписав Карл ІІ після реставрації Стюартів в Англії:

а) Бредська декларація; в) Біль про права;

б) Habeas corpus act; г) Акт про устрій.


23. Який з названих документів підписав Вільгельм Орлеанський після «славної революції» в Англії:

а) Бредська декларація; в) Біль про права;

б) Habeas corpus act; г) Акт про устрій.


24. В якому році король Вільгельм Оранський затвердив «Біль про права»:

а) 1640 р.; в) 1689 р.;

б) 1660 р.; г) 1832 р.


25. У чому суть принципу контрасигнатури:

а) уряд формує партія, яка перемогла на виборах;

б) королівський указ має бути скріплений підписом відповідного міністра;

в) «король не може бути не правий»;

г) політична і юридична відповідальність міністра за підписаний документ.


26. Який з названих документів встановив в Англії принципи контрасигнатури і незмінності суддів:

а) Бредська декларація; в) Біль про права;

б) Habeas corpus act; г) Акт про устрій.


27. Результатом «Славної революції» 1688 р. було встановлення в Англії:

а) абсолютної монархії; в) республіки;

б) конституційної монархії; г) анархії.


28. За змістом визначте документ, який відноситься до конституційних актів Англії: «проголошено принцип верховенства парламенту над королем; введено заборону на збирання податків без згоди парламенту; заборона набору в армію без згоди парламенту; свобода слова в парламенті тощо»:

а) Бредська декларація; в) Біль про права;

б) Трирічний акт; г) Акт про устрій.


29. За змістом визначте документ, який відноситься до конституційних актів Англії: «гарантія скликання парламенту раз на три роки без згоди короля»:

а) Бредська декларація; в) Біль про права;

б) Трирічний акт; г) Акт про устрій.


30. У чому полягає особливість конституційної монархії в Англії:

а) відсутній монарх;

б) відсутній уряд;

в) відсутня конституція як єдиний документ;

г) відсутній суд.


31. З яких палат складається англійський парламент (дві):

а) палата представників; в) палата лордів;

б) палата общин; г) сенат.


32. Яку функцію втратив англійський монарх у 1707 р.:

а) глава держави; в) глава англіканської церкви;

б) головнокомандуючий; г) право «вето» на закони.


33. Яке положення не відповідає характеристиці англійського кабінету міністрів у XVIII ст.:

а) утворився шляхом виділення із Зоряної палати;

б) засідав без короля;

в) відповідальність уряду за прийняті рішення;

г) його формує партія, яка має більшість в палаті общин.


34. Яке положення відповідає «Білю про парламентську реформу» 1832 р.:

а) виборче право надане чоловікам з 21 року;

б) введено загальне виборче право з 18 років;

в) надане виборче право жінкам;

г) введено високий майновий ценз для виборців.


35. Яка політична партія утворилася в Англії у 1906 р.:

а) консервативна; в) лейбористська;

б) ліберальна; г) комуністична.


36. Особливістю англійського права було:

а) відсутність кодифікації;

б) чітка кодифікація;

в) відсутність регулювання економічних відносин.


37. Яка галузь цивільно-правових відносин розвивалася найактивніше в Англії у другій половині ХІХ ст.:

а) договірне; в) власності;

б) шлюбно-сімейне; г) спадкове.


38. У чому суть судової реформи в Англії 70-х рр. ХІХ ст.:

а) створено систему апеляційних судів;

б) створено Верховний суд Великобританії;

в) створено єдину систему спеціальних судів;

г) створено систему господарських судів.


^ Становлення і розвиток буржуазної
держави і права у Франції1. З якою подією пов’язано становлення буржуазної держави у Франції:

а) смерть короля; в) війна з Англією;

б) революція; г) криза феодалізму.


2. Як у Франції називали політичне угрупування ліберального дворянства і буржуазії, яке виступало за встановлення конституційної монархії і домінувало на першому етапі революції:

а) фельяни; в) якобінці;

б) жирондисти; г) скажені.


3. Як у Франції називали політичне угрупування торгово-промислової буржуазії, яке виступало за встановлення республіки і домінувало на другому етапі революції:

а) фельяни; в) якобінці;

б) жирондисти; г) скажені.


4. Як у Франції називали політичне угрупування дрібної радикально налаштованої буржуазії, яке виступало за встановлення диктатури і домінувало на третьому етапі революції:

а) фельяни; в) якобінці;

б) жирондисти; г) скажені.


5. Яка подія вважається початком Великої французької революції і зараз є національним святом Франції:

а) скликання королем Генеральних штатів;

б) проголошення Генеральних штатів Національними зборами;

в) проголошення Національних зборів Установчими;

г) взяття фортеці Бастилія.


6. Визначте дату початку Великої французької буржуазної революції:

а) 9 липня 1789 р.; в) 26 серпня 1789 р.;

б) 14 липня 1789 р.; г) 10 серпня 1792 р.


7. Коли Установчі збори Франції прийняли «Декларацію прав людини і громадянина»:

а) 9 липня 1789 р.; в) 26 серпня 1789 р.;

б) 14 липня 1789 р.; г) 10 серпня 1792 р.


8. Якого з названих положень не було у французькій «Декларації прав людини і громадянина»:

а) республіканська форма правління;

б) проголошено свободу і рівність людей;

в) розбудова держави на принципах народного суверенітету і поділу влади;

г) приватну власність оголошено священною і недоторканою.


9. Яку форму правління встановила перша конституція Франції від 3 вересня 1791 р.:

а) парламентська республіка; в) диктатура;

б) президентська республіка; г) конституційна монархія.


10. Яке з наведених положень не відповідає Конституції Франції від 3 вересня 1791 р.:

а) законодавча влада належала однопалатним Національним зборам;

б) виконавча влада належала королю та уряду;

в) діяли касаційний і суд присяжних;

г) проголошено республіку.


11. Коли Францію вперше проголошено республікою:

а) 14 липня 1789 р.; в) 25 вересня 1792 р.;

б) 3 вересня 1791 р.; г) 24 червня 1793 р.


12. Яку форму правління запровадили якобінці у Франції:

а) парламентська республіка; в) диктатура;

б) президентська республіка; г) конституційна монархія.


13. Коли у Франції до влади прийшли якобінці:

а) 10 серпня 1792 р.; в) 27 липня 1794 р.;

б) 2 червня 1793 р.; г) 9 листопада 1799 р.


14. За наданою характеристикою визначте орган влади якобінської диктатури: «вищий законодавчий орган»:

а) Національний конвент;

б) Комітет громадського порятунку;

в) Комітет громадської безпеки;

г) Революційний трибунал.


15. За наданою характеристикою визначте орган влади якобінської диктатури: «фактично головний орган влади з надзвичайними повноваженнями, який формально щомісяця переобирався Конвентом; складався з 14-15 членів»:

а) Національний конвент;

б) Комітет громадського порятунку;

в) Комітет громадської безпеки;

г) Революційний трибунал.


16. За наданою характеристикою визначте орган влади якобінської диктатури: «керував поліцією і в’язницями»:

а) Національний конвент;

б) Комітет громадського порятунку;

в) Комітет громадської безпеки;

г) Революційний трибунал.


17. За наданою характеристикою визначте орган влади якобінської диктатури: «здійснював прискорене судочинство і його рішення не підлягали апеляції»:

а) Національний конвент;

б) Комітет громадського порятунку;

в) Комітет громадської безпеки;

г) Революційний трибунал.


18. Хто з названих діячів Франції був лідером якобінців:

а) Робесп’єр; в) Луї-Філіп Орлеанський;

б) Наполеон Бонапарт; г) Наполеон ІІІ.


19. Результатом так званого «термідоріанського перевороту» було:

а) повалення монархії;

б) повалення якобінської диктатури;

в) встановлення диктатури Наполеона Бонапарта;

г) встановлення імперії.


20. Яке угрупування прийшло до влади у Франції після термідоріанського перевороту:

а) фельяни; в) якобінці;

б) жирондисти; г) скажені.


21. Які вищі органи влади діяли у Франції згідно Конституції 1795 р. (два):

а) Законодавчий корпус; в) Директорія;

б) Національні збори; г) імператор.


22. За характеристикою визначте вищий орган влади Франції періоду з 1795 по 1799 р.: «виконавчий орган з 5 чоловік, яких призначала Рада старійшин з числа кандидатів, запропонованих Радою п’ятисот»:

а) Законодавчий корпус; в) Директорія;

б) Національні збори; г) імператор.


23. Результатом подій «18 брюмера VIII року революції» було:

а) повалення монархії;

б) повалення якобінської диктатури;

в) встановлення диктатури Наполеона Бонапарта;

г) встановлення імперії.


24. Коли у Франції була встановлена військова диктатура Наполеона Бонапарта:

а) 10 серпня 1792 р.; в) 27 липня 1794 р.;

б) 2 червня 1793 р.; г) 9 листопада 1799 р.


25. Коли Наполеона І було проголошено імператором:

а) 1799 р.; в) 1804 р.;

б) 1802 р.; г) 1814 р.


26. Згідно «Хартії 1814 р.» у Франції була встановлена:

а) абсолютна монархія; в) республіка;

б) конституційна монархія; г) анархія.


27. Згідно «Хартії 1830 р.» у Франції була встановлена:

а) абсолютна монархія; в) республіка;

б) конституційна монархія; г) анархія.


28. Коли у Франції була встановлена так звана «липнева монархія» Луї-Філіпа Орлеанського:

а) 1814 р.; в) 1848 р.;

б) 1830 р.; г) 1870 р.


29. Друга республіка у Франції була результатом революції:

а) 1789 р.; в) 1848 р.;

б) 1830 р.; г) 1917 р.


30. Друга імперія у Франції існувала:

а) 1789-1794 рр.; в) 1848-1852 рр.;

б) 1804-1815 рр.; г) 1852-1870 рр.


31. Визначте рік існування у Франції Паризької комуни:

а) 1814 р.; в) 1871 р.;

б) 1848 р.; г) 1875 р.


32. Згідно Конституції 1875 р. Франція булла:

а) президентською республікою;

б) парламентською республікою;

в) конституційною монархією;

г) абсолютною монархією.


33. Друга імперія у Франції була встановлена:

а) 1804 р.; в) 1852 р.;

б) 1814 р.; г) 1875 р.


34. Який з названих нормативно-правових актів не був складовою частиною Конституції Третьої республіки Франції:

а) Декларація прав людини і громадянина;

б) Конституційний закон про організацію державної влади;

в) Закон про організацію сенату;

г) Закон про відносини державних властей.


35. За наданою характеристикою визначте орган влади Третьої республіки у Франції: «обирався на 7 років обома палатами парламенту, мав право законодавчої ініціативи, призначав усіх вищих цивільних та військових чиновників»:

а) президент; в) Рада міністрів;

б) Національні збори; г) префект.


36. За наданою характеристикою визначте орган влади Третьої республіки у Франції: «законодавчий орган, складався з двох палат (сенат і палата депутатів)»:

а) президент; в) Рада міністрів;

б) Національні збори; г) префект.


37. За наданою характеристикою визначте орган влади Третьої республіки у Франції: «уряд, голова якого призначався президентом, а відповідав перед парламентом»:

а) президент; в) Рада міністрів;

б) Національні збори; г) префект.


38. За наданою характеристикою визначте орган влади Третьої республіки у Франції: «голова місцевої адміністрації департаменту, який призначався за поданням міністра внутрішніх справ»:

а) президент; в) Рада міністрів;

б) Національні збори; г) префект.


39. Яке з названих положень не відповідає суті поправок до Конституції Третьої республіки, прийнятих 1884 р.:

а) заборонено переглядати республіканську форму правління;

б) заборонено обирати на президентський пост представників королівських династій;

в) скасовано посади довічних сенаторів;

г) встановлено парламентську республіку.


40. Коли Установчі збори Франції затвердили перший «Карний кодекс», що складався зі 125 статей:

а) 1789 р.; в) 1804 р.;

б) 1791 р.; г) 1810 р.


41. Цивільний кодекс Наполеона був прийнятий у:

а) 1791 р.; в) 1804 р.;

б) 1799 р.; г) 1807 р.


42. Характерною ознакою Цивільного кодексу Наполеона була відсутність в ньому поняття:

а) закону; в) приватної власності;

б) юридичної особи; г) фізичної особи.


43. До якої системи права відноситься правова система Франції:

а) континентальна;

б) англосаксонська.


44. У чому суть поняття «цивільна смерть»:

а) засуджений втрачав право власності на майно;

б) умовне засудження до смертної кари;

в) відстрочка виконання смертного вироку;

г) позбавлення засудженого громадянських прав.


45. Яка з наведених рис не відповідає шлюбно-сімейному праву буржуазної Франції (за положеннями «Цивільного кодексу» Наполеона):

а) формальне визнання рівності чоловіка і жінки;

б) шлюб реєструвався церквою;

в) батько міг позбавити дитину волі на строк до одного місяця;

г) сини віком до 25 років не мали права одружуватись без згоди батьків.


46. Торгівельний кодекс Наполеона був прийнятий у:

а) 1791 р.; в) 1804 р.;

б) 1799 р.; г) 1807 р.


47. Метою прийняття Закону Ле Шапельє у 1791 р. було:

а) боротьба з робітничими профспілками;

б) боротьба із середньовічними корпораціями;

в) розвиток торгівлі;

г) розвиток виробництва.


48. Які негативні наслідки мало прийняття Закону Ле Шапельє у 1791 р.:

а) заборона робітничих профспілок;

б) заборона середньовічних корпорацій;

в) обмеження торгівлі;

г) обмеження виробництва.


49. Карний кодекс Наполеона був прийнятий у:

а) 1791 р.; в) 1804 р.;

б) 1799 р.; г) 1810 р.


50. Який елемент судового процесу з’явився у Франції під впливом англійської судової системи:

а) адвокат; в) суд присяжних;

б) прокурор; г) слідчий суддя.


^ Становлення і розвиток буржуазної держави
і права в США1. У чому полягала особливість становлення буржуазної держави у США:

а) була результатом поступового формування капіталістичних відносин;

б) утворилася в результаті війни за незалежність;

в) була результатом завоювання;

г) еволюція феодального суспільства.


2. Визначте хронологічні межі війни за незалежність США:

а) 1773-1783; в) 1775-1783;

б) 1775-1787; г) 1773-1787.


3. Скільки британських колоній утворилося протягом
XVII-XVIII ст. на східному узбережжі Північної Америки:

а) 11; в) 13;

б) 12; г) 15.


4. Визначте риси соціально-економічного розвитку американських колоній Півночі (дві):

а) плантаційне господарство;

б) фермерство;

в) широке використання праці рабів;

г) виникли мануфактури.


5. Яка з названих дій англійських властей не відноситься до причин невдоволення населення американських колоній:

а) парламент Англії увів ряд заборон на вивіз залізних виробів з колоній;

б) закон про гербовий збір 1765 р.;

в) збільшення податків на цукор і патоку;

г) закон 1710 р., який встановлював високий майновий ценз для депутатів англійського парламенту.


6. «Декларація незалежності» США була прийнята:

а) 4 липня 1774 р.; в) 4 липня 1776 р.;

б) 4 липня 1775 р.; г) 17 вересня 1787 р.


7. Хто був автором тексту «Декларації незалежності» США:

а) Дж.Вашингтон; в) А.Гамільтон;

б) Д.Адамс; г) Т.Джефферсон.


8. Об’єднання американських штатів в союзну державу було оформлене:

а) «Декларацією незалежності»;

б) «Білем про права і свободи громадян»;

в) «Статтями конфедерації»;

г) Версальським договором.


9. Коли були прийняті «Статті конфедерації»:

а) 1776 р.; в) 1783 р.;

б) 1781 р.; г) 1787 р.


10. Яке з наведених положень не відповідає «Статтям конфедерації»:

а) утворювалися Сполучені Штати Америки;

б) кожний штат зберігав незалежність;

в) утворювався Комітет штатів як виконавчий орган, який працював між сесіями Конгресу;

г) утворювався Конгрес – законодавчий орган, який складався з двох палат.


11. Коли була прийнята нині діюча Конституція США:

а) 1776 р.; в) 1783 р.;

б) 1781 р.; г) 1787 р.


12. Якого з названих органів влади нема в Конституції США:

а) Комітет штатів; в) президент;

б) Верховний суд; г) конгрес.


13. За наданою характеристикою визначте орган влади США за «Статтями конфедерації»: «формувався з представників від штатів 2-7 чоловік, з правом одного голосу від штату; йому надавалося право укладати міжнародні угоди, призначувати головнокомандуючих армій, розпоряджатися фінансами; кожне рішення мало бути підтверджене не менше, ніж дев’ятьма штатами»:

а) Конгрес; в) Президент;

б) Комітет штатів; г) Верховний суд.


14. За наданою характеристикою визначте орган влади США за «Статтями конфедерації»: «виконавчий орган – по одному представнику від кожного штату»:

а) Конгрес; в) Президент;

б) Комітет штатів; г) Верховний суд.


15. За наданою характеристикою визначте орган влади за Конституцією США: «двопалатний законодавчий орган, який зокрема мав право оголошення імпічменту»:

а) Конгрес; в) Президент;

б) Комітет штатів; г) Верховний суд.


16. За наданою характеристикою визначте орган влади за Конституцією США: «глава держави й уряду, головнокомандуючий, мав право «вето»:

а) Конгрес; в) Президент;

б) Комітет штатів; г) Верховний суд.


17. За наданою характеристикою визначте орган влади за Конституцією США: «вища судова інстанція, члени якої призначалися пожиттєво»:

а) Конгрес; в) Президент;

б) Комітет штатів; г) Верховний суд.


18. Визначте палати Конгресу США (дві):

а) палата общин; в) палата представників;

б) сенат; г) палата лордів.


19. Яка з палат Конгресу США формувалася шляхом обрання по два представники від штату (з осіб віком понад 30 років) їхніми законодавчими зібраннями строком на 6 років з переобранням третини кожні 2 роки:

а) палата общин; в) палата представників;

б) сенат; г) палата лордів.


20. Яка з палат Конгресу США формувалася шляхом обрання депутатів населенням штату з осіб, яким виповнилося 25 років:

а) палата общин; в) палата представників;

б) сенат; г) палата лордів.


21. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці інституту президента США:

а) обирається на 4 роки;

б) обирається шляхом непрямих виборів через колегію виборщиків;

в) разом з ним обирається прем’єр-міністр;

г) ним може стати лише громадянин США віком від 35 років.


22. Яка посадова особа обирається у США разом з президентом:

а) віце-президент; в) федеральний канцлер;

б) прем’єр-міністр; г) державний секретар.


23. Якого елементу місцевої влади не існує в США:

а) двопалатні законодавчі збори штату;

б) обраний населенням губернатор;

в) представник президента;

г) судова система штату.


24. Яка причина прийняття перших 10 поправок до Конституції США («Білль про права»):

а) у Конституції не знайшли відображення права і свободи громадян, які містилися в конституціях штатів;

б) небажання законодавчих зборів штатів ратифікувати Конституцію без закріплення у ній прав і свобод;

в) невдоволення населення;

г) зобов’язання США за Версальською угодою.


25. Яке з положень не входило до «Білю про права» США:

а) право носити зброю;

б) про надання всім чоловікам виборчих прав;

в) неприпустимість затримки осіб, обшуків, конфіскацій без рішення відповідних органів;

г) суд присяжних і право обвинуваченого на захист.


26. Визначте провідні політичні партії США (дві):

а) консервативна; в) республіканська;

б) демократична; г) лейбористська.


27. За наданою характеристикою визначте одну з провідних партій США: «утворилася у 1828 р. і в ній переважали землевласники-плантатори південних штатів»:

а) консервативна; в) республіканська;

б) демократична; г) лейбористська.


28. За наданою характеристикою визначте одну з провідних партій США: «утворилася у 1854 р. і в ній переважали буржуазія і фермери півночі»:

а) консервативна; в) республіканська;

б) демократична; г) лейбористська.


29. Яке з наведених питань не відносилося до протиріч між північними і південними штатами у США:

а) розподіл нових земель на заході;

б) права індіанців;

в) введення високих митних тарифів;

г) будівництво залізниць.


30. За що боролися аболіціоністи:

а) за права індіанців; в) за права негрів;

б) за скасування рабства; г) за надання землі фермерам.


31. Які з названих заходів допомогли уряду Лінкольна здобути перемогу у громадянській війні у США (два):

а) «Гомстед-акт»; в) звільнення рабів;

б) конфіскація землі у плантаторів; г) будівництво залізниць.


32. У чому суть «Гомстед-акту» 1862 р.:

а) надання всім бажаючим ділянки землі у 160 акрів;

б) скасування рабства;

в) мобілізація негрів в армію півночі;

г) введення військового становища у штатах півдня.


33. Десятиліття після закінчення громадянської війни у США отримало назву:

а) реформація півдня; в) реконструкція півдня;

б) конституція півдня; г) регенерація півдня.


34. Згідно XVI поправки до Конституції США проголошено рівність усіх перед законом, крім:

а) негрів; в) індіанців;

б) азіатів; г) злочинців.


35. Правова система США сформувалася на основі:

а) мусульманського права;

б) континентальної системи права;

в) англійського прецедентного права;

г) місцевих правових звичаїв штатів.


36. Що з названого не було джерелом права у США:

а) федеральні закони і закони окремих штатів;

б) конституція;

в) рішення Верховного суду США і верховних судів окремих штатів;

г) рецепція римського права.


37. Складення юристом Фіальтом Кодексу цивільного і карного судочинства для штату Нью-Йорк у 1848 р. було спробою:

а) кодифікації права; в) реструктуризації права;

б) рецепції права; г) реконструкції права.


38. Законом Шермана від 1890 р. було оголошено злочинними об’єднання (юридичні особи) у формі:

а) корпорації; в) фірми;

б) тресту; г) синдикату.


39. Які типи юридичних осіб утвердилися у США після прийняття у 1890 р. закону Шермана (два):

а) корпорація; в) фірма;

б) трест; г) синдикат.


40. Яка причина нерозвиненості соціального законодавства у США у другій половині ХІХ ст.:

а) злочинна діяльність профспілок; в) існування рабства;

б) громадянська війна; г) протидія монополій.


41. Коли було прийнято федеральний «Карний кодекс» США:

а) 1890 р.; в) 1909 р.;

б) 1900 р.; г) 1911 р.


42. Яка риса не відповідає карному праву США:

а) зберігалася англійська система класифікації злочинів (зрада, тяжкі карні злочини, проступки);

б) види покарань відрізнялися по штатах;

в) зберігалася расова сегрегація;

г) єдине загальнофедеральне карне законодавство.


43. Коли було прийнято федеральний «Судовий кодекс США»:

а) 1890 р.; в) 1909 р.;

б) 1900 р.; г) 1911 р.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи