Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» icon

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
НазваМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Сторінка7/9
Дата10.07.2012
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Становлення і розвиток буржуазної держави
і права в Німеччині1. В якому році відбулося падіння Священної римської імперії німецької нації:

а) 1806 р.; в) 1833 р.;

б) 1815 р.; г) 1848 р.


2. Ліквідація Священної римської імперії німецької нації стала результатом:

а) кризи феодальних відносин;

б) наполеонівських воєн;

в) війни Австрії з Пруссією;

г) революції.


3. Замість Священної римської імперії німецької нації Наполеон створив:

а) Рейнський союз; в) Митний союз;

б) Німецький союз; г) Північнонімецький союз.


4. Який з названих союзів був створений у 1815 р. Віденським конгресом держав-переможниць:

а) Рейнський союз; в) Митний союз;

б) Німецький союз; г) Північнонімецький союз.


5. З 1816 до 1847 р. у більшості держав Німецького союзу були прийняті конституції, які встановили:

а) абсолютні монархії;

б) конституційні монархії;

в) республіки;

г) відновлення єдності Німеччини.


6. Який із союзів німецьких держав був створений під егідою Пруссії у 1833 р.:

а) Рейнський союз; в) Митний союз;

б) Німецький союз; г) Північнонімецький союз.


7. Які з союзів німецьких держав були створені за ініціативи і під егідою Пруссії (два):

а) Рейнський союз; в) Митний союз;

б) Німецький союз; г) Північнонімецький союз.


8. Який із союзів німецьких держав був створений після поразки Австрії у війні з Пруссією:

а) Рейнський союз; в) Митний союз;

б) Німецький союз; г) Північнонімецький союз.


9. Головним завданням революції 1848 р. у Німеччині було:

а) повалення абсолютизму;

б) визволення з-під влади іноземних держав;

в) ліквідація політичної роздробленості;

г) ліквідація поміщицького землеволодіння.


10. Яка причина того, що розроблений проект загально німецької конституції 1849 р. не був уведений в дію:

а) боротьба за першість між Австрією та Пруссією;

б) втручання іноземних держав;

в) спротив монархів німецьких держав;

г) протестні виступи народних мас.


11. Згідно Конституції 1850 р. Пруссія стала:

а) президентською республікою;

б) парламентською республікою;

в) конституційною монархією;

г) абсолютною монархією.


12. Якій з названих німецьких держав належала ініціатива об’єднання Німеччини:

а) Саксонія; в) Австрія;

б) Баварія; г) Пруссія.


13. У чому суть програми так званого «малого» об’єднання Німеччини:

а) створення єдиної держави без участі Пруссії;

б) створення єдиної держави без участі Австрії;

в) обмеження втручання в німецькі справи Франції;

г) створення єдиної держави без участі Баварії.


14. Яка з наведених подій не відноситься до наслідків перемоги Пруссії у війні з Австрією 1866 р.:

а) Австрія зобов’язалася не втручатися у політику Пруссії;

б) Пруссія приєднала Ганновер, Нассау, Франкфурт та інші німецькі землі;

в) війна з Данією;

г) було створено Північнонімецький союз.


15. В якому році була прийнята конституція Північнонімецького союзу:

а) 1850 р.; в) 1867 р.;

б) 1866 р.; г) 1871 р.


16. Якого органу влади не було передбачено конституцією Північнонімецького союзу:

а) кайзер; в) союзна рада;

б) канцлер; г) рейхстаг.


17. За поданою характеристикою визначте орган влади згідно конституції Північнонімецького союзу: «глава союзної держави – король Пруссії, очолював виконавчу владу, був головнокомандуючим, вів міжнародну політику»:

а) кайзер; в) канцлер;

б) президент; г) парламент.


18. Заключним кроком об’єднання Німеччини стала війна Пінічнонімецького союзу на чолі з Пруссією проти:

а) Данії; в) Лотарингії;

б) Австрії; г) Франції.


19. Визначте території, які відійшли Німеччині після її перемоги над Францією (дві):

а) Гольштейн; в) Ельзас;

б) Шлезвіг; г) Лотарингія.


20. Коли була прийнята конституція Німецької імперії:

а) 1850 р.; в) 1867 р.;

б) 1866 р.; г) 1871 р.


21. Утворення Німецької імперії було проголошено:

а) 1866 р.; в) 1871 р.;

б) 1867 р.; г) 1875 р.


22. Виділіть риси, які характеризують державний устрій Німецької імперії (дві):

а) федеративна держава; в) конституційна монархія;

б) унітарна держава; г) абсолютна монархія.


23. Якого органу влади не існувало в Німецькій імперії:

а) кайзер; в) канцлер;

б) президент; г) парламент.


24. Яка з поданих рис не відповідає становищу канцлера в Німецькій імперії:

а) діяв принцип контрасигнатури;

б) діяв принцип відповідального перед парламентом уряду;

в) призначався і звільнявся кайзером;

г) очолював бундесрат.


25. Якої з названих політичних партій не було в Німеччині:

а) прогресистів; в) консервативна;

б) націонал-ліберальна; г) лейбористська.


26. До якої системи права відноситься правова система Німеччини:

а) континентальна;

б) англосаксонська.


27. Визначте характерну рису формування загальнонімецької правової системи:

а) широка кодифікація;

б) основним джерелом права став судовий прецедент;

в) відсутність Цивільного кодексу;

г) його основою стало законодавство Австрії.


28. Коли «Німецький цивільний кодекс» вступив у дію:

а) 1874 р.; в) 1900 р.;

б) 1889 р.; г) 1911 р.


29. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці «Німецького цивільного кодексу»:

а) в його основу було покладене прецедентне право німецьких земель;

б) складався зі вступного закону і 2 тис. 885 статей;

в) мав довгі, складно сформульовані параграфи;

г) містив спеціальні юридичні терміни, з них деякі соціально-етичного спрямування.


30. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці договірного права Німеччини:

а) в його основу був покладений класичний принцип свободи договору;

б) не допускалися договори, які порушують приписи законів;

в) не існувало чіткої форми договорів;

г) дійсність договорів обмежувалася соціально-етичними критеріями – «добрих звичаїв», «доброї совісті».


31. Якої соціальної гарантії не передбачав договір найму в німецькому цивільному праві:

а) роботодавець був зобов’язаний піклуватися про техніку безпеки;

б) збереження зарплатні під час хвороби робітника;

в) збереження робочого місця за робітником на випадок хвороби;

г) визначено мінімум зарплатні, нижче якого роботодавець не міг платити.


32. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці права власності Німеччини:

а) під ним розумілося право власника поводитися з річчю на власний розсуд і виключати вплив на неї інших осіб;

б) передача права власності на нерухомі речі потребувала обов’язкового запису у «Поземельній книзі»;

в) земельна власність передбачала можливість користування поверхнею;

г) чіткого поняття права власності не існувало.


33. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці шлюбно-сімейного права Німеччини:

а) шлюб реєструвала церква;

б) шлюбний вік визначався: 16 років для жінки і 21 для чоловіка;

в) батько давав згоду на шлюб неповнолітніх дітей, мати - незаконних;

г) жінка мала окреме майно, на яке влада чоловіка не поширювалася.


34. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці спадкового права Німеччини:

а) спадкування за заповітом передбачало можливість усунення від спадкування будь-якого родича;

б) спадкування за законом обмежувалося 5-м коліном;

в) віддалені родичі призивалися парантелами;

г) той з подружжя, хто пережив, мав привілейований статус при спадкуванні.


35. Згідно німецького цивільного права неповнолітньою вважалася особа віком до:

а) 16 років; в) 21 року;

б) 18 років; г) 24 років.


36. Дуалізм німецького приватного права полягає у:

а) наявності поряд із Цивільним Торгівельного кодексу;

б) наявність двох Цивільних кодексів;

в) подвійне визначення поняття «приватна власність»;

г) відсутність цивільно-правового регулювання прав приватної власності.


37. Коли почало діяти «Кримінальне уложення Німецької імперії»:

а) 1871 р.; в) 1900 р.;

б) 1889 р.; г) 1911 р.


38. Коли був прийнятий «Соціальний кодекс» Німеччини:

а) 1871 р.; в) 1900 р.;

б) 1889 р.; г) 1911 р.


^ Становлення і розвиток буржуазної держави
і права в Японії1. Становлення буржуазної держави в Японії пов’язано з:

а) революцією; в) еволюцією феодалізму;

б) реформами «згори»; г) з «рисовими бунтами».


2. Головною причиною відсталості Японії до ХІХ ст. була:

а) самоізоляція; в) політика мікадо;

б) колоніальна залежність; г) нестача природних ресурсів.


3. Хто був фактичним правителем феодальної Японії з ХІІ до середини ХІХ ст.:

а) мікадо; в) сьогун;

б) самурай; г) камікадзе.


4. Військовий правитель Японії називався:

а) самурай; в) мікадо;

б) сьогун; г) даймьо.


5. Що означає формула «сі-но-ко-сю»:

а) органи влади феодальної Японії;

б) стани суспільства;

в) феодальна драбина;

г) Цивільний кодекс Японії.


6. Якого стану не існувало у феодальній Японії згідно формули «сі-но-ко-сю»:

а) самураї (феодали); г) ремісники;

б) міщани; д) торговці.

в) селяни;


7. Як називалися князі феодальної Японії:

а) самураї; в) мікадо;

б) сьогуни; г) даймьо.


8. Поштовхом до революції Мейдзі стала:

а) криза феодалізму; в) зовнішня політика сьогунату;

б) зміна імператора; г) «рисові бунти».


9. Після революції Мейдзі Японія перетворилася на:

а) президентську республіку; в) конституційну монархію;

б) парламентську республіку; г) абсолютну монархію.


10. Революція Мейдзі в Японії отримала свою назву за:

а) роком у східному календарі;

б) іменем вождя повстанців;

в) ім’ям останнього сьогуна з роду Токугава;

г) тронним ім’ям імператора Муцухіто.


11. Якого положення не було в маніфесті японського імператора від 9 грудня 1867 р.:

а) повернення влади імператору;

б) скасування сьогунату і посад регентів при імператорі;

в) оголошення війни сьогуну;

г) проголошення нового політичного курсу під галами повернення до старих традицій.


12. Імператор Японії називався:

а) самурай; в) мікадо;

б) сьогун; г) даймьо.


13. Виділіть органи влади, які були відсутні згідно «Закону про імператорський дім» (два):

а) сімейна рада; в) дайета;

б) дадзекан; г) сьогун.


14. Якого з наведених положень не було у «Законі про імператорський дім»:

а) утворювався двопалатний парламент;

б) визначався порядок престолонаслідування;

в) власність імператора оголошувалася спадковою і невідчужуваною;

г) при імператорі діяла Сімейна рада як дорадчий орган.


15. Якої політичної партії не було в Японії ХІХ ст.:

а) конституційно-імператорська;

б) партія реформ;

в) конституційно-ліберальна;

г) лейбористська.


16. Коли була прийнята Конституція Японії:

а) 1868 р.; в) 1881 р.;

б) 1871 р.; г) 1889 р.


17. В основу Конституції Японії була покладена конституція:

а) Франції; в) Пруссії;

б) Австрії; г) США.


18. Як називався парламент Японії:

а) Сімейна рада; в) Дайета;

б) Дадзекан; г) сьогун.


19. В якому році в Японії була ліквідована абсолютна монархія:

а) 1868 р.; в) 1889 р.;

б) 1881 р.; г) 1898 р.


20. За поданою характеристикою визначте вищий орган влади Японії часів конституційної монархії: «укладав міжнародні угоди, призначав уряд, скликав і розпускав парламент»:

а) мікадо; в) кабінет міністрів;

б) таємна рада; г) дайета.


21. За поданою характеристикою визначте вищий орган влади Японії часів конституційної монархії: «дорадчий орган при імператорі, який складався з 26 призначених ним радників віком старше 40 років»:

а) мікадо; в) кабінет міністрів;

б) таємна рада; г) дайета.


22. За поданою характеристикою визначте вищий орган влади Японії часів конституційної монархії: «виконавчий орган, голову (міністр-президент) і членів якого призначав імператор»:

а) мікадо; в) кабінет міністрів;

б) таємна рада; г) дайета.


23. Визначте палати, з яких складався парламент Японії за Конституцією 1889 р. (дві):

а) палата лордів; в) палата представників;

б) палата перів; г) палата депутатів.


24. Виділіть основні тенденції розвитку правової системи Японії нової доби (дві):

а) вестернізація; в) традиціоналізм;

б) рецепція англійського права; г) партикуляризм.


25. З правової системи якої з країн Японія зробила найбільше запозичень:

а) Німеччина; в) Великобританія;

б) Франція; г) США.


26. Виділіть основні тенденції розвитку правової системи Японії нової доби (дві):

а) вестернізація; в) традиціоналізм;

б) рецепція англійського права; г) партикуляризм.


27. Що таке «гирі»:

а) особливі норми правової системи Японії;

б) загальновизнані норми поведінки японців;

в) види покарань за карні злочини;

г) зобов’язання, які виникають внаслідок укладення угод.


28. Чому японці у повсякденному житті рідко звертаються до суду:

а) через дотримання і шану традиційних норм поведінки;

б) через законослухняність японців;

в) мала кількість правопорушень;

г) звертаються до якудзи.

Новітня доба

Держава і право в США у новітню добу


1. Коли починається Новітня доба в історії:

а) кінець XV ст.; в) початок ХХ ст.;

б) середина XVII ст.; г) кінець ХХ ст.


2. Який з названих факторів не впливав на розвиток держав і суспільств у ХХ ст.:

а) соціальні і національно-визвольні революції;

б) світові війни;

в) формування колоніальної системи;

г) створення міжнародних організацій для співробітництва у політичній, економічній та гуманітарній сферах.


3. Коли утворилася Організація Об’єднаних Націй:

а) 1945 р.; в) 1986 р.;

б) 1977 р.; г) 1992 р.


4. Коли було підписано Договір про Європейський Союз:

а) 1945 р.; в) 1986 р.;

б) 1977 р.; г) 1992 р.


5. Який з названих факторів не відноситься до тенденцій розвитку держав і суспільств у ХХ ст.:

а) формування уявлення «елітарності» ліберально-демократичних цінностей;

б) тимчасове встановлення авторитарних і тоталітарних режимів;

в) крах колоніальної системи;

г) еволюція держав ліберальної демократії.


6. Яка з наведених тенденцій не відповідає розвитку правової сфери у ХХ ст.:

а) світові інтеграційні процеси стимулюють зближення правових систем окремих держав;

б) через державне регулювання економіки поступово стирається межа між публічним і приватним правом;

в) в окремі галузі виділилися трудове і соціальне право;

г) збереглися дві основні правові системи: континентальна та англосаксонська.


7. Який з названих факторів не був визначальним для перетворення США у передову країну світу у ХХ ст.:

а) швидкі темпи економічного розвитку;

б) централізація федеральної влади;

в) зростання чисельності населення за рахунок емігрантів;

г) світові війни не торкнулися території США.


8. Що з названого не відповідає розвитку виборчої системи США у ХХ ст.:

а) жінки отримали право обирати і бути обраними;

б) заборонено обмеження виборчих прав громадян у випадку несплати ними податків;

в) надано виборчі права громадянам з 21 року;

г) змінено розміри виборчих округів так, щоб у кожному була рівна кількість виборців.


9. У чому суть ХІХ поправки до Конституції США, прийнятої у 1920 р.:

а) жінки були зрівняні у політичних правах з чоловіками;

б) заборонено обмежувати виборчі права громадян у випадку несплати ними податків;

в) віковий ценз для виборців знижено до 18 років;

г) надано виборчі права неграм.


10. У чому суть ХХІV поправки до Конституції США, прийнятої у 1964 р.:

а) жінки були зрівняні у політичних правах з чоловіками;

б) заборонено обмежувати виборчі права громадян у випадку несплати ними податків;

в) віковий ценз для виборців знижено до 18 років;

г) надано виборчі права неграм.


11. У чому суть ХХVI поправки до Конституції США, прийнятої у 1971 р.:

а) жінки були зрівняні у політичних правах з чоловіками;

б) заборонено обмежувати виборчі права громадян у випадку несплати ними податків;

в) віковий ценз для виборців знижено до 18 років;

г) надано виборчі права неграм.


12. Яка з наведених змін у виборчій системі США є зайвою:

а) жінки були зрівняні у політичних правах з чоловіками;

б) заборонено обмежувати виборчі права громадян у випадку несплати ними податків;

в) віковий ценз для виборців знижено до 18 років;

г) надано виборчі права неграм.


13. Що з названого не відповідає розвитку партійної системи США у ХХ ст.:

а) вищими органами керівництва партій стали національні партійні комітети і партійні конвенти;

б) з 60-70-х рр. фінансова діяльність партій законодавчо регламентується;

в) робилися спроби «розбити» двопартійну систему;

г) діє двопартійна система – республіканці-лейбористи.


14. Яка з названих політичних партій спробувала «розбити» двопартійну систему США:

а) республіканська;

б) лейбористська;

в) конференція прогресивних політичних дій;

г) демократична.


15. Що з названого не відповідає розвитку державного устрою США у ХХ ст.:

а) стабільна державна система, яка дозволяє уникати серйозних потрясінь;

б) посилюється децентралізація;

в) жорстке розмежування компетенції федеральних органів і штатів;

г) посилення фінансової залежності штатів від центру через субсидії.


16. У чому суть доктрини «корпоративного федералізму»:

а) конгрес США отримав право регулювати торгівлю між штатами;

б) республіканська партія пропонувала повернути штатам частину функцій;

в) президенту надано можливість розпоряджатися матеріальними ресурсами на суму 46 млрд доларів;

г) порушення процедури імпічменту проти президента.


17. У чому суть доктрини «нового федералізму»:

а) конгрес США отримав право регулювати торгівлю між штатами;

б) республіканська партія пропонувала повернути штатам частину функцій;

в) президенту надано можливість розпоряджатися матеріальними ресурсами на суму 46 млрд доларів;

г) порушення процедури імпічменту проти президента.


18. Яке положення не відноситься до тенденції посилення влади президента США у ХХ ст.:

а) визначає напрямки економічної політики;

б) отримав повноваження щодо регулювання економіки в інтересах оборони;

в) впливає на законодавство через право «вето» і видання «виконавчих наказів»;

г) став головнокомандуючим.


19. У чому суть Закону про ленд-ліз:

а) конгрес США отримав право регулювати торгівлю між штатами;

б) республіканська партія пропонувала повернути штатам частину функцій;

в) президенту надано можливість розпоряджатися матеріальними ресурсами на суму 46 млрд. доларів;

г) порушення процедури імпічменту проти президента.


20. Виділіть президентів США, проти яких конгрес порушував процедуру імпічменту (два):

а) Ніксон; в) Дж.Буш:

б) Рейган; г) Клінтон.


21. Яка з названих структур не входить до Виконавчого управління Президента США:

а) апарат Білого дому;

б) Президентський кабінет;

в) Рада національної безпеки.


22. Який з названих елементів не відноситься до федеральної судової системи США:

а) Верховний Суд США; в) верховні суди штатів;

б) Апеляційний суд; г) районні (окружні) суди.


23. Якого з названих елементів не існує у судовій системі США:

а) Верховний Суд США; в) верховні суди штатів;

б) Апеляційний суд; г) Конституційний суд.


24. Головна ідея «нового курсу» Рузвельта полягала у:

а) державному регулюванні економіки та соціальних відносин;

б) невтручанні держави в економічну сферу;

в) розбудові важкої промисловості;

г) наданні пільг сільськогосподарським виробникам.


25. Головною причиною проведення «нового курсу» Рузвельта стала:

а) підготовка США до війни;

б) економічна криза перевиробництва;

в) падіння американського долара;

г) зниження конкурентоспроможності американських товарів на світовому ринку.


26. Який з наведених заходів не проводився у сфері фінансів США в рамках «нового курсу» Рузвельта:

а) заборона вивезення золота за кордон;

б) видання «кодексів чесної конкуренції»;

в) девальвація долара;

г) надання банкам державних кредитів.


27. Виділіть заходи, які проводилися урядом США у сфері сільського господарства в рамках «нового курсу» Рузвельта (два):

а) скорочення посівних площ;

б) надання податкових пільг фермерам;

в) скорочення поголів’я скоту;

г) державні дотації для розвитку тваринництва.


28. Для регулювання відносин у якій сфері в рамках «нового курсу» Рузвельта був прийнятий закон Нориса-Лагардія:

а) фінансів; в) сільському господарстві;

б) промисловості; г) трудові відносини.


29. У чому суть закону Тафта-Хартлі:

а) дозволяв діяльність профспілок у загально федеральному масштабі;

б) створення механізму недопущення незаконних страйків та політизації профспілок;

в) заходи по перепідготовці та навчанню безробітної молоді;

г) оплата державою медичних рахунків малозабезпечених та пенсіонерів.


30. У чому суть Закону про економічні можливості:

а) дозволяв діяльність профспілок у загально федеральному масштабі;

б) створення механізму недопущення незаконних страйків та політизації профспілок;

в) заходи по перепідготовці та навчанню безробітної молоді;

г) оплата державою медичних рахунків малозабезпечених та пенсіонерів.


31. У чому суть закону Вагнера:

а) дозволяв діяльність профспілок у загально федеральному масштабі;

б) створення механізму недопущення незаконних страйків та політизації профспілок;

в) заходи по перепідготовці та навчанню безробітної молоді;

г) оплата державою медичних рахунків малозабезпечених та пенсіонерів.


32. У чому суть програм «медікер» та «медікейт»:

а) дозволяв діяльність профспілок у загально федеральному масштабі;

б) створення механізму недопущення незаконних страйків та політизації профспілок;

в) заходи по перепідготовці та навчанню безробітної молоді;

г) оплата державою медичних рахунків малозабезпечених та пенсіонерів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи