Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» icon

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
НазваМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Сторінка8/9
Дата10.07.2012
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Держава і право Великобританії у новітню добу


1. Яка з названих рис не відповідає змінам у партійній системі Великобританії новітньої доби:

а) зберігалася двопартійна система;

б) консервативна партія зберегла свої позиції;

в) на зміну лейбористській партії прийшла ліберальна;

г) ліберальна партія розкололася.


2. Яка з названих партій Великобританії утворилася у 1906 р.:

а) консервативна; в) ліберальна;

б) лейбористська; г) комуністична.


3. Яка з названих рис не відповідає змінам у партійній системі Великобританії новітньої доби:

а) зберігалася двопартійна система;

б) консервативна партія зберегла свої позиції;

в) на зміну ліберальній партії прийшла лейбористська;

г) нестабільність і багатопартійність.


4. Яка з названих рис не відповідає змінам у виборчій системі Великобританії новітньої доби:

а) з 1918 р. надано виборчі права всім чоловікам з 21 року;

б) з 1927 р. відновлена мажоритарна система і громадянам колоній надані виборчі права;

в) з 1928 р. жінок зрівняно у виборчих правах з чоловіками;

г) з 1969 р. віковий ценз для виборців знижено до 18 років.


5. Коли жінки Великобританії були повністю зрівняні у політичних правах з чоловіками:

а) 1918 р.; в) 1928 р.;

б) 1927 р.; г) 1969 р.


6. У чому суть подвійного вотуму, який діяв у Великобританії до 1948 р.:

а) подвоєння виборчих округів;

б) право голосувати двічі для заможних громадян;

в) право голосувати двічі в різних округах для осіб з університетською освітою;

г) право чоловіків голосувати за своїх дружин.


7. Коли віковий ценз для виборців Великобританії знижено до 18 років:

а) 1918 р.; в) 1928 р.;

б) 1927 р.; г) 1969 р.

8. Особливістю державного устрою сучасної Великобританії є:

а) відсутність уряду; в) відсутність конституції;

б) відсутність парламенту; г) відсутність судової системи.


9. За своїм державним устроєм сучасна Великобританія є:

а) президентською республікою;

б) парламентською республікою;

в) абсолютною монархією;

г) конституційною монархією.


10. Який орган влади Великобританії став центральною ланкою державного апарату у ХХ ст.:

а) парламент; в) кабінет міністрів;

б) монарх; г) Верховний суд.


11. Яка з названих рис не відповідає характеристиці державної системи Великобританії новітньої доби:

а) не дивлячись на великі повноваження, роль президента була незначною;

б) діє принцип розподілу влади;

в) відсутність конституції як єдиного документу;

г) залишалася конституційною монархією.


12. Найвидатніші прем’єр-міністри Великобританії ХХ ст. У.Черчіль та М.Тетчер за партійною приналежністю були:

а) ліберали; в) лейбористи;

б) консерватори; г) республіканці.


13. Виділіть палати парламенту сучасної Великобританії (дві):

а) палата лордів; в) палата представників;

б) сенат; г) палата общин.


14. За поданою характеристикою визначте орган влади сучасної Великобританії: «обирається на основі мажоритарної системи відповідно акту 1911 р.»:

а) палата общин; в) монарх;

б) палата лордів; г) кабінет міністрів.


15. За поданою характеристикою визначте орган влади сучасної Великобританії: «складається з нащадків старовинної аристократії, перів і директорів кампаній; вища судова інстанція»:

а) палата общин; в) монарх;

б) палата лордів; г) верховний суд.


16. За поданою характеристикою визначте орган влади сучасної Великобританії: «має право «вето» на закони прийняті парламентом, а також право його розпуску, призначає прем’єр-міністра»:

а) палата общин; в) монарх;

б) палата лордів; г) кабінет міністрів.


17. За поданою характеристикою визначте орган влади сучасної Великобританії: «центральна ланка політичної системи, має право видавати укази на основі принципу «делегованого законодавства»:

а) палата общин; в) монарх;

б) палата лордів; г) кабінет міністрів.


18. Вищою судовою інстанцією Великобританії зараз є:

а) монарх; в) Палата лордів;

б) Верховний суд; г) кабінет міністрів.


19. У чому суть принципу «делегованого законодавства», який діє в сучасній Великобританії:

а) позбавлення законодавчих повноважень монарха;

б) палата общин отримала право самостійного ухвалення законів;

в) монарх передав право видавати закони парламенту;

г) кабінет міністрів має право видавати акти, які мають силу закону.


20. Якої з названих палат не існує у Верховному суді сучасної Великобританії:

а) Високий суд; в) Суд Корони;

б) Конституційний суд; г) Апеляційний суд.


21. Визначте одиниці адміністративно-територіального устрою Великобританії за реформою 1972 р. (дві):

а) графства; в) округи;

б) департаменти; г) райони.


22. У чому суть так званого Вестмінстерського статуту:

а) колонії Британської імперії отримали незалежність;

б) домініони отримали статус «автономних державних одиниць в середині Британської імперії;»

в) представники колоній Британської імперії отримали можливість засідати в англійському парламенті;

г) Британська імперія приєднала до себе Канаду, Австралію, Нову Зеландію та Південно-Африканський союз.


23. Коли був прийнятий так званий Вестмінстерський статут:

а) 1920 р.; в) 1945 р.;

б) 1931 р.; г) 1950 р.


24. Які права отримали британські домініони згідно Вестмінстерського статуту (два):

а) можливість вести самостійну зовнішню політику;

б) можливість виходу з Британської співдружності;

в) представники домініонів отримали можливість засідати в англійському парламенті;

г) генерал-губернатор призначався англійським монархом за порадою уряду домініону.


25. Яка з наведених рис не відповідає розвитку правової системи Великобританії у ХХ ст.:

а) головними джерелами права залишаються закон та судовий прецедент;

б) утвердився принцип рівності громадян перед законом;

в) поступово проводиться кодифікація законодавства;

г) активно розвивається законодавство, що регулює діяльність юридичних осіб.


26. Яка з названих рис не відповідає змінам у сфері майнового права Великобританії у ХХ ст.:

а) зберігає дію принцип недоторканості приватної власності на землю;

б) розвивається фінансова і промислова власність (ноу-хау);

в) розвивається патентне та авторське право;

г) спрощено порядок вилучення приватного рухомого і нерухомого майна для державних потреб.


27. Яка з названих рис не відповідає змінам у сфері зобов’язального права Великобританії у ХХ ст.:

а) з’явилися нові види договорів – лізингу і бартеру;

б) принцип «непередбачуваності обставин» був замінений принципом «непорушності угоди»;

в) посилюється втручання держави у цю сферу;

г) посилюється антимонопольне законодавство.


28. Які зміни відбулися в галузі сімейного права Великобританії у 1923 р.:

а) чоловікам надано право на розлучення в разі невірності дружини;

б) жінкам надано право на розлучення в разі невірності чоловіка;

в) ліквідовано право на розлучення;

г) підставою для розлучення стало жорстоке поводження.


29. Яка з наведених причин не є підставою для розлучення у сфері сімейного права Великобританії з 1965 р.:

а) невірність; в) невиліковна хвороба;

б) матеріальна незабезпеченість; г) жорстоке поводження.


30. Яке з наведених положень не відповідає змінам у сфері трудового і соціального законодавства Великобританії у ХХ ст.:

а) заборонені політичні страйки, страйки солідарності і трудові пікети;

б) чітко визначено порядок вирішення конфліктів між підприємцями і робітниками;

в) заборонена діяльність трейд-юніонів;

г) офіційно введений мінімум зарплатні.


31. Яка зміна відбулася у сфері карного права Великобританії у 1967 р.:

а) введено в дію «Карний кодекс Великобританії»;

б) скасовано поділ злочинів на фелонію та місдімінор;

в) смертну кару замінено довічним ув’язненням;

г) введено карну відповідальність за тяжкі злочини з 12 років.


^ Держава і право у Франції у новітню добу


1. Який з наведених наслідків Першої світової війни не відноситься до Франції:

а) втратила Ельзас і Лотарингію;

б) відносилася до країн-переможниць;

в) отримала значну суму німецьких репарацій;

г) перетворилася на країну-боржника.


2. Яка з наведених рис становища Франції після Першої світової війни не відноситься до обставин, які обумовили нестабільність соціальних відносин, загострення класових суперечностей і зростання революційних настроїв у міжвоєнний період:

а) зазнала значних втрат у війні;

б) їй були повернуті Ельзас і Лотарингія;

в) були підірвані позиції її капіталу на світовому ринку;

г) зовнішній борг США становив 4 млрд доларів.


3. Яка з наведених рис не відповідає змінам у виборчій системі Третьої республіки у Франції у міжвоєнний період:

а) законом 1919 р. введено виборчу систему, яка поєднувала елементи мажоритарної і пропорційної;

б) у 1927 р. знову відновлена мажоритарна система виборів;

в) місцеві жителі Алжиру та інших колоній отримали виборчі права;

г) зберігалися старі виборчі округи з різною кількістю населення, що давало перевагу сільським місцевостям, які традиційно підтримували консервативні сили.


4. Особливістю партійно-політичної системи Франції в ХХ ст. є:

а) однопартійна система; в) трипартійна система;

б) двопартійна система; г) багатопартійність.


5. Якої з наведених політичних сил не існувало в Третій республіці у міжвоєнний період:

а) Комуністична партія Франції; в) Союз фашистів;

б) Національний блок; г) Вільна Франція.


6. Після виступу фашистів 6 лютого 1934 р. у Франції:

а) встановлено фашистський режим;

б) створено антифашистську організацію «Вільна Франція»;

в) створено Народний фронт, який переміг на виборах;

г) почалося вторгнення військ нацистської Німеччини.


7. Яка з наведених рис не відповідає змінам у державному ладі Третьої республіки у Франції у міжвоєнний період:

а) продовжували діяти конституційні закони 1875 р.;

б) не дивлячись на великі повноваження, роль президента залишалася незначною;

в) відбувається подальше посилення у державному апараті ролі парламенту;

г) часті урядові кризи.


8. Яка з наведених рис відповідає дійсності політичного життя Третьої республіки у Франції у міжвоєнний період:

а) була прийнята нова конституція;

б) посилюється роль президента у політичному житті;

в) відбувається подальше посилення у державному апараті ролі уряду (Ради міністрів);

г) становище уряду було відносно стабільним.


9. Коли були остаточно ліквідовані залишки Третьої республіки у Франції:

а) 1918 р.; в) 1940 р.;

б) 1939 р.; г) 1942 р.


10. У період від 22 червня 1940 р. до листопада 1942 р. у Франції існувала:

а) маріонеткова держава з центром у містечку Віші;

б) німецький окупаційний режим;

в) Четверта республіка;

г) П’ята республіка.


11. Падіння Третьої республіки у Франції було пов’язане з:

а) суспільно-економічною кризою;

б) поразкою у війні з Німеччиною та окупацією;

в) приєднанням до Ліги Націй;

г) необхідністю реформ застарілої політичної системи.


12. Визначте дві основні сили, які вели боротьбу за визволення Франції з-під німецької окупації:

а) уряд у Віші; в) «Вільна Франція»;

б) комуністи; г) Національний фронт.


13. Конституцію Четвертої республіки у Франції затверджено:

а) 1940 р.; в) 1945 р.;

б) 1943 р.; г) 1946 р.


14. Конституція 1946 р. передбачала створення:

а) президентської республіки;

в) конституційної монархії;

б) парламентської республіки;

г) абсолютної монархії.


15. Конституція Четвертої республіки передбачала створення:

а) президентської республіки;

в) конституційної монархії;

б) парламентської республіки;

г) абсолютної монархії.


16. Яку структуру мав парламент Четвертої республіки у Франції:

а) однопалатний; в) трипалатний;

б) двопалатний; г) взагалі не було.


17. Визначте палати, з яких складався парламент Четвертої республіки у Франції (дві):

а) Рада республіки; в) Національні збори;

б) Сенат; г) Рада представників.


18. За поданою характеристикою визначте орган вищої влади Четвертої республіки у Франції: «обирався комунами і департаментами на основі загального і непрямого виборчого права, виконував дорадчі функції, вносячи поправки до законопроектів»:

а) Рада республіки; в) Президент;

б) Національні збори; г) Рада міністрів.


19. За поданою характеристикою визначте орган вищої влади Четвертої республіки у Франції: «єдиний законодавчий орган з правом ратифікації і денонсації міжнародних угод, обирався на основі загального і прямого виборчого права на 5 років»:

а) Рада республіки; в) Президент;

б) Національні збори; г) Рада міністрів.


20. За поданою характеристикою визначте орган вищої влади Четвертої республіки у Франції: «затверджував закони, призначав главу уряду, обирався парламентом на 7 років»:

а) Рада республіки; в) Президент;

б) Національні збори; г) Рада міністрів.


21. За поданою характеристикою визначте орган вищої влади Четвертої республіки у Франції: «мав право розпуску Національних зборів, діяв принцип колективної відповідальності»:

а) Рада республіки; в) Президент;

б) Національні збори; г) Рада міністрів.


22. Для чого в Четвертій республіці у Франції існувала Асамблея Французького союзу:

а) розв’язувала проблеми відносин між президентом і парламентом;

б) виконувала функції вищої судової інстанції;

в) розглядала питання, пов’язані з колоніями;

г) слідкувала за правильністю проведення виборів до парламенту.


23. Які зміни відбулися в державній структурі Четвертої республіки у Франції 7 грудня 1954 р.:

а) надано незалежність колоніям;

б) встановлено рівноправність обох палат при прийнятті законів;

в) введено мажоритарну систему виборів до парламенту;

г) блок, який отримував в окрузі понад 50% голосів виборців, отримував депутатські мандати всього округу.


24. Падіння Четвертої республіки у Франції було пов’язане з:

а) суспільно-політичною кризою;

б) поразкою у війні з Німеччиною та окупацією;

в) приєднанням до Ліги Націй;

г) необхідністю реформ застарілої політичної системи.


25. Хто з названих лідерів був президентом Четвертої і П’ятої республік у Франції:

а) Ніколя Сарказі; в) Шарль де Голль;

б) Леон Блюм; г) Уїнстон Черчіль.


26. Конституція П’ятої республіки у Франції була прийнята:

а) 1940 р.; в) 1957 р.;

б) 1946 р.; г) 1958 р.


27. Конституція П’ятої республіки передбачала створення:

а) президентської республіки;

в) конституційної монархії;

б) парламентської республіки;

г) абсолютної монархії.


28. Конституція 1958 р. передбачала створення:

а) президентської республіки;

в) конституційної монархії;

б) парламентської республіки;

г) абсолютної монархії.


29. Який орган влади П’ятої республіки Франції є центральною ланкою державного апарату:

а) парламент; в) рада міністрів;

б) президент; г) державна рада.


30. За поданою характеристикою визначте державний орган П’ятої республіки у Франції: «до 1962 р. обирався особливою колегією виборщиків, призначає голову уряду і всіх державних посадовців, має право оголосити надзвичайний стан»:

а) рада міністрів; в) державна рада;

б) парламент; г) президент.


31. За поданою характеристикою визначте державний орган П’ятої республіки у Франції: «голова своїм підписом скріплює акти президента і несе відповідальність за їх виконання, видає декрети»:

а) рада міністрів; в) державна рада;

б) парламент; г) президент.


32. За поданою характеристикою визначте державний орган П’ятої республіки у Франції: «приймає закони, але з чітко визначених конституцією питань»:

а) рада міністрів; в) державна рада;

б) парламент; г) президент.


33. Яку структуру має парламент П’ятої республіки у Франції:

а) однопалатний; в) трипалатний;

б) двопалатний; г) взагалі не було.


34. Визначте палати, з яких складається парламент П’ятої республіки у Франції (дві):

а) Рада республіки; в) Національні збори;

б) Сенат; г) Рада представників.


35. За поданою характеристикою визначте державний орган П’ятої республіки у Франції: «складається з 9 членів, яких порівну призначають президент і голови палат парламенту; також до нього входять всі колишні президенти»:

а) рада міністрів; в) державна рада;

б) парламент; г) конституційна рада.


36. За поданою характеристикою визначте державний орган П’ятої республіки у Франції: «судовий контролюючий орган, що слідкує за нормативними актами виконавчої влади»:

а) рада міністрів; в) державна рада;

б) парламент; г) конституційна рада.


37. Яким розділом була доповнена Конституція Франції у 1992 р.:

а) «Права національних меншин»;

б) «Права колоній»;

в) «Європейський союз»;

г) «НАТО».


^ Держава і право Німеччини у новітню добу


1. Яка з наведених причин радикалізації настроїв населення Німеччини наприкінці Першої світової війни не відповідає дійсності:

а) поразки на фронті; в) економічна криза;

б) революція в Росії; г) загроза голоду.


2. Повалення монархії в Німеччині стало результатом:

а) поразки у війні; в) державного перевороту;

б) революції; г) дій окупаційних властей.


3. Коли було прийнято Веймарську конституцію:

а) 1917 р.; в) 1919 р.;

б) 1918 р.; г) 1920 р.


4. Згідно Веймарської конституції Німеччина офіційно називалася:

а) ФРН;

б) Священна Римська імперія германської нації;

в) Веймарська республіка;

г) Німецька імперія.


5. Згідно Конституції 1919 р. Німеччина була:

а) президентською республікою;

б) парламентською республікою;

в) конституційною монархією;

г) абсолютною монархією.


6. Представник якої партії очолив уряд Веймарської республіки в січні 1919 р.:

а) консервативної; в) комуністичної;

б) націонал-соціалістичної; г) соціал-демократичної.


7. Згідно Конституції 1919 р. Німеччина була:

а) унітарною;

б) федерацією;

в) конфедерацією.


8. З яких палат складався парламент Веймарської республіки (дві):

а) рейхсрат; в) бундестаг;

б) бундесрат; г) рейхстаг.


9. За поданою характеристикою визначте орган влади Веймарської республіки: «складався з представників 15 земель і 3 вільних міст, мав право опротестування законів»:

а) рейхстаг; в) рейхспрезидент;

б) рейхсрат; г) рейхсканцлер.


10. За поданою характеристикою визначте орган влади Веймарської республіки: «обирався на 4 роки на основі загального виборчого права за пропорційною системою, приймав закони»:

а) рейхстаг; в) рейхспрезидент;

б) рейхсрат; г) рейхсканцлер.


11. За поданою характеристикою визначте орган влади Веймарської республіки: «представляв державу на міжнародній арені, призначав і звільняв уряд, міг запровадити надзвичайний стан»:

а) рейхстаг; в) рейхспрезидент;

б) рейхсрат; г) рейхсканцлер.


12. За поданою характеристикою визначте орган влади Веймарської республіки: «голова уряду, призначався президентом, а відповідав перед рейхстагом»:

а) Верховний державний суд; в) ландтаг;

б) рейхсрат; г) рейхсканцлер.


13. За поданою характеристикою визначте орган влади Веймарської республіки: «законодавчий орган землі»:

а) Верховний державний суд; в) ландтаг;

б) рейхсрат; г) рейхсканцлер.


14. На які адміністративно-територіальні одиниці поділялася територія Веймарської республіки:

а) області; в) графства;

б) префектури; г) землі.


15. Яким шляхом нацисти прийшли до влади в Німеччині:

а) переворот;

б) революція;

в) вибори.


16. Яка партія набрала більшість голосів на виборах до рейхстагу у Німеччині в березні 1932 р.:

а) націонал-соціалістична; в) соціал-демократична;

б) комуністична; г) консервативна.


17. Коли в Німеччині остаточно встановилася нацистська диктатура:

а) 1929 р.; в) 1933 р.;

б) 1932 р.; г) 1939 р.


18. В якому році Гітлер був призначений рейхсканцлером:

а) 1929 р.; в) 1933 р.;

б) 1932 р.; г) 1939 р.


19. На яку статтю Веймарської конституції спирався Гітлер для утвердження нацистської диктатури:

а) 25; в) 48;

б) 38; г) 58.


20. Яка з названих рис не відповідає характеристиці Німеччини часів нацистської диктатури:

а) формально продовжувала діяти Веймарська конституція;

б) тоталітарна держава з особистою диктатурою фюрера;

в) зберігалася багатопартійність;

г) свою державу нацисти називали Третій рейх.


21. Лідером Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини був:

а) М.Баденський; в) А.Гітлер;

б) Ф.Еберт; г) К.Лібкнехт.


22. Які органи влади Веймарської республіки були ліквідовані в часи нацистської диктатури (два):

а) рейхспрезидент; в) Верховний державний суд;

б) рейхсканцлер; г) рейхстаг.


23. Які зміни в системі державних органів Німеччини відбулися в часи нацистської диктатури (дві):

а) ліквідовано рейхсрат;

б) ліквідовано посаду рейхсканцлера;

в) ліквідовано рейхстаг;

г) ліквідовано посаду президента.


24. Які зміни в системі державних органів Німеччини відбулися в часи нацистської диктатури (дві):

а) ліквідовано Верховний державний суд;

б) ліквідовано посаду рейхсканцлера;

в) ліквідовано рейхстаг;

г) ліквідовано місцеві ландтаги.


25. Які положення відповідають становищу парламенту Німеччини в часи нацистської диктатури (два):

а) складався з однієї палати (рейхстаг);

б) був двопалатним (рейхсрат; рейхстаг);

в) формувався особисто фюрером на основі списків, схвалених плебісцитом;

г) обирався на основі загальних, прямих і таємних виборів.


26. Яку посаду займав А.Гітлер:

а) голова рейхстагу; в) рейхсканцлер;

б) рейхспрезидент; г) кайзер.


27. Яку посаду не займав А.Гітлер:

а) рейхспрезидент; в) голова нацистської партії;

б) рейхсканцлер; г) верховний головнокомандуючий.


28. Який з названих органів влади нацистської Німечини не підпорядковувався особисто фюреру:

а) Рада міністрів з питань оборони імперії;

б) Таємний кабінет;

в) Верховний державний суд;

г) Колегія трьох уповноважених.


29. Замість Верховного державного суду в нацистській державі був створений:

а) Кабінет міністрів; в) рейхсрат;

б) Народний трибунал; г) Конституційний суд.


30. Яке з наведених положень не відповідає дійсності щодо місцевого управління в нацистській Німеччині:

а) для керівництва місцевими урядами в землі почали призначати штатгальтерів;

б) ландтаги були ліквідовані;

в) введено поділ на партійні області, очолювані гауляйтерами;

г) бургомістрів призначав особисто фюрер.


31. Нацистська диктатура в Німеччині була ліквідована в результаті:

а) державного перевороту; в) визвольної війни;

б) революції; г) поразки у Другій світовій війні.


32. Яка з названих країн не брала участі у створенні Федеративної республіки Німеччини:

а) США; в) СРСР;

б) Франція; г) Великобританія.


33. З ініціативи якої країни була створена Німецька демократична республіка:

а) США; в) СРСР;

б) Франція; г) Великобританія.


34. В якому році були створені ФРН та НДР:

а) 1945 р.; в) 1955 р.;

б) 1949 р.; г) 1990 р.


35. Коли завершився процес об’єднання ФРН та НДР:

а) 1989 р.; в) 1991 р.;

б) 1990 р.; г) 1992 р.


36. Який інститут влади є ключовою фігурою в політичній системі сучасної Німеччини:

а) парламент;

б) федеральний президент;

в) федеральний канцлер;

г) Федеральний конституційний суд.


37. За наведеною характеристикою визначте орган влади сучасної Німеччини: «формується урядами земель, має право «вето» на закони»:

а) бундесрат; в) федеральний президент;

б) бундестаг; г) уряд.


38. За наведеною характеристикою визначте орган влади сучасної Німеччини: «обирається шляхом загальних прямих виборів за змішаною системою на 4 роки, головний законодавчий орган»:

а) бундесрат; в) федеральний президент;

б) бундестаг; г) уряд.


39. З яких палат складається парламент сучасної Німеччини (дві):

а) рейхсрат; в) бундестаг;

б) бундесрат; г) рейхстаг.


40. За наведеною характеристикою визначте орган влади сучасної Німеччини: «обирається на 5 років спеціальними федеральними зборами, виконує представницькі функції, призначає суддів і чиновників, пропонує кандидатуру канцлера»:

а) бундесрат; в) федеральний президент;

б) бундестаг; г) уряд.


41. За наведеною характеристикою визначте орган влади сучасної Німеччини: «голова обирається бундестагом за пропозицією президента, формує основні напрямки політики, має право законодавчої ініціативи»:

а) бундесрат; в) бундестаг;

б) федеральний конституційний суд; г) уряд.


42. За наведеною характеристикою визначте орган влади сучасної Німеччини: «призначається президентом, здійснює контроль за відповідністю законів конституції, розглядає спірні питання прав і обов’язків федеральних органів і земель»:

а) бундесрат; в) бундестаг;

б) федеральний конституційний суд; г) уряд.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи